Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm của hai tuyến phố chéo AC và BD đẳng thức nào sau này sai 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm của hai tuyến phố chéo AC và BD đẳng thức nào sau này sai được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-09 02:50:09 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

146

Cho hình bình hành ABCD, Olà giao điểm của hai tuyến phố chéo AC vàBD. Cho 4 đẳng thứcsau:(a) -AB→=DC→(b) -BA→=AB→(c) -AO→=DO→(d) -AO→=CO→Khẳng định đúng trong những xác lập sau là

A.

Có 1 đẳng thức đúng.

Nội dung chính

  • Cho hình bình hành ABCD, Olà giao điểm của hai tuyến phố chéo AC vàBD. Cho 4 đẳng thứcsau:(a) -AB→=DC→(b) -BA→=AB→(c) -AO→=DO→(d) -AO→=CO→Khẳng định đúng trong những xác lập sau là
  • Xem thêm những đề thi trắc nghiệm khác

B.

Có 2 đẳng thức đúng.

C.

Có 3 đẳng thức đúng.

D.

Không có đẳng thức nào đúng.

Đáp án và lời giải

Đáp án:B

Lời giải:

Từ định nghĩa vectơ đối ta thấy ngay:
• -AB→=BA→màBA→ngược hướng với DC→. Vậy (a) sai.
• -BA→=AB→. Vậy (b) đúng.
•-AO→=OA→ , ta có OA→vàDO→ không cùng phương nên khôngbằng nhau. Vậy (c) sai.
•OA→vàCO→ cùng hướng và có độ dài bằng nhau. Vậy (d) đúng.
Vậy có 2 đẳng thức đúng là (b) và (d).

You có mong ước?

Xem thêm những đề thi trắc nghiệm khác

Xem thêm

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

  • Tính tích phân

Reply
5
0
Chia sẻ

Video Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm của hai tuyến phố chéo AC và BD đẳng thức nào sau này sai ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm của hai tuyến phố chéo AC và BD đẳng thức nào sau này sai tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm của hai tuyến phố chéo AC và BD đẳng thức nào sau này sai miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm của hai tuyến phố chéo AC và BD đẳng thức nào sau này sai miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm của hai tuyến phố chéo AC và BD đẳng thức nào sau này sai

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm của hai tuyến phố chéo AC và BD đẳng thức nào sau này sai vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #hình #bình #hành #ABCD #có #là #giao #điểm #của #hai #đường #chéo #và #đẳng #thức #nào #sau #đây #sai