Contents

Thủ Thuật Hướng dẫn Cho hai biến cố A và B cố P ( A 1 3) 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cho hai biến cố A và B cố P ( A 1 3) được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-15 04:11:08 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

186

Chọn D.Vì  P(AB)=0,2≠0 nên hai biến cố A và B không xung khắc.Ta có P(A).P(B)=0,12≠0,2=P(AB) nên hai biến cố A và B không độc lập với nhau.

Nội dung chính

  • Chọn D.Vì  P(AB)=0,2≠0 nên hai biến cố A và B không xung khắc.Ta có P(A).P(B)=0,12≠0,2=P(AB) nên hai biến cố A và B không độc lập với nhau.
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Đáp án cần chọn là: BVì P(AB)=P(A).P(B)  nên A và B là hai biến cố độc lập.
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Giả sử A và B là hai biến cố cùng liên quan đến phép thử T. Khẳng định nào trong những xác lập sau là đúng?

1) Nếu A và B là hai biến cố độc lập thì P(A∪B)=P(A)+P(B)

2) Nếu A và B là hai biến cố xung khắc thì P(A∪B)=P(A)+P(B)

3) P(AB)=P(A).P(B)

Xem đáp án » 19/06/2022 352

Hai người độc lập nhau ném bóng vào rổ. Mỗi người ném vào rổ của tớ một quả bóng. Biết rằng xác suất ném bóng trúng vào rổ của từng người tương ứng là 15 và 27 . Gọi A là biến cố: “Cả hai cùng ném bóng trúng vào rổ”. Khi đó, xác suất của biến cố A là bao nhiêu

Xem đáp án » 19/06/2022 322

Gieo hai đồng xu A và B một cách độc lập. Đồng xu A sản xuất cân đối. Đồng xu B sản xuất không cân đối nên xác suất xuất hiện mặt sấp gấp 3 lần xác suất xuất hiện mặt ngửa. Tính xác suất để khi gieo 2 đồng xu một lần thì cả hai đều ngửa.

Xem đáp án » 19/06/2022 166

Cho hai biến cố A và B với P(A)=0,3 ; P(B)=0,4 và P(AB)=0,12. Kết luận nào sau này đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 156

Hai máy bay ném bom một tiềm năng, mỗi máy bay ném 1 quả với xác suất trúng tiềm năng là 0,7 và 0,8. Tính xác suất tiềm năng bị ném bom.

Xem đáp án » 19/06/2022 148

Gieo hai con súc sắc cân đối và đồng chất. Gọi  là biến cố “ Tích số chấm xuất hiện trên hai mặt con súc sắc là một số trong những lẻ”. Tính xác suất của X.

Xem đáp án » 19/06/2022 147

Trong một bình có 2 viên bi trắng và 8 viên bi đen. Người ta bốc 2 viên bi bỏ ra ngoài rồi bốc tiếp một viên bi thứ ba. Tính xác suất để viên bi thứ ba là trắng.

Xem đáp án » 19/06/2022 131

Gieo một đồng xu tiền liên tục 3 lần. Tính xác suất của biến cố A:”tối thiểu một lần xuất hiện mặt sấp”

Xem đáp án » 19/06/2022 130

Từ một hộp chứa 6 quả cầu trắng và 4 quả cầu đen, lấy ra ngẫu nhiên cùng một lúc 4 quả. Xác suất để lấy ra được tối thiểu một quả màu đen là:

Xem đáp án » 19/06/2022 124

Hai khẩu súng cao xạ cùng bắn độc lập với nhau vào một trong những tiềm năng. Xác suất bắn trúng tiềm năng lần lượt là 14 và 13. Tính xác suất để tiềm năng bị trúng đạn.

Xem đáp án » 19/06/2022 118

An và Bình học ở hai nơi rất khác nhau. Xác suất để An và Bình đạt điểm giỏi về môn toán trong kỳ thi thời gian ở thời gian cuối năm tương ứng là 0,92 và 0,88. Tính xác suất để cả An và Bình đều đạt điểm giỏi.

Xem đáp án » 19/06/2022 95

Có hai hộp đựng bi. Hộp I có 9 viên bi được đánh số 1,2,…,9 . Lấy ngẫu nhiên mỗi hộp một viên bi. Biết rằng xác suất để lấy được viên bi mang số chẵn ở hộp II là 310 . Xác suất để lấy được cả hai viên bi mang số chẵn là:

Xem đáp án » 19/06/2022 87

Một tổ có 7 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 người. Tính xác suất sao cho 2 người được chọn có tối thiểu một nữ.

Xem đáp án » 19/06/2022 72

Một hộp có  bi đen, bi trắng. Chọn ngẫu nhiên  bi. Xác suất bi được chọn có cùng màu là

Xem đáp án » 19/06/2022 68

Page 2

Đáp án cần chọn là: BVì P(AB)=P(A).P(B)  nên A và B là hai biến cố độc lập.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Giả sử A và B là hai biến cố cùng liên quan đến phép thử T. Khẳng định nào trong những xác lập sau là đúng?

1) Nếu A và B là hai biến cố độc lập thì P(A∪B)=P(A)+P(B)

2) Nếu A và B là hai biến cố xung khắc thì P(A∪B)=P(A)+P(B)

3) P(AB)=P(A).P(B)

Xem đáp án » 19/06/2022 352

Hai người độc lập nhau ném bóng vào rổ. Mỗi người ném vào rổ của tớ một quả bóng. Biết rằng xác suất ném bóng trúng vào rổ của từng người tương ứng là 15 và 27 . Gọi A là biến cố: “Cả hai cùng ném bóng trúng vào rổ”. Khi đó, xác suất của biến cố A là bao nhiêu

Xem đáp án » 19/06/2022 322

Cho hai biến cố A và B với P(A)=0,3; P(B)=0,4 và P(AB)=0,2. Tìm mệnh đề đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 227

Gieo hai đồng xu A và B một cách độc lập. Đồng xu A sản xuất cân đối. Đồng xu B sản xuất không cân đối nên xác suất xuất hiện mặt sấp gấp 3 lần xác suất xuất hiện mặt ngửa. Tính xác suất để khi gieo 2 đồng xu một lần thì cả hai đều ngửa.

Xem đáp án » 19/06/2022 166

Hai máy bay ném bom một tiềm năng, mỗi máy bay ném 1 quả với xác suất trúng tiềm năng là 0,7 và 0,8. Tính xác suất tiềm năng bị ném bom.

Xem đáp án » 19/06/2022 148

Gieo hai con súc sắc cân đối và đồng chất. Gọi  là biến cố “ Tích số chấm xuất hiện trên hai mặt con súc sắc là một số trong những lẻ”. Tính xác suất của X.

Xem đáp án » 19/06/2022 147

Trong một bình có 2 viên bi trắng và 8 viên bi đen. Người ta bốc 2 viên bi bỏ ra ngoài rồi bốc tiếp một viên bi thứ ba. Tính xác suất để viên bi thứ ba là trắng.

Xem đáp án » 19/06/2022 131

Gieo một đồng xu tiền liên tục 3 lần. Tính xác suất của biến cố A:”tối thiểu một lần xuất hiện mặt sấp”

Xem đáp án » 19/06/2022 130

Từ một hộp chứa 6 quả cầu trắng và 4 quả cầu đen, lấy ra ngẫu nhiên cùng một lúc 4 quả. Xác suất để lấy ra được tối thiểu một quả màu đen là:

Xem đáp án » 19/06/2022 124

Hai khẩu súng cao xạ cùng bắn độc lập với nhau vào một trong những tiềm năng. Xác suất bắn trúng tiềm năng lần lượt là 14 và 13. Tính xác suất để tiềm năng bị trúng đạn.

Xem đáp án » 19/06/2022 118

An và Bình học ở hai nơi rất khác nhau. Xác suất để An và Bình đạt điểm giỏi về môn toán trong kỳ thi thời gian ở thời gian cuối năm tương ứng là 0,92 và 0,88. Tính xác suất để cả An và Bình đều đạt điểm giỏi.

Xem đáp án » 19/06/2022 95

Có hai hộp đựng bi. Hộp I có 9 viên bi được đánh số 1,2,…,9 . Lấy ngẫu nhiên mỗi hộp một viên bi. Biết rằng xác suất để lấy được viên bi mang số chẵn ở hộp II là 310 . Xác suất để lấy được cả hai viên bi mang số chẵn là:

Xem đáp án » 19/06/2022 87

Một tổ có 7 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 người. Tính xác suất sao cho 2 người được chọn có tối thiểu một nữ.

Xem đáp án » 19/06/2022 72

Một hộp có  bi đen, bi trắng. Chọn ngẫu nhiên  bi. Xác suất bi được chọn có cùng màu là

Xem đáp án » 19/06/2022 68

Reply
5
0
Chia sẻ

Review Cho hai biến cố A và B cố P ( A 1 3) ?

You vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho hai biến cố A và B cố P ( A 1 3) tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Cho hai biến cố A và B cố P ( A 1 3) miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Tải Cho hai biến cố A và B cố P ( A 1 3) Free.

Thảo Luận vướng mắc về Cho hai biến cố A và B cố P ( A 1 3)

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho hai biến cố A và B cố P ( A 1 3) vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #hai #biến #cố #và #cố