Thủ Thuật Hướng dẫn Bước 2 của quy trình tố cáo và xử lý và xử lý tố cáo quy định trong thời hạn của Luật định Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Bước 2 của quy trình tố cáo và xử lý và xử lý tố cáo quy định trong thời hạn của Luật định được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-12 22:38:09 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

340

>>> Giải quyết khiếu nại của công dân riêng với quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính của lực lượng Công an nhân dân thuộc thẩm quyền xử lý và xử lý của Công an tỉnh

>>> Giải quyết khiếu nại của công dân riêng với quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính của lực lượng Công an nhân dân thuộc thẩm quyền xử lý và xử lý của Công an cấp huyện

>>> Giải quyết khiếu nại của công dân riêng với quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính của lực lượng Công an nhân dân thuộc thẩm quyền xử lý và xử lý của Công an cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng công an)

>>> Giải quyết tố cáo không thuộc nghành tố tụng hình sự của công dân riêng với lực lượng Công an nhân dân thuộc thẩm quyền xử lý và xử lý của Công an tỉnh

>>> Giải quyết tố cáo không thuộc nghành tố tụng hình sự của công dân riêng với lực lượng Công an nhân dân thuộc thẩm quyền xử lý và xử lý của Công an cấp huyện

>>> Giải quyết tố cáo không thuộc nghành tố tụng hình sự của công dân riêng với lực lượng Công an nhân dân thuộc thẩm quyền xử lý và xử lý của Công an cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng công an)

Thủ tục hành chính: Giải quyết khiếu nại của công dân riêng với quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính của lực lượng Công an nhân dân thuộc thẩm quyền xử lý và xử lý của Công an tỉnh

    1

Trình tự thực thi

Căn cứ quy định của pháp lý, Thanh tra Công an tỉnh tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh xử lý, xử lý và xử lý theo quy định của pháp lý.

Bước 3: Kết quả xử lý và xử lý được trả qua đường bưu điện.

    2

Cách thức thực thi

    3

Thành phần hồ sơ

1. Đơn khiếu nại hoặc bản ghi nội dung khiếu nại;

2. Các tài liệu có liên quan.

   4

Số lượng hồ sơ

01 (một) bộ

   5

Thời hạn xử lý và xử lý

– Thời hạn xử lý và xử lý khiếu nại lần đầu không thật 30 ngày, Tính từ lúc ngày thụ lý để xử lý và xử lý; riêng với vụ việc phức tạp thì thời hạn xử lý và xử lý hoàn toàn có thể kéo dãn hơn thế nữa nhưng không thật 45 ngày, Tính từ lúc ngày thụ lý để xử lý và xử lý. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại trở ngại vất vả, thì thời hạn xử lý và xử lý khiếu nại lần đầu không thật 45 ngày, Tính từ lúc ngày thụ lý để xử lý và xử lý; riêng với vụ việc phức tạp thì thời hạn xử lý và xử lý hoàn toàn có thể kéo dãn hơn thế nữa nhưng không thật 60 ngày, Tính từ lúc ngày thụ lý để xử lý và xử lý.

– Thời hạn xử lý và xử lý khiếu nại lần hai không thật 45 ngày, Tính từ lúc ngày thụ lý để xử lý và xử lý; riêng với vụ việc phức tạp thì thời hạn xử lý và xử lý hoàn toàn có thể kéo dãn hơn thế nữa nhưng không thật 60 ngày, Tính từ lúc ngày thụ lý để xử lý và xử lý. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại trở ngại vất vả, thì thời hạn xử lý và xử lý khiếu nại lần đầu không thật 60 ngày, Tính từ lúc ngày thụ lý để xử lý và xử lý; riêng với vụ việc phức tạp thì thời hạn xử lý và xử lý hoàn toàn có thể kéo dãn hơn thế nữa nhưng không thật 70 ngày, Tính từ lúc ngày thụ lý để xử lý và xử lý.

   6

Đối tượng thực thi thủ tục hành chính

   7

Cơ quan thực thi thủ tục hành chính

Giám đốc Công an tỉnh (do Thanh tra Công an tỉnh Nghệ An tham mưu)

  8

Kết quả thực thi thủ tục hành chính

Quyết định xử lý và xử lý khiếu nại lần 1, lần 2 (Trường hợp không thụ lý xử lý và xử lý thì có văn bản thông báo cho đương sự biết)

  9

Lệ phí

Không

  10

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

     11

Yêu cầu, Đk thực thi thủ tục hành chính

Thực hiện đúng quy định tại Điều 8, Điều 9 và Điều 11 Luật Khiếu nại và đảm bảo những nội dung:

– Người khiếu nại phải là người dân có quyền, quyền lợi hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.

– Người khiếu nại phải là người dân có khả năng hành vi dân sự khá đầy đủ theo quy định của pháp lý; trong trường hợp thông qua người đại diện thay mặt thay mặt để thực thi việc khiếu nại thì người đại diện thay mặt thay mặt phải theo quy định tại Điều 12, Điều 16 Luật Khiếu nại.

– Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền xử lý và xử lý trong thời hạn, thời hiệu theo quy định của Luật Khiếu nại.

– Việc khiếu nại chưa tồn tại quyết định hành động xử lý và xử lý lần hai.

– Việc khiếu nại không được toà án thụ lý để xử lý và xử lý.

  12

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

1. Luật Khiếu nại (Luật số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011).

2. Nghị định số 75/2012/NĐ-CP, ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định rõ ràng một số trong những điều của Luật Khiếu nại.

3. Thông tư số 68/2013/TT-BCA, ngày 26/12/2013 của Bộ Công an hướng dẫn xử lý khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; xử lý và xử lý khiếu nại và quản trị và vận hành công tác thao tác xử lý và xử lý khiếu nại trong Công an nhân dân.

4. Thông tư số 11/2015/TT-BCA, ngày 02/3/2015 của Bộ Công an quy định quy trình xử lý và xử lý khiếu nại trong Công an nhân dân.

Về đầu trang

Thủ tục hành chính: Giải quyết khiếu nại của công dân riêng với quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính của lực lượng Công an nhân dân thuộc thẩm quyền xử lý và xử lý của Công an cấp huyện

    1

Trình tự thực thi

Căn cứ quy định của pháp lý, những đội công tác thao tác tham mưu Trưởng Công an cấp huyện xử lý, xử lý và xử lý theo quy định của pháp lý.

Bước 3: Kết quả xử lý và xử lý được trả qua đường bưu điện.

    2

Cách thức thực thi

    3

Thành phần hồ sơ

1. Đơn khiếu nại hoặc bản ghi nội dung khiếu nại;

2. Các tài liệu có liên quan.

   4

Số lượng hồ sơ

01 (một) bộ

   5

Thời hạn xử lý và xử lý

– Thời hạn xử lý và xử lý khiếu nại lần đầu không thật 30 ngày, Tính từ lúc ngày thụ lý để xử lý và xử lý; riêng với vụ việc phức tạp thì thời hạn xử lý và xử lý hoàn toàn có thể kéo dãn hơn thế nữa nhưng không thật 45 ngày, Tính từ lúc ngày thụ lý để xử lý và xử lý. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại trở ngại vất vả, thì thời hạn xử lý và xử lý khiếu nại lần đầu không thật 45 ngày, Tính từ lúc ngày thụ lý để xử lý và xử lý; riêng với vụ việc phức tạp thì thời hạn xử lý và xử lý hoàn toàn có thể kéo dãn hơn thế nữa nhưng không thật 60 ngày, Tính từ lúc ngày thụ lý để xử lý và xử lý.

– Thời hạn xử lý và xử lý khiếu nại lần hai không thật 45 ngày, Tính từ lúc ngày thụ lý để xử lý và xử lý; riêng với vụ việc phức tạp thì thời hạn xử lý và xử lý hoàn toàn có thể kéo dãn hơn thế nữa nhưng không thật 60 ngày, Tính từ lúc ngày thụ lý để xử lý và xử lý. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại trở ngại vất vả, thì thời hạn xử lý và xử lý khiếu nại lần đầu không thật 60 ngày, Tính từ lúc ngày thụ lý để xử lý và xử lý; riêng với vụ việc phức tạp thì thời hạn xử lý và xử lý hoàn toàn có thể kéo dãn hơn thế nữa nhưng không thật 70 ngày, Tính từ lúc ngày thụ lý để xử lý và xử lý.

   6

Đối tượng thực thi thủ tục hành chính

   7

Cơ quan thực thi thủ tục hành chính

Trưởng Công an cấp huyện (do những đội Công tác tham mưu)

  8

Kết quả thực thi thủ tục hành chính

Quyết định xử lý và xử lý khiếu nại lần 1, lần 2 (Trường hợp không thụ lý xử lý và xử lý thì có văn bản thông báo cho đương sự biết)

  9

Lệ phí

Không

  10

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

     11

Yêu cầu, Đk thực thi thủ tục hành chính

Thực hiện đúng quy định tại Điều 8, Điều 9 và Điều 11 Luật Khiếu nại và đảm bảo những nội dung:

– Người khiếu nại phải là người dân có quyền, quyền lợi hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.

– Người khiếu nại phải là người dân có khả năng hành vi dân sự khá đầy đủ theo quy định của pháp lý; trong trường hợp thông qua người đại diện thay mặt thay mặt để thực thi việc khiếu nại thì người đại diện thay mặt thay mặt phải theo quy định tại Điều 12, Điều 16 Luật Khiếu nại.

– Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền xử lý và xử lý trong thời hạn, thời hiệu theo quy định của Luật Khiếu nại.

– Việc khiếu nại chưa tồn tại quyết định hành động xử lý và xử lý lần hai.

– Việc khiếu nại không được toà án thụ lý để xử lý và xử lý.

  12

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

1. Luật Khiếu nại (Luật số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011).

2. Nghị định số 75/2012/NĐ-CP, ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định rõ ràng một số trong những điều của Luật Khiếu nại.

3. Thông tư số 68/2013/TT-BCA, ngày 26/12/2013 của Bộ Công an hướng dẫn xử lý khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; xử lý và xử lý khiếu nại và quản trị và vận hành công tác thao tác xử lý và xử lý khiếu nại trong Công an nhân dân.

4. Thông tư số 11/2015/TT-BCA, ngày 02/3/2015 của Bộ Công an quy định quy trình xử lý và xử lý khiếu nại trong Công an nhân dân.

Về đầu trang

Thủ tục hành chính: Giải quyết khiếu nại của công dân riêng với quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính của lực lượng Công an nhân dân thuộc thẩm quyền xử lý và xử lý của Công an cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng công an)

    1

Trình tự thực thi

Căn cứ quy định của pháp lý, Trưởng Công an cấp xã xử lý, xử lý và xử lý theo quy định của pháp lý.

Bước 3: Kết quả xử lý và xử lý được trả qua đường bưu điện.

    2

Cách thức thực thi

    3

Thành phần hồ sơ

1. Đơn khiếu nại hoặc bản ghi nội dung khiếu nại;

2. Các tài liệu có liên quan.

   4

Số lượng hồ sơ

01 (một) bộ

   5

Thời hạn xử lý và xử lý

Thời hạn xử lý và xử lý khiếu nại lần đầu không thật 30 ngày, Tính từ lúc ngày thụ lý để xử lý và xử lý; riêng với vụ việc phức tạp thì thời hạn xử lý và xử lý hoàn toàn có thể kéo dãn hơn thế nữa nhưng không thật 45 ngày, Tính từ lúc ngày thụ lý để xử lý và xử lý. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại trở ngại vất vả, thì thời hạn xử lý và xử lý khiếu nại lần đầu không thật 45 ngày, Tính từ lúc ngày thụ lý để xử lý và xử lý; riêng với vụ việc phức tạp thì thời hạn xử lý và xử lý hoàn toàn có thể kéo dãn hơn thế nữa nhưng không thật 60 ngày, Tính từ lúc ngày thụ lý để xử lý và xử lý.

   6

Đối tượng thực thi thủ tục hành chính

   7

Cơ quan thực thi thủ tục hành chính

Trưởng Công an cấp xã

  8

Kết quả thực thi thủ tục hành chính

Quyết định xử lý và xử lý khiếu nại lần 1 (Trường hợp không thụ lý xử lý và xử lý thì có văn bản thông báo cho đương sự biết)

  9

Lệ phí

Không

  10

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

     11

Yêu cầu, Đk thực thi thủ tục hành chính

Thực hiện đúng quy định tại Điều 8, Điều 9 và Điều 11 Luật Khiếu nại và đảm bảo những nội dung:

– Người khiếu nại phải là người dân có quyền, quyền lợi hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.

– Người khiếu nại phải là người dân có khả năng hành vi dân sự khá đầy đủ theo quy định của pháp lý; trong trường hợp thông qua người đại diện thay mặt thay mặt để thực thi việc khiếu nại thì người đại diện thay mặt thay mặt phải theo quy định tại Điều 12, Điều 16 Luật Khiếu nại.

– Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền xử lý và xử lý trong thời hạn, thời hiệu theo quy định của Luật Khiếu nại.

– Việc khiếu nại chưa tồn tại quyết định hành động xử lý và xử lý lần hai.

– Việc khiếu nại không được toà án thụ lý để xử lý và xử lý.

  12

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

1. Luật Khiếu nại (Luật số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011).

2. Nghị định số 75/2012/NĐ-CP, ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định rõ ràng một số trong những điều của Luật Khiếu nại.

3. Thông tư số 68/2013/TT-BCA, ngày 26/12/2013 của Bộ Công an hướng dẫn xử lý khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; xử lý và xử lý khiếu nại và quản trị và vận hành công tác thao tác xử lý và xử lý khiếu nại trong Công an nhân dân.

4. Thông tư số 11/2015/TT-BCA, ngày 02/3/2015 của Bộ Công an quy định quy trình xử lý và xử lý khiếu nại trong Công an nhân dân.

Về đầu trang

Thủ tục hành chính: Giải quyết tố cáo không thuộc nghành tố tụng hình sự của công dân riêng với lực lượng Công an nhân dân thuộc thẩm quyền xử lý và xử lý của Công an tỉnh

    1

Trình tự thực thi

Căn cứ quy định của pháp lý, Thanh tra Công an tỉnh tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh xử lý, xử lý và xử lý theo quy định của pháp lý.

Bước 3: Kết quả xử lý và xử lý được trả qua đường bưu điện.

    2

Cách thức thực thi

    3

Thành phần hồ sơ

1. Đơn tố cáo hoặc bản ghi nội dung tố cáo;

2. Các tài liệu có liên quan.

   4

Số lượng hồ sơ

01 (một) bộ

   5

Thời hạn xử lý và xử lý

Thời hạn xử lý và xử lý tố cáo là không thật 30 ngày Tính từ lúc ngày thụ lý tố cáo. Đối với vụ việc phức tạp thì hoàn toàn có thể gia hạn xử lý và xử lý tố cáo một lần nhưng không thật 30 ngày. Đối với vụ việc đặc biệt quan trọng phức tạp thì hoàn toàn có thể gia hạn xử lý và xử lý tố cáo hai lần, mỗi lần không thật 30 ngày. Người xử lý và xử lý tố cáo quyết định hành động bằng văn bản việc gia hạn xử lý và xử lý tố cáo và thông báo đến người tố cáo, người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, thành viên có liên quan.

   6

Đối tượng thực thi thủ tục hành chính

   7

Cơ quan thực thi thủ tục hành chính

Thanh tra Công an tỉnh Nghệ An tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh

  8

Kết quả thực thi thủ tục hành chính

Kết luận nội dung tố cáo và Quyết định xử lý hành vi vi phạm tố cáo (nếu có)

Trường hợp không thụ lý xử lý và xử lý thì có văn bản thông báo cho đương sự biết

  9

Lệ phí

Không

  10

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

     11

Yêu cầu, Đk thực thi thủ tục hành chính

Theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật Tố cáo năm 2022 và lưu ý:

– Khi nhận được thông tin có nội dung tố cáo nhưng không rõ họ tên, địa chỉ của người tố cáo hoặc qua kiểm tra, xác minh không xác lập được người tố cáo hoặc người tố cáo sử dụng họ tên của người khác để tố cáo hoặc thông tin có nội dung tố cáo được phản ánh không theo như hình thức quy định tại Điều 22 của Luật Tố cáo thì cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có thẩm quyền không xử lý theo quy định của Luật Tố cáo.

– Trường hợp thông tin có nội dung tố cáo như trên nhưng có nội dung rõ ràng về người dân có hành vi vi phạm pháp lý, có tài năng liệu, chứng cứ rõ ràng về hành vi vi phạm pháp lý và có cơ sở để thẩm tra, xác minh thì cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên tiếp nhận tiến hành việc thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền hoặc chuyển đến cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có thẩm quyền để tiến hành việc thanh tra, kiểm tra phục vụ cho công tác thao tác quản trị và vận hành.

  12

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

1. Luật Tố cáo năm 2022 (Luật số 25/2022/QH14 ngày 12/6/2022).

2. Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 10/4/2022 của Chính phủ quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp tổ chức triển khai thi hành Luật Tố cáo.

3. Nghị định số 22/2022/NĐ-CP ngày 25/02/2022 của Chính phủ quy định về tố cáo và xử lý và xử lý tố cáo trong Công an nhân dân.

4. Thông tư số 85/2022/TT-BCA ngày 03/8/2022 của Bộ Công an quy định việc tiếp nhận, xử lý, xử lý và xử lý tố cáo và quản trị và vận hành công tác thao tác xử lý và xử lý tố cáo trong Công an nhân dân.        

5. Thông tư số 129/2022/TT-BCA ngày thứ 8/12/2022 của Bộ Công an quy định quy trình xử lý và xử lý tố cáo trong Công an nhân dân.

Về đầu trang

Thủ tục hành chính: Giải quyết tố cáo không thuộc nghành tố tụng hình sự của công dân riêng với lực lượng Công an nhân dân thuộc thẩm quyền xử lý và xử lý của Công an cấp huyện

    1

Trình tự thực thi

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp lý.

Bước 2: Nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc tại Phòng Tiếp Công dân Công an cấp huyện

Căn cứ quy định của pháp lý, những đội công tác thao tác tham mưu Trưởng Công an huyện xử lý, xử lý và xử lý theo quy định của pháp lý.

Bước 3: Kết quả xử lý và xử lý được trả qua đường bưu điện.

    2

Cách thức thực thi

Trực tiếp tại trụ sở Công an cấp huyện 

Thời gian: Từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần (trong giờ hành chính), trừ ngày nghỉ Lễ, Tết

    3

Thành phần hồ sơ

1. Đơn tố cáo hoặc bản ghi nội dung tố cáo;

2. Các tài liệu có liên quan.

   4

Số lượng hồ sơ

01 (một) bộ

   5

Thời hạn xử lý và xử lý

Thời hạn xử lý và xử lý tố cáo là không thật 30 ngày Tính từ lúc ngày thụ lý tố cáo. Đối với vụ việc phức tạp thì hoàn toàn có thể gia hạn xử lý và xử lý tố cáo một lần nhưng không thật 30 ngày. Đối với vụ việc đặc biệt quan trọng phức tạp thì hoàn toàn có thể gia hạn xử lý và xử lý tố cáo hai lần, mỗi lần không thật 30 ngày. Người xử lý và xử lý tố cáo quyết định hành động bằng văn bản việc gia hạn xử lý và xử lý tố cáo và thông báo đến người tố cáo, người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, thành viên có liên quan.

   6

Đối tượng thực thi thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức triển khai

   7

Cơ quan thực thi thủ tục hành chính

Trưởng Công an cấp huyện (do những đội công tác thao tác tham mưu)

  8

Kết quả thực thi thủ tục hành chính

Kết luận nội dung tố cáo và Quyết định xử lý hành vi vi phạm tố cáo (nếu có)

Trường hợp không thụ lý xử lý và xử lý thì có văn bản thông báo cho đương sự biết

  9

Lệ phí

Không

  10

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

     11

Yêu cầu, Đk thực thi thủ tục hành chính

Theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật Tố cáo năm 2022 và lưu ý:

– Khi nhận được thông tin có nội dung tố cáo nhưng không rõ họ tên, địa chỉ của người tố cáo hoặc qua kiểm tra, xác minh không xác lập được người tố cáo hoặc người tố cáo sử dụng họ tên của người khác để tố cáo hoặc thông tin có nội dung tố cáo được phản ánh không theo như hình thức quy định tại Điều 22 của Luật Tố cáo thì cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có thẩm quyền không xử lý theo quy định của Luật Tố cáo.

– Trường hợp thông tin có nội dung tố cáo như trên nhưng có nội dung rõ ràng về người dân có hành vi vi phạm pháp lý, có tài năng liệu, chứng cứ rõ ràng về hành vi vi phạm pháp lý và có cơ sở để thẩm tra, xác minh thì cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên tiếp nhận tiến hành việc thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền hoặc chuyển đến cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có thẩm quyền để tiến hành việc thanh tra, kiểm tra phục vụ cho công tác thao tác quản trị và vận hành.

  12

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

1. Luật Tố cáo năm 2022 (Luật số 25/2022/QH14 ngày 12/6/2022).

2. Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 10/4/2022 của Chính phủ quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp tổ chức triển khai thi hành Luật Tố cáo.

3. Nghị định số 22/2022/NĐ-CP ngày 25/02/2022 của Chính phủ quy định về tố cáo và xử lý và xử lý tố cáo trong Công an nhân dân.

4. Thông tư số 85/2022/TT-BCA ngày 03/8/2022 của Bộ Công an quy định việc tiếp nhận, xử lý, xử lý và xử lý tố cáo và quản trị và vận hành công tác thao tác xử lý và xử lý tố cáo trong Công an nhân dân.        

5. Thông tư số 129/2022/TT-BCA ngày thứ 8/12/2022 của Bộ Công an quy định quy trình xử lý và xử lý tố cáo trong Công an nhân dân.

Về đầu trang

Thủ tục hành chính: Giải quyết tố cáo không thuộc nghành tố tụng hình sự của công dân riêng với lực lượng Công an nhân dân thuộc thẩm quyền xử lý và xử lý của Công an cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng công an)

    1

Trình tự thực thi

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp lý.

Bước 2: Nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc tại Phòng Tiếp Công dân Công an cấp xã.

Căn cứ quy định của pháp lý, Trưởng Công an cấp xã xử lý, xử lý và xử lý theo quy định của pháp lý.

Bước 3: Kết quả xử lý và xử lý được trả qua đường bưu điện.

    2

Cách thức thực thi

Trực tiếp tại trụ sở Công an cấp xã 

Thời gian: Từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần (trong giờ hành chính), trừ ngày nghỉ Lễ, Tết

    3

Thành phần hồ sơ

1. Đơn tố cáo hoặc bản ghi nội dung tố cáo;

2. Các tài liệu có liên quan.

   4

Số lượng hồ sơ

01 (một) bộ

   5

Thời hạn xử lý và xử lý

Thời hạn xử lý và xử lý tố cáo là không thật 30 ngày Tính từ lúc ngày thụ lý tố cáo. Đối với vụ việc phức tạp thì hoàn toàn có thể gia hạn xử lý và xử lý tố cáo một lần nhưng không thật 30 ngày. Đối với vụ việc đặc biệt quan trọng phức tạp thì hoàn toàn có thể gia hạn xử lý và xử lý tố cáo hai lần, mỗi lần không thật 30 ngày. Người xử lý và xử lý tố cáo quyết định hành động bằng văn bản việc gia hạn xử lý và xử lý tố cáo và thông báo đến người tố cáo, người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, thành viên có liên quan.

   6

Đối tượng thực thi thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức triển khai

   7

Cơ quan thực thi thủ tục hành chính

Trưởng Công an cấp xã

  8

Kết quả thực thi thủ tục hành chính

Kết luận nội dung tố cáo và Quyết định xử lý hành vi vi phạm tố cáo (nếu có)

Trường hợp không thụ lý xử lý và xử lý thì có văn bản thông báo cho đương sự biết

  9

Lệ phí

Không

  10

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

     11

Yêu cầu, Đk thực thi thủ tục hành chính

Theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật Tố cáo năm 2022 và lưu ý:

– Khi nhận được thông tin có nội dung tố cáo nhưng không rõ họ tên, địa chỉ của người tố cáo hoặc qua kiểm tra, xác minh không xác lập được người tố cáo hoặc người tố cáo sử dụng họ tên của người khác để tố cáo hoặc thông tin có nội dung tố cáo được phản ánh không theo như hình thức quy định tại Điều 22 của Luật Tố cáo thì cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có thẩm quyền không xử lý theo quy định của Luật Tố cáo.

– Trường hợp thông tin có nội dung tố cáo như trên nhưng có nội dung rõ ràng về người dân có hành vi vi phạm pháp lý, có tài năng liệu, chứng cứ rõ ràng về hành vi vi phạm pháp lý và có cơ sở để thẩm tra, xác minh thì cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên tiếp nhận tiến hành việc thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền hoặc chuyển đến cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có thẩm quyền để tiến hành việc thanh tra, kiểm tra phục vụ cho công tác thao tác quản trị và vận hành.

  12

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

1. Luật Tố cáo năm 2022 (Luật số 25/2022/QH14 ngày 12/6/2022).

2. Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 10/4/2022 của Chính phủ quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp tổ chức triển khai thi hành Luật Tố cáo.

3. Nghị định số 22/2022/NĐ-CP ngày 25/02/2022 của Chính phủ quy định về tố cáo và xử lý và xử lý tố cáo trong Công an nhân dân.

4. Thông tư số 85/2022/TT-BCA ngày 03/8/2022 của Bộ Công an quy định việc tiếp nhận, xử lý, xử lý và xử lý tố cáo và quản trị và vận hành công tác thao tác xử lý và xử lý tố cáo trong Công an nhân dân.        

5. Thông tư số 129/2022/TT-BCA ngày thứ 8/12/2022 của Bộ Công an quy định quy trình xử lý và xử lý tố cáo trong Công an nhân dân.

Về đầu trang

.

Reply
7
0
Chia sẻ

Clip Bước 2 của quy trình tố cáo và xử lý và xử lý tố cáo quy định trong thời hạn của Luật định ?

You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Bước 2 của quy trình tố cáo và xử lý và xử lý tố cáo quy định trong thời hạn của Luật định tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Bước 2 của quy trình tố cáo và xử lý và xử lý tố cáo quy định trong thời hạn của Luật định miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Bước 2 của quy trình tố cáo và xử lý và xử lý tố cáo quy định trong thời hạn của Luật định Free.

Thảo Luận vướng mắc về Bước 2 của quy trình tố cáo và xử lý và xử lý tố cáo quy định trong thời hạn của Luật định

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bước 2 của quy trình tố cáo và xử lý và xử lý tố cáo quy định trong thời hạn của Luật định vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bước #của #quy #trình #tố #cáo #và #giải #quyết #tố #cáo #quy #định #trong #thời #hạn #của #Luật #định