Contents

Mẹo Hướng dẫn Điểm giống nhau của cách mạng tư sản anh với trận chiến tranh giành độc lập của bắc mĩ la 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Điểm giống nhau của cách mạng tư sản anh với trận chiến tranh giành độc lập của bắc mĩ la được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-30 04:50:34 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

124

Cuộc cách mạng nào sẽ là cuộc cách mạng tư sản thứ nhất trên toàn thế giới

Nội dung chính

 • Xác định điểm giống nhau giữa cách mạng tư sản Anh với trận chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ?
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của những thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ – Lịch sử 10 – Đề số 5

Sự kiện nào đã mở đường cho những nước châu Âu xâm chiếm châu Mĩ?

Đặc điểm nổi trội của nền kinh tế thị trường tài chính Nê- đéc- lan thế kỉ XVI là

Nhiệm vụ hầu hết của cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI là

Điểm hạn chế của Hiến pháp 1787 của Mĩ là

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an account

Xác định điểm giống nhau giữa cách mạng tư sản Anh với trận chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ?

A.Đều có sự tham gia của giai cấp nô lệ.

B.Đều mở đường cho việc tăng trưởng của CNTB.

C.Đều do giai cấp tư sản và quý tộc phong kiến tư sản hoá lãnh đạo.

D.Đều xoá bỏ những tàn dư phong kiến.

Đáp án và lời giải

Đáp án:B

Lời giải:Lời giải:
Đáp án:B

Vậy đáp án đúng là B.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. You có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của những thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ – Lịch sử 10 – Đề số 5

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

Một số vướng mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

 • Hoà tan hoàn toàn 7,35 (gam) hỗn hợp hai sắt kẽm kim loại kiềm thuộc hai chu kì liên tục nhau, trong 148 (ml) nước thu được 150 (ml) dung dịch X có d = 1,034 (g/ml). Hai sắt kẽm kim loại kiềm đó là:

 • Cho Al nguyên chất vào dung dịch NaOH thì nhôm bị oxi hoá đến hết. Tìm phát biểu đúng?

 • Hoà tan hoàn toàn 13,92 gam Fe3O4 bằng dung dịch HNO3 thu được 448 ml khí NxOy (đktc). Xác định NxOy?

 • Có những phương trình hóa học sau:

  1) Al(OH)3 + NaOH

  NaAlO2 + 2H2O

  2) 2Al + 6H2O

  Al(OH)3 + 3H2

  3) NaAlO2 + CO2 + 2H2O

  Al(OH)3 + NaHCO3

  4) Al2O3 + 2NaOH

  2NaAlO2 + H2O

  Phản ứng nào xẩy ra trong quy trình vật dụng bằng nhôm bị phá hủy trong dung dịch kiềm NaOH?

 • Hỗn hợp hai sắt kẽm kim loại X, Y có tỉ lệ khối lượng mol là 3 : 7 và tỉ lệ mol là 3 : 2. Phần trăm khối lượng của sắt kẽm kim loại Y trong hỗn hợp là:

 • Thực hiện những thí nghiệm sau này:

  a)Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2.

  b) Sục từ từ đến dư khí SO2 vào dung dịch Ba(OH)2.

  c) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.

  d) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch Al2(SO4)3.

  e) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaOH.

  f) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NH3 vào dung dịch NaOH.

  g) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch KAlO2.

  h) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3.

  i) Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch NaAlO2.

  j) Cho từ từ đến dư dung dịch NH3 vào dung dịch Zn(NO3)2.

  Thí nghiệm nào có hiện tượng kỳ lạ kết tủa tăng dần đến cực lớn rồi tiếp theo đó tan dần đến hết?

 • Nhúng một thanh sắt kẽm kim loại M hoá trị 2 vào dung dịch Fe(NO3)2 sau thuở nào gian khối lượng thanh tăng thêm 2 (gam). Nếu nhúng thanh sắt kẽm kim loại trên vào dung dịch Cu(NO3)2 thì khối lượng thanh tăng 5 (gam). Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn và số mol M tham gia phản ứng với Fe(NO3)2 chỉ bằng

  khi phản ứng với Cu(NO3)2. Kim loại M là:

 • Để nhận ra những chất rắn riêng không liên quan gì đến nhau: Al2O3, Mg, Al hoàn toàn có thể dùng một trong những hóa chất nào sau này?

 • Hãy chọn phương pháp hóa học trong số những phương pháp sau để nhận ra được mỗi sắt kẽm kim loại Na, Ca và Al (theo trình tự tiến hành)?

 • Để phân biệt những dung dịch hóa chất riêng không liên quan gì đến nhau NaCl, CaCl2, AlCl3 hoàn toàn có thể dùng những hóa chất nào trong số những hóa chất sau?

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Điểm giống nhau của cách mạng tư sản anh với trận chiến tranh giành độc lập của bắc mĩ la

Reply
4
0
Chia sẻ

Video Điểm giống nhau của cách mạng tư sản anh với trận chiến tranh giành độc lập của bắc mĩ la ?

You vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Điểm giống nhau của cách mạng tư sản anh với trận chiến tranh giành độc lập của bắc mĩ la tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Điểm giống nhau của cách mạng tư sản anh với trận chiến tranh giành độc lập của bắc mĩ la miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Tải Điểm giống nhau của cách mạng tư sản anh với trận chiến tranh giành độc lập của bắc mĩ la Free.

Giải đáp vướng mắc về Điểm giống nhau của cách mạng tư sản anh với trận chiến tranh giành độc lập của bắc mĩ la

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Điểm giống nhau của cách mạng tư sản anh với trận chiến tranh giành độc lập của bắc mĩ la vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Điểm #giống #nhau #của #cách #mạng #tư #sản #anh #với #chiến #tranh #giành #độc #lập #của #bắc #mĩ