Contents

Mẹo Hướng dẫn Chất nào sau này không còn phản ứng làm mất đi màu dung dịch Br2 Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Chất nào sau này không còn phản ứng làm mất đi màu dung dịch Br2 được Update vào lúc : 2022-04-08 09:52:14 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

216

Đáp án C

Ghi nhớ: benzen và những ankyl benzen không làm mất đi màu dd nước Br2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Chất nào sau này không làm mất đi màu dung dịch brom?

A. Butan

B. Axetilen.

C. Butađien.

D. Isopren.

– Butan không làm mất đi màu dung dịch brom vì trong butan không chứa link pi ( ).

– Chọn đáp án A.

Chất nào sau này không làm mất đi màu dung dịch nước Br2?

A.

B.

C.

D.

Chất nào sau này không làm mất đi màu dung dịch Br2?

A.

B.

C.

D.

Reply
4
0
Chia sẻ

Review Chất nào sau này không còn phản ứng làm mất đi màu dung dịch Br2 ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Chất nào sau này không còn phản ứng làm mất đi màu dung dịch Br2 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Chất nào sau này không còn phản ứng làm mất đi màu dung dịch Br2 miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Chất nào sau này không còn phản ứng làm mất đi màu dung dịch Br2 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Chất nào sau này không còn phản ứng làm mất đi màu dung dịch Br2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Chất nào sau này không còn phản ứng làm mất đi màu dung dịch Br2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Chất #nào #sau #đây #không #có #phản #ứng #làm #mất #màu #dung #dịch #Br2