Thủ Thuật về Nhận định nào dưới đây về tia Rơnghen là đúng 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Nhận định nào dưới đây về tia Rơnghen là đúng được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-22 16:42:12 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

195

Trắc nghiệm Vật lí 12 Bài 28: Tia X

Bài giảng Trắc nghiệm Vật lí 12 Bài 28: Tia X

Câu 1. Tia X

A. là một loại sóng điện từ có bước sóng ngắn lại bước sóng của tia tử ngoại.

B. một loại sóng điện từ phát ra từ những vật bị nung nóng đến nhiệt độ khoảng chừng 5000C.

C. không hoàn toàn có thể đâm xuyên.

D. được phát ra từ đèn điện.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

A – đúng

B – sai, tia X được phát ra từ ống phát tia X.

C – sai, tia X có tính chất đáng để ý quan tâm là kĩ năng đâm xuyên.

D – sai, tia X được phát ra từ ống phát tia X.

Câu 2. Tia X được tạo ra bằng phương pháp nào sau này ?

A. Cho một chùm electron vận tốc nhanh bắn vào một trong những sắt kẽm kim loại khó nóng chảy có nguyên tử lượng lớn.

B. Cho một chùm electron vận tốc nhỏ bắn vào một trong những sắt kẽm kim loại.

C. Chiếu tia tử ngoại vào sắt kẽm kim loại có nguyên tử lượng lớn.

D. Chiếu tia hồng ngoại vào một trong những sắt kẽm kim loại.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Tia X được tạo ra bằng phương pháp cho chùm electron có vận tốc lớn đập vào một trong những miếng sắt kẽm kim loại khó nóng chảy có nguyên tử lượng lớn.

Câu 3. Tính chất nào sau này không phải là điểm lưu ý của tia X ?

A. Hủy diệt tế bào.

B. Gây ra hiện tượng kỳ lạ quang điện.

C. Làm ion hóa không khí.

D. Xuyên qua tấm chì dày hàng xentimét.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Tính chất của tia X:

+ hoàn toàn có thể đâm xuyên, tia X thuận tiện và đơn thuần và giản dị xuyên qua tấm nhôm dày vài xentimét, nhưng lại bị lớp chì dày vài milimét chặn lại.

+ có tác dụng mạnh lên phim ảnh, làm ion hóa không khí.

+ có tác dụng làm phát quang một số trong những chất.

+ hoàn toàn có thể gây ra hiện tượng kỳ lạ quang điện ở hầu hết những sắt kẽm kim loại.

+ có tác dụng sinh lí mạnh: hủy hoại tế bào, diệt vi trùng, …

Câu 4: Tính chất nổi trội của tia X là

A. tác dụng lên kính ảnh.

B. làm phát quang một số trong những chất.

C. làm ion hóa không khí.

D. kĩ năng đâm xuyên.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Tính chất nổi trội của tia X là kĩ năng đâm xuyên.

Câu 5: Có thể nhận ra tia X bằng

A. chụp hình.

B. tế bào quang điện.     

C. màn huỳnh quang.

D. những câu trên đều đúng.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Có thể nhận ra tia X bằng tế bào quang điện, chụp hình, màn huỳnh quang.

Câu 6. Phát biểu nào dưới đấy là không đúng?

A. Tia X hoàn toàn có thể xuyên qua một lá nhôm mỏng dính.

B. Tia X có tác dụng mạnh lên kính ảnh.

C. Tia X là bức xạ hoàn toàn có thể nhìn thấy được vì nó làm cho một số trong những chất phát quang.

D. Tia X là bức xạ có hại riêng với sức mạnh thể chất con người.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

Tia X là bức xạ không nhìn thấy được, vì nó có bước sóng nằm ngoài vùng ánh sáng nhìn thấy.

Câu 7. Tính chất quan trọng của tia X, phân biệt nó với tia tử ngoại là

A. tác dụng lên kính ảnh.

B. kĩ năng ion hóa chất khí.

C. tác dụng làm phát quang nhiều chất.

D. kĩ năng đâm xuyên qua vải, gỗ, giấy.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Tia X tính chất nổi trội là kĩ năng đâm xuyên. Tia X xuyên qua được giấy, vải, gỗ, thậm chí còn cả sắt kẽm kim loại, thuận tiện và đơn thuần và giản dị xuyên qua tấm nhôm dày vài xentimét, nhưng lại bị lớp chì dày vài milimét chặn lại.

Câu 8. Phát biểu nào dưới đấy là không đúng ?

A. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.  

B. Tia X do những vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra.

C. Tia X hoàn toàn có thể được phát ra từ những đèn điện.

D. Tia X hoàn toàn có thể xuyên qua toàn bộ mọi vật.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Tia X không thể xuyên qua lớp chì dày vài milimét.

Câu 9. Bức xạ có bước sóng trong mức chừng từ 10-9 m đến 3,8.10-7 m thuộc loại nào trong nhiều chủng loại bức xạ dưới đây?

A. Tia X.

B. Ánh sáng nhìn thấy.

C. Tia hồng ngoại.

D. Tia tử ngoại.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

A –  sai, tia X có bước sóng trong mức chừng từ 10-11 m đến 10-8m.

B – sai, ánh sáng nhìn thấy có bước sóng trong mức chừng từ 3,8.10-7 m đến 7,6.10-7 m.

C – sai, tia hồng ngoại có bước sóng trong mức chừng từ 7,6.10-7 m đến 10-3 m.

D – đúng.

Câu 10. Tia Rơnghen là

A. dòng hạt mang điện tích.

B. sóng điện từ có bước sóng rất ngắn.

C. sóng điện từ có bước sóng dài.

D. sóng vô tuyến.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

Tia Rơnghen là sóng điện từ có bước sóng rất ngắn nằm trong mức chừng từ 10-11 m đến 10-8 m.

Câu 11. Nếu sắp xếp những tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơnghen và ánh sáng nhìn thấy được theo thứ tự giảm dần của tần số thì ta có dãy sau:

A. tia hồng ngoại, ánh sáng thấy được, tia tử ngoại, tia Rơnghen.

B. tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia Rơnghen, ánh sáng thấy được.

C. tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơnghen, ánh sáng thấy được.

D. tia Rơnghen, tia tử ngoại, ánh sáng thấy được, tia hồng ngoại.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Bước sóng của những tia trong thang sóng điện từ theo thứ tự tăng dần: tia Ronghen, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại.

Khi những tia truyền trong cùng 1 môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên thì f=vλ nên thứ tự giảm dần của tần số của những tia trong thang sóng điện từ là: tia Rơnghen, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại.

Câu 12. Tia tử ngoại và tia Rơnghen có tính chất chung nào sau này:

A. dùng trong y học để chiếu điện, chụp điện.

B. ion hoá không khí.

C. nguồn phát là những vật nung nóng trên 3000°C.

D. thuận tiện và đơn thuần và giản dị xuyên qua tấm nhôm dày vài xentimét.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

Tia tử ngoại và tia Rơnghen đều phải có tính chất làm ion hóa không khí.

Câu 13. Trong y học và công nghiệp, tia Rơnghen không được phép sử dụng vào mục tiêu:

A. chụp điện phát hiện chỗ xương bị gãy.

B. phát hiện lỗ hổng bên trong thành phầm đúc.

C. phát hiện giới tính thai nhi.

D. điều trị ung thư gần da.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

Tia X có hiệu suất cao:

+ Trong y học, tia X dùng để chẩn đoán bệnh hoặc tìm chỗ xương gãy, mảnh sắt kẽm kim loại trong người qua chiếu chụp điện. Ngoài ra, tia X còn được sử dụng để chữa ung thư.

+ Trong công nghiệp, tia X dùng để kiểm tra chất lượng những vật đúc, tìm những vết nứt, những bọt khí bên trong những vật bằng sắt kẽm kim loại, để kiểm tra hành lí của hành khách trên máy bay, nghiên cứu và phân tích cấu trúc của vật rắn, …

Câu 14. Gọi l1, l2, l3, l4, l5 lần lượt là độ dài bước sóng của tia tử ngoại, tia Rơnghen, tia hồng ngoại, sóng vô tuyến cực ngắn, và ánh sáng màu lục. Thứ tự giảm dần của độ dài bước sóng được sắp xếp như sau:

A. l1> l2> l3>l4>l5.

B. l4> l3> l5>l1>l2.

C. l2> l1> l5>l3>l4.

D. l1> l2> l4>l1>l2.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

Dựa vào thang sóng điện từ ta hoàn toàn có thể sắp xếp theo thứ tự giảm dần của độ dài bước sóng: sóng vô tuyến cực ngắn (l4), tia hồng ngoại (l3), ánh sáng màu lục (l5), tia tử ngoại (l1),  tia Rơnghen (l2). 

Câu 15. Tính chất nào sau này là sai riêng với tia Rơnghen ?

A. Tia Rơnghen mang nguồn tích điện.

B. Tia Rơnghen làm hủy hoại tế bào.

C. Trong chân không, tia Rơnghen cứng và tia Rơnghen mềm có cùng vận tốc.

D. Hiệu điện thế giữa anốt và catốt càng lớn thì tia Rơnghen bức xạ ra có bước sóng càng dài.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

A – đúng, vì tia Rơnghen cũng là sóng điện từ mang nguồn tích điện.

B – đúng, nó tác dụng sinh lý mạnh như hủy hoại tế bào, diệt vi trùng, …

C – đúng, vì đều là sóng điện từ hoạt động và sinh hoạt giải trí trong chân không với vận tốc c=3.108m/s

D – sai, hiệu điện thế giữa anốt và catốt càng lớn thì tia Rơnghen bức xạ ra có bước sóng càng ngắn.

Câu 16. Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơnghen và tia gamma đều là:

A. sóng cơ học.

B. sóng điện từ.

C. sóng ánh sáng.

D. sóng vô tuyến.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơnghen và tia gamma đều là sóng điện từ.

Câu 17: Tia nào sau này không do những vật bị nung nóng phát ra ?

A. Ánh sáng nhìn thấy.

B. Tia hồng ngoại.

C. Tia tử ngoại.

D. Tia X.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Tia không do những vật bị nung nóng phát ra là tia X, tia X được phát ra từ ống tia X (hay ống Cu-lít–giơ).

Câu 18: Động năng của electrôn trong ống tia X khi tới đối catốt phần lớn

A. bị hấp thụ bởi sắt kẽm kim loại làm catốt.

B. trở thành nguồn tích điện tia X.

C. làm nóng đối catốt.

D. bị phản xạ trở lại.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

Động năng của electrôn trong ống tia X khi tới đối catốt phần lớn làm nóng đối catôt.

Câu 19: Chọn kết luận đúng. Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X và tia gamma đều là

A. sóng vô tuyến, có bước sóng rất khác nhau.

B. sóng cơ học, có bước sóng rất khác nhau.

C. sóng ánh sáng có bước sóng giống nhau.

D. sóng điện từ có tần số rất khác nhau.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X và tia gamma đều là sóng điện từ có tần số rất khác nhau.

Câu 20: Chọn câu vấn đáp không đúng:

A. Tia X được phát hiện bởi nhà bác học Rơnghen.

B. Tia X có nguồn tích điện lớn vì có bước sóng lớn.

C. Tia X không biến thành lệch trong điện trường và trong từ trường.    

D. Tia X là sóng điện từ.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

A – đúng

B – sai, tia X có nguồn tích điện lớn nhưng bước sóng nhỏ.

C – đúng, tia X không phải dòng những hạt điện tích mà là sóng điện từ nên không biến thành lệch trong điện trường và từ trường.

D – đúng.

Câu 21: Tia Rơnghen được phát ra trong ống Rơnghen là vì

A. từ trường của dòng eleectron hoạt động và sinh hoạt giải trí từ catốt sang đối catốt bị thay đổi mạnh khi electron bị hãm đột ngột bởi đối catốt.

B. đối catốt bị nung nóng mạnh.                           

C. phát xạ electron từ đối catốt.

D. những electron nguồn tích điện cao xuyên sâu vào những lớp vỏ bên trong của nguyên tử đối catốt, tương tác với hạt nhân và những lớp vỏ này.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Tia Rơnghen được phát ra trong ống Rơnghen là vì những electron nguồn tích điện cao xuyên sâu vào những lớp vỏ bên trong của nguyên tử đối catốt, tương tác với hạt nhân và những lớp vỏ này.

Câu 22. Người ta không dùng tia Rơnghen trong việc làm gì nêu sau này?

A. Chụp ảnh trong đêm.

B. Kiểm tra chất lượng những thành phầm đúc.

C. Chữa bệnh ung thư.

D. Chụp, chiếu điện.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

A – sai, ứng dụng này thuộc tia hồng ngoại.

B – đúng.

C – đúng.

D – đúng.

Câu 23. Tia Rơn-ghen

A. có tác dụng nhiệt mạnh, hoàn toàn có thể dùng để sấy khô hoặc sưởi ấm.

B. chỉ gây ra hiện tượng kỳ lạ quang điện cho những tế bào quang điện có catôt làm bằng sắt kẽm kim loại kiềm.

C. không trải qua được lớp chì dày vài milimét, nên người ta dùng chì để làm màn chắn bảo vệ trong kĩ thuật dùng tia Rơn-ghen.

D. không tác dụng lên kính ảnh.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

A – sai, tia hồng ngoại mới có tác dụng nhiệt mạnh.

B – sai, tia Rơn ghen hoàn toàn có thể gây ra hiện tượng kỳ lạ quang điện với hầu hếu những sắt kẽm kim loại.

C – đúng.

D – sai, tia Rơnghen tác dụng mạnh lên kính ảnh.

Câu 24. Kí hiệu nhiều chủng loại bức xạ như sau: (I) Ánh sáng nhìn thấy; (II) Tia tử ngoại; (III) Tia hồng ngoại. Một bóng đèn thủy ngân ở những cột chiếu sáng đường phố sẽ phát ra những loại bức xạ nào kể trên?

A. Chỉ (I).

B. (II) và (III).

C. (I) và (II).

D. Cả (I), (II) và (III).

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Bóng đèn thủy ngân phát ra nhiều chủng loại tia sau: tia tử ngoại; ánh sáng nhìn thấy và tia hồng ngoại. Việc phát ra ánh sáng nhìn thấy là hiển nhiên.

Để nhận ra xem đèn thủy ngân có phát ra tia tử ngoại và tia hồng ngoại hay là không ta hoàn toàn có thể có những phương pháp sau: Chiếu ánh sáng của đèn thủy ngân vào khe máy quang phổ rồi dùng pin nhiệt điện để nghiên cứu và phân tích. Dùng những kính lọc đặc biệt quan trọng lọc hết tia hồng ngoại và ánh sáng nhìn thấy, chỉ cho tia tử ngoại trải qua. Thử tia tử ngoại bằng tác dụng phát quang của nó.

Câu 25. Để tạo một chùm tia X, chỉ việc phóng một chùm êlectron có vận tốc lớn, cho đập vào

A. một vật rắn bất kì.

B. một vật rắn có nguyên tử lượng lớn.

C. một vật rắn, lỏng, khí bất kì.

D. một vật rắn hoặc lỏng bất kì.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

Để tạo một chùm tia X, chỉ việc phóng một chùm êlectron có vận tốc lớn, cho đập vào một trong những vật rắn có nguyên tử lượng lớn.

Câu 26. Trong y học, tia X được sử dụng để sở hữu thể chụp phim, để chẩn đoán bệnh là nhờ vào tính chất nào dưới đây?

A. Đâm xuyên và phát quang.

B. Phát quang và làm đen kính ảnh.

C. Đâm xuyên và làm đen kính ảnh.

D. Làm đen kính ảnh và tác dụng sinh lý.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

Trong y học, tia X được sử dụng để sở hữu thể chụp phim, để chẩn đoán bệnh là nhờ vào tính chất đâm xuyên và làm đen kính ảnh.

Câu 27. Hiện nay, bức xạ được sử dụng để kiểm tra hành lí của hành khách đi máy bay là

A. tia hồng ngoại.

B. tia tử ngoại.

C. tia gamma.

D. tia Rơnghen.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Hiện nay, bức xạ được sử dụng để kiểm tra hành lí của hành khách đi máy bay là tia Rơnghen.

Câu 28. Trong một ống tia X, hiệu điện thế giữa anôt và catôt là 20 kV, dòng điện trong ống là 12 mA. Giả sử chỉ có 0,5% động năng của chùm electron khi đập vào đối catôt được chuyển thành nguồn tích điện của tia X. Chùm tia X có hiệu suất là

A. 0,1 W.

B. 1,2 W.

C. 2,0 W.

D. 240 W.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

Tổng động năng của những electron đập vào đối catôt trong một giây bằng hiệu suất tiêu thụ của ống tia X. Vậy chùm tia X có hiệu suất là

P=0,5%UI=0,5100.UI=0,5100.20.103.12.10−3=1,2W

Câu 29. Một ống tia X có hiệu điện thế giữa anôt và catôt là 15 kV, cường độ dòng điện chạy qua ống là 20 mA. Bỏ qua vận tốc ban đầu của những electron khi bắn thoát khỏi catôt. Tính vận tốc của electron khi đập vào đối catôt?

A. 7,3.107 m/s.

B.  8,3.107 m/s.

C. 7,5.107 m/s.

D. 1,3.108 m/s.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

+ Tại catôt, vận tốc ban đầu của e bằng 0 vK=0⇒WdK=0

+ Áp dụng định lý biến thiên động năng, ta có:

ΔWd=eU⇔WdA−WdK=eU⇔12mvA2=eU

⇒vA=2eUm=2.1,6.10−19.15.1039,1.10−31=7,3.107m/s

Câu 30. Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai cực của ống phát tia Rơnghen thêm 2 kV, thì vận tốc của những electron đến anot tăng thêm 107 m/s. Bỏ qua vận tốc ban đầu của những electron khi bắn thoát khỏi catôt. Khi chưa tăng hiệu điện thế vận tốc của những electron đến anôt là

A. 108 m/s.

B. 8.107 m/s.

C. 1,55.108 m/s.

D. 3.107 m/s.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

+ Tại catôt, vận tốc ban đầu của e bằng 0 vK=0⇒WdK=0

Áp dụng định lý biến thiên động năng tại thời gian ban đầu và sau khi tăng hiệu điện thế có:

12mvA2=eU12mvA+Δv2=eU+ΔU

⇒vA=eΔUm.Δv−Δv2=1,6.10−19.2.1039,1.10−31.107−1072=3.107m/s

Reply
7
0
Chia sẻ

Review Nhận định nào dưới đây về tia Rơnghen là đúng ?

You vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Nhận định nào dưới đây về tia Rơnghen là đúng tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Nhận định nào dưới đây về tia Rơnghen là đúng miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Down Nhận định nào dưới đây về tia Rơnghen là đúng miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Nhận định nào dưới đây về tia Rơnghen là đúng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nhận định nào dưới đây về tia Rơnghen là đúng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nhận #định #nào #dưới #đây #về #tia #Rơnghen #là #đúng