Contents

Thủ Thuật Hướng dẫn Đặc điểm của phép biện chứng thời cổ đại là gì Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Đặc điểm của phép biện chứng thời cổ đại là gì được Update vào lúc : 2022-04-17 02:18:14 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

279

[VPLUDVN] Định nghĩa khái quát về phép biện chứng duy vật, Ph.Ăngghen nhận định rằng: “Phép biện chứng… là môn khoa học về những quy luật phổ cập của yếu tố vận động và tăng trưởng của tự nhiên, của xã hội loài người và của tư duy”.

Định nghĩa khái quát về phép biện chứng duy vật, Ph.Ăngghen nhận định rằng: “Phép biện chứng… là môn khoa học về những quy luật phổ cập của yếu tố vận động và tăng trưởng của tự nhiên, của xã hội loài người và của tư duy”.

Các nhà tầm cỡ của chủ nghĩa Mác — Lênin còn tồn tại một số trong những định nghĩa khác về phép biện chứng duy vật. Khi nhấn mạnh yếu tố vai trò của nguyên tắc về mối liên hệ phổ cập, Ph.Ăngghen đã định nghĩa: “Phép biện chứng là khoa học về sự việc liên hệ phổ cập”; còn khi nhấn mạnh yếu tố vai trò của nguyên tắc về sự việc tăng trưởng (trong số đó có bao hàm học thuyết về sự việc tăng trưởng của nhận thức) trong phép biện chứng mà C.Mác đã thừa kế từ triết học của Hêghen, V.I.Lênin đã xác lập: “Trong số những thành quả đó thì thành quả hầu hết là phép biện chứng, tức là học thuyết về sự việc tăng trưởng, dưới hình thức hoàn bị nhất, thâm thúy nhất và không phiến diện, học thuyết về tính chất tương đối của nhận thức của con người, nhận thức này phản ánh vật chất luôn luôn tăng trưởng không ngừng nghỉ”‘,V.V..

Phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác – Lênin có hai đặc trưng cơ bản sau này:

Một là, phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác – Lênin là phép biện chứng được xác lập trên nền tảng của toàn thế giới quan duy vật khoa học. Với đặc trưng này, phép biện chứng duy vật không riêng gì có có sự khác lạ cơ bản với phép biện chứng duy tâm cổ xưa Đức, nhất là với phép biện chứng của Hêghen (là phép biện chứng được xác lập trên nền tảng toàn thế giới quan duy tâm), mà còn tồn tại sự khác lạ về trình độ tăng trưởng so với nhiều tư tưởng biện chứng đã từng có trong lịch sử triết học từ thời cổ đại (là phép biện chứng về cơ bản được xây dựng trên lập trường của chủ nghĩa duy vật nhưng đó là chủ nghĩa duy vật còn ở trình độ trực quan, ngây thơ vàchất phác).

Hai là, trong phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác—Lênin có sự thống nhất giữa nội dung toàn thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận hiện chứng duy vật, do đó nó không tạm ngưng ở sự lý giải toàn thế giới mà còn là một công cụ để nhận thức toàn thế giới và tái tạo toàn thế giới. Mỗi nguyên tắc, quy luật trong phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác Lênin không riêng gì có là yếu tố lý giải đúng đắn về tính chất biện chứng của toàn thế giới mà còn là một phương pháp luận khoa học của việc nhận thức và tái tạo toàn thế giới. Trên cơ sở khái quát mối liên hệ phổ cập và sự tăng trưởng, những quy luật phổ cập của những quy trình vận động, tăng trưởng của tất thảy mọi sự vật, hiện tượng kỳ lạ trong tự nhiên, xã hội và tư duy, phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác – Lênin phục vụ những nguyên tắc phương pháp luận chung nhất cho quy trình nhận thức toàn thế giới và tái tạo toàn thế giới, đó không riêng gì có là nguyên tắc phương pháp luận khách quan mà còn là một phương pháp luận toàn vẹn và tổng thể, tăng trưởng, lịch sử – rõ ràng, phưong pháp luận phân tích xích míc nhằm mục đích tìm ra nguồn gốc, động lực cơ bản của những quy trình vận động, tăng trưởng, V.V.. Với tư cách đó, phép biện chứng duy vật đó đó là công cụ khoa học vĩ đại để giai cấp cách mạng nhận thức và tái tạo toàn thế giới.

Với những đặc trưng cơ bản trên, phép biện chứng duy vật giữ vai trò là một nội dung đặc biệt quan trọng quan trọng trong toàn thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tạo ra tính khoa học và cách mạng của chú nghĩa Mác – Lênin, đồng thời nó cũng là toàn thế giới quan vả phương pháp luận chung nhất của hoạt động và sinh hoạt giải trí sáng tạo trong những nghành nghiên cứu và phân tích khoa học và hoạt động và sinh hoạt giải trí thực tiễn.

Ghi chú: Bài viết được gửi tặng hoặc được sưu tầm, sửa đổi và biên tập với mục tiêu tuyên truyền pháp lý. Nếu phát hiện vi phạm bản quyền vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi, kèm theo tài liệu chứng tỏ vi phạm qua E-Mail: ; Đồng thời, chúng tôi cũng rất mong nhận được tài liệu tặng từ quý bạn đọc qua E-Mail: . Xin cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm tới Viện Pháp luật Ứng dụng Việt Nam.

A. Khái niệm biện chứng

Phép biện chứng là học thuyết nghiên cứu và phân tích, khái quát biện chứng của toàn thế giới thành khối mạng lưới hệ thống những nguyên tắc, quy luật khoa học nhằm mục đích xây dựng hệthống những nguyên tắc phương pháp luận của nhận thức và thực tiễn.

Phép biện chứng thuộc về biện chứng chủ quan.

Phép biện chứng trái chiều với phép siêu hình – phương pháp tư duy về sự việc vật, hiện tượng kỳ lạ của toàn thế giới trong trạng thái cô lập tĩnh tại và tách rời.

B. Các hình thức cơ bản của phép biện chứng

Trong lịch sử triết học, phép biện chứng tăng trưởng qua ba hình thức cơ bản: phép biện chứng chất phác thời cổ đại, phép biện chứng duy tâm cổ xưa Đức và phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác-Lênin.

Phép biện chứng chất phác thời cổ đại

Phép biện chứng chất phác thời cổ đại là hình thức thứ nhất của phép biện chứng trong lịch sử triết học, là nội dung cơ bản trong nhiều khối mạng lưới hệ thống triết học của Trung Quốc, Ấn Độ và Hy Lạp cổ đại. Tiêu biểu như. Tư tưởng biện chứng của triết học Trung Quốc là “biến dịch luận” (học thuyết về những nguyên tắc, quy luật biến hóa phổ cập trong vũ trụ); “ngũ hành luận” (học thuyết về những nguyên tắc tương tác, biến hóa của những tố chất bản thể trong vũ trụ) của Âm dương gia.

Trong triết học Ấn Độ biểu lộ rõ ràng nhất của tư tưởng biện chứng là triết học Phật giáo với những phạm trù như: “vô ngã”, “vô thường”, “nhân duyên”

Thời cổ đại Hy Lạp, một số trong những nhà triết học duy tâm (Platon) coi phép biện chứng là nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp tranh luận để tìm ra chân lý. Arixtôt giống hệt phép biện chứng với lôgíc học. Một số nhà triết học duy vật có tư tưởng biện chứng về sự việc vật (biện chứng khách quan). Hêraclit coi sự biến hóa của toàn thế giới như một dòng chảy. Ông nói: “Mọi vật đều trôi đi, mọi vật đều biến hóa”. “Người ta không thể tắm được hai lần trong cùng một dòng sông”.

Phép biện chứng chất phác thời cổ đại có điểm lưu ý là: Nhận thức đúng về tính chất biện chứng của toàn thế giới nhưng không phải nhờ vào thành tựu của khoa học mà bằng trực kiến thiên tài, bằng trực quan chất phác, là kết quả của yếu tố quan sát trực tiếp. Do đó, chưa đạt tới trình độ phân tích giới tự nhiên, chưa chứng tỏ được mối liên hệ phổ cập nội tại của giới tự nhiên.

Từ nửa thời gian cuối thế kỷ XV, khoa học tự nhiên khởi đầu tăng trưởng mạnh, đi vào nghiên cứu và phân tích từng yếu tố riêng không liên quan gì đến nhau của giới tự nhiên dẫn đến việc Ra đời của phương pháp siêu hình và phương pháp này trở thành thống trị trong tư duy triết học và nghiên cứu và phân tích khoa học vào thế kỷ XVIII.

Phép biện chứng duy tâm cổ xưa Đức được khởi đầu từ Cantơ và hoàn thiện ở hệ tthống triết học của G.Hêghen.

Triết học cổ xưa Đức đã trình diễn những tư tưởng cơ bản nhất của phép biện chứng duy tâm. Tính duy tâm trong triết học của G.Hêghen được biểu lộ ở đoạn, ông coi phép biện chứng là quy trình tăng trưởng khởi đầu của “ý niệm tuyệt đối”, coi biện chứng chủ quan là cơ sở của biện chứng khách quan.

Ông nhận định rằng “ý niệm tuyệt đối” là yếu tố khởi đầu của tồn tại, tự “tha hóa” thành giới tự nhiên và trở về với bản thân nó trong tồn tại tinh thần. Tinh thần, tư tưởng, ý niệm tuyệt đối là cái có trước, toàn thế giới hiện thực chỉ là bản sao chép của ý niệm.

Như vậy, Hêghen, là người xây dựng phép biện chứng tương đối hoàn hảo nhất với một khối mạng lưới hệ thống khái niệm, phạm trù, quy luật. Tuy nhiên, phép biện chứng Hêghen là phép biện chứng duy tâm, là phép biện chứng ngược đầu; ông coi biện chứng của ý niệm sinh ra biện chứng của yếu tố vật, chứ không phải ngược lại. Ph.Ăngghen nhận xét rằng: “Tính chất thần bí mà phép biện chứng đã phạm phải ở trong tay Hêghen tuyệt nhiên không ngăn cản Hêghen trở thành người thứ nhất trình diễn một cách bao quát và có ý thức những hình thái vận động chung của phép biện chứng. Ở Hêghen, phép biện chứng bị lộn ngược đầu xuống đất. Chỉ cần dựng nó lại là sẽ thấy được cái hạt nhân hợp lý của nó ở đằng sau cái vỏ thần bí của nó”

C. Phép biện chứng duy tâm khách quan

Phép biện chứng duy tâm xuất hiện trong triết học cổ xưa Đức cuối thế kỉ XVIII, nửa đầu thế kỉ XIX. Thời kì này, khoa học đã đạt được những thành tựu xuất sắc trên nhiều nghành rất khác nhau. Những thành tựu khoa học đó là cơ sở để đi tới những khái quát mới về nội dung phép biện chứng.

Đại diện tiêu biểu vượt trội được cho phép biện chứng duy tâm là Hêghen. Ông là người thứ nhất xây dựng hoàn hảo nhất phép biện chứng duy tâm với một khối mạng lưới hệ thống khái niệm, phạm trù và quy luật cơ bản. Tính chất duy tâm trong phép biện chứng của Hêghen thể hiện ở đoạn : Ông coi “ý niệm tuyệt đối” là cái có trước, và trong quy trình vận động tăng trưởng, “ý niệm tuyệt đối” tha hóa thành giới tự nhiên và xã hội; ở đầu cuối lại trở về với chính mình trong tinh thần tuyệt đối. Sai lầm của phép biện chứng duy tâm khách quan của Hêghen là ở đoạn ông nhận định rằng biện chứng của ý niệm sản sinh ra biện chứng của yếu tố vật. Đó là phép biện chứng duy tâm khách quan, thiếu triệt để, thiếu khoa học.

D. Phép biện chứng duy vật

Kế thừa có tinh lọc những thành tựu của những nhà khoa học trước đó, nhờ vào cơ sở khái quát những thành tựu tiên tiến và phát triển nhất của khoa học thời ấy và thực tiễn lịch sử loài cũng như thực tiễn xã hội, vào giữa thế kỉ XIX, C.Mác và Ph.Ăngghen đã sáng lập chủ nghĩa duy vật biện chứng và phép biện chứng duy vật, về sau được V.I.Lênin tăng trưởng vào đầu thế kỉ XX, đem lại được cho phép biện chứng một hình thức mới về chất. Đó là phép biện chứng duy vật.
Phép biện chứng duy vật là yếu tố thống nhất hữu cơ giữa toàn thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng. Chính vì vậy, nó đã khắc phục được những hạn chế của phép biện chứng chất phác thời cổ đại và những thiếu sót của phép biện chứng duy tâm khách quan thời cận đại. Nó đã khái quát đúng đắn những quy luật cơ bản chung nhất của yếu tố vận động và tăng trưởng của toàn thế giới. Phép biện chứng duy vật trở thành một khoa học.
Phép biện chứng duy vật được xây dựng trên cơ sở một khối mạng lưới hệ thống những nguyên tắc, những phạm trù cơ bản, những quy luật phổ cập phản ánh đúng đắn hiện thực. Trong khối mạng lưới hệ thống đó, nguyên tắc về mối liên hệ phổ cập và nguyên tắc về sự việc tăng trưởng là hai nguyên tắc khái quát nhất. Vì thế Ph.Ăngghen đã định nghĩa: “phép biện chứng chẳng qua chỉ là môn khoa học về những quy luật phổ cập của yếu tố vận động và sự tăng trưởng của tự nhiên, của xã hội loài người và của tư duy”.

Page 2

Reply
4
0
Chia sẻ

Review Đặc điểm của phép biện chứng thời cổ đại là gì ?

You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đặc điểm của phép biện chứng thời cổ đại là gì tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Đặc điểm của phép biện chứng thời cổ đại là gì miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Đặc điểm của phép biện chứng thời cổ đại là gì miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đặc điểm của phép biện chứng thời cổ đại là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đặc điểm của phép biện chứng thời cổ đại là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đặc #điểm #của #phép #biện #chứng #thời #cổ #đại #là #gì