Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề kiểm tra toán kì 2 lớp 5 Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Đề kiểm tra toán kì 2 lớp 5 được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-14 15:11:11 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

373

Câu 1: Chọn câu vấn đáp đúng:

Nội dung chính

 • PHẦN 2. BÀI GIẢI
 • Các đọc thêm
 • Các nội dung bài viết xem nhiều
 • Đề số 1 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán lớp 5
 • Đề số 2 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán lớp 5
 • Đề số 3 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán lớp 5
 • Đề số 4 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán lớp 5
 • Đề số 5 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán lớp 5
 • Đề số 6 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán lớp 5
 • Đề số 7 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán lớp 5
 • Đề số 8 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán lớp 5
 • Đề số 9 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán lớp 5
 • Đề số 10 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán lớp 5

a) = …

Số thập phân thích hơp để điền vào chỗ trống là;

A. 4,98

B. 4,098

C. 4,980

D. 49,008

b) 0,135 = …

Phân số thập phân thích hợp để điền vào chỗ trống là:

A.

B.

C.

D.

Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 0,45 = 45%

0,45 = 450%

b) 65% = 6,5

65% = 0,65

Câu 3: Viết tiếp vào chỗ chấm:

Chú Tư đi xe máy trong thời hạn 2 giờ 30 phút với vận tốc 35 km/giờ thì được quáng đường là …

Câu 4: Điền dấu x vào ô trống sau kết quả đúng:

Diện tích tam giác ABC là:

A. 6 cm2

B. 12 cm2 

C. 24 cm2

1.2. Tự luận

Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ … :

a) 6931 m = … km

812 m = … km

39 m = … km

b) 36,115 m3 = … m3 … dm3

22,098 m3 = … m3 … dm3

Câu 2: Tìm x, biết:

a)

b)

Câu 3: Diện tích toàn phần của một chiếc hộp hình lập phương không nắp là 180 cm2. Tìm diên tích xung quanh của hình lập phương đó.

Câu 4: Một người đi xe đạp điện với vận tốc 20 km/giờ thì sau 4 giờ tới điểm hẹn. Hỏi người đó đi xe máy với vận tốc 40 km/giờ thì sau mấy giờ tới điểm hẹn?

PHẦN 2. BÀI GIẢI

2.1 Trắc nghiệm.

Câu 1:

a) Khoanh A.

b) Khoanh C

Câu 2:

Câu 3:

Đáp án: 87,5 km

Câu 4:

Đáp án: A

2.2 Tự luận

Câu 1:

a) 6931 m = 6,931 km

812 m = 0,812 km

39 m = 0,039 km

b) 36,115 m3 = 36 m3 115 dm3

22,098 m3 = 22 m3 98 dm3

Câu 2:

a)

b)

Câu 3:

Diện tích một măt của cái hộp là: 180 : 5 = 36 (cm2)

Diện tích xung quanh của cái hộp là: 36 x 4 = 144 (cm2)

Đáp số: 144 cm2

Câu 4:

Quãng đường người đi xe đạp điện đã đi là: 20 x 4 = 80 (km)

Thời gian người đó đi xe máy tới điểm hẹn là: 80 : 40 = 2 (giờ)

Đáp số: 2 giờ

Xem thêm Đề kiểm tra Toán lớp 5 cuối hoc kì II – đề số 19

Các đọc thêm

Các nội dung bài viết xem nhiều

 • Đề số 1 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán lớp 5

  Đáp án và lời giải rõ ràng Đề số 1 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán lớp 5

  Xem lời giải

 • Đề số 2 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán lớp 5

  Đáp án và lời giải rõ ràng Đề số 2 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán lớp 5

  Xem lời giải

 • Quảng cáo

 • Đề số 3 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán lớp 5

  Đáp án và lời giải rõ ràng Đề số 3 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán lớp 5

  Xem lời giải

 • Đề số 4 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán lớp 5

  Đáp án và lời giải rõ ràng Đề số 4 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán lớp 5

  Xem lời giải

 • Đề số 5 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán lớp 5

  Đáp án và lời giải rõ ràng Đề số 5 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán lớp 5

  Xem lời giải

 • Đề số 6 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán lớp 5

  Đáp án và lời giải rõ ràng Đề số 6 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán lớp 5

  Xem lời giải

 • Đề số 7 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán lớp 5

  Đáp án và lời giải rõ ràng Đề số 7 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán lớp 5

  Xem lời giải

 • Đề số 8 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán lớp 5

  Đáp án và lời giải rõ ràng Đề số 8 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán lớp 5

  Xem lời giải

 • Đề số 9 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán lớp 5

  Đáp án và lời giải rõ ràng Đề số 9 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán lớp 5

  Xem lời giải

 • Đề số 10 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán lớp 5

  Đáp án và lời giải rõ ràng Đề số 10 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán lớp 5

  Xem lời giải

 • Quảng cáo

Xem thêm

Reply
8
0
Chia sẻ

Clip Đề kiểm tra toán kì 2 lớp 5 ?

You vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề kiểm tra toán kì 2 lớp 5 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Đề kiểm tra toán kì 2 lớp 5 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Down Đề kiểm tra toán kì 2 lớp 5 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề kiểm tra toán kì 2 lớp 5

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề kiểm tra toán kì 2 lớp 5 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #kiểm #tra #toán #kì #lớp