Thủ Thuật Hướng dẫn Nghiệm âm lớn số 1 của phương trình sinx+cosx=0 Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Nghiệm âm lớn số 1 của phương trình sinx+cosx=0 được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-11 20:13:11 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

353

Nghiệm âm lớn số 1 của phương trình (sqrt 3 sin…

Câu hỏi: Nghiệm âm lớn số 1 của phương trình (sqrt 3 sin x – cos x = 0)là:

A.
(x = – fracpi 3)

B.
(x = – fracpi 6)

C.
(x = – frac5pi 6)

D.
(x = frac – pi 4)

Đáp án

C

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề trắc nghiệm ôn tập Chương Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác lớp 11

Lớp 11 Toán học Lớp 11 – Toán học

Đáp án:

Nghiệm âm lớn số 1 của phương trình là:  ( – frac5pi 6)

Giải thích tiến trình giải:

 Ta có:

(beginarraylsqrt 3 sin x – cos x = 0\ Leftrightarrow fracsqrt 3 2sin x – frac12cos x = 0\ Leftrightarrow sin x.cos fracpi 6 – cos x.sin fracpi 6 = 0\ Leftrightarrow sin left( x – fracpi 6 right) = 0\ Leftrightarrow x – fracpi 6 = kpi \ Leftrightarrow x = fracpi 6 + kpi ,,,,,k in Z\k = 0 Rightarrow x = fracpi 6\k =  – 1 Rightarrow x = frac – 5pi 6

endarray)

Vậy nghiệm âm lớn số 1 của phương trình là:  ( – frac5pi 6)

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

gọi x0 là nghiệm âm lớn số 1 của phương trình sinx+cosx=-1

Các vướng mắc tương tự

Phương trình (sin 2x + 3sin 4x = 0) có nghiệm là:

Phương trình (dfraccos 2×1 – sin 2x = 0) có nghiệm là:

Phương trình (sqrt 3 cot ^2x – 4cot x + sqrt 3  = 0) có nghiệm là:

Nghiệm của phương trình (4sin ^22x + 8cos ^2x – 9 = 0) là:

Phương trình (sqrt 3 sin 2x – cos 2x + 1 = 0) có nghiệm là:

Phương trình (sin ^3x + cos ^3x = sin x – cos x) có nghiệm là:

Giải phương trình (cos 3xtan 5x = sin 7x).

Giải phương trình (left( sin x + sqrt 3 cos x right).sin 3x = 2).

Giải phương trình (sin 18xcos 13x = sin 9xcos 4x).

Giải phương trình (1 + sin x + cos 3x = cos x + sin 2x + cos 2x).

Giải phương trình (cos x + cos 3x + 2cos 5x = 0).

Giải phương trình (sin 3x – sin x + sin 2x = 0).

Reply
7
0
Chia sẻ

Video Nghiệm âm lớn số 1 của phương trình sinx+cosx=0 ?

You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Nghiệm âm lớn số 1 của phương trình sinx+cosx=0 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Nghiệm âm lớn số 1 của phương trình sinx+cosx=0 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Nghiệm âm lớn số 1 của phương trình sinx+cosx=0 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Nghiệm âm lớn số 1 của phương trình sinx+cosx=0

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nghiệm âm lớn số 1 của phương trình sinx+cosx=0 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nghiệm #âm #lớn #nhất #của #phương #trình #sinxcosx0