Contents

Kinh Nghiệm về Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng thêm 2 lần 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng thêm 2 lần được Update vào lúc : 2022-04-04 12:25:12 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

368

Nội dung chính

  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A. tăng thêm 2 lần        

B. tăng thêm 4 lần    

C. giảm sút 2 lần     

D. giảm sút 4 lần

Các vướng mắc tương tự

Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chứa cuộn dây thuần cảm tăng thêm 2 lần thì cảm kháng của cuộn dây

A. tăng thêm 2 lần

B. tăng thêm 4 lần

C. giảm sút 2 lần

D. giảm sút 4 lần

A. tăng thêm 2 lần.

C. giảm sút 2 lần.

A. giảm sút 2 lần

B. tăng thêm 2 lần

C. tăng thêm 4 lần

D. giảm sút 4 lần

Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng thêm 4 lần thì cảm kháng của cuộn cảm sẽ 

A. tăng thêm 2 lần

B. tăng thêm 4 lần

C. giảm sút 2 lần

D. giảm sút 4 lần

Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm thuần giảm sút 2 lần thì cảm kháng của cuộn cảm sẽ

A. giảm sút 4 lần

B. giảm sút 2 lần

C. tăng thêm 4 lần

D. tăng thêm 2 lần.

Mắc một cuộn cảm vào một trong những điện áp xoay chiều có tần số f, cuộn cảm có cảm kháng là ZL. Nếu giảm độ tự cảm của cuộn cảm đi một nửa và tần số tăng thêm 4 lần thì cảm kháng ZL sẽ:

A. Tăng 8 lần

B. Giảm 8 lần

C. Tăng 2 lần

D. Giảm 2 lần

Mắc một cuộn cảm vào một trong những điện áp xoay chiều có tần số f, cuộn cảm có cảm kháng là ZL. Nếu giảm độ tự cảm của cuộn cảm đi một nửa và tần số tăng thêm 4 lần thì cảm kháng ZL sẽ

A. tăng 8 lần

B. giảm 8 lần

C. tăng 2 lần

D. giảm 2 lần

Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chứa tụ điện tăng thêm 4 lần thì dung kháng của tụ điện

A. tăng 2 lần

B. giảm 4 lần

C. giảm 2 lần

D. tăng 4 lần

Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chứa tụ điện tăng thêm 4 lần thì dung kháng của tụ điện

A. tăng 2 lần

B. giảm 4 lần

C. giảm 2 lần

D. tăng 4 lần

Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy…

0

Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm thuần giảm sút 2 lần thì cảm kháng của cuộn cảm sẽgiảm đi 4 lần. giảm sút 2 lần. tăng thêm 4 lần. tăng thêm 2 lần.

Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng thêm 4 lần thì cảm kháng của cuộn cảm sẽ

A. giảm sút 4 lần

B. tăng thêm 2 lần

C. giảm sút 2 lần

D. tăng thêm 4 lần

Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng thêm 4 lần thì cảm kháng của cuộn cảm

A. giảm sút 2 lần

B. tăng thêm 2 lần

C. tăng thêm 4 lần

D. giảm sút 4 lần

Chọn đáp án B

+ Ta có ZL~f nên f giảm 2 lần thì ZL giảm 2 lần

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Chọn B

Cảm kháng ZL = ω.L = L.2pf (W) → ZL tỉ lệ thuận với f

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng thêm 2 lần thì cảm kháng của cuộn cảm

A.

B.

C.

D.

Reply
2
0
Chia sẻ

Review Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng thêm 2 lần ?

You vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng thêm 2 lần tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng thêm 2 lần miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng thêm 2 lần Free.

Thảo Luận vướng mắc về Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng thêm 2 lần

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng thêm 2 lần vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Khi #tần #số #dòng #điện #xoay #chiều #chạy #qua #đoạn #mạch #chỉ #chứa #cuộn #cảm #tăng #lên #lần