Thủ Thuật về Luyện tập hàm for each trong vba Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Luyện tập hàm for each trong vba được Update vào lúc : 2022-12-02 14:30:16 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

153

Vòng lặp được cho phép bạn lặp lại một khối mã một số trong những lần đặt hoặc lặp lại một khối mã trên mỗi đối tượng người dùng trong một tập hợp những đối tượng người dùng.

Nội dung chính Show

  • Ví dụ nhanh về vòng lặp VBA
  • Trình tạo vòng lặp VBA
  • VBA cho vòng lặp tiếp theo
  • Đối với bước lặp
  • Đối với Bước vòng – Nghịch hòn đảo

Đầu tiên chúng tôi sẽ cho bạn thấy một vài ví dụ khiến cho bạn thấy những vòng lặp hoàn toàn có thể. Sau đó, chúng tôi sẽ dạy cho bạn mọi thứ về những vòng lặp.

Ví dụ nhanh về vòng lặp VBA

Đối với mỗi Loop

Đối với mỗi vòng lặp lặp qua mọi đối tượng người dùng trong một bộ sưu tập, ví như mọi trang tính trong sổ thao tác hoặc mỗi ô trong một phạm vi.
Lặp lại toàn bộ những bảng tính trong Workbook

Mã này sẽ lặp qua toàn bộ những trang tính trong sổ thao tác, bỏ ẩn từng trang tính

Sub LoopThroughSheets ( )
Dim ws As Worksheet For Each ws In Worksheets
ws . Visible = True
Next End Sub

Vòng qua toàn bộ những ô trong phạm vi

Mã này sẽ lặp qua một phạm vi ô , kiểm tra xem giá trị ô có âm, dương hay là không

Sub If_Loop ( )
Dim Cell as Range For Each Cell In Range ( “A2:A6” )
If Cell . Value > 0 Then
Cell . Offset ( 0 , 1 ) . Value = “Positive”
ElseIf Cell . Value < 0 Then
Cell . Offset ( 0 , 1 ) . Value = “Negative”
Else
Cell . Offset ( 0 , 1 ) . Value = “Zero”
End If
Next Cell End Sub

Đối với vòng lặp tiếp theo

Một kiểu khác của Vòng lặp riêng với Vòng lặp là Vòng lặp tiếp theo. Vòng lặp tiếp theo được cho phép bạn lặp qua những số nguyên.

Mã này sẽ lặp qua những số nguyên từ là 1 đến 10, hiển thị mỗi số có hộp thông báo:

Sub ForLoop ( )
Dim i As Integer
For i = 1 To 10
MsgBox i
Next i
End Sub

Làm trong lúc vòng

Do While Loops sẽ lặp trong lúc một Đk được phục vụ. Mã này cũng tiếp tục lặp qua những số nguyên từ là 1 đến 10, hiển thị mỗi số có hộp thông báo.

Sub DoWhileLoop ( )
Dim n As Integer
n = 1
Do While n < 11
MsgBox n
n = n + 1
Loop
End Sub

Làm cho tới lúc vòng

trái lại, Do Until Loops sẽ lặp cho tới lúc một Đk được phục vụ. Mã này làm điều tương tự như hai ví dụ trước.

Sub DoUntilLoop ( )
Dim n As Integer
n = 1
Do Until n >= 10
MsgBox n
n = n + 1
Loop
End Sub

Chúng tôi sẽ thảo luận về yếu tố này phía dưới, nhưng bạn cần cực kỳ thận trọng khi tạo những vòng lặp Do While hoặc Do Until để bạn không tạo vòng lặp không bao giờ kết thúc.

Trình tạo vòng lặp VBA

Đây là một ảnh chụp màn hình hiển thị của Trình tạo vòng lặp kiểu máy tính từ Chế độ tương hỗ VBA cao cấp của chúng tôi : AutoMacro . Loop Builder được cho phép bạn nhanh gọn và thuận tiện và đơn thuần và giản dị xây dựng những vòng lặp để lặp qua những đối tượng người dùng hoặc số rất khác nhau. You hoàn toàn có thể thực thi những hành vi trên từng đối tượng người dùng và / hoặc chỉ chọn những đối tượng người dùng phục vụ những tiêu chuẩn nhất định.

Bổ trợ cũng chứa nhiều trình xây dựng mã khác, thư viện mã VBA mở rộng và một loại công cụ mã hóa. Đó là yếu tố bắt buộc riêng với bất kỳ nhà tăng trưởng VBA nào.

Bây giờ chúng tôi sẽ gồm có nhiều chủng loại vòng rất khác nhau theo chiều sâu.

VBA cho vòng lặp tiếp theo

Đối với cú pháp vòng lặp

Vòng lặp tiếp theo được cho phép bạn lặp lại một khối mã với số lần được chỉ định. Cú pháp là:

[ Dim Counter as Integer ] For Each ws In Worksheets
ws . Visible = True
Next 0

Trong số đó những mục trong ngoặc là tùy chọn.

[Dim Counter as Long] – Khai báo biến đếm. Bắt buộc nếu Tùy chọn Giải thích được khai báo ở đầu mô-đun của bạn. Bộ đếm – Một biến số nguyên được sử dụng để đếm Bắt đầu – Giá trị khởi đầu (Ví dụ 1) Kết thúc – Giá trị cuối (Ví dụ 10) [Giá trị bước] – Cho phép bạn đếm mọi n số nguyên thay vì mỗi 1 số nguyên. You cũng hoàn toàn có thể đi ngược lại với giá trị âm (ví dụ: Bước -1) [Làm gì đó] – Mã sẽ lặp lại Tiếp theo [Bộ đếm] – Đóng câu lệnh cho Vòng lặp tiếp theo. You hoàn toàn có thể gồm có Bộ đếm hoặc không. Tuy nhiên, tôi thực sự khuyên bạn nên gồm có bộ đếm vì nó làm cho mã của bạn dễ đọc hơn.

Nếu điều này gây nhầm lẫn, đừng lo ngại. Chúng tôi sẽ xem xét một số trong những ví dụ:

Đếm đến 10

Mã này sẽ tiến hành tính đến 10 bằng phương pháp sử dụng Vòng lặp tiếp theo:

For Each ws In Worksheets
ws . Visible = True
Next 1 For Each ws In Worksheets
ws . Visible = True
Next 2End Sub

Đối với bước lặp

Đếm đến 10 – Chỉ những số chẵn

Mã này sẽ đếm đến 10 chỉ đếm số chẵn:

For Each ws In Worksheets
ws . Visible = True
Next 4 For Each ws In Worksheets
ws . Visible = True
Next 5End Sub

Thông báo chúng tôi đã thêm vào Bước Bước 2. Điều này báo cho Vòng lặp đến Vòng lặp Bước qua bộ đếm bằng 2. Chúng ta cũng hoàn toàn có thể sử dụng giá trị bước âm để bước ngược lại:

Đối với Bước vòng – Nghịch hòn đảo

Đếm ngược từ 10

Mã này sẽ đếm ngược từ 10:

For Each ws In Worksheets
ws . Visible = True
Next 7 For Each ws In Worksheets
ws . Visible = True
Next 8End Sub

Xóa hàng nếu ô trống

Tôi thường xuyên sử dụng một bước For-Loop xấu đi để lặp qua những phạm vi ô, xóa những hàng phục vụ những tiêu chuẩn nhất định. Nếu bạn lặp từ những hàng trên cùng xuống những hàng dưới cùng, khi bạn xóa những hàng, bạn sẽ làm rối bộ đếm của tớ.

Ví dụ này sẽ xóa những hàng có những ô trống (bắt nguồn từ hàng dưới cùng):

End Sub 0End Sub 1End Sub

Lồng cho vòng lặp

You hoàn toàn có thể lồng vào nhau một vòng cho vòng lặp khác. Chúng tôi sẽ sử dụng Nested For Loops để tạo bảng nhân:

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Luyện tập hàm for each trong vba

Reply
2
0
Chia sẻ

Review Luyện tập hàm for each trong vba ?

You vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Luyện tập hàm for each trong vba tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Luyện tập hàm for each trong vba miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Luyện tập hàm for each trong vba miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Luyện tập hàm for each trong vba

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Luyện tập hàm for each trong vba vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Luyện #tập #hàm #trong #vba