Mẹo về Cho 3 mol NaOH vào dung dịch chứa 1 mol h3po 4 sau phản ứng, trong dung dịch có những muối 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cho 3 mol NaOH vào dung dịch chứa 1 mol h3po 4 sau phản ứng, trong dung dịch có những muối được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-25 16:38:12 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

59

Cho 4 ví dụ về 4 hợp chất sau (Hóa học – Lớp 8)

2 vấn đáp

Nội dung chính

  • C. NaH2PO4, Na2HPO4 và Na3PO4
  • D. NaH2PO4 và Na2HPO4
  • Ta có: => tạo muối NaH2PO4 và Na2HPO4Đáp án cần chọn là: D
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho những công thức hóa học sau (Hóa học – Lớp 8)

2 vấn đáp

Khí hiđro tác dụng với dãy oxit nào sau này (Hóa học – Lớp 8)

2 vấn đáp

Viết đồng phân c5h8o (Hóa học – Lớp 11)

1 vấn đáp

Hoàn thành những phương trình phản ứng sau (Hóa học – Lớp 10)

1 vấn đáp

19/06/2022 255

C. NaH2PO4, Na2HPO4 và Na3PO4

D. NaH2PO4 và Na2HPO4

Đáp án đúng chuẩn

Ta có: => tạo muối NaH2PO4 và Na2HPO4Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Chọn câu sai:

Xem đáp án » 19/06/2022 1,752

Khi cho H3PO4 tác dụng với NaOH tỉ lệ số mol 1:2. Muối thu được là

Xem đáp án » 19/06/2022 533

Trong phòng thí nghiệm, axit photphoric được điều chế bằng phản ứng :

Xem đáp án » 19/06/2022 361

Nhóm chỉ gồm những muối trung hoà là :

Xem đáp án » 19/06/2022 220

Cho sơ đồ sau: HCl + muối X → NaCl + H3PO4. Có bao nhiêu muối X thỏa mãn nhu cầu sơ đồ trên?

Xem đáp án » 19/06/2022 218

Cho dung dịch muối X vào dung dịch Na3PO4 thấy có kết tủa màu vàng. X là muối nào sau này?

Xem đáp án » 19/06/2022 213

Muối kẽm photphua thường được sử dụng để làm thuốc diệt chuột. Công thức hóa học của kẽm photphua là

Xem đáp án » 19/06/2022 209

Trong công nghiệp, để thu được axit photphoric có độ tinh khiết và nồng độ cao hơn, người ta điều chế bằng phản ứng :

Xem đáp án » 19/06/2022 181

Axit H3PO4 và HNO3 cùng phản ứng được với toàn bộ những chất trong dãy nào dưới đây ?

Xem đáp án » 19/06/2022 178

Để thu được muối trung hòa, cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 1M cho tác dụng với 50 ml dung dịch H3PO4 0,5M

Xem đáp án » 19/06/2022 164

Số loại ion có trong dung dịch axit photphoric là bao nhiêu nếu không tính đến việc điện li của nước?

Xem đáp án » 19/06/2022 158

Hóa chất nào sau này hoàn toàn có thể sử dụng để phân biệt dung dịch HNO3 và H3PO4 ?

Xem đáp án » 19/06/2022 142

Để nhận ra ion PO43- trong dung dịch muối, người ta dùng thuốc thử là

Xem đáp án » 19/06/2022 140

Hãy cho biết thêm thêm 2 chất nào sau này không tác dụng với nhau ?

Xem đáp án » 19/06/2022 126

Ta có: 

=> tạo muối NaH2PO4 và Na2HPO4

Đáp án cần chọn là: D

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 15

Cho 0,3 mol H3PO4 tác dụng với dung dịch chứa 0,6 mol NaOH. Sau phản ứng hoàn toàn, khối lượng muối thu được là ?

Các vướng mắc tương tự

Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol C2H5OH; 0,15 mol C6H5OH tác dụng hoàn toàn với 0,3 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng là:

A. 26,2 gam

B. 17,4 gam

C. 23,4 gam

D. 18,3 gam

Cho 0,3 mol axit H 3 PO 4  tác dụng với dd chứa 0,4 mol NaOH thì sau phản ứng thu được những muối nào?

A.  NaH 2 PO 4 ,   NaOH   dư .

B.  Na 2 HPO 4 ,   Na 3 PO 4 .

C.  NaH 2 PO 4 ,   Na 2 HPO 4 .

D.  NaH 2 PO 4 ,   Na 3 PO 4 .

Cho dung dịch chứa 0,015 mol FeCl2 và 0,02 mol ZnCl2 tác dụng với V ml dung dịch NaOH 1M, sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn tách lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi được một,605 gam chất rắn. Giá trị lớn số 1 của V để thu được lượng chất rắn trên là

A. 70ml

B. 100ml

C. l40ml

D. 115ml

Cho dung dịch chứa 0,015 mol FeCl3 và 0,02 mol ZnCl2 tác dụng với V ml dung dịch NaOH 1M, sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn tách lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi được một,605 gam chất rắn. Giá trị lớn số 1 của V để thu được lượng chất rắn trên là

A. 70ml   

B. 100ml 

C.140ml 

D. 115ml

cho 0,3 mol hỗn hợp x gồm 2 este đơn chức tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch naoh 2m đun nóng, thu được hợp chất hữu cơ no mạch hở y có phản ứng tráng bạc và 37,6 gam hỗn hợp muối hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn y rồi cho thành phầm hấp thụ hết vào trong bình chứa dung dịch nước vôi trong (ca(oh)2) dư, thấy khối lượng bình tăng 24,8 gam. Khối lượng của x là

A. 30,8 gam.        

B. 33.6 gam.

C. 32,2 gam.

D. 35,0 gam.

Cho những chất hữu cơ mạch hở: X là axit no, hai chức; Y và Z là hai ancol không no, đơn chức (MY>MZ); T là este của X, Y, Z (chỉ chứa chức este). Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp M gồm Z và T, thu được 0,27 mol CO2 và 0,18 mol H2O. Cho 0,06 mol M phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được muối khan E và hỗn hợp ancol G. Đốt cháy hoàn toàn E, thu được CO2, H2O và 0,04 mol Na2CO3. Đốt cháy hoàn toàn G, thu được 0,3 mol CO2. Phần trăm khối lượng của T trong M có mức giá trị sớm nhất với Giá trị nào sau này?

A. 86,40

B. 64,80

C. 88,89

D. 38,80

Cho 200 ml dung dịch H 3 PO 4  1M tác dụng với 250 ml dung dịch NaOH 2M. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là

A. 12,00 gam NaH 2 PO 4  và 14,20 gam  Na 2 HPO 4 .

B. 16,40 gam Na 3 PO 4 .

C. 14,20 gam  Na 2 HPO 4  và 16,40 gam  Na 3 PO 4 .

D. 14,20 gam Na 2 HPO 4 .

Cho 44g NaOH vào dung dịch chứa 39,2g H 3 PO 4 . Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn , đem cô dung dịch thu được đến cạn khô. Hỏi những muối nào được tạo ra và khối lượng muối khan thu được là bao nhiêu ?

A. Na 3 PO 4  và 50,0g .

B. NaH 2 PO 4  và 49,2g ; Na 2 HPO 4  và 14,2g

C.  Na 2 HPO 4  và 15,0g.

D.  Na 2 HPO 4  và 14,2g ;  Na 3 PO 4  và 49,2g.

Reply
9
0
Chia sẻ

Video Cho 3 mol NaOH vào dung dịch chứa 1 mol h3po 4 sau phản ứng, trong dung dịch có những muối ?

You vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho 3 mol NaOH vào dung dịch chứa 1 mol h3po 4 sau phản ứng, trong dung dịch có những muối tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Cho 3 mol NaOH vào dung dịch chứa 1 mol h3po 4 sau phản ứng, trong dung dịch có những muối miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Cho 3 mol NaOH vào dung dịch chứa 1 mol h3po 4 sau phản ứng, trong dung dịch có những muối Free.

Giải đáp vướng mắc về Cho 3 mol NaOH vào dung dịch chứa 1 mol h3po 4 sau phản ứng, trong dung dịch có những muối

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho 3 mol NaOH vào dung dịch chứa 1 mol h3po 4 sau phản ứng, trong dung dịch có những muối vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #mol #NaOH #vào #dung #dịch #chứa #mol #h3po #sau #phản #ứng #trong #dung #dịch #có #những #muối