Contents

Mẹo Hướng dẫn Mối quan hệ giữa văn học và hiện thực đời sống Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Mối quan hệ giữa văn học và hiện thực đời sống được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-13 05:05:10 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

203

Văn chương bắt nguồn từ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường và tăng trưởng nhờ hiện thực môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường. Nhà văn viết về những sự ở đời và những quan hệ con người. Tác phẩm văn học là toàn thế giới khách quan khúc xạ qua lăng kính chủ quan của tác giả. Phản ánh hiện thực là thuộc tính của văn nghệ. Văn nghệ và hiện thực có quan hệ với nhau. Tác phẩm nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp là quan điểm , cách nhìn nhận của nhà văn về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường, là yếu tố khao khát công lí xã hội, là tiếng nói tâm tình, là lẽ ưu tư trước cuộc sống.

Để tìm hiểu sâu hơn về quan hệ này, mời bạn đọc tìm hiểu thêm nội dung bài viết về quan hệ giữa văn nghệ và hiện thực.

I. PHẢN ÁNH HIỆN THỰC LÀ THUỘC TÍNH CỦA VĂN NGHỆ. Ðứng ở góc cạnh nhìn nhận thức luận, phản ánh hiện thực là quy luật khách quan của văn nghệ. Cách xử lý và xử lý yếu tố cơ bản trong triết học – quan hệ giữa vật chất và ý thức, giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội có ý nghĩa phương pháp luận cho việc tìm hiểucơ sở khách quan của yếu tố quan hệ giữa hiện thực và văn nghệ, trong mĩ học, trong lí luận văn nghệ. Phản ánh luận Marx – Lénine xác lập rằng: bản chất toàn thế giới là vật chất, tồn tại khách quan, độc lập với ý thức con người. Vật chất là cái có trước, ý thức là cái có sau, vật chất quyết định hành động ý thức. Ý thức là yếu tố phản ánh của toàn thế giới khách quan vào đầu óc con người. Lénine viết: “Kết luận duy nhất của mọi người nhất định phải rút ra trong đời sống thực tiễn, kết luận mà chủ nghĩa duy vật lấy làm cơ sở cho nhận thức luận của tớ một cách tự giác là: có những đối tượng người dùng, vật, vật thể tồn tại ở ngoài toàn bộ chúng ta, và cảm hứng của toàn bộ chúng ta là hình ảnh toàn thế giới ở ngoài toàn bộ chúng ta, và cảm hứng của toàn bộ chúng ta là hình ảnh toàn thế giới bên phía ngoài”. Triết học Marx – Lénine đã lý giải một cách đúng đắn, thâm thúy thuộc tính phản ánh của ý thức. ta biết rằng mọi vật chất đều phải có thuộc tính phản ánh. Bộ óc con người là tổ chức triển khai cao nhất của vật chất, nó chẳng những mang thuộc tính phản ánh chung của vật chất mà nó còn là một sự biểu lộ khá đầy đủ nhất, cao nhất của đặc tính phản ánh. Ý thức con người đó đó là thành phầm của cục óc, tức ý thức con người là yếu tố phản ánh toàn thế giới vật chất của cục óc. Tiếp xúc với toàn thế giới vật chất bên phía ngoài, con người tiêu dùng những giác quan: thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác … những giác quan – những “khí quan” của cục óc trực tiếp tiếp xúc với toàn thế giới bên phía ngoài làm phát sinh ra kinh nghiệm tay nghề cảm hứng. Không có vật thể bên phía ngoài thì không thể có cảm hứng phát sinh trong khung hình con người. Chính nhờ có hiện thực khách quan và hiện thực đó phản ánh vào óc con người thông qua những giác quan nên người ta mới có kinh nghiệm tay nghề cảm hứng. Kinh nghiệm cảm hứng là tài liệu để hình thành ý thức con người. Quan hệ giữa vật chất và ý thức, giữa tư duy và tồn tại là quan hệ giữa cái được phản ánh và cái phản ánh. Lénine viết : “cảm hứng của toàn bộ chúng ta, ý thức của toàn bộ chúng ta chẳng qua là hình ảnh của toàn thế giới bên phía ngoài, vả chăng, rõ ràng là không còn cái được phản ánh thì không còn sự phản ánh. Nhưng cái được phản ánh tồn tại độc lập với cái phản ánh”. Trong cơ cấu tổ chức triển khai đời sống xã hội, chủ nghĩa Mác- Lênin đã chỉ ra rằng văn chương là một hình thái ý thức xã hội thuộc thượng tầng kiến trúc, cạnh bên những hình thái ý thức khác ví như triết học, khoa học, chính trị … Là một hình thái ý thức xã hội, văn chương, như mọi hình thái ý thức khác, phản ánh tồn tại xã hội. Quan hệ giữa văn chương và hiện thực là một biểu lộ của quan hệ giữatư duy và tồn tại, giữa cái phản ánh và cái được phản ánh. Như thế, hiện thực là nguồn gốc của nhận thức, của ý thức, văn chương là một hình thái ý thức; một hình thức nhận thức; do đó, hiện thực đời sống là nguồn gốc của văn chương, là mảnh đất nền trống nuôi dưỡng văn chương, là chìa khóa để lý giải mọi hiện tượng kỳ lạ , dù là phức tạp nhất của văn chương. Cũng chính từ cơ sở lí luận này mà toàn bộ chúng ta đã hiểu vì sao đối tượng người dùng của văn chương là hiện thực khách quan, là con người và đời sống xã hội. Như thế, bất kỳ một nền văn chương nào thì cũng hình thành trên cơ sở một hiện thực xã hội nhất định; bất kỳ một tác phẩm nào thì cũng là yếu tố khúc xạ của những yếu tố môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường, bất kỳ một nhà văn nào thì cũng thoát thai từ một môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống nhất định. Phản ánh hiện thực là thuộc tính tất yếu của văn chương. Khẳng định văn nghệ phản ánh hiện thực, nhưng không được hiểu một cách hạn hẹp khái niệm “hiện thực” để rồi hiểu sự phản ánh hiện thực của văn chương như thể yếu tố tái hiện một cách giản đơn những hiện tượng kỳ lạ, những sự kiện lịch sử – xã hội rõ ràng nào đó. Cần hiểu “hiện thực” là gồm có cả tự nhiên xung quanh con người, con người, cả môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên xã hội, cả những quan điểm và học thuyết chính trị, xã hội, cả tư tưởng, tâm trạng … Trung tâm hiện thực là con người, nhưng nội dung hiện thực của tác phẩm hầu hết không phải là ở những cụ ông cụ bà thể xã hội, ở việc ghi chép mô tả cho nhiều những sự kiện, hoạt động và sinh hoạt giải trí bên phía ngoài con người. Hiện thực độc lạ của văn nghệ là toàn thế giới tinh thần, tình cảm, tâm lí của con người xã hội. Con người TT của hiện thực là con người kết tinh của những quan hệ xã hội – “tổng hòa của những quan hệ xã hội” nhưng không phải là con người được trừu tượng hóa với những phẩm chất người nói chung mà là con người thành viên, con người số phận. Việc yêu cầu sáng tác hay phân tích văn nghệ theo nguyên tắc nghề nghiệp kiểu “hình tượng người lính”, “hình tượng người nông dân”, “Hình tượng người phụ nữ”, truyện nông nghiệp, tiểu thuyết sản xuất, truyện lâm nghiệp là một cách quên béng trách nhiệm của nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp – Văn nghệ hướng mục tiêu hầu hết vào việc thể hiện tâm trạng, tình cảm, quan điểm, tâm lí của những số phận.

II. NHẬN THỨC VÀ BIỂU HIỆN TƯ TƯỞNG, TÌNH CẢM TRƯỚC HIỆN THỰC LÀ PHẨM CHẤT CỦA VĂN NGHỆ.

Nói nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp phản ánh hiện thực là xác lập cơ sở khách quan của nhận thực nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp. Nhưng sẽ sai lầm không mong muốn nếu xem phản ánh hiện thực như thể tiêu chuẩn cao nhất để xem nhận văn nghệ. Ðứng ở góc cạnh nhìn mĩ học và lí luận nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, văn nghệ không nhằm mục đích mục tiêu phản ánh môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường mà là yếu tố nhận thức, nghiền ngẫm về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường. Tác phẩm nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp là cả toàn thế giới chủ quan của nghệ sĩ : tình cảm, tâm lí, tư tưởng, ước mơ, lí tưởng, đậm cá tính, tài năng … Tác phẩm nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp là quan điểm , cách nhìn nhận của nhà văn về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường, là yếu tố khao khát công lí xã hội, là tiếng nói tâm tình, là lẽ ưu tư trước cuộc sống. Biélinski đã từng xác lập: Tác phẩm sẽ chết nếu nó miêu tả môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường để mà miêu tả, không còn sự thôi thúc chủ quan mạnh mẽ và tự tin nào đó có cội nguồn từ trong tư tưởng bao trùm thời đại, nếu nó không phải là tiếng kêu đau khổ, một lời ca sung sướng, một vướng mắc nêu lên hay câu vấn đáp”. Giá trị nội dung của tác phẩm văn chương, trước hết, không phải ở sự chân thực những cụ ông cụ bà thể, ở những sự kiện lịch sử – xã hội được mô tả đúng chuẩn, ở sự tái hiện máy móc những hiện tượng kỳ lạ, trường hợp môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường hay sự chuyển dời giản đơn những tư tưởng nào đấy sang ngôn từ nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp. Lénine lưu ý toàn bộ chúng ta câu nói sau này của Feuerbach: “Nghệ thuật không yên cầu người ta phải thừa nhận những tác phẩm của nó như thể hiện thực”. Lénine thấy rõ sự vĩ đại của L.Tolstoi không phải hầu hết ở đoạn nhà văn đã đưa ra được “những bức tranh vô tuy nhiên về đời sống Nga” mà trước hết là ở đoạn L.Tolstoi đã thể hiện được những tư tưởng tâm trạng, sự thay đổi quan điểm của quần chúng nhân dân Nga. Cũng cần hiểu trên tinh thần ấy ý kiến sau này của Lénine về L.Tolstoi: “L.Tolstoi, tấm gương phản chiếu cách mạng Nga” và “nếu trước mắt toàn bộ chúng ta là một nghệ sĩ thật sự vĩ đại thì thế nào trong tác phẩm của anh ta cũng phản ánh cho được vài ba khía cạnh của cuộc cách mạng”. Lénine không nhằm mục đích yên cầu văn chương phải là những tấm gương phản chiếu đời sống. Bởi chính Lénine đã xác lập rằng Tolstoi “không thích nhìn ông ta nhắm mắt lại” trước hiện thực. Và như mọi người đều biết, trong những sáng tác nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp của L. Tolstoi không còn sự phản ánh trực tiếp sự kiện cách mạng 1905 – 1907 ; nhà văn không xây dựng trên tài liệu này một tác phẩm đáng kể nào. Nhà văn thông qua việc phản ánh toàn thế giới khách quan để biểu lộ toàn thế giới chủ quan của tớ. Tác phẩm nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp là khát vọng thể hiện một ý niệm về chân lí đời sống, về cái “chân” “thiện” “mĩ” trong tự nhiên, xã hội, trong quan hệ giữa người với những người và trong mọi con người. Ðó là chân lí tác giả đã thể nghiệm, tác giả muốn bày tỏ, muốn trang trải, muốn thuyết phục mọi người. Thạch Sanh và Lí Thông là mặt phải và mặt trái của chân lí đạo đức : “ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác” mà tác giả của truyện nôm khuyết danh này muốn răn dạy toàn bộ chúng ta. Chân lí của tính cách Chí Phèo không phải ở đoạn Chí là con ác thú mà là ở đoạn con ác thú trong con người Chí Phèo đã chịu thất bại trước bản năng nhân tính tiềm tàng của chính Chí. Hiện thực đời sống trong tác phẩm nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp chan chứa cảm hứng Mácnh của nghệ sĩ. Nếu thơ là cây xanh thì, theo Bạch Cư Dị, gốc của thơ là tình cảm, (căn: tình, miêu: ngôn, hoa: thanh, thựa: nghĩa). Lê Quý Ðôn cũng xem tình là yếu tố thứ nhất trong 3 điều chính: “Thơ có 3 điều chính: một là tình, hai là cảnh, ba là yếu tố …” Tình cảm trong nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp phải là yếu tố nồng cháy, sục sôi xác lập điều thiện, phủ nhận điều ác, thiết tha với lẽ phải. Nguyễn Du viết Truyện Kiều là viết về “Những điều trông thấy” với một tình cảm nhức nhối “đau đớn lòng”. Ðiều đau đớn nhất riêng với Nguyễn Du là thân phận của người phụ nữ trong xã hội vạn ác. Nguyễn Du phải thét lên : Ðau đớn thay phận đàn bà. Hồ Xuân Hương đã và đang nguyền rủa: Chém cha cái kiếp lấy chồng chung. Hiện thực trong tác phẩm bao giờ cũng khá được thể hiện theo một khuynh hướng tư tưởng nhất định do những xung đột, xích míc trong đời sống gợi nên. Không phải ngẩu nhiên mà trong mĩ học có những phạm trù : đẹp và xấu, cao cả và thấp hèn, bi và hài … sự tồn tại những phạm trù đó trong mĩ học và nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, chứng tỏ rằng nghệ sĩ bao giờ cũng luôn có thể có thiên hướng trong sáng tác. Kết thúc bài thơ “Ðời trước làm quan” Nguyễn Khuyến viết: Có tiền việc ấy mà xong nhỉ Ðời trước làm quan cũng thế a? Dưới hình thức “ngâm vịnh” về chuyện ngày xửa rất mất thời hạn rồi (“đời trước”), Nguyễn Khuyến đã tỏ thái độ rất là bất bình với bọn tham quan ô lại đồng thời.

III. TÍNH HIỆN THỰC VÀ TÍNH CHÂN THỰC CỦA VĂN NGHỆ

1. Tính hiện thực. Phản ánh hiện thực là thuộc tính, còn biểu lộ trước hiện thực là phẩm chất của văn nghệ. Tương ứng với đặc tính đó của văn nghệ là tính hiện thực và tính chân thực của nó. tính hiện thực là khái niệm xác lập cơ sở khách quan của nhận thức nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, tính chân thực lại xác lập cơ sở chủ quan của nhận thức nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp. Một bên (tính hiện thực) chỉ thuộc tính tất yếu, một bên (tính chân thực) chỉ phẩm chất, giá trị. Tác phẩm nào thì cũng luôn có thể có tính hiện thực vì bất kỳ tác phẩm nào thì cũng phản ánh hiện thực. Nhưng, không phải tác phẩm nào thì cũng luôn có thể có tính chân thực. Văn nghệ có chân thực hay là không, không phải tùy thuộc vào đối tượng người dùng mà tùy thuộc vào chủ thể. 2. Tính chân thực. Vậy tính chân thực là gì? Tính chân thực của văn nghệ không hề đồng nghĩa tương quan với việc phản ánh lập lại hiện thực, giống với tự nhiên, với “tính sự thực”. Bởi vì, không phải mọi sự thực trong đời sống đều chân thực. Có những sự thực ngẫu nhiên, có những sự thực tất yếu. Chỉ có sự thực trong sự vận động tất yếu mới là cái chân thực của đời sống. Cho nên, tính chân thực của văn nghệ, trước hết, hàm nghĩa là yếu tố phản ánh đúng đắn bản chất và quy luật đời sống. Nhưng đó mới là một phương diện của tính chân thực. Tính chân thực lịch sử (Tính chân thực lịch sử là khái niệm chỉ sự thích hợp giữa sự phản ánh của văn chương với hiện thực đời sống). Tính chân thực của văn nghệ còn bao hàm một phương diện khác – Tính chân thực nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp. Tính chân thực nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp là thước đo giá trị chân thực của cảm xúc, sự nhìn nhận, bày tỏ thái độ của nghệ sĩ trước hiện thực, sự thể hiện bản lỉnh, nhân cách, đậm cá tính độc lạ, tài năng sáng tạo của nghệ sĩ (Tính chân thực nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp là khái niệm chỉ sự thích hợp giữa sự sáng tạo nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp của nhà văn với yêu cầu tiếp thu của người thưởng thức). Như vậy, từ 2 phương diện trên,ta hoàn toàn có thể xác lập một cách khá đầy đủ khái niệm Tính chân thực của văn nghệ như sau: sự thống nhất giữa tính tất yếu và tự do sáng tạo của nghệ sĩ. Tóm lại, cần phân biết tính hiện thực và tính chân thực trong văn nghệ để tránh thái độ dung tục hóa văn nghệ, coi thường đậm cá tính sáng tạo của nghệ sĩ, quên béng trách nhiệm, đặc trưng của văn nghệ. Sưu tầm, tổng hợp

“Tác phẩm nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp sẽ chết nếu nó miêu tả chỉ để miêu tả…”. Thật vậy, tác phẩm nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp còn phải là “tiếng kêu đau khổ”, “lời ca sung sướng”. Hiện thực là vật liệu để nhà văn khai thác tạo ra những “người con tinh thần”. Và những người con ấy sống trong tâm fan hâm mộ hay là không hề phụ thuộc nhiều yếu tố. Nhưng trước hết là tác phẩm ấy phải bám vào cái rễ của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường, không xa rời hiện thực. Hy vọng, nội dung bài viết trên đã phục vụ cho bạn những kiến thức và kỹ năng về quan hệ giữa hiện thực và văn nghệ. Chúc bạn học tốt !

Reply
5
0
Chia sẻ

Video Mối quan hệ giữa văn học và hiện thực đời sống ?

You vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Mối quan hệ giữa văn học và hiện thực đời sống tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Mối quan hệ giữa văn học và hiện thực đời sống miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Mối quan hệ giữa văn học và hiện thực đời sống miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Mối quan hệ giữa văn học và hiện thực đời sống

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Mối quan hệ giữa văn học và hiện thực đời sống vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Mối #quan #hệ #giữa #văn #học #và #hiện #thực #đời #sống