Mẹo về Cần cứ vào Atlat Địa lí trang 27 cho biết thêm thêm khu kinh tế tài chính cửa khẩu Lao Bảo thuộc tỉnh nào sau này 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Cần cứ vào Atlat Địa lí trang 27 cho biết thêm thêm khu kinh tế tài chính cửa khẩu Lao Bảo thuộc tỉnh nào sau này được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-21 04:06:11 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

91

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết thêm thêm cửa khẩu Lao Bảo thuộc tỉnh nào?

A. Nghệ An.

B. Quảng Trị.

C. TT- Huế.

D. thành phố Hà Tĩnh.

Các vướng mắc tương tự

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết thêm thêm cửa khẩu Lao Bảo thuộc tỉnh nào?

A. Nghệ An

B. Quảng Trị

C. TT – Huế

D. thành phố Hà Tĩnh

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết thêm thêm khu kinh tế tài chính cửa khẩu Lao Bảo thuộc tỉnh nào sau này của Bắc Trung Bộ?

A. Thanh Hóa.

B. Quảng Trị

C. thành phố Hà Tĩnh. 

D. Quảng Bình.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết thêm thêm Khu kinh tế tài chính cửa khẩu Lao Bảo thuộc tỉnh nào sau này?

A. Nghệ An.

B. thành phố Hà Tĩnh.

C. Quảng Bình.

D. Quảng Trị.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết thêm thêm cửa khẩu Cha Lo thuộc tỉnh nào?

A. Thanh Hóa.

B. Nghệ An.

C. Quảng Bình.

D. Quảng Trị.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết thêm thêm cửa khẩu quốc tế Na Mèo thuộc tỉnh nào sau này?

A. Nghệ An

B. Thanh Hóa

C. Quảng Bình

D. thành phố Hà Tĩnh

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết thêm thêm cửa khẩu Xa Mát thuộc tỉnh nào sau này?

A. Bình Phước

B. Tây Ninh

C. Đồng Nai

C. Đồng Nai

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết thêm thêm ở Tây Nguyên, cửa khẩu Bờ Y thuộc tỉnh nào sau này?

A. Gia Lai

B. Đắk Lắk

C. Kon Tum

D. Đắk Nông

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết thêm thêm khu kinh tế tài chính cửa khẩu Lao Bảo thuộc tỉnh nào sau này của Bắc Trung Bộ?

A. Thanh Hóa.

B. Quảng Trị

C. thành phố Hà Tĩnh.

D. Quảng Bình.

Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG ĐIỆN PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA,

GIAI ĐOẠN 2010 – 2022

(Đơn vị: Triệu kWh)

Năm

2010

2014

2015

2022

Nhà nước

67 678

123 291

133 081

165 548

Ngoài Nhà nước

1 721

5 941

7 333

12 622

Đầu tư quốc tế

22 323

12 018

17 535

13 423

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2022, NXB Thống kê, 2022)

Theo bảng số liệu, để thể hiện sự thay đổi cơ cấu tổ chức triển khai sản lượng điện phân theo thành phần kinh tế tài chính của việt nam quy trình 2010 – 2022, dạng biểu đồ nào sau này là thích hợp nhất?

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A. Sắt, mangan, crôm, titan, đồng.

B. Sắt, mangan, crôm, titan, thiếc.

C. Sắt, mangan, crôm, titan, vàng.

D. Sắt, mangan, crôm, titan, bôxit.

Xem đáp án » 20/06/2022 2,888

Cho biết tỉnh nào sau này không thuộc vùng Bắc Trung Bộ?

Việc trồng rừng ven bờ biển ở Bắc Trung Bộ có tác dụng

Diện tích rừng của Bắc Trung Bộ lớn thứ hai toàn nước, chỉ đứng sau vùng

Vùng đồi trước núi ở Bắc Trung Bộ có những thế mạnh nào sau này?

Vùng đồng bằng Bắc Trung Bộ, hầu hết là đất

Công nghiệp Bắc Trung Bộ tăng trưởng không phải dựa hầu hết vào

Phương hướng tăng trưởng công nghiệp ở Bắc Trung Bộ là

Việc trồng rừng ven bờ biển ở Bắc Trung Bộ có tác dụng đó đó là

Reply
5
0
Chia sẻ

Video Cần cứ vào Atlat Địa lí trang 27 cho biết thêm thêm khu kinh tế tài chính cửa khẩu Lao Bảo thuộc tỉnh nào sau này ?

You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cần cứ vào Atlat Địa lí trang 27 cho biết thêm thêm khu kinh tế tài chính cửa khẩu Lao Bảo thuộc tỉnh nào sau này tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Cần cứ vào Atlat Địa lí trang 27 cho biết thêm thêm khu kinh tế tài chính cửa khẩu Lao Bảo thuộc tỉnh nào sau này miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Cần cứ vào Atlat Địa lí trang 27 cho biết thêm thêm khu kinh tế tài chính cửa khẩu Lao Bảo thuộc tỉnh nào sau này miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Cần cứ vào Atlat Địa lí trang 27 cho biết thêm thêm khu kinh tế tài chính cửa khẩu Lao Bảo thuộc tỉnh nào sau này

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cần cứ vào Atlat Địa lí trang 27 cho biết thêm thêm khu kinh tế tài chính cửa khẩu Lao Bảo thuộc tỉnh nào sau này vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cần #cứ #vào #Atlat #Địa #lí #trang #cho #biết #khu #kinh #tế #cửa #khẩu #Lao #Bảo #thuộc #tỉnh #nào #sau #đây