Contents

Kinh Nghiệm về Đất lnc là gì Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đất lnc là gì được Update vào lúc : 2022-04-07 12:25:09 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

51

Mã ký hiệu nhiều chủng loại đất LUC, ONT, ODT, CLN là loại đất gì? Ký hiệu đất như đất thổ cư, đất ở đô thị, đất ở nông thôn, mảnh đất vườn, đất lâm nghiệp được ghi trên sổ đất thì những loại đất này được quy định quy định ra làm sao? LNC

Nội dung chính

  • Tra những ký hiệu phân biệt nhiều chủng loại đất phi nông nghiệp, đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng:
  • 1. Ký hiệu đất thể hiện trên map địa chính, mảnh trích đo địa chính: 
  • II. Các nhóm đất trên lại được phân loại thành nhiều chủng loại đất rõ ràng theo từng mục tiêu sử dụng đất gồm:
  • 1. ONT và LNK là ký hiệu của loại đất gì?

Tra những ký hiệu phân biệt nhiều chủng loại đất phi nông nghiệp, đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng:

Phân loại đất thành những nhóm vị trí căn cứ theo quy định tại Điều 10 Luật đất đai 2013 quy định nhiều chủng loại đất được phân loại vị trí căn cứ vào mục tiêu sử dụng đất mà phân phân thành 3 nhóm lớn lần lượt theo STT dưới đây:

I. Nhóm đất nông nghiệp
II. Nhóm đất phi nông nghiệp

III. Nhóm đất chưa sử dụng

1. Ký hiệu đất thể hiện trên map địa chính, mảnh trích đo địa chính: 

Bảng tra mã ký hiệu đất được phát hành kèm theo Thông tư 25/2015/TT-BTNMT:

STT

Loại đất

I

NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIÊP

1

LUC

Đất chuyên trồng lúa nước

2

LUK

Đất trồng lúa nước còn sót lại

3

LUN

Đất lúa nương

4

BHK

Đất bằng trồng cây thường niên khác

5

NHK

Đất nương rẫy trồng cây thường niên khác

6

CLN

Đất trồng cây nhiều năm

7

RSX

Đất rừng sản xuất

8

RPH

Đất rừng phòng hộ

9

RDD

Đất rừng đặc dụng

10

NTS

Đất nuôi trồng thủy sản

11

LMU

Đất làm muối

12

NKH

Đất nông nghiệp khác

II

NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

1

ONT

Đất ở tại nông thôn

2

ODT

Đất ở tại đô thị

3

TSC

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

4

DTS

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức triển khai sự nghiệp

5

DVH

Đất xây dựng cơ sở văn hóa truyền thống

6

DYT

Đất xây dựng cơ sở y tế

7

DGD

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy

8

DTT

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

9

DKH

Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển

10

DXH

Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

11

DNG

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

12

DSK

Đất xây dựng khu công trình xây dựng sự nghiệp khác

13

CQP

Đất quốc phòng

14

CAN

Đất bảo mật thông tin an ninh

15

SKK

Đất khu công nghiệp

16

SKT

Đất khu công nghiệp

17

SKN

Đất cụm công nghiệp

18

SKC

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

19

TMD

Đất thương mại, dịch vụ

20

SKS

Đất sử dụng cho hoạt động và sinh hoạt giải trí tài nguyên

21

SKX

Đất sản xuất vật tư xây dựng, làm đồ gốm

22

DGT

Đất giao thông vận tải lối đi bộ

23.

DTL

Đất thủy lợi

24

DNL

Đất khu công trình xây dựng nguồn tích điện

25

DBV

Đất khu công trình xây dựng bưu chính, viễn thông

26

DSH

Đất sinh hoạt hiệp hội

27

DKV

Đất khu vui chơi, vui chơi công cộng

28

DCH

Đất chợ

29

DDT

Đất có di tích lịch sử lịch sử – văn hóa truyền thống

30

DDL

Đất danh lam thắng cảnh

31

DRA

Đất bãi thải, xử lý chất thải

32

DCK

Đất khu công trình xây dựng công cộng khác

33

TON

Đất cơ sở tôn giáo

34

TIN

Đất cơ sở tín ngưỡng

35

NTD

Đất làm nghĩa trang, nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

36

SON

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

37

MNC

Đất xuất hiện nước chuyên dùng

38

PNK

Đất phi nông nghiệp khác

III

NHÓM ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

1

BCS

Đất bằng chưa sử dụng

2

DCS

Đất đồi núi chưa sử dụng

3

NCS

Núi đá không còn rừng cây

II. Các nhóm đất trên lại được phân loại thành nhiều chủng loại đất rõ ràng theo từng mục tiêu sử dụng đất gồm:

1. Nhóm đất nông nghiệp

Nhóm đất nông nghiệp gồm có nhiều chủng loại đất sau này:– Đất trồng cây thường niên gồm đất trồng lúa và đất trồng cây thường niên khác;– Đất trồng cây nhiều năm;– Đất rừng sản xuất;– Đất rừng phòng hộ;– Đất rừng đặc dụng;– Đất nuôi trồng thủy sản;– Đất làm muối;

– Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và nhiều chủng loại nhà khác phục vụ mục tiêu trồng trọt, kể cả những hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và nhiều chủng loại động vật hoang dã khác được pháp lý được cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục tiêu học tập, nghiên cứu và phân tích thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, hoa lá cây cảnh;

2. Nhóm đất phi nông nghiệp

Nhóm đất phi nông nghiệp gồm có nhiều chủng loại đất sau này:– Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị– Đất xây dựng trụ sở cơ quan;– Đất sử dụng vào mục tiêu quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh;– Đất xây dựng khu công trình xây dựng sự nghiệp gồm đất xây dựng trụ sở của tổ chức triển khai sự nghiệp; đất xây dựng cơ sở văn hóa truyền thống, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo và giảng dạy, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, ngoại giao và khu công trình xây dựng sự nghiệp khác;– Đất sản xuất, marketing thương mại phi nông nghiệp gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp; đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động và sinh hoạt giải trí tài nguyên; đất sản xuất vật tư xây dựng, làm đồ gốm;– Đất sử dụng vào mục tiêu công cộng gồm đất giao thông vận tải lối đi bộ (gồm cảng hàng không quốc tế, trường bay, cảng đường thủy trong nước, cảng hàng hải, khối mạng lưới hệ thống đường tàu, khối mạng lưới hệ thống lối đi bộ và khu công trình xây dựng giao thông vận tải lối đi bộ khác); thủy lợi; đất có di tích lịch sử lịch sử – văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh; đất sinh hoạt hiệp hội, khu vui chơi, vui chơi công cộng; đất khu công trình xây dựng nguồn tích điện; đất khu công trình xây dựng bưu chính, viễn thông; đất chợ; đất bãi thải, xử lý chất thải và đất khu công trình xây dựng công cộng khác;– Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng– Đất làm nghĩa trang, nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng– Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng;

– Đất phi nông nghiệp khác gồm đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho những người dân lao động trong cơ sở sản xuất; đất xây dựng kho và nhà để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đất xây dựng khu công trình xây dựng khác của người tiêu dùng đất không nhằm mục đích mục tiêu marketing thương mại mà khu công trình xây dựng đó không gắn sát với đất ở;

3. Nhóm đất chưa sử dụng

 Nhóm đất chưa sử dụng gồm nhiều chủng loại đất chưa xác lập mục tiêu sử dụng, đất bằng chưa sử dụng, đất đồi núi chưa sử dụng, núi đá không còn rừng cây (Căn cứ theo Điều 58 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).

4. Nguồn gốc sử dụng đất được xác lập

Thể hiện bằng tên thường gọi và bằng mã theo quy định (tại khoản 4 Điều 16 Chương III Thông tư Đất đai Số: 24/2014/TT-BTNMT) như sau:

a) Trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất thì thể hiện tên thường gọi “Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất” và bằng mã “DG-KTT”;

b) Trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (kể cả trường hợp giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, trường hợp mua nhà cao cấp chung cư của nhà góp vốn đầu tư được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và trường hợp được Ban quản trị và vận hành khu công nghệ tiên tiến và phát triển cao, khu kinh tế tài chính giao lại đất) thì thể hiện tên thường gọi “Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất” và bằng mã “DG-CTT”;

c) Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho toàn bộ thời hạn thuê (kể cả trường hợp thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo như hình thức thuê đất và trường hợp được Ban quản trị và vận hành khu công nghệ tiên tiến và phát triển cao, khu kinh tế tài chính cho thuê đất trả tiền thuê một lần) thì thể hiện tên thường gọi “Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần” và bằng mã “DT-TML”;

d) Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thường niên (kể cả trường hợp thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo như hình thức thuê đất và trường hợp được Ban quản trị và vận hành khu công nghệ tiên tiến và phát triển cao, khu kinh tế tài chính cho thuê đất trả tiền thường niên) thì thể hiện tên thường gọi “Nhà nước cho thuê đất trả tiền thường niên” và bằng mã “DT-THN”;

đ) Trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo chính sách giao đất có thu tiền sử dụng đất (kể cả trường hợp hộ mái ấm gia đình, thành viên sử dụng đất ở và đất sản xuất, marketing thương mại phi nông nghiệp mà không phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp Giấy ghi nhận) thì thể hiện tên thường gọi “Công nhận quyền như giao đất có thu tiền sử dụng đất” và bằng mã “CNQ-CTT”;

e) Trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo chính sách giao đất không thu tiền thì thể hiện tên thường gọi “Công nhận quyền như giao đất không thu tiền sử dụng đất” và bằng mã “CNQ-KTT”;

g) Trường hợp tách thửa, hợp thửa, cấp lại hoặc cấp đổi Giấy ghi nhận thì thể hiện nguồn gốc sử dụng đất như đã Đk, cấp Giấy ghi nhận lần đầu và được thể hiện theo quy định tại những Điểm a, b, c, d, đ và e Khoản này.

Trường hợp đã Đk đất đai, cấp Giấy ghi nhận nhưng chưa thể hiện nguồn gốc sử dụng đất thì vị trí căn cứ vào hồ sơ cấp Giấy ghi nhận trước kia và quy định của pháp lý đất đai tại thời gian Đk dịch chuyển, cấp đổi cấp lại Giấy ghi nhận để xác lập và thể hiện nguồn gốc sử dụng đất theo quy định tại Thông tư này;

h) Trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng đất thì lần lượt thể hiện hình thức nhận chuyển quyền (riêng với trường hợp nhận quy đổi, nhận chuyển nhượng ủy quyền, nhận thừa kế, được tặng cho, nhận góp vốn) hoặc thể hiện “Nhận chuyển quyền” và vị trí căn cứ nhận chuyển quyền (riêng với trường hợp trúng đấu giá, xử lý nợ thế chấp ngân hàng, xử lý và xử lý tranh chấp, xử lý và xử lý khiếu nại hoặc tố cáo, thực thi quyết định hành động hoặc bản án của Tòa án nhân dân, thực thi quyết định hành động thi hành án,…); tiếp theo thể hiện nguồn gốc sử dụng đất như trên Giấy ghi nhận đã cấp lần đầu và được thể hiện theo quy định tại Thông tư này. Các trường hợp nhận chuyển quyền được thể hiện mã chung “NCQ” kèm theo mã nguồn gốc như trên Giấy ghi nhận đã cấp lần đầu. Ví dụ: “Nhận chuyển nhượng ủy quyền đất Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất (NCQ-DG-KTT)”; “Nhận chuyển quyền do xử lý và xử lý tranh chấp đất Nhà nước giao có thu tiền (NCQ-DG-CTT)”.

Trường hợp nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất để sử dụng vào mục tiêu khác mà phải làm thủ tục chuyển mục tiêu sử dụng đất thì thể hiện nguồn gốc sử dụng đất theo như hình thức thực thi trách nhiệm và trách nhiệm tài chính với Nhà nước sau khi được chuyển mục tiêu sử dụng đất;

i) Trường hợp chuyển mục tiêu sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất thì thể hiện như quy định riêng với trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; trường hợp chuyển mục tiêu sử dụng đất mà phải nộp tiền thuê đất thì thể hiện như quy định riêng với trường hợp Nhà nước cho thuê đất; trường hợp chuyển mục tiêu sử dụng đất mà không phải nộp tiền sử dụng đất và không phải chuyển sang thuê đất thì thể hiện như đã Đk, cấp Giấy ghi nhận trước lúc chuyển mục tiêu sử dụng đất;

k) Trường hợp thuê đất, thuê lại đất trả tiền thuê một lần của chủ góp vốn đầu tư xây dựng hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ tiên tiến và phát triển cao và khu kinh tế tài chính thì thể hiện “Thuê đất khu công nghiệp (hoặc cụm công nghiệp, khu công nghiệp…) trả tiền một lần” và bằng mã “DT-KCN-TML”.

Trường hợp thuê đất, thuê lại đất trả tiền thuê thường niên của chủ góp vốn đầu tư xây dựng hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ tiên tiến và phát triển cao và khu kinh tế tài chính thì thể hiện “Thuê đất khu công nghiệp (hoặc cụm công nghiệp, khu công nghiệp) trả tiền thường niên” và bằng mã “DT-KCN-THN”;

l) Trường hợp thửa đất gồm nhiều phần diện tích s quy hoạnh có nguồn gốc sử dụng đất rất khác nhau thì lần lượt thể hiện từng loại nguồn gốc và diện tích s quy hoạnh đất theo nguồn gốc đó;

m) Trường hợp Đk riêng với đất đang sử dụng mà người tiêu dùng đất không còn sách vở pháp lý về nguồn gốc sử dụng đất và không còn nhu yếu cấp Giấy ghi nhận hoặc không đủ Đk cấp Giấy ghi nhận thì thể hiện nguồn gốc theo thực tiễn sử dụng gồm những thông tin: Thời điểm khởi đầu sử dụng đất vào mục tiêu Đk và nguyên do có đất sử dụng. Ví dụ: “Sử dụng đất từ thời điểm năm 1984, do tự khai thác (hoặc do Ông cha để lại, do nhận chuyển nhượng ủy quyền, được Nhà nước giao không thu tiền…)”;

n) Trường hợp Đk đất được Nhà nước giao để quản trị và vận hành thì thể hiện “Nhà nước giao đất để quản trị và vận hành” và bằng mã “DG-quốc lộ”

1. ONT và LNK là ký hiệu của loại đất gì?

» Thủ tục chuyển từ mảnh đất vườn sang đất ở

» Luật sư tư vấn luật đất đai

Reply
9
0
Chia sẻ

Video Đất lnc là gì ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đất lnc là gì tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Đất lnc là gì miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Đất lnc là gì Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đất lnc là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đất lnc là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đất #lnc #là #gì