Contents

Thủ Thuật Hướng dẫn Lực lượng tham gia cuộc đấu tranh chống Pháp ở Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng vào tháng 9 năm 1858 gồm có 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Lực lượng tham gia cuộc đấu tranh chống Pháp ở Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng vào tháng 9 năm 1858 gồm đã có được Update vào lúc : 2022-04-11 12:16:14 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

336

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

  • Người khởi tạo Nguyen Tung
  • Ngày gửi 10/1/22

Lực lượng tham gia cuộc đấu tranh chống Pháp ở Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng vào tháng 9-1858 gồm có

A. quân nòng cốt của triều đình Huế.

B. những lực lượng nông dân sát cánh bên quân đội triều đình.

C. lực lượng nông dân và công nhân thành phố Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng.

D. phần đông nhân dân thành phố Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng.

Hướng dẫn

Đáp án: B
Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 109 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Lực lượng tham gia cuộc đấu tranh chống Pháp ở Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng vào tháng 9-1858 gồm có

A. quân nòng cốt của triều đình Huế.

B. những lực lượng nông dân sát cánh bên quân đội triều đình.

C. lực lượng nông dân và công nhân thành phố Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng.

D. phần đông nhân dân thành phố Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng.

Hướng dẫn

Đáp án: B

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 109 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Bằng cách Đk, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Lực lượng tham gia cuộc đấu tranh chống Pháp ở Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng vào tháng 9 năm 1858 gồm

A.

quân nòng cốt của triều đình Huế.

B.

những lực lượng nông dân sát cánh bên lực lượng triều đình.

C.

lực lượng nông dân và công nhân thành phố Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng.

D.

phần đông nhân dân thành phố Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng.

Lực lượng tham gia cuộc đấu tranh chống Pháp ở Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng vào tháng 9 năm 1858 gồm lực lượng nào?

A. Quân nòng cốt của triều đình Huế.

B. Các lực lượng nông dân sát cánh bên quân đội triều đình.

C. Lực lượng nông dân và công nhân thành phố Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng.

D. Đông hòn đảo nhân dân thành phố Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng.

Reply
8
0
Chia sẻ

Video Lực lượng tham gia cuộc đấu tranh chống Pháp ở Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng vào tháng 9 năm 1858 gồm có ?

You vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Lực lượng tham gia cuộc đấu tranh chống Pháp ở Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng vào tháng 9 năm 1858 gồm có tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Lực lượng tham gia cuộc đấu tranh chống Pháp ở Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng vào tháng 9 năm 1858 gồm có miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Down Lực lượng tham gia cuộc đấu tranh chống Pháp ở Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng vào tháng 9 năm 1858 gồm có Free.

Giải đáp vướng mắc về Lực lượng tham gia cuộc đấu tranh chống Pháp ở Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng vào tháng 9 năm 1858 gồm có

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Lực lượng tham gia cuộc đấu tranh chống Pháp ở Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng vào tháng 9 năm 1858 gồm có vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Lực #lượng #tham #gia #cuộc #đấu #tranh #chống #Pháp #ở #Đà #Nẵng #vào #tháng #năm #bao #gồm