Mẹo về Kế hoạch tăng trưởng chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi năm học 2022-2022 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Kế hoạch tăng trưởng chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi năm học 2022-2022 được Update vào lúc : 2022-04-10 07:01:05 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

98

I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG

 Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học linh hoạt, đảm bảo bảo vệ an toàn và uy tín tuyệt đối cho trẻ con, tổ chức triển khai nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ con phục vụ yêu cầu của Chương trình GDMN trong toàn cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; nâng cao hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao công tác thao tác quản trị và vận hành nhà nước về GDMN; tiếp tục thay đổi nâng cao chất lượng công tác thao tác quản trị nhà trường, tăng cường nền nếp, kỷ cương, chất lượng và hiệu suất cao trong những cơ sở GDMN; tăng trưởng mạng lưới trường, lớp mần nin thiếu nhi phù phù thích hợp với Đk kinh tế tài chính – xã hội của địa phương, phục vụ nhu yếu đến trường của trẻ con, theo phía chuẩn hóa, tân tiến hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế; củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mần nin thiếu nhi cho trẻ con năm tuổi (PCGDMNTNT), hướng tới phổ cập GDMN cho trẻ con dưới 5 tuổi; khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nâng cao chất lượng tăng trưởng đội ngũ cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên mần nin thiếu nhi phục vụ yêu cầu thay đổi giáo dục; tăng cường cơ sở vật chất (CSVC), trang thiết bị đảm bảo những Đk thực thi Chương trình GDMN; triển khai thực thi Chương trình GDMN sau sửa đổi, thực thi những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động và sinh hoạt giải trí nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; tăng cường công tác thao tác truyền thông về GDMN.

Chủ đề năm học 2022-2022 cấp học mần nin thiếu nhi là “Xây dựng trường mần nin thiếu nhi xanh – bảo vệ an toàn và uy tín – thân thiện” (Hướng dẫn thực thi chủ đề ở phụ lục 1).

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Đảm bảo bảo vệ an toàn và uy tín về thể chất và tinh thần cho trẻ, tổ chức triển khai nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ phục vụ yêu cầu của Chương trình GDMN trong toàn cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, những cơ sở GDMN thực thi nghiêm công tác thao tác phòng, chống dịch theo chỉ huy của những cấp; phối hợp ngặt nghèo với ngành Y tế địa phương trong việc thực thi công tác thao tác phòng, chống dịch bệnh (dịch Covid-19 và những dịch bệnh khác…) trên địa phận, bảo vệ những yêu cầu, Đk về trang thiết bị trong phòng, chống dịch bệnh; phối hợp, hướng dẫn, tương hỗ cha mẹ/người chăm sóc trẻ (sau này gọi là phụ huynh) đảm bảo bảo vệ an toàn và uy tín trong thời hạn trẻ ở trong nhà tránh dịch; làm tốt công tác thao tác y tế trường học theo Thông tư số 13/2022/TTLT-BYT-BGD ngày 12/5/2022 của Bộ Y tế và Bộ GDĐT; tăng cường công tác thao tác quản trị và vận hành cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới trong toàn cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid-19; làm tốt công tác thao tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tư tưởng và hành vi cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới trong nhà trường vừa phòng, chống dịch hiệu suất cao, vừa thực thi tốt trách nhiệm giáo dục theo Chương trình GDMN.

Tăng cường những giải pháp quản trị và vận hành, chỉ huy phòng chống dịch bệnh Covid-19 riêng với những cơ sở GDMN; tôn vinh kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường kiểm tra, giám sát những cơ sở GDMN trong việc thực thi những quy định về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên giáo dục bảo vệ an toàn và uy tín, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường theo quy định tại Nghị định số 80/2022/NĐ-CP bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ. Đưa những nội dung Chuyên đề “Đẩy mạnh phòng chống bạo hành trẻ” vào trách nhiệm thường xuyên của cơ sở GDMN, xem đấy là trách nhiệm trọng tâm, thường xuyên của nhà trường. Chú trọng công tác thao tác tự kiểm tra, nhìn nhận những tiêu chuẩn về bảo vệ an toàn và uy tín trong cơ sở GDMN nhằm mục đích phát hiện và có giải pháp khắc phục kịp thời những yếu tố rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn gây mất bảo vệ an toàn và uy tín cho trẻ; thực thi nghiêm bộ quy tắc ứng xử theo quy định; thực thi tốt công tác thao tác quản trị và vận hành những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của trẻ tại cơ sở GDMN, bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ.          

Tăng cường công tác thao tác kiểm tra, giám sát, tương hỗ những cơ sở GDMN trong việc thực thi những quy định về bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín cho trẻ; khuyến khích sự tham gia của cha mẹ và hiệp hội trong việc giám sát quy trình tổ chức triển khai ăn và chất lượng bữa tiệc của trẻ tại cơ sở GDMN; đặc biệt quan trọng quan tâm giám sát việc thực thi kết luận kiểm tra; xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc đề xuất kiến nghị xử lý theo quy định của pháp lý riêng với những tổ chức triển khai và thành viên để xẩy ra mất bảo vệ an toàn và uy tín riêng với trẻ.

Đối với những cơ sở GDMN có tổ chức triển khai ăn bán trú, cần thực thi nghiêm những quy định về vệ sinh bảo vệ an toàn và uy tín thực phẩm, những nhà bếp ăn thực thi khá đầy đủ và trang trọng những yêu cầu về Đk bảo vệ an toàn và uy tín thực phẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 155/2022/NĐ-CP ngày 12/11/2022 của Chính phủ. Quản lý ngặt nghèo chất lượng bữa tiệc của trẻ tại cơ sở GDMN bảo vệ tiêu chuẩn về dinh dưỡng theo quy định tại Thông tư số 51/2022/TT-BGDĐT ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT và bảo vệ an toàn và uy tín vệ sinh thực phẩm. 

Nâng cao khả năng cho đội ngũ cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên, nhân viên cấp dưới trong công tác thao tác đảm bảo bảo vệ an toàn và uy tín, phòng chống bạo lực học đường, tổ chức triển khai ăn bán trú, giáo dục bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ, lồng ghép nội dung giáo dục phòng, chống tai nạn không mong muốn thương tích vào chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ theo phía dẫn của Bộ GDĐT; tiếp tục thực thi Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” về giáo dục bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ cho trẻ con mần nin thiếu nhi theo Kế hoạch số 937/KH-SGDĐT ngày 26/5/2022 của Sở GDĐT.

2. Nâng cao hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao công tác thao tác quản trị và vận hành giáo dục

2.1. Triển khai kịp thời những văn bản, chủ trương về GDMN. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện về chủ trương để tăng trưởng GDMN trên địa phận huyện theo quy định tại Nghị định số 105/NĐ-CP. Thực hiện có hiệu suất cao kế hoạch tăng trưởng GDMN quy trình 2022-2025 trên địa phận huyện;

2.2. Tiếp tục thay đổi công tác thao tác quản trị và vận hành giáo dục theo phía phân cấp, phân quyền, tự chủ gắn với cơ chế giám sát và trách nhiệm giải trình; nâng cao chất lượng công tác thao tác quản trị cơ sở GDMN; tăng cường thay đổi hình thức, nội dung sinh hoạt trình độ, không phát sinh khối mạng lưới hệ thống hồ sơ, sổ sách so với quy định. Thực hiện trang trọng và khá đầy đủ những quy định về tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở GDMN theo Điều lệ trường mần nin thiếu nhi.

2.3. Nâng cao hiệu suất cao công tác thao tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi những quy định của Pháp luật riêng với cơ sở GDMN, xử lý nghiêm những tổ chức triển khai và thành viên vi phạm. Phối hợp quản trị và vận hành ngặt nghèo những cơ sở GDMN ngoài công lập; nhất quyết đình chỉ những nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mần nin thiếu nhi độc lập không đảm bảo những Đk theo quy định.

3. Rà soát, sắp xếp và tăng trưởng khối mạng lưới hệ thống mạng lưới trường, lớp; tăng
cường cơ sở vật chất

 3.1. Nâng cao hiệu suất cao công tác thao tác quy hoạch, tham mưu những cấp sắp xếp quỹ đất để xây dựng cơ sở GDMN, đặc biệt quan trọng tại những địa phận đông dân cư (Phước Thuận, thị xã Tuy Phước, Phước Sơn); tiếp tục tăng trưởng những cơ sở GDMN tư thục để giảm áp lực đè nén cho những trường mần nin thiếu nhi công lập.

3.2. Tiếp tục thanh tra rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở GDMN theo tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-TW và Công văn số 3712/BGDĐT-CSVC ngày 24/8/2022. Phòng GDĐT tham mưu cho cấp ủy, cơ quan ban ngành thường trực địa phương những phương án sắp xếp phù phù thích hợp với quy định của pháp lý và quy mô tăng trưởng theo phía dẫn của Bộ GDĐT; không sáp nhập những trường mần nin thiếu nhi vào những trường phổ thông; đảm bảo quyền lợi đến trường của trẻ con; đảm bảo mỗi xã, thị xã có tối thiểu một trường mần nin thiếu nhi công lập;. Tích cực, dữ thế chủ động tham mưu cơ quan ban ngành thường trực địa phương quan tâm góp vốn đầu tư CSVC để đủ phòng học lôi kéo trẻ ra lớp đạt chỉ tiêu đưa ra (Phấn đấu: trẻ 5 tuổi: 100%, trẻ 4 tuổi: 85%, trẻ 3 tuổi: 55%, trẻ từ 03 tháng tuổi – dưới 3 tuổi: 20%; 100% trẻ ra lớp được học 2 buổi/ngày); đảm bảo tỉ lệ 01 phòng học/lớp; sĩ số trẻ con/nhóm, lớp theo quy định tại Điều lệ trường mần nin thiếu nhi; có đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định.

3.3. Tiếp tục lồng ghép những nguồn vốn từ những chương trình, dự án công trình bất Động sản và triển khai thực thi có hiệu suất cao Đề án “Đảm bảo cơ sở vật chất thực thi chương trình GDMN, phổ thông quy trình 2022 – 2025”. Tích cực tham mưu UBND huyện để đảm bảo mức chi tối thiểu 20% ngân sách địa phương cho giáo dục theo quy định của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy 2022; quan tâm ưu tiên dành đất cho cơ sở GDMN, góp vốn đầu tư CSVC, xây thêm phòng học để lôi kéo trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo 3,4 tuổi ra lớp ở những nơi không đủ đảm bảo tỉ lệ 01 phòng học/lớp; đảm bảo sĩ số trẻ con/nhóm, lớp theo quy định tại Điều lệ trường mần nin thiếu nhi; có đủ thiết bị dạy học, vật dụng, đồ chơi tối thiểu theo quy định. Ngoài tài liệu, vật dụng, đồ chơi, thiết bị tối thiểu đã được quy định trong khuôn khổ của Bộ GDĐT, những cơ sở GDMN cần tăng cường làm vật dụng, đồ chơi tự tạo từ nguyên vật tư sẵn có phù phù thích hợp với văn hóa truyền thống địa phương, gắn với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường của trẻ.

3.4. Tiếp tục thực thi kiểm định chất lượng giáo dục và kiểm tra công nhận đạt chuẩn vương quốc riêng với trường mần nin thiếu nhi theo quy định hiện hành. Tăng tỉ lệ trường mần nin thiếu nhi đạt chuẩn vương quốc và trường mần nin thiếu nhi đạt kiểm định chất lượng giáo dục (Phấn đấu: Chuẩn vương quốc: 64,7%, Chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục: 47,05%). Các địa phương có trường mần nin thiếu nhi đạt chuẩn vương quốc đang không còn thời hạn cần quan tâm góp vốn đầu tư và Đk kiểm tra, công nhận lại để duy trì kết quả đạt chuẩn.

3.5. Thực hiện những chủ trương khuyến khích tổ chức triển khai, thành viên góp vốn đầu tư tăng trưởng GDMN theo Nghị định số 105/2022/NĐ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2022 của Chính phủ về tăng cường lôi kéo những nguồn lực của xã hội góp vốn đầu tư tăng trưởng GDĐT quy trình 2022 – 2025.

Khẩn trương thanh tra rà soát, thống kê thiệt hại bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhất là những cơ sở GDMN tư thục. Tham mưu cho cơ quan ban ngành thường trực những cấp có giải pháp tương hỗ khắc phục trở ngại vất vả để duy trì hoạt động và sinh hoạt giải trí của cty, tương hỗ giáo viên bị ảnh hưởng, hạn chế tình trạng giáo viên nghỉ việc, cơ sở GDMN giải thể.

3.6. Triển khai xây dựng thư viện tại những cơ sở GDMN theo Luật Thư viện và Thông tư hướng dẫn của Bộ GDĐT, đặc biệt quan trọng để ý quan tâm xây dựng thư viện số, tương hỗ giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành và phụ huynh khai thác tài nguyên thông tin trên mạng trong toàn cảnh dịch Covid-19 phủ rộng rộng tự do ra.

4. Củng cố, nâng cao chất lượng PCGDMNTNT; PCGDMN cho trẻ con mẫu giáo ở những nơi đủ Đk

4.1. Tiếp tục chỉ huy thực thi Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Thông tư số 07/2022/TT-BGDĐT ngày 22/3/2022 Quy định về Đk bảo vệ và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD-XMC).

Kiện toàn Ban Chỉ đạo PCGD-XMC  cấp huyện, cấp xã/ thị xã; góp vốn đầu tư tương hỗ update phòng học, vật dụng, đồ chơi, thiết bị tối thiểu cho những lớp mẫu giáo 5 tuổi, sắp xếp đảm bảo đủ đội ngũ theo quy định để duy trì và nâng cao chất lượng PCGDMNTNT; không để xẩy ra tình trạng đạt tiêu chuẩn phổ cập nhưng thiếu giáo viên, thiếu CSVC. Cơ sở GDMN tăng cường công tác thao tác phối phù thích hợp với cơ sở giáo dục phổ thông trên địa phận thực thi tốt công tác thao tác khảo sát phổ cập; tương hỗ update khá đầy đủ số liệu trẻ con những độ tuổi vào ứng dụng PCGD-XMC.

4.2. Triển khai Kế hoạch thực thi Kết luận số 51-KL/TW theo Quyết định số 1696/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2022 của Bộ GDĐT; trong lúc chờ Bộ GDĐT phát hành Đề án phổ cập GDMN cho trẻ con mẫu giáo và nâng cao chất lượng PCGDMNTNT, những xã/ thị xã tiến hành thanh tra rà soát, tương hỗ update những Đk sẵn sàng cho việc triển khai thực thi Đề án. Phấn đấu đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ con mẫu giáo vào năm 2030.

4.3. Thực hiện khá đầy đủ và kịp thời chủ trương tương hỗ cho trẻ con và giáo viên theo quy định.

5. Nâng cao chất lượng hoạt động và sinh hoạt giải trí nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ

5.1. Quản lý chất lượng công tác thao tác nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ con

Chỉ đạo thực thi tốt công tác thao tác nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ con theo quy định của Chương trình GDMN phù phù thích hợp với Đk thực tiễn của từng địa phương. Quản lý ngặt nghèo chất lượng bữa tiệc tại trường/lớp phục vụ những yêu cầu về bảo vệ an toàn và uy tín thực phẩm, bảo vệ cân đối, hợp lý về dinh dưỡng, phong phú thực phẩm và phù phù thích hợp với thành viên trẻ. Không để xẩy ra ngộ độc thực phẩm trong những cơ sở GDMN.

Huy động nguồn lực góp vốn đầu tư CSVC, trang thiết bị, vật dụng phục vụ việc tổ chức triển khai bữa tiệc bán trú và khu công trình xây dựng vệ sinh, nước sạch; có giải pháp tương hỗ, nâng cao chất lượng bữa tiệc cho trẻ con tại địa phương. Tăng cường những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt vệ sinh trong những cơ sở GDMN; tăng cường giáo dục trẻ kỹ năng thực hành thực tiễn vệ sinh thành viên, tự bảo vệ chăm sóc sức mạnh thể chất; thực thi tốt công tác thao tác chăm sóc sức mạnh thể chất, bảo vệ 100% trẻ con đến trường được kiểm tra sức mạnh thể chất và nhìn nhận tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới;

Phối phù thích hợp với mái ấm gia đình xây dựng chính sách dinh dưỡng, vận động hợp lý riêng với trẻ để phòng, chống suy dinh dưỡng và thừa cân, béo phì; phong phú những hình thức tuyên truyền đến những bậc cha mẹ trẻ về chính sách dinh dưỡng cân đối, hợp lý giúp trẻ tăng trưởng toàn vẹn và tổng thể về thể chất và phòng, chống dịch bệnh.         

5.2. Nâng cao chất lượng thực thi Chương trình GDMN

5.2.1. Thực hiện kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo yêu cầu của Chương trình trong toàn cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Các cơ sở GDMN tổ chức triển khai nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ con theo phía đảm bảo tiềm năng, kết quả mong đợi quy định tại Chương trình GDMN, phù phù thích hợp với Đk và toàn cảnh phòng, chống dịch Covid-19; khuynh hướng việc sẵn sàng sẵn sàng cho trẻ con sẵn sàng vào học lớp Một; phối hợp ngặt nghèo với phụ huynh thực thi nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ con tận nhà trong thời hạn chưa tới trường để tránh dịch và khi tới trường trở lại:

a) Trong thời hạn trẻ con chưa tới trường để phòng, chống dịch Covid-19

– Nghiêm túc triển khai những văn bản chỉ huy, hướng dẫn về những giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ Y tế, Bộ GDĐT, UBND tỉnh, Sở GDĐT, Phòng GDĐT phối hợp ngặt nghèo với ngành Y tế địa phương triển khai những giải pháp phòng, chống dịch. Tăng cường công tác thao tác tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh thực thi chính sách dinh dưỡng khoa học, hợp lý và tổ chức triển khai cho trẻ con hoạt động và sinh hoạt giải trí vui chơi tận nhà: đề xuất kiến nghị phụ huynh theo dõi những kênh truyền hình VTV1 và VTV7 để được hướng dẫn về chính sách dinh dưỡng khoa học, hợp lý và tổ chức triển khai cho trẻ vui chơi học tập; hình thành những nhóm qua zalo, youtube… giữa giáo viên và cha mẹ trẻ để chia sẻ, tư vấn việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ con ở trong nhà; phân công giáo viên phụ trách nhóm, lớp tóm gọn rõ ràng về tình hình sức mạnh thể chất của trẻ trong thời hạn trẻ sẵn sàng sẵn sàng tới trường, lớp;

– Không tổ chức triển khai dạy học trực tuyến riêng với trẻ mần nin thiếu nhi, cần duy trì hoạt động và sinh hoạt giải trí link với mái ấm gia đình, trẻ con bằng kênh liên lạc thích hợp; tổ chức triển khai phối hợp, tương hỗ, hướng dẫn phụ huynh thực thi chính sách dinh dưỡng khoa học, hợp lý và tổ chức triển khai cho trẻ con hoạt động và sinh hoạt giải trí vui chơi tận nhà; hình thành những nhóm qua mạng giữa giáo viên và những phụ huynh để chia sẻ, tư vấn việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ con. Yêu cầu giáo viên xây dựng, lựa chọn video và hướng dẫn phụ huynh tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục phù phù thích hợp với Đk chăm sóc, giáo dục trẻ con tận nhà để hướng tới đạt được tiềm năng, kết quả mong đợi cuối độ tuổi theo Chương trình GDMN; những nội dung, hình thức hoạt động và sinh hoạt giải trí cho trẻ con cần đảm bảo bảo vệ an toàn và uy tín và phục vụ yêu cầu về giáo dục (Hoạt động học, hoạt động và sinh hoạt giải trí chơi, hoạt động và sinh hoạt giải trí vệ sinh…).

– Đối với trẻ con mẫu giáo 5 tuổi: lựa chọn những nội dung cốt lõi, thiết yếu, hướng dẫn phụ huynh tổ chức triển khai giáo dục trẻ con ở trong nhà phù phù thích hợp với Đk của mái ấm gia đình, nhằm mục đích sẵn sàng sẵn sàng cho trẻ con sẵn sàng vào học lớp Một.

b) Khi trẻ con đến trường trở lại

– Các cơ sở GDMN kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch năm học và tổ chức triển khai thực thi chương trình theo những ngữ cảnh thích hợp; lựa chọn nội dung giáo dục thiết yếu, phù phù thích hợp với thời hạn còn sót lại của năm học, hướng dẫn giáo viên dữ thế chủ động kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù phù thích hợp với kĩ năng của trẻ con trong lớp, giúp trẻ con đạt tiềm năng, kết quả mong đợi cuối độ tuổi theo Chương trình GDMN;

– Đối với trẻ con mẫu giáo 5 tuổi: Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ GDĐT tại tài liệu Hướng dẫn giáo viên mần nin thiếu nhi sẵn sàng sẵn sàng cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp Một, nhà trường thống nhất, hướng dẫn giáo viên lựa chọn những nội dung giáo dục cốt lõi, thiết yếu, ưu tiên tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục giúp trẻ con đạt những kết quả mong đợi để sẵn sàng sẵn sàng sẵn sàng vào học lớp Một; đảm bảo trẻ con mẫu giáo 5 tuổi hoàn thành xong Chương trình GDMN khi kết thúc năm học;

– Tiếp tục phối hợp ngặt nghèo giữa nhà trường với cha mẹ trẻ, hiệp hội để chăm sóc, giáo dục trẻ con tốt nhất.

c) Tổ chức xây dựng kho tài liệu, học liệu trực tuyến dùng chung, những công cụ tương hỗ (Phần mềm tương tác, tài liệu trực tuyến, ngân hàng nhà nước video,…).

Các cơ sở GDMN xây dựng những video phù phù thích hợp với Đk của từng địa phương và đăng trên website, facebook của nhà trường nhằm mục đích hướng dẫn phụ huynh trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ tận nhà. Đồng thời hướng dẫn, trình làng những nguồn, kênh thông tin, tài liệu để tương hỗ phụ huynh thực thi tốt công tác thao tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ con. 

5.2.2.Triển khai và tổ chức triển khai thực thi có hiệu suất cao Chương trình GDMN sau sửa đổi

Trường mần nin thiếu nhi trên cơ sở tiếp thu nội dung tập huấn trực tuyến từ Bộ GDĐT. Thực hiện kế hoạch hướng dẫn tập huấn của Phòng GDĐT tổ chức triển khai tập huấn, hướng dẫn thực thi Chương trình GDMN sau sửa đổi theo chỉ huy, hướng dẫn của Vụ GDMN riêng với 100% cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên mần nin thiếu nhi trong nhà trường và những nhóm lớp độc lập tư thục trên địa phận.

Phòng GDĐT phối với với những ban, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện về việc thực thi khuôn khổ dịch vụ trong cơ sở GDMN công lập theo quy định tại Nghị định số 105/2022/NĐ-CP quy định chủ trương tăng trưởng GDMN (khoản 3 Điều 6) và Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 23/3/2022 của Chính phủ quy định việc quản trị và vận hành trong cơ sở GDMN và cơ sở giáo dục phổ thông công lập (khoản 3 Điều 7), trong số đó ưu tiên thực thi dịch vụ bán trú phù phù thích hợp với Đk của địa phương để bảo vệ chính sách sinh hoạt cho trẻ được quy định tại Chương trình GDMN và chính sách thao tác của giáo viên mần nin thiếu nhi theo quy định.

Giao quyền dữ thế chủ động cho những cơ sở GDMN, giáo viên trong việc vận dụng những hình thức, phương pháp, quy mô giáo dục tiên tiến và phát triển; lựa chọn, tương hỗ update những nội dung, phương pháp giáo dục phù phù thích hợp với quan điểm, tiềm năng của Chương trình GDMN, bảo vệ tính khoa học, thiết thực, hiệu suất cao phù phù thích hợp với văn hóa truyền thống, Đk của địa phương, của nhà trường, kĩ năng và nhu yếu của trẻ, theo quy định của pháp lý để tăng trưởng chương trình giáo dục nhà trường, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ con.

Các cơ sở GDMN thực thi có hiệu suất cao, thiết thực nhìn nhận việc thực thi Chương trình theo phía dẫn của Bộ GDĐT nhằm mục đích kiểm soát và điều chỉnh nâng cao chất lượng thực thi Chương trình phù phù thích hợp với Đk và toàn cảnh; trên cơ sở kết quả nhìn nhận việc thực thi Chương trình và kết quả thực thi chuyên đề của quy trình trước, xây dựng kế hoạch và triển khai thực thi Chuyên đề “Xây dựng trường mần nin thiếu nhi lấy trẻ làm TT quy trình 2022 – 2025”; Phòng GDĐT lựa chọn xây dựng những trường điểm thực thi Chuyên đề theo yêu cầu tại Kế hoạch số 1478/KH-SGDĐT ngày 14/7/2022 và những cơ sở GDMN lựa chọn xây dựng những lớp điểm thực thi theo yêu cầu tại Kế hoạch số 139/KH-PGDĐT ngày 29/7/2022 của Phòng GDĐT.

Tiếp tục triển khai có hiệu suất cao, đảm bảo chất lượng việc cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh ở những nơi có Đk theo những quy định của Bộ GDĐT, UBND tỉnh, UBND huyện phù phù thích hợp với Đk thực tiễn của địa phương và nhu yếu xã hội; đảm bảo tính tự nguyện tham gia của người học, chất lượng và hiệu suất cao. Thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra, quản trị và vận hành những cơ sở GDMN có tổ chức triển khai triển khai cho trẻ làm quen với tiếng Anh đảm bảo chất lượng, hiệu suất cao, thích hợp nhu yếu của mái ấm gia đình trẻ. Về tài liệu, học liệu được sử dụng để triển khai Chương trình là những tài liệu đã được Bộ GDĐT thẩm định, phê duyệt.

Về giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật thực thi thực thi theo phía dẫn của Bộ GDĐT về giáo dục hoà nhập cho trẻ có nhu yếu đặc biệt quan trọng tại những cơ sở GDMN, đảm bảo mỗi nhóm/lớp học hoà nhập không thật 02 trẻ khuyết tật.

Thực hiện tốt việc quản trị và vận hành, lựa chọn, sử dụng đồ chơi, tài liệu, học liệu theo quy định tại Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày thứ 7/7/2014, Thông tư số 47/2022/TT-BGDĐT ngày 31/12/2022 và những quy định khác của Bộ GDĐT.

Làm tốt công tác thao tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh hợp tác với những tổ chức triển khai, thành viên để tăng trưởng những nguồn lực nâng cao chất lượng thực thi chương trình; tích cực nghiên cứu và phân tích, học hỏi, vận dụng quy mô, phương pháp giáo dục tiên tiến và phát triển của những nước trong khu vực và toàn thế giới nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ như: Steam, Montessori… Kiểm tra, giám sát, chỉ huy thực thi việc công khai minh bạch chương trình và chất lượng thực thi chương trình riêng với những cơ sở GDMN có yếu tố quốc tế theo quy định.           

6. Phát triển đội ngũ cán bộ quản trị và vận hành và giáo viên mần nin thiếu nhi

6.1. Các cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi tiếp tục tăng cường công tác thao tác quản trị và vận hành và nâng cao đạo đức nhà giáo. Tập trung nguồn lực tu dưỡng tập huấn đội ngũ, nâng cao đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, tình yêu thương và trách nhiệm bảo vệ trẻ; nâng cao khả năng trình độ phục vụ yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ; tạo sự công minh trong tu dưỡng đội ngũ nhà giáo ở những cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập; đặc biệt quan trọng riêng với giáo viên tại những nhóm/lớp độc lập tư thục; khuyến khích cán bộ quản trị và vận hành và giáo viên tự học và khai thác nguồn tài liệu, học liệu hữu ích trên mạng Internet. Nâng cao chất lượng sinh hoạt trình độ theo phía nghiên cứu và phân tích bài học kinh nghiệm tay nghề phù phù thích hợp với toàn cảnh thực tiễn của nhà trường, địa phương.

Các cơ sở GDMN tiếp tục tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức và phong thái Hồ Chí Minh. Thực hiện hiệu suất cao bộ quy tắc ứng xử trong những cơ sở GDMN theo Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 12/4/2022 của của Bộ GDĐT.

6.2. Rà soát, nhìn nhận kết quả đạt được và tiếp tục triển khai thực thi Đề án “Đào tạo, tu dưỡng nhà giáo và cán bộ quản trị và vận hành giáo dục mần nin thiếu nhi quy trình 2022-2025”, tu dưỡng giáo viên đạt chuẩn trình độ được đào tạo và giảng dạy và tiếp. tục nhìn nhận đội ngũ cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên theo quy định hiện hành.

6.3. Tiếp tục tham mưu cho những cấp bảo vệ đủ số lượng giáo viên được quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV và theo chủ trương của Chính phủ nêu tại Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2022 theo tinh thần “có học viên thì phải có giáo viên đứng lớp”. Cơ sở GDMN sắp xếp bảo vệ tối thiểu 02 giáo viên/lớp; tiếp tục tham mưu, đề xuất kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện tuyển dụng kịp thời riêng với giáo viên mần nin thiếu nhi không đủ theo định mức, những cty chưa tuyển dụng kịp tăng cường tham mưu những cấp có thẩm quyền phương án sắp xếp giáo viên để đảm bảo bảo vệ an toàn và uy tín cho trẻ, phục vụ yêu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ con theo Chương trình GDMN. Thực hiện khá đầy đủ, kịp thời những chủ trương riêng với giáo viên mần nin thiếu nhi theo quy định hiện hành.

7. Ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin và quy đổi số riêng với GDMN

Tiếp tục thực thi có hiệu suất cao những trách nhiệm, giải pháp của Chính phủ và chỉ huy của Bộ GDĐT về tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin và quy đổi số trong ngành giáo dục. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin trong quản trị và vận hành, điều hành quản lý tại cơ sở GDMN.

Xây dựng kho tài liệu, học liệu trực tuyến dùng chung, lựa chọn nền tảng, giải pháp ứng dụng quản trị và vận hành để tương hỗ thực thi và triển khai Kế hoạch giáo dục theo Chương trình GDMN. Việc lựa chọn nền tảng và ứng dụng cần phục vụ được những yêu cầu như: hiệu suất cao, dễ sử dụng, có tính khối mạng lưới hệ thống và khoa học trong việc tàng trữ, dễ khai thác và chia sẻ tài nguyên; tương hỗ tốt cho công tác thao tác quản trị và vận hành của nhà trường và kiểm tra, giám sát; giảm hồ sơ giấy trong việc xây dựng, thực thi kế hoạch giáo dục. Các cty mần nin thiếu nhi dữ thế chủ động xây dựng và triển khai thí điểm quy mô ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin, công nghệ tiên tiến và phát triển số trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của nhà trường để nhân rộng theo chỉ huy tại Kế hoạch số 139/KH-PGDĐT ngày 29/7/2022 Kế hoạch chuyên đề: Xây dựng trường mần nin thiếu nhi lấy trẻ làm TT quy trình 2022-2025.

Tiếp tục tăng cường việc sử dụng hồ sơ, sổ sách điện tử phù phù thích hợp với Đk của địa phương, nhà trường và kĩ năng thực thi của giáo viên. Lựa chọn và triển khai những ứng dụng, những ứng dụng tương hỗ trong công tác thao tác quản trị và vận hành trường học như: lập kế hoạch, theo dõi chỉ huy, quản trị và vận hành bán trú, tương hỗ xây dựng thực đơn, khẩu phần, quản trị và vận hành  vật dụng, thiết bị, đồ chơi, … của những cty có uy tín, được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và đảm bảo tính liên thông trực tuyến từ cơ sở GDMN tới cấp phòng, sở để đảm bảo chất lượng quản trị và vận hành, giám sát. Cơ sở GDMN được phép lưu bản mềm khi sử dụng ứng dụng có link trực tuyến và đảm bảo tính liên thông trực tuyến.

Tăng cường ứng dụng phương thức trực tuyến để tổ chức triển khai họp, hội nghị, hội thảo chiến lược, dự giờ và tổ chức triển khai sinh hoạt trình độ; tu dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên, nhân viên cấp dưới cơ sở GDMN.

8. Đẩy mạnh công tác thao tác truyền thông về GDMN

Tiếp tục tăng cường hoạt động và sinh hoạt giải trí truyền thông, quán triệt thâm thúy những chủ trương, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ GDĐT về thay đổi và tăng trưởng GDMN. Phối phù thích hợp với những cty thông tấn, báo chí tăng cường thông tin, truyền thông về GDMN, về kết quả thực thi những trách nhiệm trình độ, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ; tôn vinh những tấm gương điển hình, tiêu biểu vượt trội có nhiều góp phần tăng trưởng GDMN. Khai thác những nền tảng công nghệ tiên tiến và phát triển để truyền thông nâng cao về nhận thức, trình độ trách nhiệm riêng với cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên mần nin thiếu nhi. Đẩy mạnh việc phổ cập kiến thức và kỹ năng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ cho những bậc cha mẹ và hiệp hội bằng nhiều hình thức, đảm bảo hiệu suất cao, thích hợp, có sức phủ rộng sâu rộng.

9. Triển khai hiệu suất cao công tác thao tác thống kê, báo cáo về GDMN

9.1. Tổ chức thực thi báo cáo thống kê giáo dục định kỳ về GDMN theo Thông tư số 26/2022/TT-BGDĐT ngày 30/12/2022 (tại địa chỉ csdl.moet.gov); tài liệu được update 02 kỳ/năm học (kỳ thời điểm đầu xuân mới học và kỳ thời gian ở thời gian cuối năm học) đúng thời hạn, khá đầy đủ và đúng chuẩn theo quy định tại Thông tư số 24/2022/TT-BGDĐT ngày 28/9/2022 về Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục và lịch thống kê của Bộ GDĐT phát hành (nếu có); quan tâm chỉ huy những cơ sở GDMN tổ chức triển khai thanh tra rà soát, tích lũy, tổng hợp khá đầy đủ thông tin hồ sơ về trường học, lớp học, học viên, đội ngũ (cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên và nhân viên cấp dưới), cơ sở vật chất, tài chính đảm bảo thông tin khá đầy đủ, đúng chuẩn và update vào khối mạng lưới hệ thống cơ sở tài liệu ngành theo phía dẫn của Bộ, của Sở, Phòng. Tăng cường công tác thao tác thanh tra rà soát, so sánh tài liệu để đảm bảo đúng chuẩn (Lịch nộp báo cáo và đề cương kèm theo – Phụ lục 2).

9.2. Tiếp tục quan tâm triển khai có hiệu suất cao khối mạng lưới hệ thống thông tin quản trị và vận hành PCGD-XMC theo Thông tư số 35/2022/TT-BGDĐT ngày 28/12/2022 của Bộ GDĐT (địa chỉ truy vấn: ://pcgd.moet.gov); update khá đầy đủ thông tin về trẻ con, đội ngũ, cơ sở vật chất…trên khối mạng lưới hệ thống thông tin quản trị và vận hành PCGD-XMC. Các cơ sở GDMN giao cho tổ trình độ phụ trách về GDMN phối phù thích hợp với tổ trình độ phụ trách về PCGD – XMC, tương hỗ update khá đầy đủ số liệu trẻ con những độ tuổi vào ứng dụng; tăng cường công tác thao tác thanh tra rà soát, update khá đầy đủ thông tin lên khối mạng lưới hệ thống, so sánh tài liệu Một trong những khối mạng lưới hệ thống báo cáo của cty để đảm bảo đúng chuẩn.

Gửi báo cáo kết quả thực thi PCGD-XMC năm 2022 về Phòng GDĐT theo thời hạn quy định tại Nghị định 20/2014/NĐ-CP.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở những nội dung hướng dẫn trên đây và vị trí căn cứ vào tình hình thực tiễn tại địa phương, những cơ sở GDMN xây dựng kế hoạch rõ ràng để tổ chức triển khai thực thi những trách nhiệm năm học 2022 – 2022 và báo cáo kết quả thực thi theo quy định. Trong quy trình triển khai thực thi, nếu có những yếu tố vướng mắc, đề xuất kiến nghị những cty phản ánh về Phòng GDĐT (qua Bộ phận MN) để được hướng dẫn kịp thời./.

Mai Tuyết

Reply
4
0
Chia sẻ

Review Kế hoạch tăng trưởng chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi năm học 2022-2022 ?

You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Kế hoạch tăng trưởng chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi năm học 2022-2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Kế hoạch tăng trưởng chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi năm học 2022-2022 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Download Kế hoạch tăng trưởng chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi năm học 2022-2022 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Kế hoạch tăng trưởng chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi năm học 2022-2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Kế hoạch tăng trưởng chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi năm học 2022-2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Kế #hoạch #phát #triển #chương #trình #giáo #dục #mầm #năm #học