Contents

Kinh Nghiệm về extremely careless là gì – Nghĩa của từ extremely careless 2022

You đang tìm kiếm từ khóa extremely careless là gì – Nghĩa của từ extremely careless được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-06 03:43:07 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

181

extremely careless nghĩa là

Định nghĩa công dân thường xuyên: thô bạo sơ suất (tức là hình sự)
Hillary Clinton Định nghĩa: Tổng thống

Ví dụ

Người 1: Anh bạn, Giám đốc FBI vừa nói rằng Hillary Clinton là cực kỳ không thận trọng trong việc xử lý thông tin được phân loại cao.Nhưng tôi đoán họ không khuyến nghị bất kỳ khoản phí nào được thực thi.
Người 2: Cực kỳ không thận trọng – Điều đó có cơ bản nghĩa là cô ấy đã biết thành sơ suất không?Tôi nghĩ rằng sơ suất thô trong việc truyền thông tin được phân loại là công tố theo Đạo luật gián điệp.Nghe có vẻ như như cô ấy nên sẽ là một tên tội phạm.
Người 1: Nah Bro, chỉ nghĩa là cô ấy sẽ là tài liệu tổng thống.
Reply
3
0
Chia sẻ

Video extremely careless là gì – Nghĩa của từ extremely careless ?

You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip extremely careless là gì – Nghĩa của từ extremely careless tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down extremely careless là gì – Nghĩa của từ extremely careless miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Down extremely careless là gì – Nghĩa của từ extremely careless miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về extremely careless là gì – Nghĩa của từ extremely careless

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết extremely careless là gì – Nghĩa của từ extremely careless vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#extremely #careless #là #gì #Nghĩa #của #từ #extremely #careless