Kinh Nghiệm về Những sắt kẽm kim loại không tác dụng với nước 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Những sắt kẽm kim loại không tác dụng với nước được Cập Nhật vào lúc : 2022-07-29 04:40:12 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

207

Kim loại không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là:

Nội dung chính

 • Dãy gồm những sắt kẽm kim loại đều không phản ứng với H2O ở nhiệt độ thường là?
 • Kim loại phản ứng với nước
 • A. Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là
 • B. Tính chất hóa học của sắt kẽm kim loại
 • I. Tác dụng với phi kim
 • II. Tác dụng với axit
 • III. Tác dụng với dung dịch muối
 • IV. Tác dụng với nước
 • C. Câu hỏi vận dụng liên quan

Dãy gồm những sắt kẽm kim loại đều không phản ứng với H2O ở nhiệt độ thường là?

A.Mg, Al, K

Đáp án đúng chuẩn

B.Ag, Mg, Al, Zn

C.K, Na, Cu

D.Ag, Al, Li, Fe, Zn

Xem lời giải

Kim loại phản ứng với nước

 • A. Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là
 • B. Tính chất hóa học của sắt kẽm kim loại
  • I. Tác dụng với phi kim
  • II. Tác dụng với axit
  • III. Tác dụng với dung dịch muối
  • IV. Tác dụng với nước
 • C. Câu hỏi vận dụng liên quan

Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc vấn đáp vướng mắc liên quan đến nội dung tính chất hóa học của sắt kẽm kim loại. Nội dung vướng mắc ở đấy là Kim loại tác dụng với nước.

Hy vọng thông qua vướng mắc cũng như câu vấn đáp đưa ra, giúp bạn đọc củng cố, cũng như rèn luyện kĩ năng làm bài tập một cách tốt nhất. Mời những bạn tìm hiểu thêm.

A. Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là

A. Ca

B. Li

C. Mg

D. K

Đáp án hướng dẫn giải rõ ràng

Dễ thấy Li, Ca, K đều phản ứng vơi nước, Be và Mg là 2 chất thuộc nhóm kiềm thổ không tác dụng với nước ở Đk thường

Đáp án C

B. Tính chất hóa học của sắt kẽm kim loại

I. Tác dụng với phi kim

1. Với oxi

Nhiều sắt kẽm kim loại phản ứng được với oxi tạo thành oxit.

3Fe + 2O2 Fe3O4

Trừ Ag, Au, Pt không phản ứng được với oxi

2. Với lưu huỳnh

Nhiều sắt kẽm kim loại phản ứng được với lưu huỳnh tạo thành muối sunfua (=S)

2Al + 2S Al2S3

3. Phản ứng với clo

Nhiều sắt kẽm kim loại phản ứng được với clo tạo thành muối clorua (-Cl)

2Fe + 3Cl2 2FeCl3

II. Tác dụng với axit

 • Dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng (chỉ có sắt kẽm kim loại đứng trước H mới phản ứng)
 • Tác dụng với HNO3, H2SO4 trong Đk đặc, nóng.

Tác dụng với HNO3: kết quả tạo thành muối nitrat và nhiều khí rất khác nhau

M + HNO3 → M(NO3)n + {NO, NO2, N2, NH4NO3, N2O) + H2O

Tác dụng với H2SO4: kết quả tạo thành muối sunfat và nhiều loại khí

M + H2SO4 → M2(SO4)n + S, SO2, H2S + H2O

III. Tác dụng với dung dịch muối

Trừ K, Na, Ca, Ba không đẩy được sắt kẽm kim loại vì tác dụng ngay với nước

Kim loại đứng trước đẩy được sắt kẽm kim loại đứng sau thoát khỏi dung dịch muối của chúng.

IV. Tác dụng với nước

Những sắt kẽm kim loại mạnh gồm: R = K, Na, Ca, Li, Ba, Sr,… trong Đk thường thuận tiện và đơn thuần và giản dị tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ.

R + nH2O → H2 + R(OH)n

C. Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Kim loại không phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường là

A. Fe

B. K

C. Ba

D. Na

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 2. Kim loại nào tác dụng với nước tạo ra hidro

A. Ca

B. Mg

C. Fe

D. Al

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 2. Dãy gồm những sắt kẽm kim loại phản ứng được với HCl là:

A. Al, Fe và Cu

B. Al, Zn và Fe

C. Fe, Cu và Ag

D. Zn, Al và Fe

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 3.Dãy sắt kẽm kim loại phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường

A. Na, Fe, Be

B. Na, Mg, Li

C. Na, Li, Ba

D. Ba, Li, Be

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 4. Để làm sạch dung dịch FeCl2 có lẫn tạp chất CuCl2 ta dùng

A. Fe

B. HCl

C. Al

D. H2SO4

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 5.Nhận định nào dưới đây không đúng về sắt kẽm kim loại kiềm?

A. Kim loại kiềm có tính khử mạnh.

B. Kim loại kiềm dễ bị oxi hóa.

C. Kim loại kiềm có tính khử giảm dần từ Li đến Cs.

D. Để dữ gìn và bảo vệ sắt kẽm kim loại kiềm, người ta thường ngâm nó trong dầu hỏa.

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 6. Khẳng định nào sau này là đúng?

A. Bari là nguyên tố có tính khử mạnh nhất trong dãy sắt kẽm kim loại kiềm thổ

B. Tất cả những sắt kẽm kim loại kiềm thổ đều tan trong nước ở nhiệt độ thường

C. Kim loại kiềm thổ có tính khử mạnh hơn sắt kẽm kim loại kiềm

D. Tính khử của những sắt kẽm kim loại kiềm thổ tăng dần từ Be đến Ba.

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 7. Phản ứng nào không xẩy ra ở nhiệt độ thường?

A. Mg(HCO3)2 + 2Ba(OH)2 → Mg(OH)2 + 2BaCO3 + 2H2O

B. Ca(OH)2 + KHCO3 → CaCO3 + KOH + H2O

C. Ca(OH)2 + 2NH4Cl → CaCl2 + 2NH3 + 2H2O

D. CaCl2 + NaHCO3 → CaCO3 + NaCl + HCl

Xem đáp án

Đáp án D

…………………………

VnDoc đã gửi tới những bạn bộ tài liệu Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường làtới những bạn. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin trình làng tới những bạn học viên tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc đã xây dựng group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời những bạn học viên tham gia nhóm, để hoàn toàn có thể nhận được những tài liệu tiên tiến và phát triển nhất.

Reply
4
0
Chia sẻ

Review Những sắt kẽm kim loại không tác dụng với nước ?

You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Những sắt kẽm kim loại không tác dụng với nước tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Những sắt kẽm kim loại không tác dụng với nước miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Down Những sắt kẽm kim loại không tác dụng với nước Free.

Thảo Luận vướng mắc về Những sắt kẽm kim loại không tác dụng với nước

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Những sắt kẽm kim loại không tác dụng với nước vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Những #kim #loại #không #tác #dụng #với #nước