Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Khẳng định nào dưới đấy là không đúng thời cơ những doanh nghiệp thực thi bình đẳng trong marketing thương mại 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Khẳng định nào dưới đấy là không đúng thời cơ những doanh nghiệp thực thi bình đẳng trong marketing thương mại được Update vào lúc : 2022-04-02 22:55:13 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

36

Vị trí, vai trò, hiệu suất cao trách nhiệm, tổ chức triển khai cỗ máy của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

1. Vị trí của Công đoàn Việt Nam Vị trí của Công đoàn là vị thế của Công đoàn trong khối mạng lưới hệ thống chính trị – xă hội, là quan hệ của Công đoàn với những tổ chức triển khai đó. – Công đoàn Việt Nam là tổ chức triển khai chính trị – xă hội to lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người dân lao động tự nguyện lập ra nhằm mục đích mục tiêu tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh về mọi mặt; đại diện thay mặt thay mặt và bảo vệ những quyền, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, thống nhất tăng trưởng chủ nghĩa xă hội. – Công đoàn Việt Nam là thành viên của khối mạng lưới hệ thống chính trị và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là TT tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân, lao động. Vị trí của Công đoàn Việt Nam được Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam và toàn thể công nhân, viên chức, lao động thừa nhận. *Công đoàn có quan hệ với tổ chức triển khai khác trong khối mạng lưới hệ thống chính trị, xă hội như sau: a) Mối quan hệ giữa Công đoàn Việt Nam với Đảng Cộng sản Việt Nam Công đoàn Việt nam là sợi dây tiếp nối đuôi nhau giữa Đảng với giai cấp công nhân, với toàn thể người lao động. Mối quan hệ giữa Công đoàn và Đảng Cộng sản trong chặng đầu quá độ lên chủ nghĩa xă hội ở việt nam thể hiện: Vai tṛ lănh đạo của Đảng riêng với Công đoàn, mặt khác thể hiện trách nhiệm của Công đoàn trong việc thực thi đường lối, chủ trương của Đảng, và tham gia xây dựng Đảng. + Công đoàn hoạt động và sinh hoạt giải trí không thể thiếu sự lănh đạo của Đảng v́ Đảng là bộ phận tiên phong nhất, tích cực nhất của giai cấp công nhân. Sự lănh đạo của Đảng riêng với Công đoàn được h́nh thành trong lịch sử đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam. Dưới sự lănh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam đă tham gia tích cực trong cuộc cách mạng dân tộc bản địa dân gia chủ dân, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong cách mạng xă hội chủ nghĩa ở Việt Nam. + Đảng lănh đạo Công đoàn bằng đường lối, chủ trương Nghị quyết của Đại hội, Nghị quyết của cấp uỷ Đảng. Công đoàn Việt Nam với hiệu suất cao của ḿnh triển khai đường lối, chủ trương Nghị quyết của Đảng thành chương tŕnh công tác thao tác của tổ chức triển khai ḿnh. + Đảng lănh đạo Công đoàn thông qua phát huy vai tṛ của từng đảng viên trong tổ chức triển khai Công đoàn những cấp. + Đảng tôn trọng tính độc lập về mặt tổ chức triển khai của tổ chức triển khai Công đoàn, không can thiệp, không g̣ ép cán bộ của Đảng làm công tác thao tác Công đoàn. Đảng chỉ trình làng những đảng viên là đoàn viên ưu tú để Công đoàn xem xét, tin tưởng bầu vào Ban lănh đạo Công đoàn những cấp thông qua Đại hội. + Tính độc lập về mặt tổ chức triển khai của Công đoàn nghĩa là: Công đoàn xây dựng tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí phù phù thích hợp với điều lệ của tổ chức triển khai Công đoàn Việt Nam trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Công đoàn những cấp. Cần tránh nhận thức sai lầm không mong muốn về sự việc lănh đạo của Đảng riêng với Công đoàn là yếu tố can thiệp trực tiếp của Đảng vào việc làm của Công đoàn. Đảng không gán ghép cán bộ của Đảng làm công tác thao tác Công đoàn, mà Đảng chỉ trình làng những Đảng viên tốt để Đại hội Công đoàn lựa chọn và bầu vào những cương vị lănh đạo Công đoàn. Đồng thời không được giống hệt tính độc lập về mặt tổ chức triển khai của Công đoàn với việc “khác lạ”, “trung lập”, “trái chiều”, “tách biệt” của Công đoàn với Đảng dẫn đến xa rời sự lănh đạo của Đảng riêng với Công đoàn; Nếu nhằm mục đích lẫn sẽ dẫn đến việc lệch lạc tiềm năng hoạt động và sinh hoạt giải trí và không c̣n đúng bản chất của Công đoàn cách mạng. + Đảng kiểm tra Công đoàn thực thi đường lối, chủ trương của Đảng. b) Trách nhiệm của Công đoàn Việt Nam riêng với Đảng + Công đoàn là người tuyên truyền, phổ cập chủ trương, đường lối, chính sách chủ trương và Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng công nhân, viên chức và lao động, đồng thời vận động tổ chức triển khai cho công nhân, viên chức và lao động thực thi trang trọng. + Công đoàn thường xuyên tổ chức triển khai cho quần chúng tham gia góp ư xây dựng Đảng với tinh thần thẳng thắn, chân t́nh trung thực và xây dựng. + Công đoàn thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện công nhân, viên chức và lao động, từ để lựa chọn, trình làng những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, nhằm mục đích tương hỗ update, tăng cường thành phần công nhân trong Đảng. + Công đoàn nắm những tâm tư nguyện vọng, nguyện vọng, những bức xúc của quần chúng công nhân, viên chức, lao động phản ánh với Đảng, để Đảng nghiên cứu và phân tích đưa ra đường lối, chủ trương đúng đắn, phục vụ yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của quần chúng công nhân, viên chức lao động. c) Mối quan hệ giữa Công đoàn Việt Nam với Nhà nước + Dưới chủ nghĩa xă hội quan hệ giữa Công đoàn Việt Nam với Nhà nước là quan hệ b́nh đẳng, hợp tác, tôn trọng, phối hợp ngặt nghèo với nhau trong những mặt hoạt động và sinh hoạt giải trí nhằm mục đích thực thi tiềm năng chung là: “Dân giàu, nước mạnh, xă hội công minh, dân chủ và văn minh”. + Nhà nước luôn tạo ra cho tổ chức triển khai Công đoàn về Đk vật chất, phát hành những văn bản pháp lư tạo cơ sở pháp lư cho Công đoàn hoạt động và sinh hoạt giải trí. Giữa Công đoàn và Nhà nước không còn sự trái chiều. + Công đoàn Việt Nam luôn cộng tác đắc lực với Nhà nước, góp thêm phần xây dựng cơ quan ban ngành thường trực Nhà nước không ngừng nghỉ vững mạnh. Công đoàn là người phục vụ, tu dưỡng, rèn luyện những cán bộ ưu tú cho Đảng và Nhà nước.

2. Vai trò của Công đoàn Việt Nam.

Nói vai tṛ của tổ chức triển khai là nói tới sự tác động của tổ chức triển khai đó đến tiến tŕnh tăng trưởng của lịch sử và cách mạng, được phản ánh trên nghành kinh tế tài chính, chính trị, xă hội và tư tưởng mà tổ chức triển khai đó tồn tại và tăng trưởng. a) Khi chưa giành được cơ quan ban ngành thường trực Công đoàn có vai tṛ là trường học đấu tranh giai cấp, Công đoàn vận động, tổ chức triển khai công nhân, lao động đấu tranh chống lại giai cấp tư sản, bảo vệ quyền, lợi của công nhân, lao động. Cuộc đấu tranh của Công đoàn ngày càng tăng trưởng, từ đấu tranh kinh tế tài chính sang đấu tranh chính trị với mục tiêu lật đổ giai cấp thống trị xoá bỏ chính sách người bóc lột người, giành cơ quan ban ngành thường trực về tay giai cấp công nhân. Ngày nay, trong Đk nền kinh tế thị trường tài chính hàng hoá nhiều thành phần theo khuynh hướng xă hội chủ nghĩa, vai tṛ của Công đoàn Việt nam ngày càng xác lập. Hiến pháp nước Công hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam (1992) chương I. Điều 10 đă ghi rơ: “Công đoàn là tổ chức triển khai chính trị – xă hội của giai cấp công nhân và của người lao động. Cùng với cơ quan Nhà nước, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai xă hội chăm sóc bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động khác, tham gia quản lư Nhà nước và xă hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ quan Nhà nước, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, giáo dục công nhân, viên chức và những người dân lao động khác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Luật Công đoàn đă được Quốc hội nước Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua (tại kỳ họp thứ 7 khoá VIII ngày 30/6/1990) đă xác lập: “Công đoàn là tổ chức triển khai chính trị – xă hội to lớn của giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam tự nguyện lập ra dưới sự lănh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là thành viên trong khối mạng lưới hệ thống chính trị của xă hội Việt Nam, là trường học chủ nghĩa xă hội của người lao động”. Vai tṛ của Công đoàn Việt Nam ngày này càng được mở rộng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, tân tiến hoá giang sơn. Sự mở rộng vai tṛ Công đoàn là phù phù thích hợp với tính tất yếu, khách quan, tính qui luật vận động và tăng trưởng của tổ chức triển khai Công đoàn, nó phù phù thích hợp với qui luật chung của quá tŕnh xây dựng chủ nghĩa xă hội. Thực tế, trong đoạn đường lịch sử của giang sơn trong năm qua, Công đoàn Việt Nam đă trưởng thành nhanh gọn, thể hiện rơ vai tṛ của ḿnh riêng với xă hội, Công đoàn đă thu hút, vận động giáo dục, tổ chức triển khai công nhân, viên chức và lao động tham gia tích cực vào công cuộc cách mạng. Trong những nghành của đời sống xă hội (kinh tế tài chính, chính trị, xă hội, văn hoá và tư tưởng), Công đoàn đă tỏ rơ sự tham gia tích cực, tác động mạnh mẽ và tự tin của ḿnh thông qua khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai từ TW đến địa phương, ngành, cơ sở, thông qua lực lượng đoàn viên, Công nhân, viên chức và lao động đă đạt được những thành tựu to lớn góp thêm phần xứng danh vào sự nghiệp cách mạng của Đảng. Vai tṛ của Công đoàn Việt Nam thể hiện trong những nghành: * Trong nghành chính trị Công đoàn có vai tṛ to lớn trong việc góp thêm phần xây dựng và nâng cao hiệu suất cao của khối mạng lưới hệ thống chính trị – xă hội xă hội chủ nghĩa. Tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, bảo vệ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động, từng bước hoàn thiện nền dân chủ xă hội chủ nghĩa, bảo vệ thực thi pháp lý và để Nhà nước thực sự là Nhà nước của dân, do dân và v́ dân. Để đảm bảo sự ổn định về chính trị. * Trong nghành kinh tế tài chính: Công đoàn tham gia xây dựng hoàn thiện cơ chế quản lư kinh tế tài chính nhằm mục đích xoá bỏ quan liêu, bao cấp, củng cố nguyên tắc triệu tập trên cơ sở mở rộng dân chủ. Góp phần củng cố những thành tựu kinh tế tài chính văn hoá và khoa học kỹ thuật đă đạt được trong trong năm thực thi đường lối thay đổi của Đảng. Tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí của những thành phần kinh tế tài chính trong số đó kinh tế tài chính Nhà nước giữ vai tṛ chủ yếu, link và tương hỗ những thành phần kinh tế tài chính khác tăng trưởng có lợi cho quốc kế dân số. Đẩy mạnh công nghiệp hoá – tân tiến hoá giang sơn, từng bước đưa kinh tế tài chính tri thức vào Việt Nam, góp thêm phần nhanh gọn hội nhập với khu vực và toàn thế giới. Đặc biệt, trong Đk nền kinh tế thị trường tài chính thị trường theo khuynh hướng xă hội chủ nghĩa, việc tăng cường hoạt động và sinh hoạt giải trí của những thành phần kinh tế tài chính vẫn đảm bảo cho kinh tế tài chính quốc doanh giữ vị trí then chốt, đóng vai tṛ chủ yếu. * Trong nghành văn hoá – tư tưởng: Trong nền kinh tế thị trường tài chính nhiều thành phần Công đoàn phát huy vai tṛ của ḿnh trong việc giáo dục công nhân, viên chức và lao động nâng cao lập trường giai cấp, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, tiềm năng cho mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí, phát huy những giá trị cao đẹp, truyền thống cuội nguồn văn hoá dân tộc bản địa và tiếp thu những thành tựu tiên tiến và phát triển của văn minh quả đât góp thêm phần xây dựng nền văn hoá tiên tiến và phát triển, đậm đà bản sắc dân tộc bản địa Việt Nam. * Trong nghành xă hội: Công đoàn có vai tṛ trong tham gia xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, không ngừng nghỉ nâng cao tŕnh độ giác ngộ chính trị, tính tổ chức triển khai kỷ luật, tŕnh độ văn hoá, khoa học kỹ thuật, có nhăn quan chính trị, thực sự là lực lượng ṇng cốt của khối liên minh công – nông – trí thức, làm nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân, là cơ sở vững chãi đảm bảo vai tṛ lănh đạo của Đảng và tăng cường sức mạnh mẽ và tự tin của Nhà nước.

3. Chức năng trách nhiệm của Công đoàn Việt Nam

Vai tṛ và hiệu suất cao của Công đoàn có mối liên hệ khăng khít với nhau. Từ tính chất, vị trí, vai tṛ sẽ xác lập hiệu suất cao Công đoàn và khi thực thi tốt hiệu suất cao sẽ làm cho vai tṛ Công đoàn ngày càng củng cố và nâng cao. Chức năng Công đoàn mang tính chất chất khách quan, nó tồn tại không tùy từng ư chí, nguyện vọng của mỗi đoàn viên, nó được xác lập bởi tính chất, vị trí và vai tṛ của tổ chức triển khai Công đoàn. Không ai hoàn toàn có thể tuỳ tiện gắn cho Công đoàn những hiệu suất cao không phù phù thích hợp với bản chất. Song, cũng tránh việc cố định và thắt chặt một cách cứng nhắc hiệu suất cao Công đoàn. Cùng với việc tăng trưởng của xă hội, hiệu suất cao Công đoàn cũng tăng trưởng, ở mỗi một Đk lịch sử – xă hội rất khác nhau, Công đoàn thực thi những hiệu suất cao rất khác nhau và nó luôn luôn luôn được tương hỗ update những nội dung mới, ư nghĩa mới. Đồng thời sự tăng trưởng hiệu suất cao không nghĩa là phủ định, rũ bỏ những hiệu suất cao đă có của Công đoàn. V́ vậy, cần hiểu đúng để tránh sự tŕ trệ, bảo thủ, đồng thời tránh sa vào tư tưởng nóng vội, phủ định một cách vô vị trí căn cứ những hiệu suất cao của Công đoàn. Các hiệu suất cao của Công đoàn gắn chặt với những mặt hoạt động và sinh hoạt giải trí của đời sống xă hội: Sản xuất – marketing thương mại, quản lư, kinh tế tài chính, chính trị, tư tưởng, văn hoá – xă hội, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Chức năng của Công đoàn trong chủ nghĩa xă hội khác hoàn toàn về chất so với hiệu suất cao của Công đoàn trong chủ nghĩa tư bản, có sự rất khác nhau đó là vì sự thay đổi vị trí, vai tṛ của giai cấp công nhân và tổ chức triển khai Công đoàn trong xă hội quyết định hành động. Công đoàn Việt Nam có tính chất quần chúng và tính chất giai cấp của giai cấp công nhân và có 3 hiệu suất cao sau: – Chức năng thứ nhất, đại diện thay mặt thay mặt và bảo vệ những quyền, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ. Một trong những hiệu suất cao của Công đoàn Việt Nam lúc bấy giờ là bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức và lao động. Công đoàn Việt Nam phải thực thi hiệu suất cao bảo vệ quyền, quyền lợi công nhân lao động v́: tŕnh độ và kinh nghiệm tay nghề quản lư của cơ quan ban ngành thường trực những cấp c̣n non kém, cỗ máy Nhà nước c̣n quan liêu, hành chính dẫn đến một số trong những người dân, một số trong những bộ phận thờ ơ trước quyền lợi của công nhân, viên chức và lao động, t́nh trạng tham ô, lăng phí, móc ngoặc, hối lộ, tham nhũng, vi phạm đến quyền lợi, đời sống người lao động vẫn c̣n tồn tại không thể ngay một lúc xoá bỏ hết được. V́ vậy, Công đoàn phải là người bảo vệ quyền lợi công nhân, viên chức và lao động chống lại tệ nạn quan liêu, chống lại những biểu lộ xấu đi. Đó là yếu tố bảo vệ đặc biệt quan trọng khác hoàn toàn với việc bảo vệ trong chủ nghĩa tư bản. Công đoàn Việt Nam thực thi hiệu suất cao bảo vệ quyền, quyền lợi người lao động không bằng phương pháp đấu tranh chống lại Nhà nước làm suy yếu Nhà nước, không mang tính chất chất đối kháng giai cấp, không phải là đấu tranh giai cấp. trái lại Công đoàn c̣n vận động, tổ chức triển khai cho công nhân viên cấp dưới chức lao động tham gia xây dựng Nhà nước trong sáng vững mạnh. Đồng thời Công đoàn cũng bảo vệ chính quyền lợi của Nhà nước – Nhà nước của dân, do dân, v́ dân. Đấu tranh chống lại những thói hư tật xấu của một số trong những người dân, nhóm người lỗi thời bị tha hoá, đấu tranh chống lại những hành vi vi phạm pháp lý Nhà nước, bảo vệ cơ quan ban ngành thường trực Nhà nước. Thực tế lúc bấy giờ của việt nam, trong Đk hàng hoá nhiều thành phần, những xí nghiệp tư nhân, link kinh doanh, xí nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế, công nhân, lao động thao tác trong sự quản lư của chủ xí nghiệp (không phải xí nghiệp quốc doanh), đă xuất hiện quan hệ chủ thợ, t́nh trạng vi phạm dến quyền, quyền lợi công nhân lao động có Xu thế tăng trưởng. V́ vậy, chức năngbảo vệ quyền lợi công nhân, viên chức và lao động của Công đoàn có ư nghĩa trọng điểm. Để thực thi hiệu suất cao bảo vệ quyền lợi, Công đoàn dữ thế chủ động tham gia cùng cơ quan ban ngành thường trực t́m việc làm và tạo Đk thao tác cho công nhân, lao động; Công đoàn tham gia trong nghành nghề tiền lương, tiền thưởng, nhà tại, trong việc kư phối hợp đồng lao động của công nhân, lao động; đại diện thay mặt thay mặt công nhân, lao động kư kết thoả ước lao động tập thể; trong yếu tố thương lượng, xử lý và xử lý tranh chấp lao động; tổ chức triển khai đ́nh công theo Bộ luật lao động. Quản lư và sử dụng quĩ phúc lợi tập thể và sự nghiệp phúc lợi tập thể; bảo hiểm xă hội; bảo lãnh lao động; tham gia xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo của công nhân, viên chức và lao động; phát huy dân chủ, b́nh đẳng, công minh xă hội; tăng trưởng những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch, thăm quan nghỉ mát. Trong quá tŕnh thực thi những nội dung hoạt động và sinh hoạt giải trí nhằm mục đích thực thi hiệu suất cao bảo vệ quyền lợi cần nhận thức khá đầy đủ và thâm thúy những yếu tố cơ bản như: Lợi ích người lao động gắn sát với quyền lợi của Nhà nước, của tập thể, sự tồn tại của Nhà nước đó đó là yếu tố đảm bảo quyền lợi cho những người dân lao động. Lợi ích của người lao động không riêng gì có thuần tuư ở cơm ăn, áo mặc mà cao hơn là quyền lợi chính trị (đại diện thay mặt thay mặt là Nhà nước), quyền lợi kinh tế tài chính, quyền lợi văn hoá, tinh thần, quyền lợi trước mắt, hằng ngày, lâu dài, quyền lợi thành viên, tập thể, Nhà nước. + Nhà nước là người bảo vệ, Công đoàn là người bảo vệ quyền lợi công nhân, viên chức và lao động. Đây là yếu tố quan trọng nói lên quan hệ khăng khít, biện chứng giữa quyền hạn. Đồng thời, nó là cơ sở nhận thức về quyền lợi công nhân, viên chức và lao động trong Đk mới, thể hiện đúng bản chất cách mạng của Công đoàn Việt Nam. Chức năng thứ hai, tham gia quản lư Nhà nước, quản lư kinh tế tài chính – xă hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ quan Nhà nước, tổ chức triển khai kinh tế tài chính. Trong Đk giai cấp công nhân giành được cơ quan ban ngành thường trực người lao động trở thành người chủ, họ có quyền và có trách nhiệm tham gia quản lư kinh tế tài chính, xă hội. V́ vậy, yếu tố tham gia quản lư đă trở thành hiệu suất cao của Công đoàn. Tuy nhiên cần nhận thức rằng, Công đoàn tham gia quản lư chứ không làm thay, không cản trở, không can thiệp thô bạo vào việc làm quản lư của Nhà nước. Công đoàn tham gia quản lư thực ra là để thực thi quyền của Công đoàn, quyền của công nhân, viên chức, lao động, và để bảo vệ khá đầy đủ những quyền quyền lợi của người lao động. Ngày nay, trong Đk nền kinh tế thị trường tài chính thị trường theo khuynh hướng xă hội chủ nghĩa, khi thực thi hiệu suất cao tham gia quản lư Công đoàn Việt Nam cần quan tâm đến việc tăng trưởng tiềm năng lao động, phát huy sáng tạo độc lạ, cùng giám đốc, thủ trưởng cty t́m nguồn vốn, thị trường để mở rộng sản xuất – marketing thương mại, xử lý và xử lý việc làm cho những người dân lao động. Kiểm tra, giám sát hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ quan ban ngành thường trực, chống quan liêu tham nhũng. Những nội dung Công đoàn Việt Nam tham gia quản lư * Tổ chức trào lưu thi đua lao động giỏi trong công nhân, viên chức và lao động là giải pháp tổng hợp để họ trực tiếp tham gia quản lư. * Tham gia xây dựng kế hoạch tạo việc làm và Đk thao tác cho công nhân lao động. * Tham gia xây dựng, hoàn thiện những chính sách, chủ trương liên quan trực tiếp đến người lao động như; tiền lương, tiền thưởng, nhà tại… * Tham gia xử lý và xử lý khiếu nại tố cáo của công nhân, viên chức và LĐ. * Tham gia xây dựng, hoàn thiện những chủ trương xă hội: Bảo hiểm xă hội, bảo hiểm y tế, chủ trương dân số kế hoạch hoá gia đ́nh, trào lưu tri ân đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ xă hội. * Vận động và tổ chức triển khai tốt Đại hội công nhân viên cấp dưới chức, Hội nghị cán bộ công chức (cty hành chính vì sự nghiệp) ở cty. * Công đoàn tham gia vào việc hoạch định kế hoạch sản xuất, marketing thương mại và góp vốn đầu tư, đồng thời kiểm tra, giám sát những việc làm đă được hoạch định. * Tham gia xây dựng và thực thi những chủ trương liên quan đến quyền, lợi và trách nhiệm và trách nhiệm của người lao động. Kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, chủ trương của cty. Chức năng thứ ba, giáo dục, động viên CNVCLĐ phát huy quyền làm chủ giang sơn, thực thi trách nhiệm và trách nhiệm công dân, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Chức năng giáo dục của Công đoàn Việt Nam ngày càng mở rộng và tăng trưởng thông qua hoạt động và sinh hoạt giải trí thực tiễn trong lao động sản xuất và tham gia những trào lưu thi đua…góp thêm phần cho công nhân, viên chức và lao động nhận thức và hiểu được quyền lợi của tớ gắn với quyền lợi tập thể, quyền lợi của xă hội. Muốn có quyền lợi và muốn quyền lợi của ḿnh được bảo vệ trước hết, phải thực thi tốt trách nhiệm và trách nhiệm lao động, trách nhiệm và trách nhiệm của người công dân riêng với cơ quan, xí nghiệp và xă hội. Trên cơ sở đó xây dựng ư thức lao động mới, lao động có kỷ luật và có tác phong công nghiệp. Nâng cao tinh thần tự giác học tập văn hoá, chính trị, trình độ, trách nhiệm, rèn luyện tay nghề để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, tân tiến hoá giang sơn. + Công đoàn tuyên truyền, giáo dục cho công nhân, viên chức và lao động vững tin vào đường lối xây dựng chủ nghĩa xă hội, tăng trưởng kinh tế tài chính – xă hội mà Đảng ta đă lựa chọn. Giáo dục đào tạo và giảng dạy truyền thống cuội nguồn cách mạng của dân tộc bản địa, của địa phương (nhất là riêng với công nhân lao động trẻ). + Tuyên truyền chủ trương, pháp lý của Nhà nước. Giáo dục đào tạo và giảng dạy nâng cao đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, xây dựng lối sống văn hoá lành mạnh, sống và thao tác theo pháp lý góp thêm phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh. Với tinh thần thường xuyên cảnh giác và đấu tranh chống lại những thủ đoạn thù địch. Chức năng của Công đoàn là một chính thể, một khối mạng lưới hệ thống đồng điệu, trong số đó hiệu suất cao bảo vệ quyền lợi rất là được đánh giá trọng, mang ư nghĩa TT, là tiềm năng hoạt động và sinh hoạt giải trí của Công đoàn Việt Nam; hiệu suất cao tham gia quản lư mang ư nghĩa phương tiện đi lại; hiệu suất cao giáo dục mang ư nghĩa tạo động lực tinh thần để đạt được tiềm năng. Do vậy, Công đoàn Việt Nam đồng thời quan tâm tới cả 3 hiệu suất cao không coi nhẹ hiệu suất cao này, xem nặng hiệu suất cao kia.

4. Tổ chức cỗ máy của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Công đoàn Việt Nam Tổ chức theo những cấp cơ bản sau:

4. 1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

+ Là cơ quan lănh đạo của những cấp Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thay mặt cho công nhân, viên chức và lao động tham gia quản lư kinh tế tài chính, quản lư Nhà nước, tham gia xây dựng pháp lý, chính sách chủ trương liên quan đến quyền lơị, trách nhiệm và trách nhiệm của công nhân, viên chức và lao động tham gia quản lư kinh tế tài chính, quản lư Nhà nước, tham gia xây dựng pháp lý, chính sách chủ trương liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm và trách nhiệm của công nhân, viên chức và lao động. + Thực hiện công tác thao tác kiểm tra, giám sát hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ quan Nhà nước. + Tổ chức trào lưu thi đua trong công nhân viên cấp dưới chức và lao động, tăng trưởng phi hành đoàn viên, xây dựng tổ chức triển khai, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn phục vụ yêu cầu của trào lưu công nhân, Công đoàn. + Thông qua quyết toán và dự trù ngân sách thường niên và tiến hành công tác thao tác đối ngoại theo đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam

4. 2. Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau này gọi là Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố) và Công đoàn ngành Trung ương.

+ Là tổ chức triển khai Công đoàn theo địa phận, tỉnh, thành phố có trách nhiệm đại diện thay mặt thay mặt, bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động trên địa phận. Triển khai thực thi những Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và Nghị quyết Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh, thành phố. + Tham gia với cấp uỷ Đảng, những cty Nhà nước tỉnh, thành phố về chủ trương tăng trưởng kinh tế tài chính, xă hội, văn hoá giáo dục, những yếu tố liên quan đến đời sống, việc làm, Đk thao tác của công nhân, viên chức, lao động. + Tổ chức những trào lưu thi đua, những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt xă hội của công nhân, viên chức và lao động trên địa phận. + Phối phù thích hợp với cơ quan hiệu suất cao của Nhà nước tổ chức triển khai kiểm tra việc thực thi pháp lý, những chủ trương về lao động, tiền lương, bảo lãnh lao động, bảo hiển xă hội, bảo hiểm y tế và những chủ trương khác có liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm và trách nhiệm người lao động tại địa phương. + Tham gia hội đồng trọng tài lao động và bảo vệ an toàn và uy tín lao động ở địa phương, hướng dẫn, chỉ huy xử lý và xử lý tranh chấp lao động. Chỉ đạo Công đoàn ngành địa phương, Công đoàn quận huyện, thị xă và những Công đoàn trực thuộc thực thi tốt hiệu suất cao, trách nhiệm của ḿnh. + Tổ chức giáo dục nâng cao tŕnh độ văn hoá, trách nhiệm và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt văn hoá, thể dục – thể thao trong công nhân, viên chức, lao động. + Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công đoàn ngành Trung ương nên phải phối hợp ngặt nghèo, để cùng nhau chỉ huy thực thi trách nhiệm của Công đoàn những cấp thuộc ngành trên địa phận và lănh thổ.

4.3. Công đoàn cấp trên cơ sở

+ Công đoàn cấp trên trực tiếp của Công đoàn cơ sở gồm Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn ngành nghề địa phương, Công đoàn quận huyện, thị xă, thành phố thuộc tỉnh, Công đoàn những cty Bộ; Công đoàn ngành giáo dục quận, huyện trực thuộc Liên đoàn lao động quận, huyện. + Công đoàn ngành địa phương là Công đoàn cấp trên cơ sở, là tổ chức triển khai Công đoàn của công nhân, viên chức và lao động cùng ngành, nghề thuộc những thành phần kinh tế tài chính trên địa phận tỉnh, thành phố. a) Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn ngành địa phương + Tổ chức triển khai những chủ trương công tác thao tác của Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, của Công đoàn ngành TW và Nghị quyết của Công đoàn cấp ḿnh. + Tham gia với cơ quan ban ngành thường trực cùng cấp về tăng trưởng kinh tế tài chính – Xă hội của ngành địa phương, những yếu tố có liên quan đến trách nhiệm và quyền lợi ngành nghề, xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức và lao động trong ngành. + Hướng dẫn, thông tin về những chính sách, chủ trương, khoa học kỹ thuật, ngành, nghề. Tổ chức những trào lưu thi đua, giáo dục truyền thống cuội nguồn, trách nhiệm và trách nhiệm, quyền lợi của công nhân, viên chức và lao động trong ngành. Phối phù thích hợp với Liên đoàn Lao động huyện, quận, thị xă, thành phố (thuộc tỉnh) hướng dẫn, chỉ huy, kiểm tra việc thực thi những chính sách, chủ trương ngành, nghề, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công nhân, viên chức và lao động trong ngành. + Thực hiện công tác thao tác tổ chức triển khai, cán bộ theo phân cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, xây dựng Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn vững mạnh, tập huấn tu dưỡng cán bộ Công đoàn. b) Nhiệm vụ và quyền hạn của Công đoàn Tổng công ty + Công đoàn Tổng công ty là Công đoàn cấp trên cơ sở, là tổ chức triển khai Công đoàn của công nhân, viên chức và lao động trong những công ty. + Triển khai thực thi những Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương công tác thao tác của Công đoàn cấp trên và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Tổng công ty. + Tham gia với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về qui hoạch, kế hoạch và tiềm năng tăng trưởng kinh tế tài chính của Tổng công ty, tham gia xây dựng và kiểm tra giám sát việc thực thi nội qui, qui chế, chính sách tiền lương, tiền thưởng và những qui định có liên quan đến quyền và quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức và lao động Tổng công ty. + Phối phù thích hợp với trình độ thực thi thiết chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức triển khai Đại hội công nhân, viên chức, đại diện thay mặt thay mặt cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức và lao động kư thoả ước lao động tập thể với Tổng giám đốc phù phù thích hợp với những qui định của pháp lý, tham gia những Hội đồng của Tổng công ty để xử lý và xử lý những yếu tố có liên quan đến công nhân, viên chức và lao động. + Chỉ đạo những Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Tổng công ty thực thi những h́nh thức tham gia quản lư, thực thi Luật lao động, tổ chức triển khai trào lưu thi đua, tuyên truyền, giáo dục theo điểm lưu ý ngành, nghề, hướng dẫn công tác thao tác bảo lãnh lao động, bảo hiểm xă hội, bảo hiểm y tế và những chính sách, chủ trương ngành, nghề khác. + Quyết định xây dựng hoặc giải thể những Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Tổng công ty phù phù thích hợp với những nguyên tắc và qui định của Tổng Liên đoàn, thực thi công tác thao tác cán bộ theo sự phân công của Công đoàn cấp trên, chỉ huy xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. + Tiếp nhận ư kiến tham gia và chỉ huy của những Liên đoàn Lao động địa phương riêng với những Công đoàn cơ sở. Công đoàn cơ sở là thành viên của Công đoàn Tổng công ty đóng trên địa phận địa phương.

4. 4. Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn.

+ Công đoàn cơ sở được xây dựng ở những doanh nghiệp thuộc những thành phần kinh tế tài chính, những cty sự nghiệp và cơ quan Nhà nước, những tổ chức triển khai chính trị – xă hội, những tổ chức triển khai xă hội có 5 đoàn viên trở lên và được Công đoàn cấp trên Quyết định công nhận. + Nghiệp đoàn Lao động, tập hợp những người dân lao động tự do hợp pháp cùng ngành, nghề được xây dựng theo địa phận hoặc theo cty lao động có mười đoàn viên trở lên và được Công đoàn cấp trên ra Quyết định công nhận. Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn được tổ chức triển khai theo 4 loại h́nh sau: – Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn không còn tổ công đoàn, tổ nghiệp đoàn. – Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn có tổ công đoàn, tổ nghiệp đoàn. – Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn có công đoàn bộ phận, có nghiệp đoàn bộ phận. – Công đoàn cơ sở có Công đoàn cơ sở thành viên. Các Công đoàn cơ sở tuỳ theo từng loại h́nh doanh nghiệp mà xây dựng những chương tŕnh, kế hoạch, nội dung hoạt động và sinh hoạt giải trí phù phù thích hợp với Đk công tác thao tác, sản xuất marketing thương mại nhằm mục đích thực thi hiệu suất cao cơ bản của Công đoàn, không ngừng nghỉ chăm sóc, bảo vệ quyền lợi góp thêm phần ổn định việc làm, thu nhập và đời sống và cống hiến cho những người dân lao động. Cụ thể: – Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong những cty Nhà nước, cty sự nghiệp, cơ quan của tổ chức triển khai chính trị, chính trị – xă hội và tổ chức triển khai xă hội nghề nghiệp. 1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước và trách nhiệm của tổ chức triển khai Công đoàn. Giáo dục đào tạo và giảng dạy nâng cao tŕnh độ chính trị, văn hoá, pháp lý, khoa học kỹ thuật, trình độ trách nhiệm. 2. Kiểm tra, giám sát việc thi hành những chính sách, chủ trương, pháp lý, bảo vệ việc thực thi quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn ngừa xấu đi, tham nhũng và những tệ nạn xă hội. Phát hiện và tham gia xử lý và xử lý khiểu nại, tố cáo, xử lý và xử lý những tranh chấp lao động và thực thi những quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp lý. 3. Phối phù thích hợp với thủ trưởng hoặc người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty tổ chức triển khai thực thi Quy chế dân chủ, tổ chức triển khai hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, cty; cử đại diện thay mặt thay mặt tham những hội đồng xét và xử lý và xử lý những quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty cải tổ Đk thao tác, chăm sóc đời sống của CNVCLĐ, tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt xă hội, từ thiện trong CNVCLĐ. 4. Tổ chức vận động CNVCLĐ trong cơ quan, cty thi đua yêu nước, thực thi trách nhiệm và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lư cơ quan, cty, tăng cấp cải tiến lề lối thao tác và thủ tục hành chính nhằm mục đích nâng cao chất lượng, hiệu suất cao công tác thao tác. 5. Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. – Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong những DNNN: 1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước và trách nhiệm của tổ chức triển khai Công đoàn. Giáo dục đào tạo và giảng dạy nâng cao tŕnh độ chính trị, văn hoá, pháp lý, khoa học kỹ thuật, nghề nghiệp. 2. Phối phù thích hợp với giám đốc tổ chức triển khai thực thi Quy chế dân chủ ở doanh nghiệp, tổ chức triển khai Đại hội công nhân, viên chức, đại diện thay mặt thay mặt cho tập thể lao động kư kết Thoả ước lao động tập thể và hướng dẫn người lao động giao kêt hợp đồng lao động; cử đại diện thay mặt thay mặt tham gia những hội đồng xét và xử lý và xử lý những quyền lợi của đoàn viên và CNVCLĐ. Tham gia với giám đốc xử lý và xử lý việc làm, cải tổ Đk thao tác, nâng cao thu nhập, đời sống và phúc lợi của CNVCLĐ, tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt xă hội, từ thiện trong CNVCLĐ. 3. Kiểm tra, giám sát việc thi hành những chính sách, chủ trương, pháp lý. Đấu tranh ngăn ngừa những hiện tượng kỳ lạ tiêu cựu, tham nhũng và những tệ nạn xă hội. Phát hiện và tham gia xử lý và xử lý những tranh chấp lao động và thực thi những quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp lý. 4. Tổ chức vận động đoàn viên và CNVCLĐ trong doanh gnhiệp thi đua yêu nước, tham gia quản lư doanh nghiệp, phát huy sáng tạo độc lạ nhằm mục đích nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu suất cao sản xuất marketing thương mại. 5. Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. – Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong những hợp tác xă sản xuất, dịch vụ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp… 1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước và trách nhiệm của tổ chức triển khai Công đoàn. Tổ chức phổ cập và hướng dẫn thực thi pháp lý, tham gia xây dựng những nội quy, quy định quản lư hợp tác xă; giám sát thực thi chủ trương riêng với đoàn viên, xă viên và người lao động. Đấu tranh ngăn ngừa những tệ nạn xă hội. 2. Phối phù thích hợp với Ban quản trị tổ chức triển khai những trào lưu thi đua yêu nước, tổ chức triển khai Đại hội xă viên, đảm bảo việc làm, cải tổ Đk lao động; nâng cao tŕnh độ nghề nghịêp cho đoàn viên, xă viên, người lao động, hướng dẫn người lao động (không phải xă viên) giao phối hợp đồng lao động. 3. Phối phù thích hợp với Ban quản trị chăm sóc đời sống và cống hiến cho đoàn viên, xă viên, người lao động, tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt xă hôi, thăm hỏi động viên, giúp sức đoàn viên khi gặp trở ngại vất vả; tổ chức triển khai nghỉ ngơi, tham quan, du lịch cho đoàn viên, xă viên, người lao động. 4. Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. – Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong những doanh nghiệp tư nhân; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty Cp; doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế; và những doanh nghiệp, cty cơ sở marketing thương mại, dịch vụ khác. 1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước và những trách nhiệm của tổ chức triển khai Công đoàn. Tuyên truyền phổ cập những chính sách, chủ trương, giáo dục ư thức chấp hành pháp lụât của Nhà nước trong đoàn viên và người lao động, thực thi những quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp lý. 2. Hướng dẫn giúp sức người lao động giao phối hợp đồng lao động với những người tiêu dùng lao động. 3. Đại diện cho tập thể lao động xây dựng và kư Thoả ước lao động tập thể với những người tiêu dùng lao động, giám sát việc thi hành những chính sách, chủ trương, pháp lý, việc thực thi những lao lý đă được kư kết trong Thoả ước. 4. Đại diện cho tập thể lao động tham gia hội đồng hoà giải lao động cơ sở và tham gia xử lý và xử lý những tranh chấp lao động theo quy định của pháp lý. 5. Tổ chức động viên đoàn viên và lao động thi đua yêu nước để hoàn thành xong trách nhiệm, tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt xă hội; giúp sức nhau trong nghề nghiệp và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường; phối phù thích hợp với những người tiêu dùng lao động chăm sóc cải tổ Đk thao tác cho những người dân lao động. Đấu tranh ngăn ngừa những tệ nạn xă hội. 6. Tuyên truyền tăng trưởng phi hành đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh. – Quyền hạn, trách nhiệm của nghiệp đoàn: 1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước và những trách nhiệm của tổ chức triển khai Công đoàn. Giáo dục đào tạo và giảng dạy nâng cao tŕnh độ chính trị, văn hoá. Phổ biến, hướng dẫn việc thi hành những chính sách, chủ trương, pháp lý có liên quan đến đời sống và Đk hành nghề của người lao động. 2. Đai diện cho đoàn viên nghiệp đoàn quan hệ với cơ quan ban ngành thường trực địa phương và cơ quan hiệu suất cao chăm sóc bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. 3. Đoàn kết tương trợ, giúp sức nhau trong nghề nghiệp và đời sống. Đấu tranh ngăn ngừa những tệ nạn xă hội.

4. Phát triển đoàn viên, xây dựng nghiệp đoàn vững mạnh.

Reply
4
0
Chia sẻ

Video Khẳng định nào dưới đấy là không đúng thời cơ những doanh nghiệp thực thi bình đẳng trong marketing thương mại ?

You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Khẳng định nào dưới đấy là không đúng thời cơ những doanh nghiệp thực thi bình đẳng trong marketing thương mại tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Khẳng định nào dưới đấy là không đúng thời cơ những doanh nghiệp thực thi bình đẳng trong marketing thương mại miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Khẳng định nào dưới đấy là không đúng thời cơ những doanh nghiệp thực thi bình đẳng trong marketing thương mại miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Khẳng định nào dưới đấy là không đúng thời cơ những doanh nghiệp thực thi bình đẳng trong marketing thương mại

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Khẳng định nào dưới đấy là không đúng thời cơ những doanh nghiệp thực thi bình đẳng trong marketing thương mại vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Khẳng #định #nào #dưới #đây #là #không #đúng #khi #những #doanh #nghiệp #thực #hiện #bình #đẳng #trong #kinh #doanh