Mẹo Hướng dẫn Để kiểm soát và điều chỉnh độ sáng của đèn người ta mắc tiếp nối đuôi nhau đèn với 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Để kiểm soát và điều chỉnh độ sáng của đèn người ta mắc tiếp nối đuôi nhau đèn với được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-22 09:20:23 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

113

Đề bài

Tìm hiểu trị số điện trở lớn số 1 của biến trở được sử dụng và cường độ lớn số 1 của dòng điện được cho phép chạy qua biến trở đó.

+ Mắc mạch điện theo như hình 10.3. Đẩy con chạy C về sát điểm N để biến trở có điện trở lớn số 1.

+ Đóng công tắc nguồn rồi dịch chuyển con chạy C để đèn sáng hơn. Tại sao?

+ Để đèn sáng mạnh nhất thì phải dịch con chạy của biến trở tới vị trí nào? Vì sao?

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=F6ne1r9Rgzs

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

+ Hệ thức định luật Ôm (I =dfracUR)

+ R càng lớn thì I càng nhỏ.

Lời giải rõ ràng

+ Để con chạy C ở điểm N thì biến trở có mức giá trị điện trở lớn số 1, vì khi đó dòng điện chạy qua toàn bộ cuộn dây của biến trở.

+ Khi dịch chuyển con chạy C về phía M, chiều dài của cuộn dây có dòng điện chạy qua giảm dần nên điện trở của biến trở giảm dần. Do đó đèn sáng hơn.

+ Để đèn sáng mạnh nhất thì phải dịch con chạy của biến trở đến vị trí sao cho điện trở của biến trở là nhỏ nhất (vì biến trở mắc tiếp nối đuôi nhau với đèn trong mạch), đó là yếu tố M. Khi con chạy đặt tại điểm M thì dòng điện hầu như không chạy qua cuộn dây của biến trở, điện trở của biến trở khi đó là nhỏ nhất.

Loigiaihay

Dùng biến trở để kiểm soát và điều chỉnh độ sáng, tối của bóng đèn trong mạch điện ra làm sao ? Vẽ sơ đồ mạch điện

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

Cho 2 bóng đèn loại 12V -1A và 12V -0,8A. Mắc tiếp nối đuôi nhau hai bóng đèn với nhau vào hiệu điện thế 24V. Tính cường độ dòng điện chạy qua hai đèn và nêu nhận xét về độ sáng của mỗi đèn. Có nên mặc như vậy không?

Các vướng mắc tương tự

Những vướng mắc liên quan

Một bóng đèn sáng thông thường với hiệu điện thế định mức
U
Đ
 = 6V và khi đó dòng điện chạy qua đèn có cường độ 
I
Đ
 = 0,75A. Mắc bóng đèn này với một biến trở có điện trở lớn số 1 là 16Ω vào hiệu điện thế U = 12V. Phải kiểm soát và điều chỉnh biến trở có điện trở là bao nhiêu để đèn sáng thông thường nếu mắc bóng đèn tiếp nối đuôi nhau với biến trở vào hiệu điện thế U đã cho trên đây?

Giữa hai điểm A, B có hiệu điện thế không đổi U = 12 V, người ta mắc tiếp nối đuôi nhau điện trở
R
1
 
=
 
25
ω
và một biến trở có điện trở lớn số 1
R
2
 
=
 
15
ω
.

a) Khi 
R
2
 
=
 
15
ω
 . Tính điện trở tương tự của mạch và cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở khi đó.

b) Biến trở
R
2
 là một dây dẫn đồng chất có tiết diện
S
 
=
 
0
,
06
 
m
m
2
 và có điện trở suất
ρ
 
=
 
0
,
5
.
10

6
 
m
. Hãy tính chiều dài của dây dẫn quấn biến trở.

c) Mắc thêm một bóng đèn Đ(6V – 3W) tuy nhiên tuy nhiên với điện trở
R
1
 trong mạch trên. Điều chỉnh biến trở để đèn sáng thông thường. Tính điện trở của biến trở khi đó.

Giải Sách Bài Tập Vật Lí 9 – Bài 10: Biến trở – Điện trở dùng trong kĩ thuật giúp HS giải bài tập, nâng cao kĩ năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành những khái niệm và định luật vật lí:

Tóm tắt:

R = 30Ω, S = 0,5mm2 = 0,5.10-6m2, ρ = 0,4.10-6 Ω.m; l = ?

Lời giải:

Ta có:

→ Chiều dài của dây dẫn là:

a) Hãy cho biết thêm thêm ý nghĩa cảu hai số ghi này

b) Tính hiệu điện thế lớn số 1 được phép đặt lên hai đầu cuộn dây của biến trở

c) Biến trở được làm bằng dây sắt kẽm kim loại tổng hợp nicrom có điện trở suất 1,10.10-6Ω.m và có chiều dài 50m. Tính tiết diện của dây dẫn dùng để làm biến trở.

Tóm tắt:

Biến trở: 50Ω – 2,5A; ρ = 1,1.10-6 Ω.m; l = 50m

a) Ý nghĩa hai số lượng trên?

b) Umax = ?

c) S = ?

Lời giải:

a) Ý nghĩa của hai số ghi:

+) 50Ω – điện trở lớn số 1 của biến trở;

+) 2,5A – cường độ dòng điện lớn số 1 mà biến trở chịu được.

b) Hiệu điện thế lớn số 1 được đặt lên hai đầu cuộn dây của biến trở là:

Umax = Imax × Rmax = 2,5 × 50 = 125V.

c) Tiết diện của dây là:

S = ρl/R = 1,1.10-6 × 50/50 = 1,1.10-6 mét vuông = 1,1mm2.

a) Tính điện trở lớn số 1 của biến trở này.

b) Hiệu điện thế lớn số 1 được phép đặt lên hai đầu cuộn dây cảu biến trở là 67V. Hỏi biến trở này chịu được dòng điện có cường độ lớn số 1 là bao nhiêu?

Tóm tắt:

ρ = 0,4.10-6 Ω.m; S = 0,6mm2 = 0,6.10-6m2;

N = 500 vòng; dlõi = d = 4cm = 0,04m; Umax = 67V

a) Rmax = ?

b) Imax = ?

Lời giải:

a) Chiều dài của dây quấn là: l = N.C = N.3,14.d = 500.3,14.0,04 = 62,8m

(C là chu vi của một vòng quấn = chu vi của lõi sứ)

→ Điện trở lớn số 1 của biến trở là:

b) Biến trở chịu được dòng điện có cường độ lớn số 1 là:

A. Đèn sáng mạnh lên khi di tán con chạy của biến trở về đầu M

B. Đèn sáng yếu đi khi chuyển con chạy của biến trở về đầu M

C. Đèn sáng mạnh lên khi di tán con chạy của biến trở về đầu N

D. Cả ba câu trên đều không đúng

Lời giải:

Chọn A. Đèn sáng mạnh lên khi chuyển con chạy của biến trở về đầu M. Vì dòng điện có chiều đi từ cực (+) qua dây dẫn qua những thiết bị rồi về cực (-) nên ở đầu M khi con chạy chưa dịch chuyển chiều dài chưa thay đổi thì điện trở là nhỏ nhất nên đèn sáng nhất.

Con chạy chạy về phía M sẽ làm cho chiều dài biến trở tham gia vào mạch điện giảm sút → điện trở giảm. Mà đèn ghép tiếp nối đuôi nhau với biến trở nên Rtoàn mạch giảm → cường độ dòng điện tăng → Đèn sáng mạnh lên khi di tán con chạy của biến trở về đầu M.

a) Đèn và biến trở phải mắc với nhau ra làm sao để đèn hoàn toàn có thể sáng thông thường? Vẽ sơ đồ mạch điện này

b) Để đèn sáng thông thường thì phải kiểm soát và điều chỉnh biến trở có điện trở là bao nhiêu?

c) Nếu biến trở có điện trở lớn số 1 là 40Ω thì khi đèn sáng thông thường dòng điện chạy qua bao nhiêu Phần Trăm (%) tổng số vòng dây biến trở?

Tóm tắt:

UĐđm = 2,5V; IĐđm = 0,4A; U = 12V; Rbmax = 40Ω

a) Sơ đồ mạch điện để đèn sáng thông thường

b) Khi đèn sáng thông thường, Rb = ?

c) Đèn sáng thông thường thì dòng điện cạy qua ?% vòng dây của biến trở

Lời giải:

a.Đèn sáng thông thường thì UĐ = UĐđm = 2,5V < U = 12V

→ Phải mắc tiếp nối đuôi nhau bóng đèn và biến trở với nhau. Sơ đồ mạch điện như hình vẽ:

b. Đèn sáng thông thường thì I = IĐđm = 0,4A

Điện trở của đèn là: RĐ = UĐ/IĐ = 2,5/0,4 = 6,25Ω

Điện trở toàn mạch là: Rtđ = U/I = 12/0,4 = 30Ω

Khi đó biến trở có điện trở là: Rb = Rtđ – RĐ = 30 – 6,25 = 23,75Ω

c. Vì điện trở của biến trở tỉ lệ với số vòng dây quấn biến trở nên lúc đèn sáng thông thường thì Phần Trăm (%) vòng dây của biến trở có dòng điện chạy qua là:

a) Điều chỉnh con chạy của biến trở để vôn kế chỉ 6V thì ampe kế chỉ 0,5A. Hỏi khi đó biến trở có điện trở là bao nhiêu?

b) Phải kiểm soát và điều chỉnh biến trở có điện trở là bao nhiêu để vôn kế chỉ 4,5V?

Tóm tắt:

UV = 6V; IA = 0,5A; U = 12V;

a) Rb = ?

b) Rb’ = ? để UV’ = 4,5V

Lời giải:

a) Vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R → UV = UR = 6V

Biến trở và R ghép tiếp nối đuôi nhau nên I = IA = Ib = IR = 0,5A

và Ub + UR = U ↔ Ub = U – UR = 12 – 6 = 6V

Điện trở của biến trở là:

b) Giá trị của R là:

Khi kiểm soát và điều chỉnh biến trở đê vôn kế chỉ UV’ = 4,5V, thì cường độ dòng điện qua biến trở thời gian hiện nay là:

Hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở thời gian hiện nay là: Ub’ = U – UR’ = 12 – 4,5 = 7,5V

b) Giá trị của R là:

A. Giảm dần đi

B. Tăng dần lên.

C. Không thay đổi.

D. Lúc đầu giảm dần đi, tiếp theo đó tăng dần lên.

Lời giải:

Chọn A. Giảm dần đi

Chiều dòng điện đi từ cực (+) qua dây dẫn, thiết bị điện rồi về cực (-) của nguồn điện. Khi con chạy tiến dần về đầu N chiều dài của biến trở tăng dần làm cho điện trở của dây dẫn tăng dần, khi U không đổi thì số chỉ của ampe kế tỉ lệ nghịch với điện trở nên nó sẽ giảm dần đi.

Lời giải:

Chọn B

A. Biến trở là điện trở hoàn toàn có thể thay đổi trị số

B. Biến trở là dụng cụ có thế được sử dụng để thay đổi cường độ dòng điện

C. Biến trở là dụng cụ hoàn toàn có thể được sử dụng để thay đổi hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện.

D. Biến trở là dụng cụ hoàn toàn có thể được sử dụng để đổi chiều dòng điện trong mạch

Lời giải:

Chọn D. Biến trở là dụng cụ hoàn toàn có thể được sử dụng để đổi chiều dòng điện trong mạch.

A. Có giá trị 0

B. Có giá trị nhỏ

C. Có giá trị lớn

D. Có giá trị lớn số 1.

Lời giải:

Chọn D. Trước khi mắc biến trở vào mạch để kiểm soát và điều chỉnh cường độ dòng điện thì nên kiểm soát và điều chỉnh biến trở có mức giá trị lớn số 1, như vậy cường độ dòng điện qua mạch sẽ nhỏ nhất. Khi chỉnh biến trở, điện trở của mạch sẽ giảm dần nên cường độ dòng điện trong mạch sẽ tăng dần → tránh hư hỏng thiết bị gắn trong mạch do việc dòng tăng đột ngột.

A. Biến trở có điện trở nhỏ nhất là 30Ω và chịu được dòng điện có cường độ nhỏ nhất là 2,5A

B. Biến trở có điện trở nhỏ nhất là 30Ω và chịu được dòng điện có cường độ lớn số 1 là 2,5A

C. Biến trở có điện trở lớn số 1 là 30Ω và chịu được dòng điện có cường độ lớn số 1 là 2,5A

D. Biến trở có điện trở lớn số 1 là 30Ω và chịu được dòng điện có cường độ nhỏ nhất là 2,5A

Lời giải:

Chọn C. Biến trở có điện trở lớn số 1 là 30Ω và chịu được dòng điện có cường độ lớn số 1 là 2,5A.

Tóm tắt:

UĐ đm = 3V; IĐ đm = 0,32A; RĐ tiếp nối đuôi nhau với Rb; U = 12V; Rb lớn số 1 = ?

Lời giải:

Vì bóng đèn tiếp nối đuôi nhau với biến trở nên để đèn sáng thông thường thì cường độ dòng điện qua mạch phải bằng: I = IĐ đm = 0,32A và UĐ = UĐ đm = 3V

Điện trở tương tự toàn mạch: Rtđ = U/I = 12/0,32 = 37,5Ω

Điện trở của bóng đèn: RĐ = UĐ /IĐ = 3/0,32 = 9,375Ω

Điện trở lớn số 1 của biến trở:

Rb = Rtđ – RĐ = 37,5 – 9,375 = 28,125Ω

a) Tính độ dài l1 của đoạn dây nicrom cần dùng để quấn bến trở nói trên.

b) Dây nicrom của biến trở này được quấn thành một lớp gồm những vòng sát nhau trên một lõi sứ có đường kính d2 = 2,5cm. Tính chiều dài tối thiểu l2 của lõi sứ này.

Tóm tắt:

ρ = 1,1. 10-6Ω.m; d1 = 0,8mm = 8.10-4m; Rb max = 20Ω

a) l1 = ?

b) d2 = 2,5cm = 2,5.10-2m; l2 = ?

Lời giải:

a) Áp dụng công thức:

với S là tiết diện được xem bằng công thức:

Chiều dài của dây nicrom cần dùng để quấn biến trở trên là:

b) Chiều dài một vòng dây quấn bằng chu vi của lõi sứ:

C = π.d22 = 3,14. 2,5.10-2 = 7,85.10-2 m

⇒ Số vòng dây quấn vào lõi sứ:

Vì dây nicrom của biến trở này được quấn thành một lớp gồm N vòng sát nhau nên chiều dài tối thiểu của lõi sứ là:

l2 = N.d1 = 116,3.8.10-4 = 0,093m = 9,3cm

Tóm tắt:

Rb max = 30Ω; R1 = 15Ω và R2 = 10Ω; U = 4,5V

Imax = ?; Imin = ?

Lời giải:

Mạch điện gồm R1 tiếp nối đuôi nhau với cụm (R2 // Rb)

Điện trở tương tự của cụm đoạn mạch (R2 // Rb) là:

Điện trở tương tự toàn mạch: Rtđ = R1 + R2b

+ Khi kiểm soát và điều chỉnh biến trở sao cho Rb = 0 ta có:

và Rtđ = R1 + 0 = 15Ω = Rmin

Do vậy cường độ dòng điện qua R1 có mức giá trị lớn số 1:

Khi kiểm soát và điều chỉnh biến trở sao cho Rb = Rbmax = 30Ω ta có:

và Rtđ = R1 + R2b = 15 + 7,5 = 22,5Ω = Rmax

Do vậy cường độ dòng điện qua R1 có mức giá trị nhỏ nhất:

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Để kiểm soát và điều chỉnh độ sáng của đèn người ta mắc tiếp nối đuôi nhau đèn với

Reply
8
0
Chia sẻ

Review Để kiểm soát và điều chỉnh độ sáng của đèn người ta mắc tiếp nối đuôi nhau đèn với ?

You vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Để kiểm soát và điều chỉnh độ sáng của đèn người ta mắc tiếp nối đuôi nhau đèn với tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Để kiểm soát và điều chỉnh độ sáng của đèn người ta mắc tiếp nối đuôi nhau đèn với miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Download Để kiểm soát và điều chỉnh độ sáng của đèn người ta mắc tiếp nối đuôi nhau đèn với miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Để kiểm soát và điều chỉnh độ sáng của đèn người ta mắc tiếp nối đuôi nhau đèn với

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Để kiểm soát và điều chỉnh độ sáng của đèn người ta mắc tiếp nối đuôi nhau đèn với vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Để #điều #chỉnh #độ #sáng #của #đèn #người #mắc #nối #tiếp #đèn #với