Thủ Thuật về Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y bảng trừ x bình Công 4 x trừ 3 Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y bảng trừ x bình Công 4 x trừ 3 được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-14 19:56:10 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

268

y = –x2 + 4x – 4.

+ Tập xác lập: R

+ Đỉnh: I (2; 0)

+ Trục đối xứng: x = 2.

+ Giao điểm với trục hoành: A(2; 0).

+ Giao điểm với trục tung: B(0; –4).

Điểm đối xứng với điểm B(0; –4) qua đường thẳng x = 2 là C(4; –4).

+ Bảng biến thiên:

+ Đồ thị hàm số:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Xác định a, b, c biết parabol y = ax2 + bx + c trải qua điểm A(8 ; 0) và có đỉnh là I(6 ; -12).

Xem đáp án » 27/03/2022 19,164

Xác định parabol y = ax2 + bx + 2, biết rằng parabol đó: Có đỉnh là I(2; -2)

Xem đáp án » 27/03/2022 12,967

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của những hàm số: y = -3×2 + 2x – 1

Xem đáp án » 27/03/2022 9,845

Xác định parabol y = ax2 + bx + 2, biết rằng parabol đó: Đi qua hai điểm M(1; 5) và N(-2; 8)

Xem đáp án » 27/03/2022 8,357

Xác định parabol y = ax2 + bx + 2, biết rằng parabol đó: Đi qua điểm B(-1; 6) và tung độ của đỉnh là -1/4.

Xem đáp án » 27/03/2022 7,301

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của những hàm số: y = 3×2 – 4x + 1

Xem đáp án » 27/03/2022 5,997

 Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của những hàm số.

a) y = 3×2– 4x + 1;                      b) y = – 3×2 + 2x – 1;

c) y = 4×2– 4x + 1;                      d) y = – x2 + 4x – 4;

e) y = 2×2+ x + 1;                       f) y = – x2 + x – 1.

Hướng dẫn.

a) Bảng biến thiên: 

Đồ thị: – Tọa độ đỉnh: I ( 2/3; -1/3)

–  thông số a = 3 > đồthị hàm số lõm

– Trục đối xứng của đồ thị hàm số:  x= 2/3

– Giao điểm với trục tung: Cho x = 0 → y = 0.     A(0; 1)

– Giao điểm với trục hoành : Cho y = 0 ↔ 3×2– 4x + 1 = 0↔ x = 1, x = 1/3.  C(1; 0), D(1/3 ; 0 )

Đồ thị hàm số 

 b) y = – 3×2 + 2x – 1.

a = -3 < 0 đồ thị hàm số lồi

Bảng biến thiên: 

Vẽ đồ thị:

– Tọa độ đỉnh của đồ thị hàm số  I(-b/2a; -Δ/4a) ↔ I( 1/3; -2/3)

-Trục đối xứng của đồthị hàm số: .x = 1/3

– Cho x =0 → y = -1  Giao điểm với trục tung  A(0;- 1).

– Cho y = 0 , giải phương trình – 3×2 + 2x – 1 = 0, Phương trình vô nghiệm→ Giao điểm với trục hoành: không còn.

lấy thêm điểm phụ để vẽ hình cho đẹp

Chọn x = 1 → y = – 2 ⇒ B(1;- 2)

Chọn x = -1 → y = – 6 ⇒  C(1;- 6).

(bạn tự vẽ).

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (y = x^2 – 4x + 3)

Reply
9
0
Chia sẻ

Clip Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y bảng trừ x bình Công 4 x trừ 3 ?

You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y bảng trừ x bình Công 4 x trừ 3 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y bảng trừ x bình Công 4 x trừ 3 miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Down Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y bảng trừ x bình Công 4 x trừ 3 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y bảng trừ x bình Công 4 x trừ 3

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y bảng trừ x bình Công 4 x trừ 3 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Lập #bảng #biến #thiên #và #vẽ #đồ #thị #hàm #số #bảng #trừ #bình #Công #trừ