Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cách làm vở bài tập toán lớp 5 bài 138 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cách làm vở bài tập toán lớp 5 bài 138 được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-12 04:02:09 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

143

Bài 1 trang 72 Vở bài tập Toán 5 Tập 2: Viết số đo thích hợp vào ô trống :

s 95km 84,7km 400mv 42 km/giờ 24,2 km/giờ t 1 giờ 20 phút 2,5 giờ 1 phút 20 giây

Trả lời

1 giờ 20 phút =

giờ

Quãng đường ô trống thứ nhất : s = v x t = 42 × =56

Vận tốc ô trống thứ hai : v = s : t = 95 : 2,5 = 38 km/giờ

Thời gian ô trống thứ ba : t = s : v = 84,7 : 24,2 = 3,5 giờ

1 phút 20 giây = 1,33 phút

Vận tốc ô trống thứ tư : v = s : t = 400 : = 300 giây

s 95km 84,7km 400mv 42 km/giờ 38 km/giờ 24,2 km/giờ 300 m/giâyt 1 giờ 20 phút 2,5 giờ 3,5 giờ 1 phút 20 giây

Bài 2 trang 73 Vở bài tập Toán 5 Tập 2: Một xe máy đi từ C đến B với vận tốc 36 km/giờ. Cùng lúc đó một xe hơi đi từ A cách C 45km đuổi theo xe máy với vận tốc 51 km/giờ (xem hình vẽ). Tính thời hạn đi để xe hơi đuổi kịp xe máy.

Trả lời

Sau mỗi giờ xe hơi gần xe máy (hay hiệu hai vận tốc) :

51 – 36 = 15 (km/giờ)

Thời gian để xe hơi đuổi kịp xe máy :

45 : 15 = 3 (giờ)

Đáp số : 3 giờ

Bài 3 trang 73 Vở bài tập Toán 5 Tập 2: Vận tốc làn nước là 18 m/phút. Một người bơi xuôi dòng quãng sông dài 800m hết 8 phút. Hỏi người đó bơi ngược dòng quãng sông đó hết bao nhiêu thời hạn ?

Hướng dẫn : Vận tốc bơi xuôi dòng bằng tổng vận tốc bơi khi nước lặng và vận tốc làn nước. Vận tốc bơi ngược dòng bằng hiệu vận tốc bơi khi nước lặng và vận tốc làn nước.

Trả lời

Tóm tắt

Vận tốc bơi xuôi dòng của một người là :

800 : 8 = 100 (m/phút)

Vận tốc bơi thực của người đó là :

100 – 18 = 82 (m/phút)

Vận tốc bơi ngược dòng của người đó là :

82 – 18 = 64 (m/phút)

Thời gian bơi ngược dòng đoạn sông là :

800 : 64 = 12,5 phút

12,5 phút = 12 phút 30 giây

Đáp số : 12 phút 30 giây  • Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ tại VietJack!

Lời giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 72, 73 Bài 138: Luyện tập chung hay, rõ ràng giúp học viên biết phương pháp làm bài tập trong VBT Toán lớp 5 Tập 2.

://.youtube/watch?v=ePuU0tFMdpE

Video Giải VBT Toán lớp 5 Bài 138: Luyện tập chung – Cô Nguyễn Lan (Giáo viên VietJack)

Quảng cáo

Bài 1 trang 72 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2: Viết số đo thích hợp vào ô trống :

s

95km
84,7km
400m
v
42 km/giờ

24,2 km/giờ

t
1 giờ 20 phút
2,5 giờ

1 phút 20 giây

Quảng cáo

Lời giải:

1 giờ 20 phút =

giờ

Quãng đường ô trống thứ nhất : s = v x t = 42 × =56

Vận tốc ô trống thứ hai : v = s : t = 95 : 2,5 = 38 km/giờ

Thời gian ô trống thứ ba : t = s : v = 84,7 : 24,2 = 3,5 giờ

1 phút 20 giây = 1,33 phút

Vận tốc ô trống thứ tư : v = s : t = 400 : = 300 giây

s

95km
84,7km
400m
v
42 km/giờ
38 km/giờ
24,2 km/giờ
300 m/giây
t
1 giờ 20 phút
2,5 giờ
3,5 giờ
1 phút 20 giây

Quảng cáo

Bài 2 trang 73 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2: Một xe máy đi từ C đến B với vận tốc 36 km/giờ. Cùng lúc đó một xe hơi đi từ A cách C 45km đuổi theo xe máy với vận tốc 51 km/giờ (xem hình vẽ). Tính thời hạn đi để xe hơi đuổi kịp xe máy.

Lời giải:

Sau mỗi giờ xe hơi gần xe máy (hay hiệu hai vận tốc) :

51 – 36 = 15 (km/giờ)

Thời gian để xe hơi đuổi kịp xe máy :

45 : 15 = 3 (giờ)

Đáp số : 3 giờ

Bài 3 trang 73 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2: Vận tốc làn nước là 18 m/phút. Một người bơi xuôi dòng quãng sông dài 800m hết 8 phút. Hỏi người đó bơi ngược dòng quãng sông đó hết bao nhiêu thời hạn ?

Hướng dẫn : Vận tốc bơi xuôi dòng bằng tổng vận tốc bơi khi nước lặng và vận tốc làn nước. Vận tốc bơi ngược dòng bằng hiệu vận tốc bơi khi nước lặng và vận tốc làn nước.

Lời giải:

Tóm tắt

Vận tốc bơi xuôi dòng của một người là :

800 : 8 = 100 (m/phút)

Vận tốc bơi thực của người đó là :

100 – 18 = 82 (m/phút)

Vận tốc bơi ngược dòng của người đó là :

82 – 18 = 64 (m/phút)

Thời gian bơi ngược dòng đoạn sông là :

800 : 64 = 12,5 phút

12,5 phút = 12 phút 30 giây

Đáp số : 12 phút 30 giây

Xem thêm những bài giải vở bài tập Toán lớp 5 hay, rõ ràng khác:

Xem thêm những bài Để học tốt Toán lớp 5 hay khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!
  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 có đáp án

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán 5 Tập 1 và Tập 2 | Giải Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 5.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Bài 138. LUYỆN TẬP CHUNG
Viết số đo thích hợp vào ô trống:
4
giờ 20 phút = giờ 3
4
Quãng đường ô trống thứ nhất: s=vxt = 42x -9 = 56km
O
Vận tốc ô trông thứ hai: V = s : t = 95 : 2,5 = 38 km/giờ Thời gian ô trống thứ ba: t = s : V = 84,7 : 24,2 – 3,5 giờ
phút 20 giây = 1,33 phút
Vận tốc ô trống thứ tư: V = s : t = 400 : — = 300 giây.
3
s
56km
95km
84,7km
400m
V
42 km/giờ
38 km/giờ
24,2 m/giờ
300 m/giây
t
1 giờ 20 phút
2,5 giờ
3,5 giờ
1 phút 20 giây
Một xe máy đi từ c tới B với vận tốc 36 km/giờ. Cùng lúc đó một xe hơi đi từ A cách c 45km đuổi theo xe máy với vận tốc 51 km/giờ. Tính thời hạn đi để xe hơi đuổi kịp xe máy.
Tóm tắt
Q. tô Xe máy
1 -I
A 45km c B
Bài giải
Sau mỗi giò’ xe hơi gần xe máy (hay hiệu hai vận tốc):
51 – 36 = 15 (km/giờ)
Thời gian để xe hơi đuổi kịp xe máy:
45 : 15 = 3 (giờ)
Đáp số: 3 giờ.
Vận tốc làn nước là 18 m/phút. Một người bơi xuôi dòng quãng sông dài 800m hết 8 phút. Hỏi người đó bơi ngược dòng quãng sông đó hết bao nhiêu thời hạn ?
Tóm tắt
Vận tốc nước 18 m/phút 800m
Bơi xuôi dòng 8 phút Bơi ngược dòng ? phút
Bài giải
Vận tốc bơi xuôi dòng của một người là:
800 : 8 = 100 (m/phút)
Vận tốc bơi thực của người đó là:
100 – 18 – 82 (m/phút)
Vận tốc bơi ngược dòng của người đó là:
82 – 18 = 64 (m/phút)
Thời gian bơi ngược dòng đoạn sông là:
800 : 64 = 12,5 (phút)
12,5 phút = 12 phút 30 giây
Đáp số: 12 phút 30 giây.

Reply
3
0
Chia sẻ

Review Cách làm vở bài tập toán lớp 5 bài 138 ?

You vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cách làm vở bài tập toán lớp 5 bài 138 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Cách làm vở bài tập toán lớp 5 bài 138 miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Cách làm vở bài tập toán lớp 5 bài 138 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cách làm vở bài tập toán lớp 5 bài 138

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách làm vở bài tập toán lớp 5 bài 138 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #làm #vở #bài #tập #toán #lớp #bài