Kinh Nghiệm Hướng dẫn Một xe hơi có khối lượng 3 tấn, sau khi khởi hành 10s đi được quãng đường 25m 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Một xe hơi có khối lượng 3 tấn, sau khi khởi hành 10s đi được quãng đường 25m được Update vào lúc : 2022-05-16 12:08:10 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

383

– Khi xe hoạt động và sinh hoạt giải trí thẳng đều (a= 0) => (F_mtexts=F) (F là ngoại lực hoặc thành phần ngoại lực tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng tiếp xúc)

– Khi xe hoạt động và sinh hoạt giải trí thẳng biến hóa đều:

+ Phân tích toàn bộ những lực tác dụng vào vật

+ Viết phương tình định luật II Niuton để xác lập lực cần tìm.

Bài 1: Một xe hơi khối lượng m = 1 tấn hoạt động và sinh hoạt giải trí nhanh dần đều trên mặt đường nằm ngang với tần suất a = 2m/s2. Hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là 0,1. Tính lực kéo của xe hơi.

Hướng dẫn giải

Chọn chiều dương cùng chiều hoạt động và sinh hoạt giải trí của xe.

Các lực tác dụng lên xe gồm:

(vecP;vecN;vecF_mtexts;overrightarrowF_ktext )

Áp dụng phương trình định luật II Niuton ta có:

(vecF_mtexts+vecF_k+vecN+vecP=mvecatext ) (*)

Chiếu phương trình (*) lên chiều dương, ta có:

(-F_mtexts+F_k=maRightarrow F_k=F_mtexts+ma=mu mg+ma)

Thay số:

(rmF_rmkrm = rm 0,1.1000.10rm + rm 1000.2rm = rm 3000N)

Bài 2: Một xe hơi 2 tấn khởi hành sau 10s đặt 54 km/h, hoạt động và sinh hoạt giải trí trên đường ngang co thông số ma sát 0,05. Xác định lực kéo động cơ

Hướng dẫn giải

Đổi 54 km/h = 15 m/s

Áp dụng định luật II Newton, ta có:

 (overrightarrowF+overrightarrowP+overrightarrowN+overrightarrowF_ms=moverrightarrowa)   (1)

Chiếu phương trình (1) lên chiều hoạt động và sinh hoạt giải trí của vật, ta có:

– Fms + F = ma

(Rightarrow F=mu mg+mfracv-v_0t=2.10^3.(0,05.10+frac15-010)=400N)

Bài 3: Một xe khối lượng m = 1 tấn khởi đầu hoạt động và sinh hoạt giải trí thẳng nhanh dần đều sau 10s đi được 100 m trên đường ngang. Hệ số ma sát giữa xe với đường là 0,04. Lấy g = 10 m/s2. Tìm lực kéo động cơ

Hướng dẫn giải

Chọn chiều dương là chiều hoạt động và sinh hoạt giải trí của vật

Áp dụng định luật II Newton:

(overrightarrowF+overrightarrowP+overrightarrowN+overrightarrowF_ms=moverrightarrowa) (1)

Chiếu phương trình (1) lên chiều dương, ta có:

– Fms + F = ma

(Rightarrow F=mu mg+ma=m(mu g+frac2st^2)=10^3.(0,04.10+frac2.10010^2)=2400N)

Bài 4: Một xe khối lượng m = 1 tấn khởi đầu hoạt động và sinh hoạt giải trí thẳng nhanh dần đều, sau 10s đạt vận tốc 10 m/s. Lực ma sát bằng 0,1 lần trọng lượng xe, lấy g = 10 m/s2. Tính lực kéo động cơ

Hướng dẫn giải

Chọn chiều dương là chiều hoạt động và sinh hoạt giải trí của vật

Áp dụng định luật II Newton:

(overrightarrowF+overrightarrowP+overrightarrowN+overrightarrowF_ms=moverrightarrowa) (1)

Chiếu phương trình (1) lên chiều dương, ta có:

– Fms + F = ma

(Rightarrow F=0,1P+ma=0,1mg+mfracv-v_0t=10^3.(0,01.10+frac10-010)=2000N)

Bài 5: Xe khối lượng 1 tấn hoạt động và sinh hoạt giải trí thẳng đều trên mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng α = 30°. Tính lực kéo của động cơ để duy trì trạng thái hoạt động và sinh hoạt giải trí biết thông số ma sát bằng 0,2

A. 6371 N               

B. 6273 N               

C. 6723 N               

D. 6732 N

Hướng dẫn giải

Chọn chiều dương như hình vẽ

Áp dụng định luật II Newton:

(overrightarrowF+overrightarrowP_1+overrightarrowP_2+overrightarrowN+overrightarrowF_ms=moverrightarrowa) (1)

Chiếu phương trình (1) lên Ox, Oy, ta có:

N = P2 = Pcosα = mgcosα

F – Fms – P1 = 0 (do xe hoạt động và sinh hoạt giải trí thẳng đều)

⇒ F = μmgcosα + mgsinα = 103.10.(0,2.cos30° + sin30°) = 6732 N

Bài 1: Xe khối lượng 2 tấn hoạt động và sinh hoạt giải trí thẳng đều trên mặt đường nằm ngang. Tính lực kéo động cơ biết hệ sô ma sát là 0,01

A. 1000 N               

B. 2000 N               

C. 100 N               

D. 200 N

Bài 2: Xe khối lượng 1 tấn hoạt động và sinh hoạt giải trí thẳng đều trên mặt đường nằm ngang. Tính lực kéo động cơ biết lực ma sát có độ lớn bằng 0,2 lần trọng lượng

A. 1000 N               

B. 2000 N               

C. 100 N               

D. 200 N

Bài 3: Một ô –tô có khối lượng 1,5 tấn , chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 2m/s2. Hệ số ma sát lăn giữa xe và mặt đường là 0,02 . Cho g = 10m/s2.

a. Tính lực phát động của động cơ xe.              

b. Để xe chuyển động thẳng đều thì lực phát động phải bằng bao nhiêu?

c. Tài xế tắt máy, lực phát động bây giờ là bao nhiêu? Xe chuyển động như thế nào?       

   ĐS: F1 = 3 300N ; F2 = 300N ; F3 = 0 ; a = – 0,2m/s2.

Bài 4: Một ô –tô có khối lượng 2 tấn đang chuyển động với vận tốc 72km/h thì tài xế tắt máy. ( g = 10m/s2).

   a. Nếu tài xế không thắng thì xe đi thêm được 100m nữa thì dừng lại. Tìm lực ma sát.

   b. Nếu tài xế đạp. thắng thì xe chỉ đi được 25m nữa thì dừng lại –Giả sử khi đạp. thắng bánh xe chỉ trượt mà không lăn. Tìm lực thắng

   c. Nếu tài xế đạp. thắng thì xe chỉ đi được 25m nữa thì dừng lại –Giả sử khi đạp. thắng bánh xe vẫn còn đấy lăn. Tìm lực thắng  

ĐS: 4 000N ; 16 000N; 12 000N .   

Bài 5: Một ô –tô khối lượng 1tấn, chuyển động trên đường ngang. Hệ số ma sát lăn giữa bánh xe và mặt đường là (mu )= 0,1. Lấy g = 10m/s2, tính lực kéo của động cơ nếu :  

a. Xe chuyển động thẳng đều.  

b. Xe khởi hành sau 10s đi được 100m.            

ĐS: 1 000N ; 3 000N .

—(Hết)—

Trên đấy là toàn bộ nội dung tài liệu Phương pháp Tính lực kéo để xe hoạt động và sinh hoạt giải trí khi có ma sát môn Vật Lý 10 năm 2022. Để click more nhiều tư liệu hữu ích khác, những em đăng nhập vào trang Chúng tôi để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ hỗ trợ những em học viên ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Những vướng mắc liên quan

a. Tính thông số ma sát giữa xe hơi và mặt đường.

Một xe tải khối lượng 1 tấn, sau khi khởi hành được 10s đạt vận tốc 18km/h. Biết lực cản mà mặt đường tác dụng lên xe là 500N. Tính lực phát động của động cơ.

A. 500N.

B. 750N.

C. 1000N.

D. 1500N.

Cho một xe hơi khởi hành rời bến hoạt động và sinh hoạt giải trí nhanh dần đều sau khi đi được đoạn đường 100m có vận tốc xe hơi khởi hành rời bến hoạt động và sinh hoạt giải trí nhanh dần đều sau khi đi được đoạn đường 100m có vận tốc 36km/h. Biết khối lượng của xe là 1000kg và g = 10   m / s 2 . Cho lực cản bằng  trọng tải xe. Tính lực phát động vào xe.

A. 1200N

B. 1300N

C. 1400N

D. 1500N

Reply
1
0
Chia sẻ

Review Một xe hơi có khối lượng 3 tấn, sau khi khởi hành 10s đi được quãng đường 25m ?

You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Một xe hơi có khối lượng 3 tấn, sau khi khởi hành 10s đi được quãng đường 25m tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Một xe hơi có khối lượng 3 tấn, sau khi khởi hành 10s đi được quãng đường 25m miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Một xe hơi có khối lượng 3 tấn, sau khi khởi hành 10s đi được quãng đường 25m Free.

Thảo Luận vướng mắc về Một xe hơi có khối lượng 3 tấn, sau khi khởi hành 10s đi được quãng đường 25m

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một xe hơi có khối lượng 3 tấn, sau khi khởi hành 10s đi được quãng đường 25m vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #tô #có #khối #lượng #tấn #sau #khi #khởi #hành #10s #đi #được #quãng #đường #25m