Thủ Thuật về 3,8 giờ bằng bao nhiêu giờ bao nhiêu phút Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa 3,8 giờ bằng bao nhiêu giờ bao nhiêu phút được Update vào lúc : 2022-04-11 09:52:12 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

243

3,8 giờ x 5 + 228 phút + 3 giờ 48 phút x 3 + 3,8 giờ 

=3,8 giờ x 5 + 3,8 giờ + 3,8 giờ x 3 + 3,8 giờ 

= 3,8 giờ x  5 + 3,8 giờ x 1 + 3,8 giờ x 3 + 3,8 giờ x 1

= 3,8 giờ x ( 5+1 +3 +1 )

=3,8 giờ x 10 =38 giờ

Câu vấn đáp đúng đó cô mình chữa cho đấy ! Chúc bạn học vui vẻ ! 

Đổi 3,8 giờ = giờ và phút

Ta lấy số nguyên(3h) = 3h

0,8h = 60 x 0.8 = 48

Vậy 3,8h = 3h 48 phút

Reply
2
0
Chia sẻ

Review 3,8 giờ bằng bao nhiêu giờ bao nhiêu phút ?

You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video 3,8 giờ bằng bao nhiêu giờ bao nhiêu phút tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật 3,8 giờ bằng bao nhiêu giờ bao nhiêu phút miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật 3,8 giờ bằng bao nhiêu giờ bao nhiêu phút Free.

Hỏi đáp vướng mắc về 3,8 giờ bằng bao nhiêu giờ bao nhiêu phút

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết 3,8 giờ bằng bao nhiêu giờ bao nhiêu phút vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#giờ #bằng #bao #nhiêu #giờ #bao #nhiêu #phút