Contents

Thủ Thuật Hướng dẫn Đại hội lần thứ hai của Đảng chứng tỏ điều gì 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Đại hội lần thứ hai của Đảng chứng tỏ điều gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-15 22:47:06 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

298

(TG) – Bản Điều lệ mới do Đại hội thông qua là một bước tiến mới trong công tác thao tác xây dựng Đảng. Đây là một trong những cơ sở để tăng thêm sức mạnh đoàn kết chiến đấu và tính tiên phong thái mạng của Đảng Lao động Việt Nam.

  • Tháng 3-1935: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Đảng

Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II. Ảnh tư liệu

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đã đưa nhân dân Việt Nam từ người dân nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, tự mình quyết định hành động vận mệnh lịch sử của tớ. Đảng ta từ một đảng hoạt động và sinh hoạt giải trí phạm pháp trở thành một đảng nắm cơ quan ban ngành thường trực trong toàn quốc. Song, vừa mới Ra đời, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã phải đương đầu với những thế lực đế quốc quốc tế và bọn phản động trong nước cấu kết với nhau để hòng tiêu diệt Đảng Cộng sản, phá vỡ Việt Minh, lật đổ cơ quan ban ngành thường trực cách mạng. Vận mệnh dân tộc bản địa như ngàn cân treo sợi tóc. Ngày 25-11-1945, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị , xác lập: “Cuộc cách mạng Đông Dương thời gian hiện nay vẫn là cuộc cách mạng dân tộc bản địa giải phóng. Cuộc cách mạng ấy đang tiếp nối”… Khẩu hiệu vẫn là “”, “”… “Kẻ thù chính của ta thời gian hiện nay là phải triệu tập ngọn lửa đấu tranh vào chúng”1. Trước mắt, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân ta là củng cố cơ quan ban ngành thường trực cách mạng, chống thực dân Pháp xâm lược, diệt trừ nội phản, cải tổ đời sống nhân dân. Chỉ thị và nhiều thông tư quan trọng khác của Trung ương Đảng chỉ huy toàn Đảng, toàn dân ta là củng cố và bảo vệ cơ quan ban ngành thường trực cách mạng. Nhờ có chủ trương đúng đắn và nhiều quyết sách kịp thời và sáng tạo, dũng cảm và sáng suốt, Đảng đã cứu vãn được tình thế, giữ vững cơ quan ban ngành thường trực, tranh thủ từng phút hòa bình để xây dựng lực lượng, sẵn sàng sẵn sàng cho cuộc kháng chiến lâu dài.

Với dã tâm xâm lược việt nam một lần nữa, thực dân Pháp đã bội ước, khiêu khích và tiến công ta về quân sự chiến lược, lần lượt lấn chiếm Hải Phòng Đất Cảng, Lạng Sơn và đến ngày 18-12-1946, chúng đã gửi tối hậu thư cho Chính phủ ta đòi tước khí giới, đòi khiến cho chúng trấn áp Thủ đô Tp Hà Nội Thủ Đô.

Trong hai ngày 18 và 19-12-1946, tại Vạn Phúc, Hợp Đồng Hà Đông, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp khẩn cấp dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hạ quyết tâm kế hoạch tiến hành kháng chiến trên quy mô toàn nước và vạch ra những quan điểm cơ bản về đường lối kháng chiến.

Đêm 19-12-1946, toàn nước đã nhất tề đứng lên chiến đấu với tinh thần quyết tử và một niềm tin tất thắng theo lời lôi kéo kháng chiến của Hồ Chí Minh: “Chúng ta thà quyết tử toàn bộ, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ!”1.

Kể từ Đại hội I đến Đại hội II của Đảng đã trải qua hơn 15 năm với bao biến hóa đã trình làng trên toàn thế giới và Đông Dương. Cách mạng và kháng chiến của nhân dân Việt Nam, Lào và Campuchia đã giành được những thắng lợi có ý nghĩa kế hoạch và đang tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin. Thực tiễn phong phú của cách mạng yên cầu Đảng phải tổng kết, xác lập và tương hỗ update hoàn hảo nhất về đường lối. Từ năm 1930 đến năm 1951, Đảng Cộng sản Đông Dương là người tổ chức triển khai và lãnh đạo cách mạng của toàn bộ ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Tình hình xã hội, kinh tế tài chính, chính trị của mỗi nước có những thay đổi rất khác nhau. Cách mạng và kháng chiến của mỗi nước cũng luôn có thể có những bước tăng trưởng riêng không liên quan gì đến nhau. Tình hình đó yên cầu mỗi nước nên phải và hoàn toàn có thể xây dựng một chính đảng cách mạng theo chủ nghĩa Mác – Lênin, trực tiếp đảm nhiệm thiên chức lịch sử trước dân tộc bản địa mình và dữ thế chủ động góp thêm phần vào sự nghiệp cách mạng chung của nhân dân ba dân tộc bản địa trên bán hòn đảo Đông Dương.

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng được triệu tập nhằm mục đích phục vụ những yên cầu bức thiết đó.

Đại hội họp tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang trong 19 ngày. Những ngày họp trù bị, Đại hội đã thảo luận, tương hỗ update . Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho Đại hội trù bị, chỉ rõ: “Đại hội ta là Đại hội kháng chiến. Nhiệm vụ chính của Đại hội ta là đẩy kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn và xây dựng Đảng Lao động Việt Nam. Vậy việc thảo luận cần đặt trọng tâm vào hai việc đó”1. Đại hội họp công khai minh bạch từ thời điểm ngày 11 đến ngày 19-2-1951. Dự Đại hội có 158 đại biểu chính thức, 53 đại biểu dự khuyết thay mặt cho hơn 766.000 đảng viên trong toàn Đảng. Đến dự Đại hội còn tồn tại đại biểu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Thái Lan.

Sau của đồng chí Tôn Đức Thắng, Đại hội đã nghiên cứu và phân tích và thảo luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Báo cáo của đồng chí Trường Chinh, của đồng chí Lê Văn Lương và những báo cáo tương hỗ update về Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất, cơ quan ban ngành thường trực dân gia chủ dân, quân đội nhân dân, kinh tế tài chính tài chính và về văn nghệ. Ngoài ra còn một số trong những tham luận khác.

Báo cáo chính trị đã khái quát những chuyển biến của tình hình toàn thế giới và trong nước trong năm nửa thời điểm đầu thế kỷ XX, dự báo những triển vọng tốt đẹp của nửa thế kỷ sau. Về quy trình lãnh đạo cách mạng của Đảng trong 20 năm qua, báo cáo đã xác lập những thắng lợi to lớn của cách mạng, kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng và những bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề của những thời kỳ vận động cách mạng của Đảng. Thắng lợi của cách mạng và kháng chiến đã xác lập đường lối, chủ trương của Đảng nói chung là đúng; cán bộ, đảng viên của Đảng là những chiến sỹ dũng cảm, tận tụy quyết tử, được quần chúng tin yêu… Song, toàn bộ chúng ta có những khuyết vấn đề cần sửa chữa thay thế như học tập chủ nghĩa Mác – Lênin còn yếu, tư tưởng cán bộ chưa vững vàng, công tác thao tác tổ chức triển khai, lề lối thao tác còn chủ quan, quan liêu, mệnh lệnh, hẹp hòi, công thần. Để khắc phục những khuyết điểm trên, Đảng phải tìm cách giáo dục, phổ cập chủ nghĩa Mác – Lênin để nâng cao tư tưởng chính trị cho đảng viên, củng cố mối liên hệ giữa Đảng với quần chúng, tôn vinh tinh thần kỷ luật, tính nguyên tắc của đảng viên, mở rộng trào lưu phê bình và tự phê bình ở trong Đảng, ở những cty đoàn thể, trên báo chí cho tới nhân dân một cách thường xuyên, thiết thực, dân chủ và phải có sự kiểm tra ngặt nghèo.

Căn cứ vào sự phân tích rõ ràng tình hình toàn thế giới và trong nước, báo cáo nêu lên

Bản báo cáo nêu lên mấy trách nhiệm chính trong trách nhiệm mới của toàn bộ chúng ta:

Để thực thi trách nhiệm thứ nhất, nên phải tăng cường xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân về mọi mặt, củng cố và tăng trưởng Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất; phát huy tinh thần yêu nước và tăng cường thi đua ái quốc, triệt để giảm tô, giảm tức, tịch thu ruộng đất của thực dân và Việt gian chia cho dân cày nghèo, bảo vệ nền tảng kinh tế tài chính, tài chính của ta, đấu tranh kinh tế tài chính với địch, thực thi công minh hợp lý về thuế khóa; tích cực giúp sức cuộc kháng chiến của Cao Miên và Lào, tiến tới xây dựng Mặt trận thống nhất Việt – Miên – Lào, v.v..

Muốn làm tròn trách nhiệm trên, nên phải có một đảng hoạt động và sinh hoạt giải trí công khai minh bạch, tổ chức triển khai phải phù phù thích hợp với tình hình toàn thế giới và trong nước để lãnh đạo toàn dân kháng chiến đến thắng lợi. Đảng đó lấy tên là . Mục đích trước mắt của Đảng là đoàn kết lãnh đạo toàn dân kháng chiến cho tới thắng lợi hoàn toàn, lãnh đạo toàn dân thực thi nền dân chủ mới, sẵn sàng sẵn sàng Đk tiến lên chủ nghĩa xã hội.

phải là một đảng to lớn, mạnh mẽ và tự tin, chắc như đinh, trong sáng, cách mạng triệt để. “Trong quy trình này, quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và của dân tộc bản địa là một. Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, nên nó phải là Đảng của dân tộc bản địa Việt Nam”1.

Sau khi thảo luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội đã thông qua nghị quyết xác lập: đường lối đoàn kết toàn dân, kháng mặt trận kỳ giành độc lập, dân chủ là hoàn toàn đúng, Đảng cần kiện toàn thêm sự lãnh đạo kháng chiến, triệu tập lực lượng to nhiều hơn thế nữa để tăng cường kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn; phải xây dựng Đảng Lao động Việt Nam có chính cương, điều lệ thích phù thích hợp với tình hình Việt Nam…

Báo cáo của đồng chí Trường Chinh đã trình diễn toàn bộ đường lối cách mạng dân tộc bản địa dân gia chủ dân tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Mặc dù ba dân tộc bản địa Việt Nam, Lào, Cao Miên cùng ở trên bán hòn đảo Đông Dương, cùng đấu tranh chống quân địch chung, có một lịch sử đấu tranh cách mạng gắn bó mật thiết với nhau, tuy nhiên tình hình mới yên cầu phải để yếu tố cách mạng mỗi nước rất khác nhau cho nên vì thế đồng chí Trường Chinh chỉ trình diễn trước Đại hội về yếu tố cách mạng Việt Nam. Còn cách mạng Lào và cách mạng Cao Miên sẽ tiến hành nêu ra trong một báo cáo khác.

Báo cáo đã phân tích tính chất của xã hội Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám và trong kháng chiến chống thực dân Pháp là một xã hội tăng trưởng không đều, một xã hội có ba tính chất: dân gia chủ dân, một phần thuộc địa và nửa phong kiến. Trong lòng xã hội ấy chứa chất những xích míc: xích míc giữa toàn thể dân tộc bản địa Việt Nam với bọn đế quốc xâm lược; xích míc giữa số đông Nhân dân với địa chủ phong kiến; xích míc giữa lao động với tư bản trong nước. Trong số đó, xích míc giữa dân tộc bản địa Việt Nam với đế quốc xâm lược là chính. Nó đang trình làng dưới hình thức quyết liệt là trận chiến tranh. Cho nên, đối tượng người dùng chính của cách mạng Việt Nam là chủ nghĩa đế quốc và thế lực phong kiến. Kẻ thù rõ ràng trước mắt của cách mạng Việt Nam là chủ nghĩa đế quốc xâm lược (thực dân Pháp, can thiệp Mỹ) và bù nhìn Việt gian phản nước, đại biểu quyền lợi cho đại địa chủ, phong kiến phản động và tư sản mại bản. Kẻ thù số một của cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ là chủ nghĩa đế quốc xâm lược. “ của cách mạng Việt Nam là tiêu diệt bọn đế quốc xâm lược, đánh đổ bọn bù nhìn Việt gian phản nước, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập và thống nhất; xóa khỏi những di tích lịch sử phong kiến và nửa phong kiến, làm cho những người dân cày có ruộng; tăng trưởng chính sách dân gia chủ dân, gây mầm mống cho chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam…

Nhiệm vụ phản đế và trách nhiệm phản phong kiến khăng khít với nhau. Lúc này phải triệu tập mọi lực lượng để kháng chiến, đặng hoàn thành xong trách nhiệm .. Nhiệm vụ phản phong kiến nhất định ”[1].

Phân tích thái độ những giai cấp trong xã hội Việt Nam riêng với những trách nhiệm cách mạng, bản báo cáo sắp xếp lực lượng cách mạng ở Việt Nam là giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, giai cấp tiểu tư sản, rồi đến giai cấp tư sản dân tộc bản địa. Ngoài ra là những thành viên thân sĩ (địa chủ) yêu nước và tiến bộ hiện đứng vào hàng ngũ nhân dân. Những giai cấp đó hợp thành nhân dân, mà công nông là nền tảng. Động lực[2] của cách mạng Việt Nam là Nhân dân, hầu hết là công nông. Giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam là giai cấp công nhân. Nông dân là bạn liên minh trung thành với chủ và vững mạnh nhất của giai cấp công nhân. Tiểu tư sản là bạn liên minh tin cậy. Tư sản dân tộc bản địa là bạn liên minh có Đk.

Cuộc cách mạng nhằm mục đích đánh đổ đế quốc và phong kiến, do Nhân dân làm động lực và giai cấp công nhân lãnh đạo, là một cuộc cách mạng dân tộc bản địa dân gia chủ dân và tiến triển thành cách social chủ nghĩa.

Thấm nhuần quan điểm của Lênin: không qua nhiều bước quá độ, nhiều trình độ rất khác nhau thì không thể biến cách mạng dân chủ tư sản ở một nước lỗi thời thành cách social chủ nghĩa được, báo cáo xác lập: con phố tiến lên chủ nghĩa xã hội của việt nam phải trải qua thuở nào gian dài gồm nhiều quy trình. Thời gian dài đó tùy từng sự thay đổi trách nhiệm kế hoạch của cách mạng, tùy từng những biến hóa trong hàng ngũ quân địch và bạn liên minh của giai cấp công nhân.

Báo cáo chỉ rõ: “Trong tình hình cơ quan ban ngành thường trực dân gia chủ dân tồn tại và được củng cố, những quy trình cách mạng sẽ kế tục nhau một cách thuận tiện”1.

“Giai đoạn thứ nhất lúc bấy giờ là một cuộc bùng nổ cách mạng kéo dãn (kháng chiến). Những quy trình sau là những quy trình cải cách vừa ôn hòa, vừa bạo lực … Sau khi vượt mặt bọn đế quốc xâm lược, cơ quan ban ngành thường trực nhân dân sẽ hoàn toàn có thể và phải thi hành một loạt cải cách mạnh bạo, hay nói cho đúng hơn, một loạt cải biến cách mạng, nhờ vào sự ủng hộ nhiệt liệt của quần chúng nhân dân lao động. , nhiều cuộc cải biến tiếp tục và lần lần, cộng lại cũng dẫn đến một kết quả quan trọng ngang như một cuộc cách mạng”[3].

Sau khi “Chủ nghĩa đế quốc xâm lược bị tiêu diệt và những di tích lịch sử phong kiến, nửa phong kiến bị xóa khỏi thì nhất định kinh tế tài chính quốc dân sẽ tăng trưởng mạnh. Hai tác nhân kinh tế tài chính, tác nhân tư bản chủ nghĩa và tác nhân xã hội chủ nghĩa… lúc này sẽ đồng thời nảy nở. Song nước Việt Nam sẽ không còn qua thuở nào đại tăng trưởng tư bản êm đềm mà tăng trưởng trong cuộc đấu tranh giữa hai tác nhân nói trên. Vì có cơ quan ban ngành thường trực nhân dân do giai cấp công nhân lãnh đạo, nên tác nhân xã hội chủ nghĩa sẽ thắng tác nhân tư bản chủ nghĩa… Tóm lại, con phố tiến lên chủ nghĩa xã hội của việt nam sẽ quanh co và dài. Không thể nói tới triệt để tái tạo xã hội, xóa khỏi chính sách người bóc lột người ngay một lúc”2.

Báo cáo nêu ra 12 chủ trương của Đảng trong cách mạng dân tộc bản địa dân gia chủ dân: (1) Đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn, tiêu diệt bọn đế quốc xâm lược và bè lũ tay sai, làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập và thống nhất; (2) Thi hành từng bước chủ trương ruộng đất, xóa khỏi những hình thức bóc lột phong kiến và nửa phong kiến; (3) Xây dựng, củng cố và tăng trưởng chính sách dân gia chủ dân về chính trị, kinh tế tài chính và văn hóa truyền thống, sẵn sàng sẵn sàng tiến lên quy trình cách social chủ nghĩa; (4) Củng cố Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất chống đế quốc xâm lược; (5) Xây dựng và tăng trưởng quân đội nhân dân; (6) Xây dựng chủ trương dân tộc bản địa;
(7) Chính sách riêng với tôn giáo; (8) Chính sách riêng với vùng tạm bị chiếm; (9) Chính sách riêng với ngoại kiều; (10) Chính sách đối ngoại; (11) Ra sức ủng hộ cách mạng Lào và Cao Miên; (12) Tích cực góp thêm phần vào cuộc đấu tranh vì hòabình, dân chủ và độc lập dân tộc bản địa của nhân dân toàn thế giới.

Bản báo cáo dành một phần quan trọng nói về công tác thao tác xây dựng Đảng.

Đại hội đã quyết nghị đưa Đảng ra hoạt động và sinh hoạt giải trí công khai minh bạch với tên thường gọi mới là , thông qua Chính cương, Tuyên ngôn và Điều lệ mới của Đảng.

Bản gồm ba chương: Chương I- Thế giới và Việt Nam; chương II- Xã hội Việt Nam và cách mạng Việt Nam; chương III- Chính sách của Đảng Lao động Việt Nam.

Về cách mạng Việt Nam, Chính cương nêu rõ: “(1). Hiện nay cách mạng Việt Nam phải xử lý và xử lý xích míc giữa chính sách dân gia chủ dân Việt Nam và những thế lực phản động, làm cho chính sách ấy tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin và thuận chiều tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thế lực phản động chính đang ngăn cản sự tăng trưởng của xã hội Việt Nam là chủ nghĩa đế quốc xâm lược. Những di tích lịch sử phong kiến cũng làm cho xã hội Việt Nam đình trệ. Do đó cách mạng Việt Nam có hai đối tượng người dùng. Đối tượng chính lúc bấy giờ là chủ nghĩa đế quốc xâm lược, rõ ràng thời gian hiện nay là đế quốc Pháp và bọn can thiệp Mỹ. Đối tượng phụ lúc bấy giờ là phong kiến, rõ ràng thời gian hiện nay là phong kiến phản động. (2). Nhiệm vụ cơ bản lúc bấy giờ của cách mạng Việt Nam là đánh đuổi bọn đế quốc xâm lược, giành độc lập và thống nhất thật sự cho dân tộc bản địa, xóa khỏi những di tích lịch sử phong kiến và nửa phong kiến, làm cho những người dân cày có ruộng, tăng trưởng chính sách dân gia chủ dân, gây cơ sở cho chủ nghĩa xã hội. Ba trách nhiệm đó khăng khít với nhau. Song trách nhiệm chính trước mắt là hoàn thành xong giải phóng dân tộc bản địa. Cho nên thời gian hiện nay phải triệu tập lực lượng vào việc kháng chiến để quyết thắng quân xâm lược. (3). Động lực của cách mạng Việt Nam thời gian hiện nay là: công nhân, nông dân, tiểu tư sản thành thị, tiểu tư sản trí thức và tư sản dân tộc bản địa; ngoài ra là những thân sĩ (địa chủ) yêu nước và tiến bộ. Những giai cấp, tầng lớp và thành phần đó họp thành nhân dân. Nền tảng của nhân dân là công, nông và lao động trí thức. Người lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân. … (5). Cách mạng dân tộc bản địa dân gia chủ dân Việt Nam nhất định sẽ đưa Việt Nam tiến tới chủ nghĩa xã hội…

“Đó là một con phố đấu tranh lâu dài, đại thể trải qua ba quy trình: quy trình thứ nhất, trách nhiệm hầu hết là hoàn thành xong giải phóng dân tộc bản địa; quy trình thứ hai, trách nhiệm hầu hết là xóa khỏi những di tích lịch sử phong kiến và nửa phong kiến, thực thi triệt để người cày có ruộng, tăng trưởng kỹ nghệ, hoàn hảo nhất chính sách dân gia chủ dân; quy trình thứ ba, trách nhiệm hầu hết là xây dựng cơ sở cho chủ nghĩa xã hội, tiến lên thực thi chủ nghĩa xã hội.

Ba quy trình ấy không tách rời nhau, mà mật thiết liên hệ xen kẽ với nhau. Nhưng mỗi quy trình có một trách nhiệm TT, phải nắm vững trách nhiệm TT đó để triệu tập lực lượng vào này mà thực thi”1.

Điều lệ mới của Đảng gồm có phần mục tiêu và tôn chỉ, 13 chương và 71 điều. Điều lệ xác lập rõ mục tiêu của Đảng là phấn đấu để “tăng trưởng chính sách dân gia chủ dân, tiến lên chính sách xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, để thực thi tự do, niềm sung sướng cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn bộ những dân tộc bản địa hầu hết, thiểu số Việt Nam”2. Đảng Lao động Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng và xây dựng Đảng theo nguyên tắc một đảng vô sản kiểu mới. Điều lệ đã nêu ra những quy định ngặt nghèo về việc kết nạp đảng viên, về trách nhiệm học tập lý luận của đảng viên, về chính sách tôn vinh kỷ luật và dân chủ trong Đảng và việc khuyến khích giúp sức quần chúng phê bình chủ trương, chủ trương của Đảng, phê bình cán bộ, đảng viên.

Bản Điều lệ mới do Đại hội thông qua là một bước tiến mới trong công tác thao tác xây dựng Đảng. Đây là một trong những cơ sở để tăng thêm sức mạnh đoàn kết chiến đấu và tính tiên phong thái mạng của Đảng Lao động Việt Nam.

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Trung ương mới gồm 19 ủy viên chính thức và 10 ủy viên dự khuyết. Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Đảng, đồng chí Trường Chinh được bầu làm Tổng Bí thư.

Đây là lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu hợp thức trong một đại hội có khá đầy đủ đại biểu toàn quốc. Ban Chấp hành Trung ương là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ đại hội, phụ trách tổ chức triển khai thực thi Nghị quyết của Đại hội, tương hỗ update thêm những chủ trương, chủ trương mới cho thích phù thích hợp với những biến hóa mới của tình hình, để biến Nghị quyết của Đại hội thành hiện thực đưa kháng chiến đến thắng lợi.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng là một sự kiện lịch sử trọng đại ghi lại bước trưởng thành mới về tư tưởng, đường lối chính trị của Đảng. Đảng ra công khai minh bạch hoạt động và sinh hoạt giải trí với tên thường gọi mới là Đảng Lao động Việt Nam, có cương lĩnh, đường lối, chủ trương đúng đắn phù phù thích hợp với thực tiễn của giang sơn có ý nghĩa quyết định hành động đưa kháng chiến tiến lên giành những thắng lợi ngày càng lớn. Quan hệ giữa Đảng và nhân dân thêm gắn bó, sự lãnh đạo của Đảng riêng với kháng chiến càng thêm thuận tiện. Sức mạnh mẽ và tự tin của Đảng được tăng cường. Chính vì vậy, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng được gọi là

TG

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: , t.8, tr.26.

1. Hồ Chí Minh: , t.4, tr.534.

1. Hồ Chí Minh: , t.7, tr.15.

1. Hồ Chí Minh: , t.7, tr.41.

[1]. Trường Chinh: Ban Chấp hành Trung ương Đảng xuất bản, 1952, tr.55 – 56.

[2]. Khái niệm “động lực” trong những lần xuất bản sau này của cuốn được đồng chí Trường Chinh sửa lại thành “lực lượng” .

1. Trường Chinh: tr.84.

[3], 2. Trường Chinh: tr.82, 83.

1, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: , t.12, tr.435, 444.

Reply
2
0
Chia sẻ

Clip Đại hội lần thứ hai của Đảng chứng tỏ điều gì ?

You vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đại hội lần thứ hai của Đảng chứng tỏ điều gì tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Đại hội lần thứ hai của Đảng chứng tỏ điều gì miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Tải Đại hội lần thứ hai của Đảng chứng tỏ điều gì Free.

Thảo Luận vướng mắc về Đại hội lần thứ hai của Đảng chứng tỏ điều gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đại hội lần thứ hai của Đảng chứng tỏ điều gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đại #hội #lần #thứ #của #Đảng #chứng #tỏ #điều #gì