Kinh Nghiệm về Cách so sánh hỗn số khác mẫu số Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Cách so sánh hỗn số khác mẫu số được Update vào lúc : 2022-04-16 10:23:08 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

151

I. Rút gọn phân số. Rút gọn biểu thức dạng phân số

– Chia cả tử và mẫu của phân số $dfracab$  cho ƯCLN của $a$ và $b$ để rút gọn thành phân số tối giản ( bỏ dấu “-” nếu có)

– Trường hợp biểu thức có dạng phân số, ta cần làm xuất hiện những thừa số chung của tử và mẫu rồi rút gọn những thừa số chung đó.

Để tìm phân số tối giản trong những phân số cho trước, ta tìm ƯCLN của tử và mẫu riêng với từng phân số. Phân số nào có ƯCLN này là $1$ thì đó là phân số tối giản.

Ví dụ:

 Phân số $dfrac – 57$  tối giản vì ƯCLN $left( 5,7 right) = 1.$

Phân số có tử và mẫu là hai số nguyên cùng dấu thì to nhiều hơn $0$, gọi là phân số dương.

Ví dụ: $dfrac – 3 – 5 > 0$ hoặc $dfrac45 > 0$

Phân số có tử và mẫu là hai số nguyên khác dấu thì nhỏ hơn $0$, gọi là phân số âm.

Ví dụ : $dfrac – 35 < 0$

– Ta còn tồn tại những phương pháp so sánh phân số như sau:

+ Áp dụng tính chất: $dfracab < dfraccd Leftrightarrow a.d rm;0)$

+ Đưa về hai phân số cùng tử dương rồi so sánh mẫu (chỉ vận dụng riêng với hai phân số cùng âm hoặc cùng dương)

Ví dụ: $dfrac4 – 9 > dfrac4 – 7;$$dfrac35 < dfrac32$

+ Chọn số thứ ba làm trung gian.

Ví dụ:

$dfrac – 49 < 0 < dfrac47kern 1pt$ suy ra $dfrac – 49<dfrac47$

$dfrac149 > 1 > dfrac47$ suy ra $dfrac149>dfrac47$

+ Sử dụng tính chất so sánh: Nếu (dfracab < 1) thì (dfracab < dfraca + mb + m)

Viết phân số đã cho dưới dạng $dfracq.b + rb, (r<b)$ và thu gọn được:

$dfracq.b + rb=dfrac q.bb+dfracrb=q+dfracrb=qdfracrb $

1) Khi cộng hai hỗn số ta hoàn toàn có thể viết chúng dưới dạng phân số rồi thực thi phép cộng phân số. Ta cũng hoàn toàn có thể cộng phần nguyên với nhau, cộng phần phân số với nhau khi hai hỗn số đều dương.

Ví dụ 1:

$2dfrac12 + 3dfrac14$$ = left( 2 + 3 right) + left( dfrac12 + dfrac14 right)$$ = 5 + dfrac34 = 5dfrac34$

2) Khi trừ hai hỗn số, ta hoàn toàn có thể viết chúng dưới dạng phân số rồi thực thi phép trừ phân số. Ta cũng hoàn toàn có thể lấy phần nguyên của số bị trừ trừ phần nguyên của số trừ, phần phân số của số bị trừ trừ phân phân số của số trừ, rồi cộng kết quả với nhau (khi hai hỗn số đều dương, số bị trừ to nhiều hơn hoặc bằng số trừ).

Ví dụ 2:

$3dfrac12; – 2dfrac14$$ = left( 3 – 2 right) + left( dfrac12 – dfrac14 right)$$ = 1 + dfrac14$$ = 1dfrac14$

3) Khi hai hỗn số đều dương, số bị trừ to nhiều hơn hoặc bằng số trừ nhưng phân phân số của số bị trừ nhỏ hơn phần phân số của số trừ, ta phải rút một cty ở phần nguyên của số bị trừ để thêm vào phần phân số, tiếp theo đó tiếp tục trừ như trên.

Ví dụ 3:

$8dfrac15 – 3dfrac12 = 8dfrac210 – 3dfrac510$$ = 7dfrac1210 – 3dfrac510$$ = 4dfrac710.$

Chú ý: Ta hoàn toàn có thể đổi hỗn số ra phân số rồi thực thi phép cộng trừ phân số.

-Thực hiện phép cộng hoặc phép trừ hỗn số bằng phương pháp viết hỗn số dưới dạng phân số rồi làm phép cộng hoặc phép chia phân số.

– Khi nhân hoặc chia một hỗn số với một số trong những nguyên, ta hoàn toàn có thể viết hỗn số dưới dạng một tổng của một số trong những nguyên và một phân số.

Ví dụ:

$2dfrac13.2 = left( 2 + dfrac13 right).2 = 2.2 + dfrac13.2 = 4 + dfrac23 = 4dfrac23$

$6dfrac25:2 = left( 6 + dfrac25 right):2 = 6:2 + dfrac25:2 = 3 + dfrac15 = 3dfrac15.$

+ Hỗn số nào có phần nguyên to nhiều hơn thì hỗn số đó to nhiều hơn.

+ Nếu hai phần nguyên bằng nhau thì hỗn số nào có phần phân số to nhiều hơn thì phân số đó to nhiều hơn.

Cách làm: Ta so sánh hai phần nguyên trước, phân số nào có phần nguyên to nhiều hơn thì to nhiều hơn.
Nếu hai hỗn số có phần nguyên bằng nhau ta so sánh đến phần thập phân, hỗn số nào có phần thập phân to nhiều hơn thì to nhiều hơn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Chuyển hỗn số thành phân số rồi thực thi phép tính:

Xem đáp án » 01/06/2022 368

Viết những số đo (theo mẫu):
Mẫu: 3m 8dm = 3m +  m =  m.

9m7dm = …………

Xem đáp án » 01/06/2022 353

Chuyển phân số thành phân số thập phân: 

Xem đáp án » 01/06/2022 163

Viết những số đo (theo mẫu):
Mẫu: 3m 8dm = 3m +  m =  m.

5m2dm = …………

Xem đáp án » 01/06/2022 147

Hướng Dẫn Cách So Sánh Hỗn Số Nhanh Và Dễ Hiểu Nhất

://.youtube/watch?v=gKwcBnW8Pko

Cách so sánh hai hỗn số nhanh và dễ hiểu, phân tích những trường hợp đặc biệt quan trọng khi so sánh hai hỗn số, cùng những ví dụ rõ ràng.

TH1 : SO SÁNH HỖN SỐ KHÁC PHẦN NGUYÊN

Với những hỗn số khác phần nguyên ta chỉ việc so sánh phần nguyên. Hỗn số nào có phần nguyên to nhiều hơn thì hỗn số đó to nhiều hơn. TH2: SO SÁNH HỖN SỐ CÓ CÙNG PHẦN NGUYÊN Với những hỗn số có cùng phần nguyên ta so sánh phần phân số. Hỗn số nào có phần phân số to nhiều hơn thì hỗn số đó to nhiều hơn VD1 : HỖN SỐ CÓ PHẦN MẪU SỐ GIỐNG NHAU VD2: HỖN SỐ CÓ PHẦN MẪU SỐ KHÁC NHAU

Trên đây, tôi đã hướng dẫn từng bước so sánh hai hỗn số,và phân tích những trường hợp gặp phải. Các bạn vận dụng, để hoàn toàn có thể so sánh được hai hay nhiều hỗn số với nhau bạn nhé

Reply
9
0
Chia sẻ

Clip Cách so sánh hỗn số khác mẫu số ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cách so sánh hỗn số khác mẫu số tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Cách so sánh hỗn số khác mẫu số miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Cách so sánh hỗn số khác mẫu số Free.

Giải đáp vướng mắc về Cách so sánh hỗn số khác mẫu số

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách so sánh hỗn số khác mẫu số vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #sánh #hỗn #số #khác #mẫu #số