Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Các dạng bài tập vô cơ ôn thi Đại học Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Các dạng bài tập vô cơ ôn thi Đại học được Update vào lúc : 2022-05-10 20:32:10 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

299

Chuyên Đề Hóa Vô Cơ Và Hóa Hữu Cơ Ôn Thi THPT Quốc Gia. Lý Thuyết và bài tập hướng dẫn giải rõ ràng những chuyên đề hóa vô cơ và hóa hữu cơ thi ĐH

♦Có link tải file phía dưới này

Hướng dẫn tải:

→Bước 1: Click vào mục tải tài liệu “Tải Tại Đây

→Bước 2: Mở link file tải

→Bước 3: Click vào hình tượng tải để tải xuống

  • Tải Tài Liệu này: Tải Tại Đây  

Xem thêm:
Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia Các môn

Tag Tham KhảoCác Chuyên Đề Hóa Vô Cơ Luyện Thi Đại Học, Bài Tập Hóa Vô Cơ 12 Có Đáp An, Chuyên Đề Lý Thuyết Hóa Luyện Thi Đại Học, Bài Tập Hóa Vô Cơ, Tổng Ôn Tập Hóa Vô Cơ, Tổng Ôn Tập Hóa Vô Cơ Pdf, Bài Tập Lý Thuyết Hóa Vô Cơ 12, Tổng Hợp Kiến Thức Hóa 12 Ôn Thi Đại Học, Các Chuyên Đề Hóa Vô Cơ Luyện Thi Đại Học, Tổng Ôn Tập Hóa Vô Cơ Pdf, Ôn Thi Đại Học Môn Hóa Theo Chuyên Đề, Bài Tập Hóa Vô Cơ 12 Có Đáp An, Phương Pháp Giải Nhanh Hóa Học Vô Cơ, Tổng Hợp Hóa Vô Cơ Trong Đề Thi Đại Học Violet, Lý Thuyết Hóa Thường Gặp Trong Đề Thi Đại Học, Các Chuyên Đề Hóa Vô Cơ Thpt Quóc Đại Học, De Tổng Hợp Hóa Hữu Cơ 12, Tổng Hợp Kiến Thức Hóa Hữu Cơ Ôn Thi Đại Học, Chuyên Đề Hóa Hữu Cơ Luyện Thi Đại Học, Tổng Hợp Kiến Thức Hóa 12 Ôn Thi Đại Học, De Thi Hóa Hữu Cơ, Chuyên Đề Hóa Hữu Cơ, Hóa Hữu Cơ 12, Các Dạng Bài Tập Hóa Hữu Cơ Đại Học, Các Chuyên Đề Hóa Hữu Cơ Thpt Quóc Đại Học,

Quà tặng mừng 2/9/2022 Lê Tiến Long

Hóa Học BeeClass Trang 2 BeeClass

Phần 1: Đề bài

Bài 1: (lần 1 sở GD và ĐT Vĩnh Phúc) Hòa tan hoàn toàn 21,5 gam hỗn hợp X gồm Al,

Zn, FeO, Cu (NO

3

)

2

cần dùng hết 430 ml dung dịch H

2

SO

4

1M thu được hỗn hợp khí Y

(đktc) gồm 0,06 mol NO và 0,13 mol H

2

, đồng thời thu được dung dịch Z chỉ chứa những

muối sunfat trung hòa. Cô cạn dung dịch Z thu được 56,9 gam muối khan. Thành phần

Phần Trăm của Al trong hỗn hợp X có mức giá trị sớm nhất là:

A. 25,5% B. 18,5% C. 20,5% D. 22,5%

Bài 2: (lần 1 sở GD và ĐT Vĩnh Phúc) Sục 13,44 lít CO

2

(đktc) vào 200 ml dung dịch X

gồm Ba (OH)

2

1,5M và NaOH 1M. Sau phản ứng thu được dung dịch Y. Cho dung dịch

Y tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp BaCl

2

1,2M và KOH 1,5M thu được m gam

kết tủa. Giá trị của m là:

A. 66,98 B. 39,4 C. 47,28 D. 59,1

Bài 3: (lần 1 sở GD và ĐT Vĩnh Phúc) Hỗn hợp X gồm Fe

2

O

3

, FeO và Cu (trong số đó sắt

chiếm 52,5% về khối lượng). Cho m gam X tác dụng với 420 ml dung dịch HCl 2M dư,

thu được dung dịch Y và còn sót lại 0,2 m gam chất rắn không tan. Cho dung dịch AgNO

3

dư vào Y thu được khí NO và 141,6 gam kết tủa. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn.

Giá trị của m là:

A. 20 B. 32 C. 36 D. 24

Bài 4: (lần 1 sở GD và ĐT Vĩnh Phúc) Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 11,2 gam

Fe và 4,8 gam Fe

2

O

3

cần dùng tối thiểu V ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y.

Cho dung dịch AgNO

3

vào dư vào Y thu được m gam kết tủa Giá trị của V và m lần lượt

là:

A. 290 và 83,23 B. 260 và 102,7 C.290và104,83 D.260và74,62

Bài 5: (lần 1 sở Vĩnh Phúc) Cho hỗn hợp X gồm 0,56 gam Fe và Mg tác dụng với 250

ml dung dịch CuSO

4

. Sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 0,92 gam kim

loại. Nồng độ mol/l của dung dịch CuSO

4

là:

A. 0,02M B. 0,04M C. 0,05M D. 0,10M

Bài 6: (lần 1 sở Vĩnh Phúc) Cho 86,3 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba và Al

2

O

3

(trong số đó

oxi chiếm 19,47% về khối lượng) tan hết vào nước, thu được dung dịch Y và 13,44 lít

khí H

2

(đktc). Cho 3,2 lít dung dịch HCl 0,75M vào dung dịch Y. Sau khi những phản ứng

xẩy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 10,4 B. 27,3 C. 54,6 D. 23,4

Bài 7: (lần 1 sở Vĩnh Phúc) Cho m gam hỗn sắt kẽm kim loại tổng hợp loại Zn, Cu vào dung dịch HCl

(dư). Sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lít H

2

(đktc) và 2,0 gam kim

loại không tan. Giá trị của m là:

A. 8,5 B. 18,0 C. 15,0 D. 16,0

Bài 8: (lần 1 THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc):Hòa tan hết 7,74 gam hỗn hợp Mg, Al bằng 500ml

dung dịch HCl 1M và H

2

SO

4

loãng 0,28 M thu được dung dịch X va 8,736 lít H

2

. Cô cạn

dung dịch X thu được khối lương muối là

A. 25,95 gam B. 38,93 gam C. 103,85 gam D. 77,86 gam

Bài 9: (lần 1 THPT Yên Lac, Vĩnh Phúc) Cho 10,0 lít H

2

và 6,72 lít Cl

2

(đktc) tác dụng với

nhau rồi hoà tan thành phầm vào 385,4 gam việt nam thu được dung dịch X. Lấy 50 g dung dịch

X tác dụng với dung dịch AgNO

3

thu được 7,175 gam kết tủa. Hiệu suất phản ứng giữa H

2

và Cl

2

là:

A. 33,33% B. 45% C. 50% D. 66,67%.

Reply
3
0
Chia sẻ

Video Các dạng bài tập vô cơ ôn thi Đại học ?

You vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Các dạng bài tập vô cơ ôn thi Đại học tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Các dạng bài tập vô cơ ôn thi Đại học miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Các dạng bài tập vô cơ ôn thi Đại học miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Các dạng bài tập vô cơ ôn thi Đại học

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Các dạng bài tập vô cơ ôn thi Đại học vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Các #dạng #bài #tập #vô #cơ #ôn #thi #Đại #học