Thủ Thuật Hướng dẫn Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm 2022 Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm 2022 được Update vào lúc : 2022-04-26 18:17:09 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

275

– Căn cứ vào Điều lệ trường tiểu học;

– Căn cứ công văn số 85/PGD&ĐT ngày 20/2/2022 của phòng GD&ĐT về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào những trường mần nin thiếu nhi, lớp 1, lớp 6 năm học 2022- 2022, Trường tiểu học Ngô Tất Tố xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022 – 2022 rõ ràng như sau:

     I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo đúng chuẩn, công minh, khách quan, thuận tiện cho học viên (HS) và cha mẹ HS; góp thêm phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn vẹn và tổng thể ở những cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học. 

2. Điều tra đúng chuẩn số trẻ ở từng độ tuổi trên địa phận, phân tuyến hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho HS, tránh tình trạng quá tải ở một số trong những trường. Thực hiện công khai minh bạch kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo rõ tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời hạn tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác thao tác tuyển sinh.

3. Tiếp tục thực thi chủ trương “Ba tăng, ba giảm” (ba tăng: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác thao tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho những trường học; ba giảm: giảm số học viên trái tuyến, giảm số học viên trên một lớp, giảm số lớp riêng với những trường có số lớp quá rộng).

4. Tăng số HS được học 2 buổi/ngày.

  5. Cá nhân phụ trách với trách nhiệm được giao trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng cty là người phụ trách ở đầu cuối.

     II. NỘI DUNG       

     1. Phương thức và đối tượng người dùng

– Phương thức tuyển sinh:  Xét tuyển

–  Đối tượng tuyển sinh: Trẻ trong độ tuổi dự tuyển thuộc 8 thôn khu địa phận xã Mai Lâm gồm:  Mai Hiên; Lê Xá; Lộc Hà; Thái Bình; Phúc Thọ; Du Nội; Du Ngoại; Tập thể Địa Chất.

     2. Độ tuổi dự tuyển: Trẻ 6 tuổi (sinh vào năm trước đó đó). Trẻ em khuyết tật, trẻ con có tình hình đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, trẻ con ở quốc tế về nước hoàn toàn có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. Không nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.

     3. Hồ sơ dự tuyển:

+ Đơn xin học (theo mẫu) riêng với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp;

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

+ Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để so sánh) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành xong thủ tục nhập khẩu của Công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa phận của Công an cấp xã, thị xã; 

     4. Thời gian tuyển sinh:

– Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: 01/7/2022 đến ngày 3/7/2022.

– Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: Từ ngày 13/7/2022 đến ngày 18/7/2022.

     5. Chỉ tiêu và địa phận tuyển sinh

Số HS trong độ tuổi tuyển sinh qua khảo sát trên địa phận

Chỉ tiêu tuyển sinh 2022 – 2022

Địa bàn tuyển sinh

Số lớp

Số học viên

245

6

245

Xã Mai Lâm

     III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

      1. Phân công trách nhiệm

–  Nhà trường dữ thế chủ động phối phù thích hợp với UBND xã Mai Lâm trong công tác thao tác khảo sát số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa phận được phân công, dữ thế chủ động xây dựng kế hoạch công tác thao tác tuyển sinh vào năm học 2022-2022 của trường, báo cáo phòng GD&ĐT.Tham gia khá đầy đủ những hội nghị hướng dẫn về công tác thao tác tuyển sinh do phòng GD&ĐT tổ chức triển khai hướng dẫn.

–  Thông báo công khai minh bạch tại trường tuyến tuyển sinh do UBND huyện quy định; chỉ tiêu tuyển sinh và những quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời hạn tuyển sinh.

– Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới, học viên và cha mẹ học viên về tuyển sinh trực tuyến.

– Nhà trường xây dựng Hội đồng tuyển sinh trình Trưởng phòng GD&ĐT ra quyết định hành động xây dựng, thành phần gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng, thư ký là thư ký hội đồng  nhà trường và một số trong những uỷ viên. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực thi trang trọng những quy định về công tác thao tác tuyển sinh, đảm bảo đúng chuẩn, khách quan, công minh, đúng chỉ tiêu được giao.

– Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cho những thành viên trong nhà trường; sẵn sàng sẵn sàng đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị; chỉ huy, điều hành quản lý toàn bộ công tác thao tác tuyển sinh.

          – BGH, thư kí hội đồng, những tổ trưởng trình độ và cán bộ văn thư đảm nhiệm công tác thao tác tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ; tương hỗ cha mẹ học viên Đk dự tuyển sinh (nếu tuyển sinh trực tuyến); thực thi quy định công khai minh bạch trong tuyển sinh.

– Kết thúc tuyển sinh Hội đồng tuyển sinh trường lập list học viên được tuyển, báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND xã và phòng GD&ĐT.

     2. Chế độ báo cáo

– Ngày 10/5/2022: nộp Kế hoạch tuyển sinh của trường.

– Ngày 19/7/2022: nộp Báo cáo nhanh về công tác thao tác tuyển sinh.

– Ngày 25/7/2022: nộp Báo cáo chính thức về công tác thao tác tuyển sinh.

     Trên đấy là kế hoạch tuyển sinh lớp 1 vào trường Tiểu học Ngô Tất Tố năm học 2022- 2022. Kính chuyển quý phòng để sở hữu kế hoạch chỉ huy kịp thời.

Nơi nhận:

– UBND xã  (để trình phê duyệt);

– Phòng GD&ĐT (để báo cáo);

– Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

   Ngô Thị Thanh Lợi

PHÊ DUYỆT CỦA UBND XÃ MAI LÂM

CHỦ TỊCH

PHÒNG GD & ĐT TP. THỦ DẦU MỘT
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ TÂN
     
Số:  …. /KH-PT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –  Tự do –  Hạnh phúc

            Phú Tân, ngày 10 tháng 6  năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 662/ KH-PGĐ9T ngày 17/5/2022 của Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo TP. Thủ Dầu Một về tuyển sinh  năm học 2022– 2022;

Căn cứ Đều lệ trường Tiểu học phát hành kèm theo thông tư 41/2010/TT-BGD-ĐT ngày 30/12/2010;
Trường Tiểu học Phú Tân  xây dựng  kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022 – 2022 rõ ràng như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích
   – Huy động 100% trẻ sinh vào năm trước đó đó trên địa phận phường Phú Tân ra lớp 1. Huy động 100% trẻ khuyết tật trên địa phận phường ra lớp. 100% học viên được học 2 buổi/ngày.
          – Thực hiện tốt công tác thao tác phổ cập giáo dục trên địa phận, nâng cao chất lượng giáo dục toàn vẹn và tổng thể.
2. Yêu cầu
– Điều tra đúng chuẩn số trẻ trên địa phận phường Phú Tân sẵn sàng sẵn sàng vào lớp 1 năm học 2022 – 2022.
– Đảm bảo 100% học viên học 2 buổi/ngày.
– Thực hiện công khai minh bạch kế hoạch tuyển sinh thể hiện rõ: chỉ tiêu được tuyển, tuyến tuyển sinh, thời hạn tuyển, hình thức tuyển sinh ( tuyển sinh  trực tiếp).
   – Thực hiện tuyên truyền phổ cập công khai minh bạch những thông tin về công tác thao tác tuyển sinh  của trường. Tạo Đk thuận tiện cho phụ huynh và học viên khi tới xin nhập học.               
II. NỘI DUNG
  Năm học 2022 – 2022, dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh của trường:
 + Số học viên: 400
 + Số lớp: 10 ; Bình quân 40 HS/Lớp.
+ Dự kiến số trẻ phát sinh mới đến: 213
2. Tuyến tuyển sinh:
 Là học viên thuộc toàn bộ những tổ dân phố phường Phú Tân
       3. Đối tượng:
– Học sinh có Hộ khẩu thường trú tại phường Phú Tân hoặc giấy xác nhận tạm trú của công an phường Phú Tân riêng với trẻ từ những tỉnh, thành khác đến.
– Độ tuổi dự tuyển: Trẻ 6 tuổi (năm sinh 2013) thuộc khu vực tuyển sinh của nhà trường, trẻ con khuyết tật, trẻ con có tình hình đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, trẻ con ở quốc tế về nước hoàn toàn có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi.
4. Hồ sơ dự tuyển
+ Đơn xin học lớp 1
+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
+ Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để so sánh xác nhận)
+ Giấy xác nhận tạm trú tại địa phận của công an phường Phú Tân.( nếu trẻ từ tỉnh, thành khác đến)
+ Giấy xác nhận đã qua lớp mẫu giáo( nếu có)
5. Phương thức tuyển sinh : Tuyển sinh trực tiếp.
         6. Thời gian, khu vực tuyển sinh:
         6.1. Thời gian nhận hồ sơ:
                 – Từ ngày thứ nhất/7/2022 đến ngày 05/7/2022
                 – Buổi sáng: từ 7 giờ  đến 11giờ
         6.2. Địa điểm nộp hồ sơ   
+ Tại Phòng học 1.6  và 1.7  Trường Tiểu học Phú Tân
          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công trách nhiệm:
          1.1. Bà: Nguyễn Thị Xắm – Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh:
– Chỉ đạo và triển khai thực thi 3 công khai minh bạch theo Thông tư 36/2022 của Bộ GD&ĐT.
– Xây dựng, trình Phòng GD&ĐT phê duyệt kế hoạch, thông báo tuyển sinh của trường.
– Thông báo, công khai minh bạch, tuyên truyền: Kế hoạch, Thông báo tuyển sinh của trường  đã được PGD&ĐT phê duyệt đến cha mẹ học viên và những lực lượng xã hội qua loa truyền thanh của phường và niêm yết kế hoạch tuyển sinh tại bảng thông báo của trường và văn phòng thành phố, website trường.
– Tổ chức thực thi công tác thao tác tuyển sinh của trường năm học 2022-2022 đúng quy định.
– Phân công, kiểm tra giám sát, nhìn nhận, đôn đốc những thành viên của ban tuyển sinh thực thi khá đầy đủ, đúng tiến độ, đúng quy định trách nhiệm được phân công.
– Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản trị và vận hành cấp trên về công tác thao tác tuyển sinh của cty.
1.2. Bà  Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phó Hiệu trưởng – Phó quản trị Hội đồng tuyển sinh:
– Theo dõi, đôn  đốc  những thành  viên trong hội  đồng  tuyển sinh nhận  hồ sơ  đúng theo quy định.
– Tổng hợp báo cáo list học viên đã tuyển theo thời hạn quy định về Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và đào tạo và giảng dạy đúng thời hạn quy định..
 1.3. Bà  Đào Thị Kim Thúy – Phó Hiệu trưởng – Phó quản trị Hội đồng tuyển sinh:
– Theo dõi, đôn  đốc  những thành  viên trong hội  đồng  tuyển sinh  tiếp nhận  hồ sơ  đúng theo quy định.
– Thực hiện kiểm tra, ra soát từng hồ sơ được tiếp nhận đúng theo quy định. Đồng thời báo cáo Hiệu trưởng những trường hợp tiếp nhận hồ sơ không đúng quy  định.
1.4. Bà Nguyễn cẩm Lệ, Phạm ngọc Nhung:
 – Hàng ngày nhập list học viên theo mẫu.
 – Tổng hợp theo mẫu và báo cáo hằng ngày cho BGH thông qua địa chỉ mail thành viên.
          1.5. Các thành viên còn sót lại
           – Bà Trần Thị Thu Thủy, Khiếu Thị Phúc, Nguyễn Thị Thanh Lê tiếp nhận hồ sơ thành phố 1.
           – Bà Nguyễn Thị Vân, Ngô Văn Bé , phan Thị Ngọc Nở  tiếp nhận hồ sơ thành phố 3.
           – Bà Đỗ Thị Yến, Nguyễn Thị Khánh Hòa tiếp nhận hồ sơ thành phố 2
         2. Chế độ báo cáo:
– Ngày 10/6/2022  : Xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào năm học 2022 – 2022.
           –  Từ ngày 25/6 /2022 đến ngày 4/7/ 2022  niêm yết thông báo tuyển sinh tại trụ sở những tổ dân phố, bảng tin của nhà trường, đọc tin qua khối mạng lưới hệ thống đài truyền thanh phường, công khai minh bạch trên trang  Web của trường.
– 01/7/2022 đến 05/7/2022 nhận hồ sơ.
– 08 giờ ngày 10/7/ 2022: họp Ban tuyển sinh xét duyệt hồ sơ
– 08 giờ ngày 11/7/2022 : Ban Giám hiệu tiến hành phân lớp và lập list  báo cáo về Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy.
Trên đấy là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 của trường Tiểu học Phú Tân năm học 2022- 2022./.
PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC
TRƯỞNG PHÒNG                          HIỆU TRƯỞNG
 

                                Nguyễn Thị Xắm

Nơi nhận:
– Phòng GD&ĐT Thủ Dầu Một;(để phê duyệt)
– UBND phường; (để phối hợp)
– Các bộ phận nhà trường; (để thực thi)
– Lưu: VT.  
 

Tập tin : ke-hoach-tuyen-sinh-2022-2022.doc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Reply
0
0
Chia sẻ

Review Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm 2022 ?

You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm 2022 miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm 2022 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Kế #hoạch #tuyển #sinh #lớp #năm