Contents

Thủ Thuật về Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH biết AH = 15cm tính độ dài những đoạn thẳng HB và HC 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH biết AH = 15cm tính độ dài những đoạn thẳng HB và HC được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-05 18:43:06 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

338

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Tính độ dài những đoạn thẳng AB,AC,BC,AH,HB,HC lúc biết:
a. AB=6cm, AC=8cm
b. AB=15cm, HB=9cm
c. AC=44cm, BC=55cm
d. AC=40cm, AH=24cm

Nội dung chính

  • Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH.Tính độ dài những đoạn thẳng AB,AC,BC,AH,HB,HC lúc biết:a.AB=6cm, AC=8cmb.AB=15cm, HB=9cmc.AC=44cm, BC
  • Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH.Tính độ dài những đoạn thẳng AB,AC,BC,AH,HB,HC lúc biết:a.AB=6cm, AC=8cmb.AB=15cm, HB=9cmc.AC=44cm, BC

e. AH=9,6cm, HC=12,8cm

Cho tam giác ABC vuông tại A, biết ABAC = 57, đường cao AH =15cm. Tính HB, HC

Top 1 ✅ Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Tính độ dài những đoạn thẳng AB,AC,BC,AH,HB,HC lúc biết:a. AB=6cm, AC=8cmb. AB=15cm, HB=9cmc. AC=44cm, BC nam 2022 được update tiên tiến và phát triển nhất lúc 2022-12-18 23:37:33 cùng với những chủ đề liên quan khác

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH.Tính độ dài những đoạn thẳng AB,AC,BC,AH,HB,HC lúc biết:a.AB=6cm, AC=8cmb.AB=15cm, HB=9cmc.AC=44cm, BC

Hỏi:

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH.Tính độ dài những đoạn thẳng AB,AC,BC,AH,HB,HC lúc biết:a.AB=6cm, AC=8cmb.AB=15cm, HB=9cmc.AC=44cm, BC

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH.Tính độ dài những đoạn thẳng AB,AC,BC,AH,HB,HC lúc biết:a.AB=6cm, AC=8cmb.AB=15cm, HB=9cmc.AC=44cm, BC=55cmd.AC=40cm, AH=24cme.AH=9,6cm, HC=12,8cmf.HB=12,5cm, HC=72cm

g.BC=25cm, AH=12cm ( AB

Đáp:

huongtram:

Đáp án:

Giải thích tiến trình giải:

 có Δ ABC vuông tại A (gt)

với AB = 6 cm , AC = 8 cm 

=> BC² = AB² + AC² = 6² + 8² = 100 

=> BC = 10 cm 

có AH = AB.AC / BC = 6.8/10 = 4,8 cm 

HB = AB²/BC = 6² / 10 = 3,6 cm 

HC = AC² / BC = 8² / 10 = 6,4 cmc 

với AB = 15 cm , HB = 9 cm 

có BC = AB² / HB = 15² / 9 = 25 cm 

=>  HC = 25 – 9 = 16 cm 

có AH² = HB.HC = 9.16 = 144 => AH = 12 cm

AC² = BC .HC = 25.16 = 400 => AC = 20 cm 

với AC = 44 cm , BC = 55 cm 

=> AB² = BC² – AC² = 55² – 44² = 1089 => AB = 33 cm 

HB = AB²/BC = 33² / 55 = 19,8 cm 

HC = 55 – 19,8 = 35,2 cm 

AH² = HB.HC = 19,8 .35,2 = 696,96 = 26,4 cm 

huongtram:

Đáp án:

Giải thích tiến trình giải:

 có Δ ABC vuông tại A (gt)

với AB = 6 cm , AC = 8 cm 

=> BC² = AB² + AC² = 6² + 8² = 100 

=> BC = 10 cm 

có AH = AB.AC / BC = 6.8/10 = 4,8 cm 

HB = AB²/BC = 6² / 10 = 3,6 cm 

HC = AC² / BC = 8² / 10 = 6,4 cmc 

với AB = 15 cm , HB = 9 cm 

có BC = AB² / HB = 15² / 9 = 25 cm 

=>  HC = 25 – 9 = 16 cm 

có AH² = HB.HC = 9.16 = 144 => AH = 12 cm

AC² = BC .HC = 25.16 = 400 => AC = 20 cm 

với AC = 44 cm , BC = 55 cm 

=> AB² = BC² – AC² = 55² – 44² = 1089 => AB = 33 cm 

HB = AB²/BC = 33² / 55 = 19,8 cm 

HC = 55 – 19,8 = 35,2 cm 

AH² = HB.HC = 19,8 .35,2 = 696,96 = 26,4 cm 

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH.Tính độ dài những đoạn thẳng AB,AC,BC,AH,HB,HC lúc biết:a.AB=6cm, AC=8cmb.AB=15cm, HB=9cmc.AC=44cm, BC

Xem thêm : …

Vừa rồi, bắp đã gửi tới những bạn rõ ràng về chủ đề Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Tính độ dài những đoạn thẳng AB,AC,BC,AH,HB,HC lúc biết:a. AB=6cm, AC=8cmb. AB=15cm, HB=9cmc. AC=44cm, BC nam 2022 ❤️️, kỳ vọng với thông tin hữu ích mà nội dung bài viết “Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Tính độ dài những đoạn thẳng AB,AC,BC,AH,HB,HC lúc biết:a. AB=6cm, AC=8cmb. AB=15cm, HB=9cmc. AC=44cm, BC nam 2022” mang lại sẽ hỗ trợ những bạn trẻ quan tâm hơn về Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Tính độ dài những đoạn thẳng AB,AC,BC,AH,HB,HC lúc biết:a. AB=6cm, AC=8cmb. AB=15cm, HB=9cmc. AC=44cm, BC nam 2022 [ ❤️️❤️️ ] lúc bấy giờ. Hãy cùng bắp tăng trưởng thêm nhiều nội dung bài viết hay về Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Tính độ dài những đoạn thẳng AB,AC,BC,AH,HB,HC lúc biết:a. AB=6cm, AC=8cmb. AB=15cm, HB=9cmc. AC=44cm, BC nam 2022 bạn nhé.

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH.Trong những đoạn AB, AC, BC,AH,HB,HC hãy tìm độ dài những đoạn còn sót lại biết AB=15cm, HC= 16cm.

Được update 29 tháng 6 2022 lúc 18:23

Đáp án:

$HB=dfrac757$ cm

$HC=21$ cm

Giải thích tiến trình giải:

$dfracABAC=dfrac57$

$↔ AC=dfrac75AB=1,4AB$

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông, ta có:

$dfrac1AH^2=dfrac1AB^2+dfrac1AC^2$

$↔ dfrac1225=dfrac1AB^2+dfrac1(1,4AB)^2$

$→ AB=dfrac15sqrt[]747$ $(cm)$

$AC=1,4AB=3sqrt[]74$ $(cm)$

Áp dụng định lí $textPy-ta-go$ vào hai tam giác vuông $AHB$ và $AHC$, ta có:

$HB=sqrt[]AB^2-AH^2=dfrac757$ $(cm)$

$HC=sqrt[]AC^2-AH^2=21$ $(cm)$

Những vướng mắc liên quan

Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH . Trong những đoạn thẳng sau này : AB,AC,BC,AH,HB,HC hãy tính những đoạn thẳng còn sót lại nếu biết :

a. AB=6cm , AC=8cm 

b. AH=9,6cm ,HC=12,8cm

c. AH=12cm , BC=25cm

d. AB=15cm , HB=9cm

e. HB=12,5cm , HC=7,2cm

Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH.TRong cá đoạn thẳng sau AB,AC,BC,AH,HB,HC hãy tính độ dài những đoạn thẳng còn sót lại nếu:

a, AB=6cm;AC=9cm

b,AB=15cm;HB=9cm

c,AC=44cm;Bc=55cm

d,AC=40cm;AH=24cm

e,AH=9,6cm;HC=12,8cm

f,CH=72cm;BH=12,5cm

g,AH=12cm;trung tuyến AM=13cm

Cho tam giác ABC VUÔNG tại A, dg cao AH biết AB/AC = 5/7 ,AH = 15cm . Tính độ dài những đoạn thẳng HB và HC

Các vướng mắc tương tự

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH biết A B A C = 5 7 , AH = 15cm. Tính độ dài những đoạn thẳng HB và HC

Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH.TRong cá đoạn thẳng sau AB,AC,BC,AH,HB,HC hãy tính độ dài những đoạn thẳng còn sót lại nếu:

a, AB=6cm;AC=9cm

b,AB=15cm;HB=9cm

c,AC=44cm;Bc=55cm

d,AC=40cm;AH=24cm

e,AH=9,6cm;HC=12,8cm

f,CH=72cm;BH=12,5cm

g,AH=12cm;trung tuyến AM=13cm

Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH . Trong những đoạn thẳng sau này : AB,AC,BC,AH,HB,HC hãy tính những đoạn thẳng còn sót lại nếu biết :

a. AB=6cm , AC=8cm 

b. AH=9,6cm ,HC=12,8cm

c. AH=12cm , BC=25cm

d. AB=15cm , HB=9cm

e. HB=12,5cm , HC=7,2cm

Reply
5
0
Chia sẻ

Clip Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH biết AH = 15cm tính độ dài những đoạn thẳng HB và HC ?

You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH biết AH = 15cm tính độ dài những đoạn thẳng HB và HC tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH biết AH = 15cm tính độ dài những đoạn thẳng HB và HC miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH biết AH = 15cm tính độ dài những đoạn thẳng HB và HC Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH biết AH = 15cm tính độ dài những đoạn thẳng HB và HC

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH biết AH = 15cm tính độ dài những đoạn thẳng HB và HC vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #tam #giác #ABC #vuông #tại #đường #cao #biết #15cm #tính #độ #dài #những #đoạn #thẳng #và