Thủ Thuật Hướng dẫn Giá trị lớn số 1 của hàm số y 2 sin bình x 3 là Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Giá trị lớn số 1 của hàm số y 2 sin bình x 3 là được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-12 07:47:10 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

87

Câu hỏi Toán học tiên tiến và phát triển nhất

Lập phương trình đường tròn (C) biết (Toán học – Lớp 10)

1 vấn đáp

Đổi cty (Toán học – Lớp 5)

2 vấn đáp

Điền dấu (>; (Toán học – Lớp 5)

2 vấn đáp

Câu hỏi Toán học tiên tiến và phát triển nhất

Lập phương trình đường tròn (C) biết (Toán học – Lớp 10)

1 vấn đáp

Đổi cty (Toán học – Lớp 5)

2 vấn đáp

Điền dấu (>; (Toán học – Lớp 5)

2 vấn đáp

Tìm giá trị lớn số 1 của hàm số: y = 3 – 2sinx

Các vướng mắc tương tự

Giá trị nhỏ nhất và lớn số 1 của hàm số  y = 2 sin x + cos x + 1 sin x – cos 2 x + 3 lần lượt là:

A. – 1/2 và 2

B. 1/2 và 2

C. -2 và -1/2

D. -2 và 1/2

Giá trị nhỏ nhất và lớn số 1 của hàm số  y = 2 sin x + cos x + 3 – sin x + 2 cos + 4 lần lượt là:

A. 1/2 và 1

B. 1/2 và 2

C. 2/11 và 1

D. 2/11 và 2

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số  y = 2 sin 2 x + 2 sin x – 1

A.  – 2 3

B.  – 3 2

C. 1

D.  1 2

Kí hiệu a, b lần lượt là giá trị lớn số 1, giá trị nhỏ nhất của hàm số f (x) = sin2x + 2sinx trên đoạn 

  . Giá trị a +b bằng

Kí hiệu a,b lần lượt là giá trị lớn số 1, giá trị nhỏ nhất của hàm số f x = sin 2 x + 2 sin x  trên đoạn 0 ; 3 π 2 . Giá trị a+b bằng

Tìm tập giá trị lớn số 1, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau: y = 3 – 2 cos 2 3 x

min y = 1, max y= 2

B. min y = 1, max y =3

C. min y =2, max y=3

D. min y= -1, max y=3

Tìm tập giá trị lớn số 1, giá trị nhỏ nhất của hàm số  y =   4   –   3   sin 2 2 x

A. min y= -1, max y=4

B. min y=1, max y=4

C. min y = 1, max y= 3

D. min y = -1, max y =3

Tìm giá trị lớn số 1, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau y   =   3   –   2 sin 2 2 x + 4

A. min y= 6, max  y   =   4 + 3

 B.min y= 5 , max  y   =   4 + 2 3

C.min y = 6 ; max  y   =   4 + 3 3

D.min y =5 , max  y   =   4 + 3

Cho hàm số (y = 2 – 3 sin 2x ). Giá trị lớn số 1 của hàm số là:

Ta có: -1 ≤ sin x ≤ 1

⇒ -2 ≤ -2sin x ≤ 2

⇒ 1 ≤ 3 – 2sin x ≤ 5

hay là một trong ≤ y ≤ 5.

Vậy hàm số đạt giá trị lớn số 1 bằng 5.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Tìm tập xác lập của hàm số: y = tanx – π3

Xem đáp án » 31/03/2022 26,255

Tìm giá trị lớn số 1 của hàm số: y = 2cosx + 1

Xem đáp án » 31/03/2022 23,162

Tìm tập xác lập của hàm số: y = cotx + π6

Xem đáp án » 31/03/2022 17,359

Dựa vào đồ thị của hàm số y = sin x, vẽ đồ thị của hàm số y = |sin x|

Xem đáp án » 31/03/2022 16,951

Tìm tập xác lập của hàm số: y = 1 + cos xsin x

Xem đáp án » 31/03/2022 16,168

Hãy xác lập giá trị của x trên đoạn [- π ; 3π/2] để hàm số y = tan x:

a. Nhận giá trị bằng 0

b. Nhận giá trị bằng 1

c. Nhận giá trị dương

d. Nhận giá trị âm

Xem đáp án » 31/03/2022 8,054

Reply
0
0
Chia sẻ

Video Giá trị lớn số 1 của hàm số y 2 sin bình x 3 là ?

You vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Giá trị lớn số 1 của hàm số y 2 sin bình x 3 là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Giá trị lớn số 1 của hàm số y 2 sin bình x 3 là miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Giá trị lớn số 1 của hàm số y 2 sin bình x 3 là miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Giá trị lớn số 1 của hàm số y 2 sin bình x 3 là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Giá trị lớn số 1 của hàm số y 2 sin bình x 3 là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Giá #trị #lớn #nhất #của #hàm #số #sin #bình #là