Thủ Thuật Hướng dẫn Lệnh for trong c + + có tác dụng gì 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Lệnh for trong c + + có tác dụng gì được Update vào lúc : 2022-05-06 06:07:12 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

303

Trong bài này toàn bộ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vòng lặp for trong C++, kết thúc bài học kinh nghiệm tay nghề tôi cũng luôn có thể có soạn một số trong những bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải nhé.

Nội dung chính

 • 1. Cấu trúc vòng lặp for trong C++
 • Cú pháp vòng lặp for
 • Lưu đồ hoạt động và sinh hoạt giải trí
 • 2. Ví dụ vòng lặp for trong C++
 • 3. Vòng lặp for lồng nhau trong C++
 • 4. Vòng lặp for bị lặp vô hạn
 • 5. Khởi tạo nhiều biến điều khiển và tinh chỉnh trong vòng lặp for
 • 6. Vòng lặp for bị khuyết những tham số
 • 7. Lặp qua những thành phần mảng bằng vòng lặp for C++

Bài viết này được đăng tại freetuts, không được copy dưới mọi hình thức.

Vòng lặp là một khái niệm khá trừu tượng, nó thể hiện cho một hành vi được lặp đi lặp lại nhiều lần và sẽ có được một số trong những lần lặp rõ ràng.

Ví dụ hằng ngày những em học viên sẽ đi học, đó là một hành vi được lặp đi lặp lại nhiều lần trong 9 tháng, và Đk dừng vòng lặp là lúc tới ngày hè. Đó là thực tiễn, còn trong lập trình C++ thì ra làm sao? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay nhé.

1. Cấu trúc vòng lặp for trong C++

Vòng lặp for trong C++ dùng để lặp lại một đoạn code nào đó theo số lần lặp nhất định. Thường thì ta sẽ biết trước được tổng số lần lặp, và giá trị lặp sẽ là tăng dần hoặc giảm dần theo một bước nhảy xác lập.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp vòng lặp for

Cú pháp của vòng lặp for trong C++ như sau:

Cú pháp

for ( init; condition; increment )
statement(s);

Trong số đó:

 • init: là tham số dùng để khai báo và khởi tạo biến điều khiển và tinh chỉnh và chỉ được chạy một lần duy nhất trong vòng lặp for.
 • condition: là yếu tố kiện để quyết định hành động vòng lặp tiếp tục hay kết thúc.
 • increment: biến dùng để tăng số đếm vòng lặp.
 • statement: Các câu lệnh bên trong vòng lặp for sẽ tiến hành thực thi khi Đk đúng.

Cả 3 tham số này là không bắt buộc, toàn bộ chúng ta hoàn toàn có thể bỏ trống bất kể tham số nào. Tuy nhiên toàn bộ chúng ta không được bỏ dấu ; trong cú pháp của vòng lặp for.

Trước khi đi vào những ví dụ rõ ràng toàn bộ chúng ta cùng tìm hiểu về luồng điều khiển và tinh chỉnh của vòng lặp for trong cú pháp trên như sau:

 • Bước init được thực thi trước tiên và chỉ được thực thi đúng duy nhất một lần. Bước này được cho phép bạn khai báo và khởi tạo giá trị cho biến điều khiển và tinh chỉnh trong vòng lặp for.
 • Tiếp theo, kiểm tra condition. Nếu condition là đúng, phần thân của vòng lặp for sẽ tiến hành thực thi. Nếu condition là sai, phần thân của vòng lặp for sẽ không còn được thực thi và vòng lặp for kết thúc.
 • Sau khi phần thân của vòng lặp for được thực thi, thì luồng điều khiển và tinh chỉnh sẽ nhảy trở lại câu lệnh increment.
 • Kiểm tra condition lại lần nữa. Nếu condition là đúng, thực thi đoạn code bên trong vòng lặp và quy trình lặp lại cứ tiếp tục (phần thân của vòng lặp, tiếp theo đó đến increment, và tiếp theo này lại kiểm tra condition). Sau khi condition trở thành sai, vòng lặp for chấm hết.

Để làm rõ hơn về luồng điều kiển của vòng lặp for trong C++. Chúng ta cùng xem lưu đồ hoạt động và sinh hoạt giải trí của nó trong phần tiếp theo nhé.

Lưu đồ hoạt động và sinh hoạt giải trí

Sau đấy là lưu đồ hoạt động và sinh hoạt giải trí của vòng lặp for trong C++.

2. Ví dụ vòng lặp for trong C++

Ví dụ 1: Mình sẽ lấy một ví dụ về vòng lặp for đơn thuần và giản dị nhất đó là in những giá trị từ là 1 đến 4 ra màn hình hiển thị.

Ví dụ

#include
using namespace std;
int main ()
for( int i = 1; i < 5; i = i + 1 )
cout << "Gia tri cua bien i: " << i << endl;

return 0;

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:

Mình xin được lý giải kết quả trên như sau:

 • Khởi tạo biến i = 1, kiểm tra Đk 1 < 5, Đk đúng nên thực thi đoạn code bên trong vòng lặp for
 • Tăng biến i lên 1, thời gian hiện nay i = 2, kiểm tra Đk 2 < 5, Đk vẫn còn đấy đúng nên tiếp tục thực thi đoạn code bên trong vòng lặp for
 • Tương tự tiếp tục tăng biến i lên 1, thời gian hiện nay i = 3, 4, kiểm tra Đk 3, 4 < 5, Đk vẫn còn đấy đúng nên tiếp tục thực thi đoạn code bên trong vòng lặp for
 • Khi biến i tăng thêm bằng 5, kiểm tra Đk 5 < 5 là sai, nên kết thúc vòng lặp for.

3. Vòng lặp for lồng nhau trong C++

Một vòng lặp for nằm trong một vòng lặp for khác, toàn bộ chúng ta gọi đó là lồng lặp for lồng nhau. Chúng ta cùng xem ví dụ về vòng lặp for lồng nhau sau này:

Ví dụ

#include
using namespace std;
int main ()
for(int i=1;i<=3;i++)
for(int j=1;j<=3;j++)
cout << "Gia tri i = " << i << " , j = " << j<< "n";

return 0;

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:

Các bạn hoàn toàn có thể có 3, 4 hoặc nhiều hơn nữa vòng lặp for lồng nhau như sau:

Ví dụ

#include
using namespace std;
int main ()
for(int i=1;i<=3;i++)
cout << "Vong lap for cap 1" << "n";
for(int j=1;j<=3;j++)
cout << "Vong lap for cap 2" << "n";
for(int j=1;j<=3;j++)
cout << "Vong lap for cap 3" << "n";
for(int j=1;j<=3;j++)
cout << "Vong lap for cap 4" << "n";

return 0;

Tuy nhiên trong thực tiễn những bạn nên hạn chế dùng vòng lặp for lồng nhau vì nó làm chậm chương trình của những bạn.

4. Vòng lặp for bị lặp vô hạn

Nếu toàn bộ chúng ta sử dụng dấu chấm phẩy kép trong vòng lặp for, nó sẽ tiến hành thực thi vô hạn lần. Chúng ta cùng xem ví dụ đơn thuần và giản dị sau:

Ví dụ

#include
using namespace std;
int main ()
for (; 😉
cout << "Vong lap vo han";

Chúng ta cùng xem một ví dụ khác về vòng lặp for vô hạn nữa, đó là yếu tố kiện luôn luôn đúng, ví như sau:

Ví dụ

#include
using namespace std;
int main ()
for(int i=5;i>0;i++)
cout << "Vong lap for vo han";

Lưu ý: Các bạn tránh việc sử dụng vòng lặp for vô hạn trong chương trình nhé, rất là quy hiểm. Để tránh vòng lặp for chạy vô hạn những bạn nên xem xét kỹ lưởng Đk dừng của vòng lặp, hãy chắc như đinh rằng sau một số trong những vòng lặp nhất định Đk dừng của những bạn đưa ra sẽ sai và kết thúc vòng lặp.

5. Khởi tạo nhiều biến điều khiển và tinh chỉnh trong vòng lặp for

Chúng ta hoàn toàn có thể khởi tạo giá trị cho nhiều biến điều khiển và tinh chỉnh của vòng lặp for, những biến ngăn cách nhau bởi dấu phẩy như ví dụ sau này:

Ví dụ

#include
using namespace std;
int main ()
for(int i = 1, j = 5, z = 1; i < 5; i++, j++, z++)
cout << "Gia tri i = " << i << ", j = " << j << ", z = " << z <<endl;

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:

6. Vòng lặp for bị khuyết những tham số

Chúng ta cùng xem một ví dụ đơn thuần và giản dị về vòng lặp for bị khuyết những tham số trong C++ như sau:

Ví dụ

#include
using namespace std;
int main()
int i = 1;
cout << "Vong lap for thieu tham so thu nhat: " << endl;
for(;i<=3;i++)
cout << "Gia tri bien i = " << i << "n";

cout << "Vong lap for thieu tham so thu ba: " << endl;
for(int j = 1;j <= 3;)
cout << "Gia tri bien j = " << j << "n";
j++;

cout << "Vong lap for thieu tham so thu nhat va thu 3: " << endl;
int z = 1;
for(;z <= 3;)
cout << "Gia tri bien z = " << z << "n";
z++;

Và kết quả của đoạn code trên:

Lưu ý: Nếu vòng lặp for thiếu tham số thứ hai sẽ trở thành vòng lặp vô hạn như ở ví dụ 3.

7. Lặp qua những thành phần mảng bằng vòng lặp for C++

Mảng là một kiểu tài liệu có nhiều thành phần, mỗi thành phần có một số trong những chỉ mục duy nhất và được sắp xếp thứ tự tăng dần và bắt nguồn từ 0. Vì vậy ta hoàn toàn có thể sử dụng vòng lặp for để duyệt qua những thành phần một cách thuận tiện và đơn thuần và giản dị.

#include
using namespace std;
int main()

int numbers[6] = 1, 3, 5, 7, 9, 11;
for (int i = 0; i < 6; i++)
cout << numbers[i] << endl;

return 1;

Kết quả:

Kết luận: Như vậy toàn bộ chúng ta đã tìm hiểu xong về vòng lặp for trong C++. Ý nghĩa, cấu trúc và cách sử dụng của vòng lặp for trong C++ thì khá đơn thuần và giản dị như tôi đã lý giải ở trên. Vì vậy những bạn tránh việc phải lo ngại khi mới tiếp cận nhé. Một vấn đề cần lưu ý khi những bạn sử dụng vòng lặp for đó là những bạn hạn chế sử dụng vòng lặp for lồng nhau, và nên tránh vòng lặp for vô hạn nhé.

Trong bài học kinh nghiệm tay nghề tiếp theo mình sẽ tìm hiểu về một loại vòng lặp khác trong C++ đó là vòng lặp while. Các bạn nhớ xem tiếp nhé.

://.youtube/watch?v=Sc1me7j7f9U

Reply
0
0
Chia sẻ

Review Lệnh for trong c + + có tác dụng gì ?

You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Lệnh for trong c + + có tác dụng gì tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Lệnh for trong c + + có tác dụng gì miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Down Lệnh for trong c + + có tác dụng gì Free.

Giải đáp vướng mắc về Lệnh for trong c + + có tác dụng gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Lệnh for trong c + + có tác dụng gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Lệnh #trong #có #tác #dụng #gì