Contents

Mẹo Hướng dẫn Hiện tượng khống chế sinh học hoàn toàn có thể xẩy ra Một trong những quần thể cá rô phi và cá chép vàng Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Hiện tượng khống chế sinh học hoàn toàn có thể xẩy ra Một trong những quần thể cá rô phi và cá chép vàng được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-01 10:27:06 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

326

Hiện tượng khống chế sinh học trong quần xã biểu lộ ở

Nội dung chính

  • 1. Hiện tượng khống chế sinh học là gì?
  • 2.Ý nghĩa sinh học và thực tiễn

Ví dụ nào sau này không phải ứng dụng khống chế sinh học?

Hiện tượng khống chế sinh học dẫn đến:         

Đặc điểm chung của những quan hệ đối kháng giữa hai loài trong quần xã là

Ở quan hệ nào sau này, cả hai loài đều phải có lợi?

Mối quan hệ giữa hai loài nào sau này là quan hệ kí sinh – vật chủ?

Câu hỏi: Hiện tượng khống chế sinh học hoàn toàn có thể xẩy ra Một trong những quần thể

A. tôm và tép

B. ếch đồng và chim sẻ

C. cá rô phi và cá chép vàng

D. chim sâu và sâu đo

Lời giải:

Đáp án:D. chim sâu và sâu đo

Cùng Top lời giải tìm hiểu thêm về hiện tượng kỳ lạ này nhé:

1. Hiện tượng khống chế sinh học là gì?

Trong quần xã sinh vật, hiện tượng kỳ lạ số lượng thành viên của một quần thể bị số lượng thành viên của một quần thể khác ngưng trệ gọi là hiện tượng kỳ lạ khống chế sinh học.

Thí dụ : Về ngày xuân, sâu bọ tăng trưởng mạnh do gặp điểu kiện thuận tiện (khí hậu ấm áp, cây cối xanh tươi …) khiến số lượng chim sâu tăng theo. Khi số lượng chim sâu tăng quá nhiễu, sâu bọ bị chim tiêu diệt mạnh mẽ và tự tin hơn nên số lượng sâu bọ bị giảm sút nhanh gọn. Như vậy : số lượng sâu bọ tùy từng số lượng chim sâu.

2.Ý nghĩa sinh học và thực tiễn

Ý nghĩa sinh học :

Hiện tượng khống chế sinh học phản ánh qui luật về sự việc phụ thuộc số lượng Một trong những loài có quan hệ đối địch trong quân xã. Trên cơ sở đó làm cho số lượng thành viên của mỗi quần thể xấp xỉ trong thế cân đối, đảm bảo cho việc tổn tại của những loài trong quần xã, từ đó tạo ra trạng thái cân đối sinh học trong quần xã.

Ý nghĩa thực tiễn :

Hiện tượng khống chế sinh học là cơ sở khoa học cho giải pháp đấu tranh sinh học, nhằm mục đích dữ thế chủ động trấn áp số lượng thành viên của mỗi loài theo phía có lợi cho con người.

Thí dụ :

Dùng bọ rùa để tiêu diệt rệp hại cam.

Dùng ong mắt đỏ để tiêu diệt sâu đục thân lúa.

Cùng Top lời giải tìm hiểu thêm về những bài tập trắc nghiệm liên quan đến khống chế sinh học nhé:

1. Hiện tượng khống chế sinh học có tác dụng

A. tiêu diệt những loài bất lợi cho sinh vật

B. làm giảm độ phong phú của quần xã

C. thiết lập trạng thái cân đối sinh học trong tự nhiên

D. làm tăng độ phong phú của quần xã

Đáp án : C

– Hướng dẫn giải

Hiện tượng số lượng thành viên của một quần xã bị số lượng thành viên của quần xã khác ngưng trệ gọi là hiện tượng kỳ lạ khống chế sinh học

Hiện tượng khống chế sinh học có tác dụng thiết lập trạng thái cân đối sinh học trong tự nhiên

2. Hiện tượng khống chế sinh học hoàn toàn có thể xẩy ra Một trong những quần thể

A. cá rô phi và cá chép vàng

B. ếch đồng và chim sẻ

C. chim sâu và sâu đo

D. tôm và tép

Đáp án: C

3. Hiện tượng khống chế sinh học đã

A. làm cho một loài bị tiêu diệt

B. đảm bảo cân đối sinh thái xanh trong quần xã

C. làm cho quần xã chậm tăng trưởng

D. mất cân đối trong quần xã

Đáp án: B

4. Nguyên nhân dẫn tới phân li ổ sinh thái xanh của những loài trong quần xã là

A. mỗi loài ăn một loại thức ăn rất khác nhau

B. mỗi loài kiếm ăn ở vị trí rất khác nhau

C. mỗi loài kiếm ăn vào 1 thời hạn rất khác nhau trong thời gian ngày

D. đối đầu đối đầu khác loài

Đáp án: D

5. Hai loài ếch sống trong cùng 1 hồ nước, số lượng của loài A giảm chút ít, còn số lượng của loài B giảm sút rất mạnh. Điều đó chứng tỏ cho quan hệ

A. hội sinh

B. vật dữ – con mồi

C. ức chế – cảm nhiễm

D. cạnh trạnh

Đáp án: D

6. Đặc trưng nào sau này có ở quần xã mà không còn ở quần thể?

A. tỉ lệ nhóm tuổi

B. tỉ lệ tử vong

C. tỉ lệ đực – cái

D. độ phong phú

Đáp án: D

7. Loài nào sau này hoàn toàn có thể cộng sinh với nấm hình thành địa y?

A. hải quỳ

B. vi trùng lam

C. rêu

D. tôm

Đáp án: B

8. Mối quan hệ nào sau này là biểu lộ của quan hệ cộng sinh?

A. Dây tơ hồng bám trên thân cây lớn

B. Làm tổ tập đoàn lớn lớn giữa nhạn và cò biển

C. Sâu bọ sống trong những tổ mối

D. Trùng roi sống trong ống tiêu hóa của mối

Đáp án: D

9. Quần thể đặc trưng trong quần xã phải có điểm lưu ý ra làm sao?

A. Kích thước bé, ngẫu nhiên nhất thời, sức sống mạnh

B. Kích thước lớn, tạm bợ, thường gặp

C. Kích thước bé, phân loại hẹp, có mức giá trị đặc biệt quan trọng

D. Kích thước lớn, phân loại rộng, thường gặp

Đáp án: D

10. Trong một quần xã có một vài quần thể có số lượng thành viên tăng trưởng mạnh hơn. Các quần thể này được gọi là

A. quần thể TT

B. quần thể chính

C. quần thể ưu thế

D. quần thể hầu hết

Đáp án: C

11. Con ve bét hút máu trâu, bò là thể hiện quan hệ nào?

A. Kí sinh

B. Vật dữ – con mồi

C. Cộng sinh

D. Đối địch

Đáp án: A

Hiện tượng khống chế sinh học hoàn toàn có thể xẩy ra Một trong những quần thể:

A. cá rô phi và cá chép vàng.       

B. chim sâu và sâu đo.

C. ếch đồng và chim sẻ. 

D. tôm và tép.

Các vướng mắc tương tự

Cho chuỗi thức ăn: Tảo lục đơn bào →Tôm→ Cá rô→ Chim bói cá. Khi nói về chuỗi thức ăn này, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?

(1) Quan hệ sinh thái xanh giữa toàn bộ những loài trong chuỗi thức ăn này đều là quan hệ đối đầu đối đầu.

(2) Quan hệ dinh dưỡng giữa cá rô và chim bói cá dẫn đến hiện tượng kỳ lạ khống chế sinh học.

(3) Tôm, cá rô và chim bói cá thuộc những bậc dinh dưỡng rất khác nhau.

(4) Sự tăng, giảm số lượng tôm sẽ ảnh hưởng đến việc tăng, giảm số lượng cá rô.

A. 3

B. 1   

C. 4   

D. 2

Hiện tượng khống chế sinh học hoàn toàn có thể xẩy ra Một trong những quần thể

A. cá rô phi và cá chép vàng

B. ếch đồng và chim sẻ

C. chim sâu và sâu đo

D. tôm và tép

Hiện tượng khống chế sinh học hoàn toàn có thể xẩy ra Một trong những quần thể

A. cá rô phi và cá chép vàng.

B. chim sâu và sâu đo.

C. ếch đồng và chim sẻ.

D. tôm và tép.

Hiện tượng khống chế sinh học hoàn toàn có thể xẩy ra Một trong những quần thể nào sau này trong quần xã?

A. Quần thể ếch đồng và quần thể chim sẻ.

B. Quần thể cá chép vàng và quần thể cá mè.

C. Quần thể chim sẻ và quần thể chim chào mào

D. Quần thể chim sâu và quần thể sâu đo

(1) Một quần thể chim sẻ sống ở đất liền và và một quần thể chim sẻ sống ở quần hòn đảo Galapagos.

(3) Hai quần thể cá có hình thái giống nhau nhưng rất khác nhau về sắc tố: một quần thể có red color và một quần thể có màu xám sống chung ở một hồ Châu phi. 

Các quy trình hình thành loài có sự tham gia của cơ chế cách li địa lý là:

B. 1, 2, 3, 4.

D. 1, 3.

(1) Một quần thể chim sẻ sống ở đất liền và và một quần thể chim sẻ sống ở quần hòn đảo Galapagos.

(3) Hai quần thể cá có hình thái giống nhau nhưng rất khác nhau về sắc tố: một quần thể có red color và một quần thể có màu xám sống chung ở một hồ Châu phi. 

Các quy trình hình thành loài có sự tham gia của cơ chế cách li địa lý là:

B. 1, 2, 3, 4.

D. 1, 3.

A. Con lai của chúng yếu ớt và chết trước lúc thành thục sinh dục.

C. Chúng ăn nhiều chủng loại thức ăn rất khác nhau.

Cho những hiện tượng kỳ lạ sau:

I. Một số loài cá sống ở tại mức nước sâu có hiện tượng kỳ lạ kí sinh cùng loài giữa thành viên đực kích thước nhỏ với thành viên cái kích thước lớn.

II. Cá mập con khi mới nở ra lấy ngay những trứng chưa nở làm thức ăn.

III. Các cây thông nhựa liền rễ nên nước và muối khoáng do cây này hút vào hoàn toàn có thể dẫn truyền sang cây khác

IV. Lúa và cỏ dại tranh dành ánh sáng, nước và muối khoáng trong cùng một thửa ruộng

Có bao nhiêu hiện tượng kỳ lạ là đối đầu đối đầu cùng loài.

A. 3

B. 2

C. 5

D. 4

Lưới thức ăn của một quần xã sinh vật trên cạn được mô tả như sau: Các loài cây là thức ăn của sâu đục thân, sâu hại quả, chim ăn hạt, côn trùng nhỏ cánh cứng ăn vỏ cây và một số trong những loài động vật hoang dã ăn rễ cây. Chim sâu ăn côn trùng nhỏ cánh cứng, sâu đục thân và sâu hại quả. Chim sâu và chim ăn hạt đều là thức ăn của chim ăn thịt cỡ lớn. Động vật ăn rễ cây là thức ăn của rắn, thú ăn thịt và chim ăn thịt cỡ lớn. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?

I. Chuỗi thức ăn dài nhất trong lưới thức ăn này còn có tối đa 4 mắt xích.

II. Nếu số lượng động vật hoang dã ăn rễ cây bị tụt giảm thì sự đối đầu đối đầu giữa chim ăn thịt cỡ lớn và rắn nóng giãy hơn so với việc đối đầu đối đầu giữa rắn và thú ăn thịt.

III. Chim ăn thịt cỡ lớn hoàn toàn có thể là bậc dinh dưỡng cấp 2, cũng hoàn toàn có thể là bậc dinh dưỡng cấp 3.

IV. Các loài sâu đục thân, sâu hại quả, động vật hoang dã ăn rễ cây và côn trùng nhỏ cánh cứng có ổ sinh thái xanh trùng nhau hoàn toàn.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Reply
0
0
Chia sẻ

Review Hiện tượng khống chế sinh học hoàn toàn có thể xẩy ra Một trong những quần thể cá rô phi và cá chép vàng ?

You vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hiện tượng khống chế sinh học hoàn toàn có thể xẩy ra Một trong những quần thể cá rô phi và cá chép vàng tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Hiện tượng khống chế sinh học hoàn toàn có thể xẩy ra Một trong những quần thể cá rô phi và cá chép vàng miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Hiện tượng khống chế sinh học hoàn toàn có thể xẩy ra Một trong những quần thể cá rô phi và cá chép vàng miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Hiện tượng khống chế sinh học hoàn toàn có thể xẩy ra Một trong những quần thể cá rô phi và cá chép vàng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hiện tượng khống chế sinh học hoàn toàn có thể xẩy ra Một trong những quần thể cá rô phi và cá chép vàng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hiện #tượng #khống #chế #sinh #học #có #thể #xảy #giữa #những #quần #thể #cá #rô #phi #và #cá #chép