Mẹo Hướng dẫn Cho tam giác abc vuông tại a, đường cao ah biết ab 3 cm ac 4 cm độ dài đoạn bh bằng 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Cho tam giác abc vuông tại a, đường cao ah biết ab 3 cm ac 4 cm độ dài đoạn bh bằng được Update vào lúc : 2022-04-30 16:09:08 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

26

Tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Cho biết AB = 3 cm; AC = 4 cm. Tính độ dài những đoạn thẳng BC, HA, HB và HC.

Nội dung chính

  • D. BC = 6cm
  • Đáp án DÁp dụng định lý Pytago vào tam giác vuông ABC ta có:AB2 + AC2 = BC2 ⇔32 + 42 = BC2 ⇔BC2 =25⇒BC=25cmXét 2 tam giác vuông ABC và HBA có:BAC^=AHB^=90°B^ chung=> ΔABC ~ ΔHBA (g – g)=> ABHB=BCBA ⇒HB =AB2BC2=325= 1,8cm=> HC = BC – HB = 5 – 1,8 = 3,2 cmMặt khác: ABHB=ACHA ⇒HA =AC.HBAB=4.1,83= 2,4cmNên HA = 2,4cm; HB = 1,8cm; HC = 3,2cm; BC = 5cm
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A.

(HB = 1,8cm) ; (HC=3,2cm); (HA=2,4cm); (BC=5cm)

B.

(HB = 1,9cm) ; (HC=3,5cm); (HA=2cm); (BC=5cm)

C.

(HB = 2cm) ; (HC=3,2cm); (HA=4cm); (BC=5cm)

D.

(HB = 1,8cm) ; (HC=3cm); (HA=4cm); (BC=5cm)

19/06/2022 1,957

D. BC = 6cm

Đáp án đúng chuẩn

Đáp án DÁp dụng định lý Pytago vào tam giác vuông ABC ta có:AB2 + AC2 = BC2 ⇔32 + 42 = BC2 ⇔BC2 =25⇒BC=25cmXét 2 tam giác vuông ABC và HBA có:BAC^=AHB^=90°B^ chung=> ΔABC ~ ΔHBA (g – g)=> ABHB=BCBA ⇒HB =AB2BC2=325= 1,8cm=> HC = BC – HB = 5 – 1,8 = 3,2 cmMặt khác: ABHB=ACHA ⇒HA =AC.HBAB=4.1,83= 2,4cmNên HA = 2,4cm; HB = 1,8cm; HC = 3,2cm; BC = 5cm

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho tam giác ABC cân tại A, AC = 20cm, BC = 24cm, những đường cao AD và CE cắt nhau ở H. Độ dài AH là:

Xem đáp án » 19/06/2022 591

Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao CE. Tính AB, biết BC = 24cm và BE = 9cm.

Xem đáp án » 19/06/2022 370

Tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Cho biết AB = 3cm; AC = 4cm. Tính độ dài những đoạn thẳng HA, HB.

Xem đáp án » 19/06/2022 308

Cho ΔDHE ~ ΔABC với tỉ số đồng dạng 23. Có bao nhiêu xác lập đúng trong những xác lập sau:

(I) Tỉ số hai tuyến phố cao tương ứng của ΔDHE và ΔABC là 23.

(II) Tỉ số hai tuyến phố cao tương ứng của ΔABC và ΔDHE là 23.

(III) Tỉ số diện tích s quy hoạnh của ΔABC và ΔDHE là 23.

(IV) Tỉ số diện tích s quy hoạnh của ΔDHE và ΔABC là 49

Xem đáp án » 19/06/2022 216

Cho hình vẽ dưới đây với BAH^=ACH^

Chọn mệnh đề sai:

Xem đáp án » 19/06/2022 145

Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH = 16cm, BH = 8cm.

2. Tính diện tích s quy hoạnh tam giác ABC.

Xem đáp án » 19/06/2022 93

Cho hình vẽ dưới đây với BAH^=ACH^

Khi đó những mệnh đề

(I) ΔAHB ~ ΔCHA (g – g)

(II) ΔAHC ~ ΔBAC (g – g)

Xem đáp án » 19/06/2022 73

Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH.

2. Cho BH = 9cm, HC = 16cm. Tính diện tích s quy hoạnh của tam giác ABC.

Xem đáp án » 19/06/2022 73

Với giả thiết được cho trong hình, kết quả nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 71

Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH = 16cm, BH = 8cm.

1. Tính HB.HC bằng:

Xem đáp án » 19/06/2022 69

Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH.

1. Tính HB.HC bằng

Xem đáp án » 19/06/2022 68

Cho ΔABC ~ ΔDHE với tỉ số đồng dạng 23. Tỉ số hai tuyến phố cao tương ứng của ΔDHE và ΔABC là:

Xem đáp án » 19/06/2022 60

Với giả thiết được cho trong hình, kết quả nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 57

Cho tam giác ABC cân tại A, AC = 20cm, BC = 24cm, những đường cao AD và CE cắt nhau ở H. Tính độ dài HD.

Xem đáp án » 19/06/2022 54

Cho tam giác ABC cân tại A. Đường thẳng qua C và vuông góc AB tại CE. Tính AB, biết BC = 18cm và BE = 6,75cm.

Xem đáp án » 19/06/2022 44

Đua top nhận quà tháng bốn/2022Đại sứ văn hoá đọc 2022

Đặt vướng mắc

Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB=3cm,AC=4cm, đường cao AH. Tính độ dài đoạn thẳng BH và CH?

cho tam giác abc vuông tại a , đường cao ah

a, cho biết thêm thêm AB=3cm , AC=4cm.Tính độ dài những đoạn thẳng BH, CH,AH,BC

b, cho biết thêm thêm BH=9cm ,CH=16cm.Tính độ dài những đoạn thẳng AB,AC,BC,AH

GIÚP MK NHA CẦN GẤP

Những vướng mắc liên quan

1, Cho tam giác ABC vuông tại A,đường cao AH

a, Cho biêt AB=3cm,BC=5cm.Tính độ dài đoạn thẳng BH,CH,AH và AC

b,Cho biết AH=60cm,CH=144cm.Tính độ dài đoạn thẳng AB,AC,BC và BH

2, Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH

Cho biết (dfracABAC)=(dfrac56) và BC=122cm.Tính độ dài những đoạn thẳng BH,CH

Cho Tam giác ABC vuông tại A cái đường cao AH

a) Biết AB=6cm, BC=10cm.Hãy tính độ dài những đoạn BH,CH ,AH,AC b)Biết AB = căn 3cm,AC =1cm. Hãy tính độ dài những đoạn BC, AH, BH, CH

c) Biết BH=16a, CH=9a (a>0). Hãy tính độ dài những đoạn AH, BC, AB, AC

d) Biết AB=15a, AC= 20a (a>0). Hãy tính độ dài đoạn thẳng AH

Cho tam giác ABC vuông tai A, đường cao AH

a, Cho biết AB = 3cm, AC = 4cm. Tính độ dài đoạn thẳng BH, AC, BC và AH

b, Cho biết BH = 9cm, CH = 16cm. Tính độ dài đoạn thẳng AB, AC, BC, và AH

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH

a, Cho biết AB = 3cm, BC = 5cm. Tính độ dài đoạn thẳng BH,CH, AH và AC

b, Cho biết AH = 60cm, CH = 144cm. Tính độ dài đoạn thẳng AB, AC, BC, và BH

Reply
5
0
Chia sẻ

Video Cho tam giác abc vuông tại a, đường cao ah biết ab 3 cm ac 4 cm độ dài đoạn bh bằng ?

You vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho tam giác abc vuông tại a, đường cao ah biết ab 3 cm ac 4 cm độ dài đoạn bh bằng tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Cho tam giác abc vuông tại a, đường cao ah biết ab 3 cm ac 4 cm độ dài đoạn bh bằng miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Down Cho tam giác abc vuông tại a, đường cao ah biết ab 3 cm ac 4 cm độ dài đoạn bh bằng Free.

Thảo Luận vướng mắc về Cho tam giác abc vuông tại a, đường cao ah biết ab 3 cm ac 4 cm độ dài đoạn bh bằng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho tam giác abc vuông tại a, đường cao ah biết ab 3 cm ac 4 cm độ dài đoạn bh bằng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #tam #giác #abc #vuông #tại #đường #cao #biết #độ #dài #đoạn #bằng