Contents

Mẹo về Hợp chất CH3-CH nh2co H mang tên thường gọi là Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Hợp chất CH3-CH nh2co H mang tên thường gọi là được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-14 20:14:10 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

310

Độ khó: Nhận biết

Trong những tên thường gọi dưới đây, tên thường gọi nào không đúng với hợp chất CH3CH(NH2)COOH?

Bằng cách Đk, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử

Tên thường của hợp chất H2N-CH2-COOH là

Tên thay thế của amino axit có công thức cấu trúc CH3−CH(CH3)−CH(NH2)−COOH?

α – amino axit là amino axit mà nhóm amino gắn ở cacbon ở vị trí thứ mấy?

Amino axit X có phân tử khối bằng 75. Tên của X là

Hợp chất nào sau này không phải là amino axit?

Khẳng định nào sau này không đúng về tính chất chất vật lí của amino axit?

Trạng thái và tính tan của những amino axit là

Số đồng phân amino axit có công thức phân tử C3H7NO2 là

Số đồng phân α – amino axit có công thức phân tử C4H9NO2 là

Tổng số nguyên tử trong một phân tử alanin bằng 

Cho hợp chất : CH3-CH(NH2)-COOH. Cách gọi tên nào sau này là sai ?

A.

B.

C.

D.

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Reply
6
0
Chia sẻ

Review Hợp chất CH3-CH nh2co H mang tên thường gọi là ?

You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hợp chất CH3-CH nh2co H mang tên thường gọi là tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Hợp chất CH3-CH nh2co H mang tên thường gọi là miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Hợp chất CH3-CH nh2co H mang tên thường gọi là miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Hợp chất CH3-CH nh2co H mang tên thường gọi là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hợp chất CH3-CH nh2co H mang tên thường gọi là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hợp #chất #CH3CH #nh2co #có #tên #gọi #là