Thủ Thuật Hướng dẫn Cân bằng phương trình phản ứng bằng phương pháp thăng bằng electron Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cân bằng phương trình phản ứng bằng phương pháp thăng bằng electron được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-26 21:44:15 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

177

PHƯƠNG PHÁP THĂNG BẰNG ELECTRON

Đối với những phản ứng oxi hóa-khử, do có sự thay đổi số oxi hóa của những nguyên tử, dẫn đến việc viết những PTHH trở nên trở ngại vất vả hơn so với những phản ứng không xẩy ra sự oxi hóa-khử. Để hoàn toàn có thể thuận tiện và đơn thuần và giản dị lập được PTHH của phản ứng này thì phương pháp thường sử dụng là “Phương pháp thăng bằng electron”.

Nguyên tắc của phương pháp: Trong một phản ứng oxi hóa-khử luôn có tổng số electron chất khử nhường bằng tổng số electron mà chất oxi hóa nhận.

Các bước để lập PTHH bằng phương pháp thăng bằng electron

            1. Xác định sự thay đổi số oxi hóa của những nguyên tố trong sơ đồ phản ứng.

            2. Viết những quy trình oxi hóa và khử, cân đối mỗi quá trình.

            3. Tìm thông số thích hợp để để nhân vào sao cho tổng số electron mà chất khử nhường bằng tổng số eletron mà chất oxi hóa nhận.

           4. Đặt thông số của chất khử và chất oxi hóa vào sơ đồ phản ứng.Hoàn thành phương trình hóa học.

Lưu ý: Để hoàn toàn có thể kiểm tra xem phương trình đã được cân đối đúng chuẩn hay chưa thì sẽ sử dụng bảo toàn nguyên tố oxi. 

            (Sigma)O trong chất tham gia= (Sigma)O trong thành phầm. 

Ví dụ: Cân bằng phương trình hóa học sau  Fe + H2SO4 đặc,nóng → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

             B1.   Fe0 + H2S+6O4 → Fe2+3(SO4)3 + S+4O2 + H2O

             B2.   2Fe0 → 2Fe+3 +6e

                      S+6 +2e → S+4

              B3.  (^1times_3timesleft[beginmatrix2Fe^0rightarrow2Fe^+3+6e\S^+6+2erightarrow S^+4endmatrixright.)

              B4. 2Fe + 4H2SO4 đặc,nóng → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

Như những em đã biết trong phản ứng Oxi hóa Khử, chất khử là chất nhường (cho) electron và chất oxi hóa là chất thu (nhận) electron. Đối với phương trình Oxi hóa khử, ta hoàn toàn có thể cân đối phương trình hóa học của phản ứng theo phương pháp thăng bằng electron.

Vậy cân đối phương trình hóa học riêng với phản ứng Oxi hóa – Khử  bằng phương pháp thăng bằng electron nhờ vào nguyên tắc nào? toàn bộ chúng ta cùng ôn lại trong nội dung bài viết này và giải những bài tập cân đối phương trình hóa học, phản ứng oxi hóa khử bằng phương pháp thăng bằng electron để làm rõ hơn nội dung này.

I. Phương pháp thăng bằng electron

You đang xem: Bài tập cân đối phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử – Hóa lớp 10

– Để cân đối phương trình phản ứng hóa học bằng phương pháp thăng bằng electron điều quan trọng số 1 là toàn bộ chúng ta phải xác lập được số oxi hóa của những nguyên tố tham gia phản ứng oxi hóa – khử. Dưới đấy là những quy tắc xác lập số Oxi hóa của những nguyên tố tham gia phương trình phản ứng oxi hóa khử.

1. Quy tắc xác lập số Oxi hóa trong phản ứng Oxi hóa khử.

● Quy tắc 1: Số oxi hóa của những nguyên tố trong đơn chất bằng 0.

● Quy tắc 2: Trong hầu hết những hợp chất :

– Số oxi hóa của H là +1 (trừ những hợp chất của H với sắt kẽm kim loại như NaH, CaH2, thì H có số oxi hóa  1).

– Số oxi hóa của O là 2 (trừ một số trong những trường hợp như H2O2, F2O, oxi có số oxi hóa lần lượt là : 1, +2).

● Quy tắc 3: Trong một phân tử, tổng đại số số oxi hóa của những nguyên tố bằng 0. Theo quy tắc này, ta hoàn toàn có thể tìm kiếm được số oxi hóa của một nguyên tố nào đó trong phân tử nếu biết số oxi hóa của những nguyên tố còn sót lại.

● Quy tắc 4: Trong ion đơn nguyên tử, số oxi hóa của nguyên tử bằng điện tích của ion đó. Trong ion đa nguyên tử, tổng đại số số oxi hóa của những nguyên tử trong ion đó bằng điện tích của nó.

Chú ý: 

– Để màn biểu diễn số oxi hóa thì viết dấu trước, số sau, còn để màn biểu diễn điện tích của ion thì viết số trước, dấu sau. Ví dụ: Số oxi hóa Fe+3 còn ion sắt (III) ghi Fe3+.

– Nếu điện tích là một trong+ (hoặc 1) hoàn toàn có thể viết đơn thuần và giản dị là + (hoặc -) thì riêng với số oxi hóa phải viết khá đầy đủ cả dấu và chữ (+1 hoặc 1).

– Trong hợp chất, số oxi hóa của sắt kẽm kim loại kiềm luôn là +1, kiềm thổ luôn là +2 và nhôm luôn là +3.

2. Phương pháp thăng bằng electron cân đối phương trình phản ứng oxi hóa khử

– Để lập phương trình phản ứng oxi hoá – khử theo phương pháp thăng bằng electron, ta thực thi tiến trình sau này:

* Ví dụ 1: Lập PTHH của phản ứng P cháy trong O2 tạo thành P2O5 theo phương trình:

P  + O2  → P2O5

• Bước 1: Xác định số oxi hoá của những nguyên tố trong phản ứng để tìm chất oxi hoá và chất khử.

• Bước 2: Viết quy trình oxi hoá và quy trình khử, cân đối mỗi quy trình.

 (quy trình oxi hoá)

  (quy trình khử)

• Bước 3: Tìm thông số thích hợp cho chất oxi hoá và chất khử, sao cho tổng số electron do chất khử nhường bằng tổng số electron mà chất oxi hoá nhận.

• Bước 4: Đặt những thông số của chất oxi hoá và chất khử vào sơ đồ phản ứng, tính những thông số của những chất khác, kiểm tra sự cân đối của những nguyên tử của những nguyên tố ở hai vế,hoàn thành xong phương trình hoá học.

4P  + 5O2  → 2P2O5

* Ví dụ 2: Lập PTHH của cacbon monooxit khử sắt (III) oxit ở nhiệt độ cao, thành sắt và cacbon đioxit theo PTPƯ sau:

Fe2O3 + CO 

 Fe  + CO2

• Bước 1: Xác định số oxi hoá

– Số oxi hoá của Fe giảm từ +3 xuống 0 ⇒ Fe trong Fe2O3 là chất oxi hoá

– Số oxi hoá của C tăng từ +2 lên +4 ⇒ C trong CO là chất khử

• Bước 2: Viết quy trình oxi hoá và quy trình khử

• Bước 3: Tìm thông số thích hợp cho chất oxi hoá và chất khử

• Bước 4: Đặt những thông số của chất oxi hoá và chất khử vào sơ đồ phản ứng, hoàn thành xong PTHH.

Fe2O3 + 3CO → 2Fe  +  3CO2

* Ví dụ 3: Cân bằng phương trình phản ứng Oxi hóa khử:

a) Fe + HNO3 → Fe(NO3)2 + NO + H2O

b) Fe + HNO3 → Fe(NO3)2 + NO2 + H2O

* Hướng dẫn:

a) Fe + HNO3 → Fe(NO3)2 + NO + H2O

 

 

b) Fe + HNO3 → Fe(NO3)2 + NO2 + H2O

 

 

* Ví dụ 4: Cân bằng phương trình phản ứng Oxi hóa khử:

a) Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO + H2O

b) Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO2 + H2O

* Hướng dẫn:

a) Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO + H2O

 

 

 

b) Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO2 + H2O

 

II. Bài tập cân đối phương trình phản ứng Oxi hóa khử bằng phương pháp thăng bằng electron

> Lưu ý: Với phản ứng Oxi hóa khử, cần nhớ:

Khử cho – O nhận

– Tên của chất và tên quy trình ngược nhau

– Chất khử là chất sẽ nhường electron (hay cho e) – đó quy trình oxi hóa.

– Chất oxi hóa là chất mà thu electron (hay nhận e) – đó là quy trình khử.

* Bài 1(Bài 7 trang 83 sgk hóa 10): Lập phương trình phản ứng oxi hóa – khử sau này theo phương pháp thăng bằng electron:

a) Cho MnO2 tác dụng với dung dịch axit HCl đặc, thu được MnCl2, Cl2 và H2O.

b) Cho Cu tác dụng với dung dịch axit HNO3 đặc, nóng thu được Cu(NO3)2, NO2, H2O.

c) Cho Mg tác dụng với dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng thu được MgSO4, S và H2O.

• Lời giải:

a) Ta có PTHH:

MnO2 + HCl đặc → MnCl2 + Cl2↑ + H2O

– Thực hiện tiến trình cân đối PTHH bằng phương pháp thăng bằng electron.

– Phương trình phản ứng được cân đối như sau:

MnO2 + 4HCl đặc → MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O

b) Ta có PTHH:

Cu + HNO3 đặc, nóng → Cu(NO3)2 + NO2↑ + H2O

– Thực hiện cân đối bằng phương pháp electron.

– Phương trình phản ứng được cân đối như sau:

Cu + 4HNO3 đặc, nóng → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

c) Ta có PTHH:

Mg + H2SO4 đặc, nóng → MgSO4 + S↓ + H2O

– Phương trình hoá học sau khi cân đối như sau:

* Bài 2: Cân bằng những phản ứng oxi hóa khử sau:

a) NH3   +  O2  →  NO  +  H2O

b) Mg + HNO3  →  Mg(NO3)2  +  NH4NO3  + H2O

c) Zn  +  H2SO4  → ZnSO4  +  H2S  +  H2O

d)  MnO2  + HCl   →  MnCl2 + Cl2­  + H2O

e)  KMnO4 + HCl   →   KCl + MnCl2 + Cl2­  + H2O

f)  KMnO4 + FeSO4 + H2SO4  →  Fe2(SO4)3  + MnSO4 + K2SO4 + H2O

g)  KMnO4 + K2SO3 + H2O  → K2SO4 + MnO2 + KOH

h)  FeO +  HNO3   →  Fe(NO3)3 + N2O­ + H2O

* Hướng dẫn:

a) NH3   +  O2  →  NO  +  H2O

– Ta xác lập sự thay đổi số oxi hóa, và thăng bằng số electron

 

 

– Ta được phương trình sau khi cân đối như sau:

 

b) Mg + HNO3  →  Mg(NO3)2  +  NH4NO3  + H2O

 

 

– Ta được phương trình sau khi cân đối như sau:

 

Bài 3: Cân bằng những phản ứng Oxi hóa – Khử sau:

a) KClO3 

 KCl   +  O2

b) AgNO3 

  Ag  + NO2  + O2

c) Cu(NO3)2 

CuO   + NO2  + O2

d) HNO3 

NO2  +  O2   + H2O

e) KMnO4 

 K2MnO4  +  O2  +  MnO2

• Lời giải:

a) KClO3  

  KCl   +  O2

 

 

– Ta được: 

b) AgNO3  

  Ag  + NO2  + O2

 

 

– Ta được:

* Bài 4: Cân bằng những phản ứng oxi hóa khử sau:

a) Cl2  +  KOH  → KCl  + KClO3  +  H2O

b) S + NaOH  → Na2S  + Na2SO3   + H2O

c) NH4NO2  → N2  +  H2O

d) I2  +  H2O  → HI  + HIO3

* Bài 5: Cân bằng những phản ứng oxi hóa khử sau:

a) Fe3O4   +  HNO3  → Fe(NO3)3   +  NO  + H2O

b) FeS2  +  O2  →  Fe2O3   +  SO2

c) FeS  + KNO3  → KNO2   + Fe2O3   +  SO3

d) FeS2 + HNO3  → Fe(NO3)3  + H2SO4 + NO2­ + H2O

e) FeS2 + HNO3 + HCl → FeCl3 + H2SO4 + NO­ + H2O

f) FeS + HNO3  → Fe(NO3)3  + Fe2(SO4)3 + NO­ + H2O

g) Cu2S  + HNO3  → NO  + Cu(NO3)2  +  CuSO4  +  H2O

h) FeS  + H2SO4  → Fe2(SO4)3  +  S  + SO2  + H2O

* Bài 6: Cân bằng những phản ứng oxi hóa khử:

a) M  + HNO3  → M(NO3)n  + NO2­ + H2O  (Với M là sắt kẽm kim loại hoá trị n)

– Thay NO2­ lần lượt bằng: NO, N2O, N2,  NH4NO3 rồi hoàn thành xong phản ứng.

b) M  + H2SO4  → M2(SO4)n  + SO2­  + H2O

c) FexOy  + HNO3 → Fe(NO3)3  + NO­ + H2O

– Thay NO­ lần lượt bằng NO2, N2O, N2, NH4NO3 rồi hoàn thành xong phản ứng.

d) FexOy + H2SO4  → Fe2(SO4)3  +  SO2­  + H2O

e) FeO + HNO3  → Fe(NO3)3  + NxOy­  + H2O

Hy vọng với nội dung ôn tập về bài tập cân đối phương trình phản ứng oxi hóa khử bằng phương pháp thăng bằng electron ở trên giúp những em rèn được kỹ năng giải những bài tập dạng này, điều này sẽ hỗ trợ những em trong nhiều bài toán định lượng (bài tập tính toán cần viết phương trình phản ứng và thăng bằng với phương pháp electron).

Về cơ bản, để cân đối phương trình phản ứng oxi hóa khử những em cần nhớ 3 bước chính, đó là: Xác định sự thay đổi số oxi hóa → lập thăng bằng electron → đặt những thông số tìm kiếm được vào phản ứng và tính những thông số còn sót lại. Chúc những em học tập tốt!

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo Dục

Reply
7
0
Chia sẻ

Video Cân bằng phương trình phản ứng bằng phương pháp thăng bằng electron ?

You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cân bằng phương trình phản ứng bằng phương pháp thăng bằng electron tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Cân bằng phương trình phản ứng bằng phương pháp thăng bằng electron miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Download Cân bằng phương trình phản ứng bằng phương pháp thăng bằng electron miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cân bằng phương trình phản ứng bằng phương pháp thăng bằng electron

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cân bằng phương trình phản ứng bằng phương pháp thăng bằng electron vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cân #bằng #phương #trình #phản #ứng #bằng #phương #pháp #thăng #bằng #electron