Contents

Thủ Thuật Hướng dẫn Miền nghiệm của bất phương trình x 3 2 2y 5 2 1 x Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Miền nghiệm của bất phương trình x 3 2 2y 5 2 1 x được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-04 16:55:10 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

350

Nội dung chính

 • Đáp án: D
  Giải thích:
  Lời giải
  Ta có:
  x+3+22y+5<21−x
  ⇔x+3+4y+10<2−2x
  ⇔3x+4y+80 (mâu thuẩn).
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Đường tròn trải qua  A (2; 4), tiếp xúc với những trục tọa độ có phương trình là

 • Cho A (1; −1), B (3; 2). Tìm M trên trục Oy sao cho MA2 + MB2 nhỏ nhất.

Page 2

 • Đường tròn trải qua  A (2; 4), tiếp xúc với những trục tọa độ có phương trình là

 • Cho A (1; −1), B (3; 2). Tìm M trên trục Oy sao cho MA2 + MB2 nhỏ nhất.

Page 3

 • Đường tròn trải qua  A (2; 4), tiếp xúc với những trục tọa độ có phương trình là

 • Cho A (1; −1), B (3; 2). Tìm M trên trục Oy sao cho MA2 + MB2 nhỏ nhất.

Page 4

 • Đường tròn trải qua  A (2; 4), tiếp xúc với những trục tọa độ có phương trình là

 • Cho A (1; −1), B (3; 2). Tìm M trên trục Oy sao cho MA2 + MB2 nhỏ nhất.

Page 5

 • Đường tròn trải qua  A (2; 4), tiếp xúc với những trục tọa độ có phương trình là

 • Cho A (1; −1), B (3; 2). Tìm M trên trục Oy sao cho MA2 + MB2 nhỏ nhất.

Page 6

 • Đường tròn trải qua  A (2; 4), tiếp xúc với những trục tọa độ có phương trình là

 • Cho A (1; −1), B (3; 2). Tìm M trên trục Oy sao cho MA2 + MB2 nhỏ nhất.

18/03/2022 34

Đáp án: D
Giải thích:
Lời giải
Ta có:
x+3+22y+5<21−x
⇔x+3+4y+10<2−2x
⇔3x+4y+80 (mâu thuẩn).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Miền nghiệm của hệ bất phương trình 2x+3y−6<0x≥02x−3y−1≤0 chứa điểm nào sau này?

Xem đáp án » 18/03/2022 74

Câu nào sau này đúng?.

Miền nghiệm của bất phương trình 4x−1+5y−3>2x−9 là nửa mặt phẳng chứa điểm

Xem đáp án » 18/03/2022 41

Miền nghiệm của bất phương trình −3x+y+2≤0 không chứa điểm nào sau này?

Xem đáp án » 18/03/2022 40

Miền nghiệm của bất phương trình 3x−2y>−6 là

Xem đáp án » 18/03/2022 36

Câu nào sau này sai?.

Miền nghiệm của bất phương trình −x+2+2y−2<21−x là nửa mặt phẳng chứa điểm

Xem đáp án » 18/03/2022 29

Cho hệ bất phương trình x>0x+3y+1≤0 có tập nghiệm là S. Khẳng định nào sau này là xác lập đúng?

Xem đáp án » 18/03/2022 24

Phần không gạch chéo ở hình sau này là màn biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong bốn hệ A, B, C, D ?

Xem đáp án » 18/03/2022 23

Cho hệ bất phương trình x+y>02x+5y<0 có tập nghiệm là S. Khẳng định nào sau này là xác lập đúng?

Xem đáp án » 18/03/2022 21

Miền nghiệm của hệ bất phương trình 2x−1≤0−3x+5≤0 chứa điểm nào sau này?

Xem đáp án » 18/03/2022 17

Điểm nào sau này thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình 2x−5y−1>02x+y+5>0x+y+1<0?

Xem đáp án » 18/03/2022 16

Cho hệ 2x+3y<5   (1)x+32y<5   (2). Gọi S1 là tập nghiệm của bất phương trình (1), S2 là tập nghiệm của bất phương trình (2) và S là tập nghiệm của hệ thì

Xem đáp án » 18/03/2022 14

Câu nào sau này đúng?.

Miền nghiệm của bất phương trình 3x−1+4y−2<5x−3 là nửa mặt phẳng chứa điểm

Xem đáp án » 18/03/2022 13

Giá trị nhỏ nhất của biết thức F=y−x trên miền xác lập bởi hệ 2x+y≤2x−y≤25x+y≥−4 là

Xem đáp án » 18/03/2022 13

Câu nào sau này đúng?

Miền nghiệm của hệ bất phương trình x2+y3−1≥02(x−1)+3y2≤4x≥0 là phần mặt phẳng chứa điểm

Xem đáp án » 18/03/2022 12

Điểm nào sau này không thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình:2x+3y−1>05x−y+4<0?

Xem đáp án » 18/03/2022 10

Reply
4
0
Chia sẻ

Clip Miền nghiệm của bất phương trình x 3 2 2y 5 2 1 x ?

You vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Miền nghiệm của bất phương trình x 3 2 2y 5 2 1 x tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Miền nghiệm của bất phương trình x 3 2 2y 5 2 1 x miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Miền nghiệm của bất phương trình x 3 2 2y 5 2 1 x Free.

Giải đáp vướng mắc về Miền nghiệm của bất phương trình x 3 2 2y 5 2 1 x

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Miền nghiệm của bất phương trình x 3 2 2y 5 2 1 x vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Miền #nghiệm #của #bất #phương #trình