Contents

Kinh Nghiệm về Anh hơn em 10 tuổi tuổi em bằng 1/3 tuổi anh tính tuổi của từng người Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Anh hơn em 10 tuổi tuổi em bằng 1/3 tuổi anh tính tuổi của từng người được Update vào lúc : 2022-04-22 21:39:11 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

122

Ví dụ 1. Cách đây 8 năm tổng tuổi của tổng của hai chị em là 24 tuổi. Hiện nay tuổi em bằng 3/5 tuổi chị. Tìm tuổi của từng người lúc bấy giờ.

Nội dung chính

 • DẠNG 2. CHO BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA HAI NGƯỜI
 • DẠNG 3. CHO BIẾT TỔNG VÀ HIỆU SỐ TUỔI CỦA HAI NGƯỜI
 • DẠNG 4. CÁC BÀI TOÁN TÍNH TUỔI VỚI CÁC SỐ THẬP PHÂN
 • BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
 • Hướng dẫn giải những bài toán tính tuổi ở bậc tiểu học
 • Bài toán về tính chất tuổi là một trong số những bài toán có văn thường gặp ở tiểu học, đấy là dạng toán khá quen thuộc riêng với những em học viên lớp 4, 5.
 • 1. Giải bằng phương pháp giải của bài toán Tổng – hiệu
 • 2. Giải bằng phương pháp giải của bài toán Tổng – tỉ
 • 3. Giải bằng phương pháp giải của bài toán Hiệu – tỉ
 • 4. Giải bằng sơ đồ đoạn thẳng
 • 5. Giải bằng phương pháp so sánh với đại lượng không đổi
 • Hướng dẫn giải dạng toán Trung bình cộng lớp 4
 • Hướng dẫn giải bài toán liên quan đến Đk chia hết
 • 268 bài toán tu dưỡng học viên giỏi và năng khiếu sở trường Toán THCS
 • Phép quy nạp và phương pháp quy nạp toán học ở trường phổ thông
 • Hướng dẫn giải một số trong những bài toán tìm số hạng thứ n của dãy số theo quy luật – Toán lớp 4
 • Cách giải bài toán tìm hai số lúc biết tổng và tỉ số – Toán lớp 5
 • Tổng hợp sách tìm hiểu thêm hay môn Toán THPT lớp 10, 11, 12

Hướng dẫn giải:

Sau mỗi năm, từng người tăng thêm 1 tuổi nên tổng số tuổi của hai chị em lúc bấy giờ là:

24 +8 x 2 = 40 (tuổi)

Ta có sơ đồ:

Tuổi em lúc bấy giờ là:

40 : (3+5) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi chị lúc bấy giờ là:

40 – 15 = 25 (tuổi)

Đáp số: Chị 25 tuổi và em 15 tuổi.

Ví dụ 2. Hai năm trước đó tổng số tuổi của hai cô cháu bằng 50 tuổi. Hiện nay 2 lần tuổi cô bằng 7 lần tuổi cháu. Tìm tuổi của từng người lúc bấy giờ.

Hướng dẫn gỉai. Sau mỗi năm, từng người tăng thêm 1 tuổi nên tổng số tuổi của hai cô cháu lúc bấy giờ là:

50 + 2 x 2 = 54 (tuổi)

Ta có sơ đồ biểu thị tuổi cô và cháu lúc bấy giờ:

Tuổi cháu lúc bấy giờ là:

54 : (7 + 2) x 2 = 12 (tuổi)

Tuổi cô lúc bấy giờ là: 

54 – 12 = 42 (tuổi)

Đáp số:  Cô 42 tuổi và cháu 12 tuổi

Ví dụ 3. Hiện nay tổng số tuổi của hai chị em bằng 12 tuổi. Đến khi tuổi em bằng tuổi chị lúc bấy giờ thì tuổi chị bằng 5/3 tuổi em. Tìm tuổi của từng người lúc bấy giờ.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi hai người không thay đổi theo thời hạn nên ta có sơ đồ sau:

Tuổi em lúc bấy giờ: 12 : (3+1) = 3 (tuổi)

Tuổi chị lúc bấy giờ là: 12 – 3 = 9 (tuổi)

Đáp số: Chị 9 tuổi và em 3 tuổi. 

DẠNG 2. CHO BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA HAI NGƯỜI

Loại 1. Cho biết hiệu số tuổi của hai người.

Ví dụ 4. Năm nay anh 17 tuổi và em 8 tuổi. Hỏi cách đó mấy năm thì tuổi anh gấp 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của anh và em là: 17 – 8 = 9 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai anh em không đổi theo thời hạn nên theo đề bài ta có sơ đồ biểu thị tuổi anh và em khi tuổi anh gấp 4 lần tuổi em:

Tuổi em khi tuổi anh gấp 4 lần tuổi em là:

9 : (4 – 1) = 3 (tuổi)

Thời gian từ khi tuổi anh gấp 4 lần tuổi em cho tới nay là:

8 – 3 = 5 (năm)

Đáp số: 5 năm

Ví dụ 5: Cách đây 5 năm em 5 tuổi và kém chị 6 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Tuổi em lúc bấy giờ là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai chị em không thay đổi theo thời hạn nên theo đề bài ta có sơ đồ biểu thị tuổi của hai chị em khi. 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em :

Tuổi em khi 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em là:

6 : (4 – 3) x 3 = 18 (tuổi)

Thời gian từ nay cho tới lúc 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em là:

18 – 10 = 8 (năm)

Đáp số: 8 năm

Loại 2. Phải gỉai một bài toán phụ để tìm hiệu số tuổi của hai người.

Cách giải: 

 Trước hết, ta phải giải bài toán phụ để tìm hiệu số tuổi hai người.

 Sau đó giải như loại 1.

Ví dụ 6. Cách đây 8 năm tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con và tổng số tuổi của hai mẹ con lúc đó bằng 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con?

Hướng dẫn giải:

Ta có sơ đồ tuổi của hai mẹ con cách đó 8 năm:

Tuổi mẹ cách đó 8 năm là: 32 : (7 + 1) = 4 (tuổi)

Mẹ hơn số lượng tuổi là: 4 x (7 – 1) = 24 (tuổi)

Tuổi con lúc bấy giờ là: 4 + 8 = 12 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời hạn nên theo đề bài ta có sơ đồ biểu thị tuổi mẹ và tuổi con khi mẹ gấp 2 lần tuổi con:

Tuổi con khi tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con là:

24 : (2 – 1) = 24 (tuổi)

Thời gian từ nay cho tới lúc tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con là:

24 – 12 = 12 (năm)

Đáp số: 12 năm.

Loại 3. Cho biết tỉ số tuổi của hai người ở hai thời gian rất khác nhau.

Ví dụ 7. Anh hơn em 8 tuổi. Khi tuổi anh bằng tuổi em lúc bấy giờ thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Tìm tuổi của từng người lúc bấy giờ.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi của hai người không thay đổi theo thời hạn nên ta có sơ đồ sau:

Tuổi em lúc bấy giờ là: 8 : (5 – 3) x 3 = 12 (tuổi)

Tuổi anh lúc bấy giờ là: 12 + 8 = 20 (tuổi)

Đáp số: Anh 20 tuổi, em 12 tuổi

Ví dụ 8.  Năm nay tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Sau 20 năm nữa tuổi cha gấp hai tuổi con. Tính tuổi của từng người lúc bấy giờ.

Hướng dẫn giải:  Ta có sơ đồ sau:

Theo sơ đồ, ta có 20 năm gấp 2 lần tuổi con lúc bấy giờ.

Tuổi con lúc bấy giờ là: 20 : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi cha lúc bấy giờ là: 10 x 4 = 40 (tuổi)

Đáp số: Con 10 tuổi, cha 40 tuổi. 

DẠNG 3. CHO BIẾT TỔNG VÀ HIỆU SỐ TUỔI CỦA HAI NGƯỜI

Ví dụ 9. Tính tuổi cô, tuổi cháu, biết rằng 2 lần tuổi cô hơn tổng số tuổi của hai cô cháu là 18 tuổi và hiệu số tuổi của hau cô cháu hơn tuổi cháu là là 6 tuổi

Hướng dẫn giải:  Ta có sơ đồ sau:

Nhìn vào sơ đồ ta thấy cô hơn cháu 18 tuổi. 

Ta có sơ đồ sau:

Tuổi cháu là: 18 – 6 = 12 (tuổi)

Tuổi cô là: 12 + 18 = 30 (tuổi)

Đáp số: Cô 30 tuổi, cháu 12 tuổi.

DẠNG 4. CÁC BÀI TOÁN TÍNH TUỔI VỚI CÁC SỐ THẬP PHÂN

Cách giải: Cần dẫn dắt để lấy bài toán về tính chất tuổi với những số tự nhiên, tiếp theo đó ta vận dụng những phương pháp đã trình diễn ở trên để giải.

Ví dụ 10. Tuổi ông trong năm này gấp 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm về trước, tuổi ông gấp 10,6 lần tuổi cháu. Tính tuổi ông, tuổi cháu lúc bấy giờ.

Gỉai: Coi tuổi cháu lúc bấy giờ là một trong phần thì tuổi ông lúc bấy giờ là 4,2 phần.

Năm nay ông hơn cháu là:

4,2 – 1 = 3,2 (lần tuổi cháu lúc bấy giờ)

Gọi tuổi cháu 10 năm trước đó là một trong phần thì tuổi ông là 10,6 phần

10 năm trước đó ông hơn cháu:

10,6 – 1 = 9,6 (lần tuổi cháu lúc đó)

Vì hiệu số tuổi của hai ông cháu không thay đổi theo thời hạn nên 3,2 lần tuổi cháu lúc bấy giờ bằng 9,6 lần tuổi cháu cách đó 10 năm.

Vậy tuổi cháu lúc bấy giờ gấp:

9,6 : 3,2 = 3 (lần tuổi cháu 10 năm trước đó)

Ta có sơ đồ sau:

Tuổi cháu lúc bấy giờ là: 10 : (3 – 1) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi ông lúc bấy giờ là: 15 x 4,2 = 63 (tuổi)

Đáp số: ông 63 tuổi, cháu 15 tuổi. 

BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Bài 1. Hiện nay tổng số tuổi của hai anh em bằng 22 tuổi. Khi tuổi anh bằng tuổi em lúc bấy giờ thì tuổi anh gấp 4 lần tuổi em. Tìm tuổi của từng người lúc bấy giờ

Bài 2. Tuổi cháu lúc bấy giờ gấp 3 lần tuổi cháu khi tuổi cô bằng tuổi cháu lúc bấy giờ. Đến khi tuổi cháu bằng tuổi cô lúc bấy giờ thì tổng số tuổi của hai cô cháu bằng 96 tuổi. Tìm tuổi của từng người lúc bấy giờ.

Bài 3. Hiện nay tuổi mẹ hơn 5 lần tuổi con là 3 tuổi. Đến khi tuổi con bằng tuổi mẹ lúc bấy giờ thì tổng số tuổi của hai mẹ con bằng 79 tuổi. Tìm tuổi của từng người lúc bấy giờ.

Bài 4. Cách đây 2 năm con 5 tuổi và kém cha 30 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi cha gấp 3 lần tuổi con?

Bài 5. Mẹ sinh con năm 28 tuổi. Tổng số tuổi của hai mẹ con trong năm này bằng 38 tuổi. Hỏi sau mấy nữa thì tuổi con bằng 5/12 tuổi mẹ?

Bài 6. Chị trong năm này 27 tuổi. Trước đây, khi tuổi chị bằng tuổi em lúc bấy giờ thì tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Tìm tuổi em lúc bấy giờ.

Bài 7. Trước đây 5 năm tuổi ba mẹ con cộng lại bằng 58 tuổi. Sau đây 5 năm mẹ hơn chị 25 tuổi và hơn em 31 tuổi. Tính tuổi của từng người lúc bấy giờ.

Bài 8. Cháu hỏi bà: “Bà ơi, trong năm này bà bao nhiêu tuổi ạ?”. Bà vấn đáp: “Năm nay, tuổi bà gấp 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm trước đó tuổi bà gấp 10,6 lần tuổi bà.  Bà ước gì sống đến 100 tuổi để thấy cháu bà thành đạt !”. You hãy tính tuổi cháu lúc bấy giờ (biết rằng tuổi của bà và cháu đều là số tự nhiên)

Hướng dẫn giải những bài toán tính tuổi ở bậc tiểu học

Bài toán về tính chất tuổi là một trong số những bài toán có văn thường gặp ở tiểu học, đấy là dạng toán khá quen thuộc riêng với những em học viên lớp 4, 5.

Ở nội dung bài viết này Trung tâm Gia sư Tp Hà Nội Thủ Đô sẽ hướng dẫn những em cách giảibài toán tính tuổi rõ ràng dễ hiểu bằng những ví dụ minh họa có phân tích đề bài.

1. Giải bằng phương pháp giải của bài toán Tổng – hiệu

Ví dụ 1: Năm nay, anh 11 tuổi còn em 5 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tổng số tuổi của hai anh em là 28 tuổi?

Phân tích: Từ số tuổi của hai anh em lúc bấy giờ, ta hoàn toàn có thể biết được hiệu số tuổi của hai anh em từ đó suy ra hiệu số tuổi của hai anh em khi tôngr số tuổi của hai anh em là 28 tuổi.

Áp dụng cách giải của bài toán Tổng – hiệu ta tìm kiếm được số tuổi của từng người khi tổng số tuổi của hai anh em là 28 tuổi, từ đó tìm kiếm được thời hạn từ nay đến khi tổng số tuổi của hai anh em là 28 tuổi.

Giải: Hiệu số tuổi của hai anh em lúc bấy giờ là: 11 – 5 = 6 (tuổi)

Do hiệu số tuổi của hai người luôn không thay đổi nên hiệu số tuổi của hai anh em khi tổng số tuổỉ của hai anh em là 28 tuổi cũng vẫn như lúc bấy giờ và là 6 tuổi.

Tuổi của anh khi tổng số tuổi của hai anh em là 28 tuổi là: (28 + 6) : 2 = 17 (tuổi)

Thời gian từ nay đến khi tổng số tuổi của hai anh em là 28 tuổi là: 17 – 11 = 6 (năm)

Đáp số: 6 năm

Ví dụ 2: Cách đây 3 năm thì tổng số tuổi của hai anh em là 11 tuổi. Tính số tuổi của anh và số tuổi của em lúc bấy giờ, biết rằng lúc bấy giờ anh hơn em 5 tuổi.

Phân tích: Vì hiệu số tuổi của hai người không thay đổi nên cách đó 3 năm anh cũng hơn em 5 tuổi. Từ tổng số tuổi của hai anh em cách đó 3 năm ta hoàn toàn có thể tìm kiếm được tổng số tuổi của hai anh em lúc bấy giờ. Do đó ta hoàn toàn có thể vận dụng cách giải của bài toán Tổng – hiệu để tìm kiếm được số tuổi của anh và số tuổi của em cách đó 3 năm và tìm kiếm được số tuổi của anh và số tuổi của em lúc bấy giờ.

Giải: Vì hiệu số tuổi của hai người không thay đổi nên cách đó 3 năm anh cũng hơn em 5 tuổi.

Tuổi của anh cách đó 3 năm là: (11 + 5) : 2 = 8 (tuổi)

Tuổi của anh lúc bấy giờ là: 8 + 3 = 11 (tuổi)

Tuổi của em lúc bấy giờ là: 11 – 5 = 6 (tuổi)

Cách 2: Tổng số tuổi của hai anh em lúc bấy giờ là: 11 + 3 x 2 = 17 (tuổi)

Tuổi của anh lúc bấy giờ là: (17 + 5) : 2 = 11 (tuổi)

Tuổi của em lúc bấy giờ là: 11 – 5 = 6 (tuổi)

Đáp số: Anh: 11 tuổi , em : 6 tuổi.

2. Giải bằng phương pháp giải của bài toán Tổng – tỉ

Ví dụ 1: Cách đây 5 năm, tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Tính tuổi mẹ và tuổi con lúc bấy giờ, biết rằng tổng số tuổi của mẹ và con lúc bấy giờ là 46 tuổi.

Phân tích: Bài toán cho biết thêm thêm tỉ số số tuổi của hai mẹ con cách đó 5 năm và tổng số tuổi của hai mẹ con lúc bấy giờ. Để tìm kiếm được số tuổi của từng người ta nên phải ghi nhận thêm tổng số tuổi của hai mẹ con cách đó 5 năm hoặc tỉ số số tuổi của hai mẹ con lúc bấy giờ.

Ta thấy: Từ tỉ số số tuổi của hai mẹ con cách đó 5 năm không thể tìm kiếm được tỉ số số tuổi của hai mẹ con lúc bấy giờ. Từ tổng số tuổi của mẹ và của con lúc bấy giờ ta hoàn toàn có thể tìm kiếm được

tổng số tuổi của mẹ và của con cách đó 5 năm. Từ đó vận dụng cách giải của bài toán Tổng – tỉ ta tìm kiếm được số tuổi của mẹ và số tuổi của con cách đó 5 năm và tìm kiếm được số tuổi của mẹ và số tuổi của con lúc bấy giờ.

Giải: Tổng số tuổi của hai mẹ con cách đó 5 năm là: 46 – 5 x 2 = 36 (tuổi)

Tuổi của con cách đó 5 năm là: 36 : (5 + 1) = 6 (tuổi)

Tuổi của con lúc bấy giờ là: 6 + 5 = 11 (tuổi)

Tuổi của mẹ lúc bấy giờ là: 46 – 11 = 35 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 35 tuổi, con: 11 tuổi.

Ví dụ 2: Cách đây 6 năm, tổng số tuổi của mẹ và con là 36 tuổi. Tính tuổi của mẹ và tuổi của con lúc bấy giờ, biết rằng 12 năm nữa thì tuổi mẹ sẽ gấp hai tuổi con.

Phân tích: Từ tổng số tuổi của mẹ và con cách đó 6 năm ta hoàn toàn có thể tìm kiếm được tổng số tuổi của mẹ và con sau 12 năm nữa. Từ đó vận dụng cách giải của bài toán Tổng – tỉ ta hoàn toàn có thể tìm kiếm được số tuổi của mẹ và số tuổi của con sau 12 năm nữa và tìm kiếm được số tuổi của mẹ và số tuổi của con lúc bấy giờ.

Giải: Tổng số tuổi của mẹ và con sau 12 năm nữa là: 36 + ( 6 + 12 ) x 2 = 72 ( tuổi )

Tuổi của con sau 12 năm nữa là: 72: (1 + 2) = 24 (tuổi)

Tuổi của mẹ sau 12 năm nữa là: 72 – 24 = 48 (tuổi)

Tuổi của mẹ lúc bấy giờ là: 48 – 12 = 36 (tuổi)

Tuổi của con lúc bấy giờ là: 24 – 12 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 36 tuổi, con: 12 tuổi.

3. Giải bằng phương pháp giải của bài toán Hiệu – tỉ

Ví dụ 1: Mẹ sinh con năm 26 tuổi. Tính tuổi mẹ và tuổi con lúc bấy giờ, biết rằng 15 năm nữa thì tuổi mẹ sẽ gấp hai tuổi con.

Phân tích: Mẹ sinh con năm 26 tuổi tức là mẹ hơn con 26 tuổi. Do đó sau 15 năm nữa mẹ vẫn hơn con 26 tuổi. Bài toán cho biết thêm thêm tỉ số số tuổi của mẹ và con sau 15 năm nữa, từ

đó vận dụng cách giải của bài toán Hiệu – tỉ ta tìm kiếm được số tuổi của mẹ và số tuổi của con sau 15 năm nữa và tìm kiếm được số tuổi của mẹ và số tuổi của con lúc bấy giờ.

Giải: Mẹ sinh con năm 26 tuổi vậy mẹ hơn con 26 tuổi. Do đó15 năm nữa mẹ cũng hơn con 26 tuổi.

Tuổi của con sau 15 năm nữa là: 26 : (2 – 1) = 26 (tuổi)

Tuổi của con lúc bấy giờ là: 26 – 15 = 11 (tuổi)

Tuổi của mẹ lúc bấy giờ là: 11 + 26 = 37 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 37 tuổi, con: 11 tuổi.

Ví dụ 2: Năm nay mẹ 35 tuổi, con 10 tuổi. Hỏi cách đó bao nhiêu năm thì tuổi của mẹ gấp 6 lần tuổi của con?

Phân tích: Từ hiệu số tuổi của hai mẹ con lúc bấy giờ ta suy ra hiệu số tuổi của hai mẹ con khi tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Từ đó vận dụng cách giải của bài toán Hiệu – tỉ ta tìm kiếm được số tuổi của mẹ và số tuổi của con khi tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con.

Giải: Mẹ hơn số lượng tuổi là: 35 – 10 = 25 (tuổi)

Tuổi của con khi tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con là: 25 : (6 – 1) = 5 (tuổi)

Thời gian từ khi tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con đến nay là: 10 – 5 = 5 (năm)

Đáp số: 5 năm

4. Giải bằng sơ đồ đoạn thẳng

Ví dụ 1: Hiện nay tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Đến khi tuổi con bằng tuổi mẹ lúc bấy giờ thì tổng số tuổi của hai mẹ con là 84 tuổi. Tính tuổi mẹ và tuổi con lúc bấy giờ.

Phân tích: Tuổi mẹ lúc bấy giờ gấp 5 lần tuổi con hay tuổi mẹ hơn tuổi con 4 lần tuổi con lúc bấy giờ. Khi tuổi con bằng tuổi mẹ lúc bấy giờ thì mẹ vẫn hơn con 4 lần tuổi con lúc bấy giờ. Từ tổng số tuổi của hai mẹ con khi tuổi con bằng tuổi mẹ lúc bấy giờ ta tìm kiếm được tuổi của mẹ và tuổi của con khi đó và tìm kiếm được số tuổi của mẹ và số tuổi của con lúc bấy giờ.

Giải: Ta hoàn toàn có thể vẽ sơ đồ và giải bài toán như sau:

Từ sơ đồ ta có: Tuổi của con lúc bấy giờ là: 84: (5 + 9) = 6 ( tuổi )

Tuổi của mẹ lúc bấy giờ là: 6 x 5 = 30 ( tuổi )

Đáp số: Mẹ: 30 tuổi, con: 6 tuổi.

Ví dụ 2: Hiện nay tuổi anh gấp 1,5 lần tuổi em. Biết rằng từ khi tuổi anh bằng tuổi em lúc bấy giờ đến khi tuổi em bằng tuổi anh lúc bấy giờ là 10 năm. Tính tuổi anh và tuổi em lúc bấy giờ.

Phân tích: Tương tự như ở ví dụ 1 ta hoàn toàn có thể vẽ sơ đồ màn biểu diễn số tuổi của hai anh em ở 3 thời gian rất khác nhau đó là: Khi tuổi anh bằng tuổi em lúc bấy giờ, lúc bấy giờ và khi tuổi em bằng tuổi anh lúc bấy giờ. Bài toán cho biết thêm thêm khoảng chừng thời hạn từ khi tuổi anh bằng tuổi em lúc bấy giờ đến khi tuổi em bằng tuổi anh lúc bấy giờ là 10 năm, từ đó ta hoàn toàn có thể tìm kiếm được hiệu số tuổi của anh và của em và tìm kiếm được số tuổi của anh và số tuổi của em.

Giải: Ta hoàn toàn có thể vẽ sơ đồ và giải bài toán như sau:

Từ sơ đồ ta có: Anh hơn em số tuổi là: 10 : 2 = 5 (tuổi)

Tuổi em lúc bấy giờ là: 5: (3 – 2) x 2 = 10 (tuổi)

Tuổi anh lúc bấy giờ là: 10 + 5 = 15 (tuổi)

Đáp số: Anh: 15 tuổi, em: 10 tuổi.

5. Giải bằng phương pháp so sánh với đại lượng không đổi

Ví dụ 1: Cách đây 4 năm, tuổi của bố gấp 7 lần tuổi của con. Biết rằng sau 6 năm nữa thì tuổi của con sẽ bằng 1/2 tuổi của bố cách đó 4 năm. Tính tuổi của bố và tuổi của con lúc bấy giờ.

Phân tích: Tuổi của con cách đó 4 năm bằng 1/7 tuổi của bố cách đó 4 năm. Tuổi của con sau 6 năm nữa bằng 1/2 tuổi của bố cách đó 4 năm. Từ đó ta hoàn toàn có thể tìm kiếm được hiệu giữa tỉ số số tuổi của con cách đó 4 năm với số tuổi của bố cách đó 4 năm và tỉ số số tuổi của bố sau này 6 năm với số tuổi của bố cách đó 4 năm.

– Từ khoảng chừng cách thời hạn cách đó 4 năm đến sau này 6 năm ta tìm kiếm được số tuổi của bố cách đó 4 năm, từ đó tìm kiếm được số tuổi của bố và số tuổi của con lúc bấy giờ.

Giải: Tuổi con cách đó 4 năm so với tuổi bố cách đó 4 năm thì bằng: 1/7 (tuổi bố cách đó 4 năm)

Tuổi con sau 6 năm nữa so với tuổi bố cách đó 4 năm thì bằng: 1/2 (tuổi bố cách đó 4 năm)

Thời gian từ khi cách đó 4 năm đến sau 6 năm nữa là: 4 + 6 = 10 (năm)

Tuổi bố cách đó 4 năm là: 10 : (1/2 – 1/7) = 28 (tuổi)

Tuổi con cách đó 4 năm là: 28 : 7 = 4 (tuổi)

Tuổi bố lúc bấy giờ là: 28 + 4 = 32 (tuổi)

Tuổi con lúc bấy giờ là: 4 + 4 = 8 (tuổi)

Đáp số: Bố: 32 tuổi; con: 8 tuổi.

Ví dụ 2: Năm nay, tuổi của bố gấp 4 lần tuổi của con. Biết rằng sau 8 năm nữa thì tuổi của bố chỉ từ gấp 2,5 lần tuổi của con. Tính tuổi của bố và tuổi của con lúc bấy giờ.

Phân tích: Ta thấy hiệu số tuổi của bố và tuổi của con luôn không thay đổi do đó ta hoàn toàn có thể so sánh tuổi của bố hoặc tuổi của con ở hai thời gian với hiệu số tuổi của bố và tuổi của con. Từ khoảng chừng thời hạn giữa hai thời gian lúc đó ta hoàn toàn có thể tìm kiếm được tuổi của bố hoặc tuổi của con ở mỗi thời gian.

– Hiện nay, tuổi của bố gấp 4 lần tuổi của con suy ra tuổi của bố gấp 4/3 lần hiệu số tuổi của bố và tuổi của con hay tuổi của con bằng 1/3 hiệu số tuổi của bố và tuổi của con.

– Sau 8 năm nữa, tuổi của bố gấp 2,5 (5/2) lần tuổi của con suy ra tuổi của bố gấp 5/3 lần hiệu số tuổi của bố và tuổi của con hay tuổi của con bằng 2/3 hiệu số tuổi của bố và tuổi của con.

– Vậy 4/3 lần hiệu số tuổi của bố và tuổi của con kém 5/3 lần hiệu số tuổi của bố và tuổi của con là 8 năm hay là một trong/3 hiệu số tuổi của bố và tuổi của con kém 2/3 hiệu số tuổi của bố và tuổi của con cũng là 8 năm. Từ đó ta tìm kiếm được hiệu số tuổi của bố và tuổi của con và tìm kiếm được tuổi của bố, tuổi của con

Giải: Tuổi của bố lúc bấy giờ so với hiệu số tuổi của của bố và tuổi của con thì bằng:

= 4/3 (Hiệu số tuổi của bố và tuổi của con)

Tuổi của bố 8 năm tiếp theo so với hiệu số tuổi của của bố và tuổi của con thì bằng:

= 5/3 (Hiệu số tuổi của bố và tuổi của con)

Hiệu số tuổi của bố và tuổi của con là: 8 : (5/3 – 4/3) = 24 ( tuổi )

Tuổi của con lúc bấy giờ là: 24 : (4 – 1) = 8 (tuổi)

Tuổi của bố lúc bấy giờ là: 8 + 24 = 32 (tuổi)

Cách 2: Tuổi của con lúc bấy giờ so với hiệu số tuổi của của bố và tuổi của con thì bằng:

= 1/3 (Hiệu số tuổi của bố và tuổi của con)

Tuổi của con 8 năm tiếp theo so với hiệu số tuổi của bố và tuổi của con thì bằng:

= 2/3 (Hiệu số tuổi của bố và tuổi của con)

Hiệu số tuổi của của bố và tuổi của con là: 8 : (2/3 – 1/3) = 24 (tuổi)

Tuổi của con lúc bấy giờ là: 24 : (4 – 1) = 8 (tuổi)

Tuổi của bố lúc bấy giờ là: 8 + 24 = 32 (tuổi)

Đáp số: Bố: 32 tuổi; con: 8 tuổi.

Ví dụ 3: Năm nay, tuổi của bố gấp 4 lần tuổi của con. Biết rằng tuổi của con sau 8 năm nữa thì bằng 2/3 tuổi của bố cách đó 8 năm. Tính tuổi của bố và tuổi của con lúc bấy giờ.

Phân tích: Ta thấy tổng số tuổi của bố và của con lúc bấy giờ đúng bằng tổng số tuổi của bố cách đó 8 năm và tuổi của con sau 8 năm nữa. Từ đó ta hoàn toàn có thể so sánh số tuổi của bố hoặc của con lúc bấy giờ và số tuổi của bố cách đó 8 năm hoặc số tuổi của con 8 năm tiếp theo với tổng số tuổi của bố và của con từ đó tìm kiếm được tổng số tuổi của bố và của con và tìm kiếm được số tuổi của bố và số tuổi của con lúc bấy giờ.

Giải: Tuổi của con lúc bấy giờ so với tổng số tuổi của hai bố con lúc bấy giờ thì bằng:

= 1/5 (tổng số tuổi của hai bố con lúc bấy giờ)

Tuổi của con 8 năm tiếp theo so với tổng số tuổi của bố cách đó 8 năm và tuổi của con 8 năm tiếp theo thì bằng: = 2/5 (tổng số tuổi của bố cách đó 8 năm và tuổi của con 8 năm tiếp theo)

Vì tổng số tuổi của hai bố con lúc bấy giờ bằng tổng số tuổi của bố cách đó 8 năm và tuổi của con 8 năm tiếp theo nên ta có:

Tổng số tuổi của hai bố con lúc bấy giờ hay tổng số tuổi của bố cách đó 8 năm và tuổi của con 8 năm tiếp theo là: 8 : (2/5 – 1/5) = 40 (tuổi)

Tuổi của con lúc bấy giờ là: 40 : (1 + 4) = 8 (tuổi)

Tuổi của bố lúc bấy giờ là: 8 x 4 = 32 (tuổi)

Cách 2: Tuổi của bố lúc bấy giờ so với tổng số tuổi của hai bố con lúc bấy giờ thì bằng:

= 4/5 (tổng số tuổi của hai bố con lúc bấy giờ)

Tuổi bố cách đó 8 năm so với tổng số tuổi của bố cách đó 8 năm và tuổi của con 8 năm tiếp theo thì bằng: = 3/5 (tổng số tuổi của bố cách đó 8 năm và tuổi của con 8 năm tiếp theo)

Vì tổng số tuổi của hai bố con lúc bấy giờ bằng tổng số tuổi của bố cách đó 8 năm và tuổi của con 8 năm tiếp theo nên ta có:

Tổng số tuổi của hai bố con lúc bấy giờ hay tổng số tuổi của bố cách đó 8 năm và tuổi của con 8 năm tiếp theo là: 8 : (4/5 – 3/5) = 40 (tuổi)

Tuổi của con lúc bấy giờ là: 40 : (1 + 4) = 8 (tuổi)

Tuổi của bố lúc bấy giờ là: 8 x 4 = 32 (tuổi)

Đáp số: Bố: 32 tuổi; con: 8 tuổi.

Ví dụ 4: Năm nay, tuổi của bố gấp 4 lần tuổi của con. Biết rằng tuổi của con sau 10 năm nữa thì bằng 1/2 tuổi của bố sau 4 năm nữa. Tính tuổi của bố và tuổi của con lúc bấy giờ.

Phân tích: Ta thấy tuổi bố 4 năm tiếp theo cũng tiếp tục gấp 4 lần tuổi con 1 năm tiếp theo. Tuổi của bố 40 năm tiếp theo cũng tiếp tục gấp 4 lần tuổi con 10 năm tiếp theo. Do đó ta hoàn toàn có thể so sánh tuổi của con 10 năm tiếp theo và tuổi của con 1 năm tiếp theo với tuổi của bố 4 năm tiếp theo, hoặc so sánh tuổi của bố 40 năm tiếp theo và tuổi của bố 4 năm tiếp theo với tuổi của con 10 năm tiếp theo từ đó ta tìm kiếm được số tuổi của bố 4 năm tiếp theo hoặc số tuổi của con 10 năm tiếp theo và tìm kiếm được số tuổi của bố và số tuổi của con lúc bấy giờ.

Giải: Vì lúc bấy giờ tuổi bố gấp 4 lần tuổi con nên tuổi bố 4 năm tiếp theo sẽ gấp 4 lần tuổi con 1 năm tiếp theo hay tuổi con 1 năm tiếp theo so với tuổi bố 4 năm tiếp theo thì bằng: 1/4 (tuổi bố 4 năm tiếp theo )

Tuổi con 10 năm tiếp theo so với tuổi bố 4 năm tiếp theo thì bằng: 1/2 (tuổi bố 4 năm tiếp theo)

Tuổi bố 4 năm tiếp theo là: (10 – 1 ) : (1/2 – 1/4) = 36 ( tuổi )

Tuổi bố lúc bấy giờ là: 36 – 4 = 32 (tuổi)

Tuổi con lúc bấy giờ là: 32 : 4 = 8 (tuổi)

Cách 2: Vì lúc bấy giờ tuổi bố gấp 4 lần tuổi con nên tuổi bố 40 năm tiếp theo sẽ gấp 4 lần tuổi con 10 năm tiếp theo hay tuổi bố 40 năm tiếp theo so với tuổi con 10 năm tiếp theo thì gấp: 4 (tuổi con 10 năm tiếp theo).

Tuổi con 10 năm tiếp theo thì bằng 1/2 tuổi của bố 4 năm tiếp theo hay tuổi bố 4 năm tiếp theo so với tuổi con 10 năm tiếp theo thì gấp: 2 (tuổi con 10 năm tiếp theo).

Tuổi con 10 năm tiếp theo là: (40 – 4) : (4 – 2) = 18 (tuổi)

Tuổi con lúc bấy giờ là: 18 – 10 = 8 (tuổi)

Tuổi bố lúc bấy giờ là: 8 x 4 = 32 (tuổi)

Đáp số: Bố: 32 tuổi; con: 8 tuổi.

Tin tức – Tags: bài toán tính tuổi, tiểu học

 • Hướng dẫn giải dạng toán Trung bình cộng lớp 4

 • Hướng dẫn giải bài toán liên quan đến Đk chia hết

 • 268 bài toán tu dưỡng học viên giỏi và năng khiếu sở trường Toán THCS

 • Phép quy nạp và phương pháp quy nạp toán học ở trường phổ thông

 • Hướng dẫn giải một số trong những bài toán tìm số hạng thứ n của dãy số theo quy luật – Toán lớp 4

 • Cách giải bài toán tìm hai số lúc biết tổng và tỉ số – Toán lớp 5

 • Tổng hợp sách tìm hiểu thêm hay môn Toán THPT lớp 10, 11, 12

Reply
5
0
Chia sẻ

Review Anh hơn em 10 tuổi tuổi em bằng 1/3 tuổi anh tính tuổi của từng người ?

You vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Anh hơn em 10 tuổi tuổi em bằng 1/3 tuổi anh tính tuổi của từng người tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Anh hơn em 10 tuổi tuổi em bằng 1/3 tuổi anh tính tuổi của từng người miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Anh hơn em 10 tuổi tuổi em bằng 1/3 tuổi anh tính tuổi của từng người miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Anh hơn em 10 tuổi tuổi em bằng 1/3 tuổi anh tính tuổi của từng người

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Anh hơn em 10 tuổi tuổi em bằng 1/3 tuổi anh tính tuổi của từng người vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Anh #hơn #tuổi #tuổi #bằng #tuổi #anh #tính #tuổi #của #mỗi #người