Contents

Kinh Nghiệm về Dung dịch hoàn toàn có thể dùng để loại Al thoát khỏi hỗn hợp Al, Fe là Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Dung dịch hoàn toàn có thể dùng để loại Al thoát khỏi hỗn hợp Al, Fe là được Update vào lúc : 2022-05-11 10:20:09 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

7

Để vô hiệu Al, Fe, CuO thoát khỏi hỗn hợp gồm Ag, Al, Fe và CuO, hoàn toàn có thể dùng lượng dư dung dịch nào sau này?

Nội dung chính

 • Đểloạibỏ Al, Fe, CuOrakhỏihỗnhợpgồm Ag, Al, Fe vàCuO, cóthểdùnglượngdư dung dịchnàosauđây
 • Bài tập trắc nghiệm 45 phút Tổng hợp vô cơ – Tổng hợp Vô cơ 12 – Hóa học 12 – Đề số 21
 • Dung dịch hoàn toàn có thể dùng để loại Al thoát khỏi hỗn hợp Al, Fe là:
 • Xem thêm những đề thi trắc nghiệm khác

A. Dung dịch Fe(NO3)3.

B. Dung dịch HCl.

C. Dung dịch HNO3.

D. Dung dịch NaOH.

Để vô hiệu Al, Fe, CuO thoát khỏi hỗn hợp gồm Ag, Al, Fe và CuO, hoàn toàn có thể dùng lượng dư dung dịch nào sau này?

A.

B.

C.

D.

Để vô hiệu Al, Fe, CuO thoát khỏi hỗn hợp gồm Ag, Al, Fe và CuO, hoàn toàn có thể dùng lượng dư dung dịch nào sau này?

A. Dung dịch Fe(NO3)3.

B. Dung dịch HCl.

C. Dung dịch HNO3.

D. Dung dịch NaOH.

Đểloạibỏ Al, Fe, CuOrakhỏihỗnhợpgồm Ag, Al, Fe vàCuO, cóthểdùnglượngdư dung dịchnàosauđây

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải

Đáp án:B

Lời giải:

A. Sai, Nếudùngdung dịchFe(NO3)3dưthìchỉloạibỏđược Al, Fe.

B. Đúng,Nếudùngdung dịchHCldưthìloạibỏđượccả 3 chất Al, Fe, CuOvì 3 chấttrênđều tan trong dung dịchHClcòn Ag thìkhông tantrong dung dịchHCl.

C. Sai, Nếudùngdung dịchHNO3dưthìtấtcảcácchấtđều tan trong HNO3.

D. Sai, Nếudùngdung dịchNaOHdưthìchỉloạibỏđược Al.

Vậy đáp án đúng là B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. You có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Tổng hợp vô cơ – Tổng hợp Vô cơ 12 – Hóa học 12 – Đề số 21

Làm bài

Dung dịch hoàn toàn có thể dùng để loại Al thoát khỏi hỗn hợp Al, Fe là:

A.

Dung dịch FeCl2 dư.

B.

Dung dịch FeCl3 dư.

C.

Dung dịch AlCl3dư.

D.

Dung dịch H2SO4 đặc, nguội dư.

Đáp án và lời giải

Đáp án:B

Lời giải:

Dung dịch FeCl3dư.

You có mong ước?

Xem thêm những đề thi trắc nghiệm khác

Xem thêm

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

 • Giới hạn quang điện của một sắt kẽm kim loại là 0,36

  . Cho h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Công thoát electron khỏi sắt kẽm kim loại đó là:

 • Một vật chuyểnđộng thẳng và khôngđổi chiều chuyểnđộng.Đầu tiên vật chuyểnđộng nhanh dầnđều với vận tốcđầu bằng 0 trong quãngđường s0; tiếp theo vật chuyểnđộng đều trong quãngđường 2s0; và ở đầu cuối vật chuyểnđộng chậm dầnđều và tạm ngưng saukhiđi thêmđược quãngđường 5s0. Tỉsốgiữa tốcđộtrung bình và vận tốc cựcđại vmaxcủa vật là:

 • Tìm tập nghiệm

  của bất phương trình ?

 • Xét thành viên có kiểu gen

  Dd. Khi giảm phân hình thành giao tử thì có 36% số tế bào không xẩy ra hoán vị gen. Theo lý thuyết, số giao tử mang 2 alen trội chiếm tỉ lệ:

 • Cho phương trình

  với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của để phương trình đã cho có nghiệm?

 • Đặt điện áp xoay chiều u = Uo cosωt (với Uo , ω không đổi) vào 2 dầu đoạn mạch có R,L,C. Trong số đó cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi. Khi L = L1 hay L = L2 với L1 > L2 thì hiệu suất tiêu thụ của mạch điện tương ứn P1 , P2 với P1 = 3P2; độ lệch pha giữa điện áp 2 đầu mạch điện với cường độ dòng điện trong mạch tương ứng φ1 ; φ2 với

  . Độ lớn của φ1 và φ2 lần lượt là:

 • Cho hai số phức

  và thỏa mãn nhu cầu . Xét số phức . Tìm .

Reply
5
0
Chia sẻ

Video Dung dịch hoàn toàn có thể dùng để loại Al thoát khỏi hỗn hợp Al, Fe là ?

You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Dung dịch hoàn toàn có thể dùng để loại Al thoát khỏi hỗn hợp Al, Fe là tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Dung dịch hoàn toàn có thể dùng để loại Al thoát khỏi hỗn hợp Al, Fe là miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Dung dịch hoàn toàn có thể dùng để loại Al thoát khỏi hỗn hợp Al, Fe là miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Dung dịch hoàn toàn có thể dùng để loại Al thoát khỏi hỗn hợp Al, Fe là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Dung dịch hoàn toàn có thể dùng để loại Al thoát khỏi hỗn hợp Al, Fe là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Dung #dịch #có #thể #dùng #để #loại #khỏi #hỗn #hợp #là