Contents

Kinh Nghiệm về Dẫn 5 6 lít CO2 vào trong bình chứa 200ml dung dịch KOH 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Dẫn 5 6 lít CO2 vào trong bình chứa 200ml dung dịch KOH được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-11 11:13:11 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

18

Top 1 ✅ Dẫn 5,6 lít CO2 (đktc) vào trong bình chứa 200 ml dung dịch NaOH nồng độ a M; dung dịch thu được hoàn toàn có thể tác dụng tối đa 100 ml dung dịch KOH 1M. Tính a được update tiên tiến và phát triển nhất lúc 2022-11-19 23:09:45 cùng với những chủ đề liên quan khác

Nội dung chính

  • Dẫn 5,6 lít CO2 (đktc) ѵào bình chứa 200 ml dung dịch NaOH nồng độ a M; dung dịch thu được hoàn toàn có thể tác dụng tối đa 100 ml dung dịch KOH 1M.Tính a
  • Dẫn 5,6 lít CO2 (đktc) ѵào bình chứa 200 ml dung dịch NaOH nồng độ a M; dung dịch thu được hoàn toàn có thể tác dụng tối đa 100 ml dung dịch KOH 1M.Tính a
  • Cho 5,6 lít CO2 (đktc) tan hết trong 200ml dung dịch NaOH nồng độ a M; dung dịch thu được hoàn toàn có thể tác dụng tối đa 100 ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của a là:
  • Dẫn 5,6 lít CO2(đktc) vào trong bình chứa 200ml dung dịch NaOH nồng độ a M; dung dịch thu được hoàn toàn có thể tác dụng tối đa 100 ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của a là?
  • Xem thêm những đề thi trắc nghiệm khác

Dẫn 5,6 lít CO2 (đktc) ѵào bình chứa 200 ml dung dịch NaOH nồng độ a M; dung dịch thu được hoàn toàn có thể tác dụng tối đa 100 ml dung dịch KOH 1M.Tính a

Hỏi:

Dẫn 5,6 lít CO2 (đktc) ѵào bình chứa 200 ml dung dịch NaOH nồng độ a M; dung dịch thu được hoàn toàn có thể tác dụng tối đa 100 ml dung dịch KOH 1M.Tính a

Dẫn 5,6 lít CO2 (đktc) ѵào bình chứa 200 ml dung dịch NaOH nồng độ a M; dung dịch thu được hoàn toàn có thể tác dụng tối đa 100 ml dung dịch KOH 1M.Tính a.

Đáp:

tuvi:

Đáp án:

 $a = 0,5M$ hoặc $a = 2M$

Giải thích tiến trình giải:

$2NaHCO_3 + 2KOH to Na_2CO_3 + K_2CO_3 + 2H_2O$

Theo PTHH :

$n_NaHCO_3 = n_KOH = 0,1.1 = 0,1(mol)$
$n_CO_2 = dfrac5,622,4 = 0,25(mol)$

Xét phản ứng c̠ủa̠ $CO_2$ với $NaOH$:

Trường hợp 1 : Chỉ tạo $NaHCO_3$
$NaOH + CO_2 to NaHCO_3$

Theo PTHH :

$n_NaOH = n_NaHCO_3 = 0,1(mol)$

$to a = dfrac0,10,2 = 0,5M$

Trường hợp 2 : Tạo $NaHCO_3$ ѵà $Na_2CO_3$

$2NaOH + CO_2 to Na_2CO_3 + H_2O$

$NaOH + CO_2 to NaHCO_3$
Ta có :

$n_CO_2 = n_NaHCO_3 + n_Na_2CO_3$
$to n_Na_2CO_3 = 0,25 – 0,1 = 0,15(mol)$

$n_NaOH = 2n_Na_2CO_3 + n_NaHCO_3 = 0,15.2 + 0,1 = 0,4(mol)$
$to a = dfrac0,40,2 = 2M$

tuvi:

Đáp án:

 $a = 0,5M$ hoặc $a = 2M$

Giải thích tiến trình giải:

$2NaHCO_3 + 2KOH to Na_2CO_3 + K_2CO_3 + 2H_2O$

Theo PTHH :

$n_NaHCO_3 = n_KOH = 0,1.1 = 0,1(mol)$
$n_CO_2 = dfrac5,622,4 = 0,25(mol)$

Xét phản ứng c̠ủa̠ $CO_2$ với $NaOH$:

Trường hợp 1 : Chỉ tạo $NaHCO_3$
$NaOH + CO_2 to NaHCO_3$

Theo PTHH :

$n_NaOH = n_NaHCO_3 = 0,1(mol)$

$to a = dfrac0,10,2 = 0,5M$

Trường hợp 2 : Tạo $NaHCO_3$ ѵà $Na_2CO_3$

$2NaOH + CO_2 to Na_2CO_3 + H_2O$

$NaOH + CO_2 to NaHCO_3$
Ta có :

$n_CO_2 = n_NaHCO_3 + n_Na_2CO_3$
$to n_Na_2CO_3 = 0,25 – 0,1 = 0,15(mol)$

$n_NaOH = 2n_Na_2CO_3 + n_NaHCO_3 = 0,15.2 + 0,1 = 0,4(mol)$
$to a = dfrac0,40,2 = 2M$

Dẫn 5,6 lít CO2 (đktc) ѵào bình chứa 200 ml dung dịch NaOH nồng độ a M; dung dịch thu được hoàn toàn có thể tác dụng tối đa 100 ml dung dịch KOH 1M.Tính a

Trích nguồn : …

Vừa rồi, thảthính đã gửi tới những bạn rõ ràng về chủ đề Dẫn 5,6 lít CO2 (đktc) vào trong bình chứa 200 ml dung dịch NaOH nồng độ a M; dung dịch thu được hoàn toàn có thể tác dụng tối đa 100 ml dung dịch KOH 1M. Tính a ❤️️, kỳ vọng với thông tin hữu ích mà nội dung bài viết “Dẫn 5,6 lít CO2 (đktc) vào trong bình chứa 200 ml dung dịch NaOH nồng độ a M; dung dịch thu được hoàn toàn có thể tác dụng tối đa 100 ml dung dịch KOH 1M. Tính a ” mang lại sẽ hỗ trợ những bạn trẻ quan tâm hơn về Dẫn 5,6 lít CO2 (đktc) vào trong bình chứa 200 ml dung dịch NaOH nồng độ a M; dung dịch thu được hoàn toàn có thể tác dụng tối đa 100 ml dung dịch KOH 1M. Tính a [ ❤️️❤️️ ] lúc bấy giờ. Hãy cùng thảthính tăng trưởng thêm nhiều nội dung bài viết hay về Dẫn 5,6 lít CO2 (đktc) vào trong bình chứa 200 ml dung dịch NaOH nồng độ a M; dung dịch thu được hoàn toàn có thể tác dụng tối đa 100 ml dung dịch KOH 1M. Tính a bạn nhé.

Cho 5,6 lít CO2 (đktc) tan hết trong 200ml dung dịch NaOH nồng độ a M; dung dịch thu được hoàn toàn có thể tác dụng tối đa 100 ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của a là:

A. 0,75.

B. 1,5.

C. 2.

Đáp án đúng chuẩn

D. 2,5.

Xem lời giải

Dẫn 5,6 lít CO2(đktc) vào trong bình chứa 200ml dung dịch NaOH nồng độ a M; dung dịch thu được hoàn toàn có thể tác dụng tối đa 100 ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của a là?

A.

0,75

B.

1,5

C.

2

D.

2,5

Đáp án và lời giải

Đáp án:C

Lời giải:

CO2+2OH-→CO32-+H2OnCO2=0,25mol=>nótácdụngđượcvớitốiđalà0,5molOH-nKOH=0,1mol=>nNaOH=0,4mol=>CM=2M

You có mong ước?

Xem thêm những đề thi trắc nghiệm khác

Xem thêm

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

  • Phân tích về hình tượng nhân vật Huấn Cao (Chữ người tử tù – Nguyễn Tuân)

  • Anh ( chị) hãy chứng tỏ bút pháp lãng mạn trong truyện ngắn Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân

  • Anh (chị) hãy chứng tỏ truyện ngắn Chí Phèo của nhà văn Nam Cao là một siêu phẩm văn học có mức giá trị nhân đạo to lớn.

  • Phân tích bức tranh phố huyện trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của nhà văn Thạch Lam

  • Anh (chị) hãy lý giải vìsao truyện ngắn Hai đứa trẻ sẽ là tác phẩm tiềm ẩn tinh thần nhân đạo của nhà văn Thạch Lam?

Reply
7
0
Chia sẻ

Clip Dẫn 5 6 lít CO2 vào trong bình chứa 200ml dung dịch KOH ?

You vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Dẫn 5 6 lít CO2 vào trong bình chứa 200ml dung dịch KOH tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Dẫn 5 6 lít CO2 vào trong bình chứa 200ml dung dịch KOH miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Download Dẫn 5 6 lít CO2 vào trong bình chứa 200ml dung dịch KOH miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Dẫn 5 6 lít CO2 vào trong bình chứa 200ml dung dịch KOH

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Dẫn 5 6 lít CO2 vào trong bình chứa 200ml dung dịch KOH vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Dẫn #lít #CO2 #vào #bình #chứa #200ml #dung #dịch #KOH