Thủ Thuật về Đặt một hiệu điện thế xoay chiều u = U0coswt 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Đặt một hiệu điện thế xoay chiều u = U0coswt được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-30 23:03:12 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

311

 • Câu hỏi:

  Nội dung chính

  • Đặt điện áp xoay chiều u = U0coswt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Biết tụ điện có điện dung C. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là?
  • Bài tập trắc nghiệm 60 phút Các mạch điện xoay chiều – Dòng điện xoay chiều – Vật Lý 12 – Đề số 1

  Đặt điện áp xoay chiều u = U0coswt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch; i, I0 và I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực lớn và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau này sai? 

  Đáp án đúng: C

  (fracUU_0 – fracII_0 =frac1sqrt2-frac1sqrt2= 0)

  (fracUU_0 + fracII_0 =frac1sqrt2+frac1sqrt2= sqrt2)

  Mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm nên u và i vuông pha ta  vận dụng công thức độc lập thời hạn  (Rightarrow fracu^2U_0^2 + fraci^2I_0^2 =1Rightarrow (fracuU)^2 + (fraciI)^2 = 2)

  (Rightarrow (fracuU)^2 + (fraciI)^2 = 4(Sai))

 • Đặt điện áp xoay chiều u = U0coswt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Biết tụ điện có điện dung C. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là?

  A. i = wCU0cos(wt – ).

  B. i = wCU0cos(wt + p.).

  C. i = wCU0cos(wt + ).

  D. i = wCU0coswt.

  Đáp án và lời giải

  Đáp án:C

  Lời giải:

  Câu hỏi thuộc đề thi sau. You có mong ước thi thử?

  Bài tập trắc nghiệm 60 phút Các mạch điện xoay chiều – Dòng điện xoay chiều – Vật Lý 12 – Đề số 1

  Làm bài

  Chia sẻ

  Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

  • Khi tăng tần số dòng điện xoay chiều lên 3 lần thì dung kháng của tụ điện:

  • Một tụ điện có

   mắc vào nguồn điện xoay chiều có điện áp . Cường độ dòng điện trong mạch có mức giá trị hiệu dụng là:

  • Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu tụ điện thì:

  • Đặt vào hai đầu đoạn một điện áp

   vào hai đầu cuộn cảm thuần có thông số tự cảm L thì dòng điện hiệu dụng qua mạch là 2A. Hệ số tự cảm L có mức giá trị:

  • Đặt một điện áp. u=U0cosωt(V) vào hai đầu một đoạn mạch chỉ chứa một tụ điện có điện dung C.Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là:

  • Trong một đoạn mạch không phân nhánh có dòng điện xoay chiều sớm pha hơn hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch một góc nhỏ hơn

   /2 thì:

  • Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 30Ω và độ tự cảm L = 6/10π(H) tiếp nối đuôi nhau với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp u = U0cos100πt (V) không đổi. Khi kiểm soát và điều chỉnh C = C1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt giá trị cực lớn. Khi kiểm soát và điều chỉnh C = C2 thì dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị cực lớn. Tỉ số

   bằng:

  • Đặt một hiệu điện thế

   vào hai đầu của một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L=2/πH. Biểu thức của cường độ dòng điện chạy trong cuộn dây là:

  • Trong mạch xấp xỉ LC có xấp xỉ điện từ tự do với tần số góc 104 rad/s. Điện tích cực lớn trên tụ điện là 10-9C. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 6.10-6Α thì điện tích trên tụ điện là:

  • Đặtđiệnáp xoay chiều

   vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tựcảm. Ở thờiđiểmđiệnáp giữa hai đầu cuộn cảm là thì cường độn dòngđiện qua cuộn cảm là 2A. Biểu thức của cường độ dòngđiện qua cuộn cảm là:

  • Cho dòng điện có cường độ

   (i tính bằng A, t tính bằng s)chạy qua cuộn cảm thuần có độ tự cảm.Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm bằng:

  • Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ chứa cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L một điện áp. có biểu thức u= U0cos(ωt + φ). Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong mạch là:

  • Đặt điện áp xoay chiều

   (t tính bằng giây) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần với độ tự cảm 1 H thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm thuần có biểu thức:

  • Đặt một điện áp u = U0cost vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch, i, I0, I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực lớn và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong mạch. Hệ thức nào sau này đúng?

  • Trong mạch xấp xỉ điện từ LC, dòng điện tức thời tại thời gian nguồn tích điện điện trường có mức giá trị gấp n lần nguồn tích điện từ trường xác lập bằng biểu thức:

  • Đặt điện áp

   vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm . Ở thời gian điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là V thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 2A. Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm này là ?

  • Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chứa tụ điện và cuộn thuần cảm mắc tiếp nối đuôi nhau. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây thuần cảm là 60 V và hai đầu tụ điện là 80 V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch này bằng:

  • Đặt một điện áp xoay chiều

   (trong số đó U > 0,w > 0) vào hai đầu cuộn thuần cảm có độ tự cảm L. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm là:

  • Trong mạch xấp xỉ LC lí tưởng đang sẵn có xấp xỉ điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm ứng thiên điều hòa theo thời hạn:

  • Cho đoạn mạch điện xoay chiều AB theo thứ tự gồm tụ điện C mắc tiếp nối đuôi nhau với cuộn cảm thuần L. M là yếu tố nối giữa tụ điện và cuộn cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng không đổi, tần số góc

   . Khi điện áp giữa A và M là 30V thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là:

  • Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm

   (H) có biểu thức A, t tính bằng giây. Biểu thức điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch này là ?

  • Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L=1/ππ(H) có biểu thức

   (A) t tính bằng giây. Biểu thức điện áp. xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch này là:

  • Một tụ điện có

   mắc vào nguồn điện xoay chiều có điện áp . Cường độ dòng điện trong mạch có mức giá trị hiệu dụng là:

  • Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ chứa tụ điện có điện dung C một điện áp có biểu thức u = U0cos(ωt + φ). Tại thời gian cường độ dòng điện chạy qua mạch có mức giá trị i = U0ωC thì điện áp tức thời giữa hai bản tụ bằng:

  • Đặt điện áp

   vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì cường độ dòng điện tức tức thời qua cuộn cảm là:

  • Một đèn nêon được đặt dưới hiệu điện thế xoay chiều có dạng u = 100sin100∏t (V). Đèn sẽ tắt nếu hiệu điện thế tức thời đặt vào đèn có mức giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 50V. Khoảng thời hạn đèn tắt trong mọi nửa chu kỳ luân hồi của dòng điện xoay chiều là bao nhiêu?

  • Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn cảm thuần , điện trở R và tụ điện mắc nối tiếp. .Điện trở R=100Ω, tụ điện C có thể thay đổi ngược .Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp. xoay chiều ổn định điện áp. hiệu dụng U=200V và tần số không đổi . Thay đổi C để ZC=200Ω Thì điện áp. hiệu dụng giữa hai đầu đoạn R-C là URCđạt cực đại . Khi đó giá trị của URClà:

  • Một mạch xấp xỉ điện từ lí tưởng đang xấp xỉ điện từ tự do. Biết điện tích cực lớn trên một bản tụ điện là

   và cường độ dòng điện cực lớn là. Thời gian ngắn nhất để điện tích trên một bản tụ giảm từ giá trị cực lớn đến một nửa giá trị cực lớn là:

  • Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc tiếp nối đuôi nhau với tụ điện có điện dung C. Khi dòng điện xoay chiều có tần số góc ω chạy qua thì tổng trở của đoạn mạch là:

  • Đặt điện áp xoay chiều

   vào hai đầu một điện trở thuần R = 110Ω thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua điện trở bằngA. Giá trị U bằng:

  • Đặt điện áp u = U0cos (100πt) (t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây và tụ điện mắc tiếp nối đuôi nhau. Cuộn dây có độ tự cảm L =

   H và điện trở r = 5Ω , tụ điện có điện dung C = F. Tại thời gian t1 (s), điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây có mức giá trị 15 V, đến thời gian t2 = t1 + (s) thì điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện cũng bằng 15 V. Giá trị U0 bằng:

  • Đặt điệnáp

   (t đượctínhbằng s) vào hai đầumộttụđiện có điện dung . Dung kháng của tụ điện là ?

  • Xét đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện C:

  • Đặt một điện áp xoay chiều

   (trong số đó U > 0,w > 0) vào hai đầu cuộn thuần cảm có độ tự cảm L. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm là:

  Một số vướng mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

  • Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, biết a = 0,4 mm, D = 1,2 m, nguồn S phát ra bức xạ đơn sắc có λ = 600 nm. Khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tục trên màn là

  • Thể tích khối trụ có độ cao bằng a , đường kính đáy bằng 2a là

  Reply
  6
  0
  Chia sẻ

  Video Đặt một hiệu điện thế xoay chiều u = U0coswt ?

  You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đặt một hiệu điện thế xoay chiều u = U0coswt tiên tiến và phát triển nhất

  Share Link Download Đặt một hiệu điện thế xoay chiều u = U0coswt miễn phí

  Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Đặt một hiệu điện thế xoay chiều u = U0coswt miễn phí.

  Giải đáp vướng mắc về Đặt một hiệu điện thế xoay chiều u = U0coswt

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đặt một hiệu điện thế xoay chiều u = U0coswt vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Đặt #một #hiệu #điện #thế #xoay #chiều #U0coswt