Thủ Thuật Hướng dẫn Ở phân bào giảm phân tế bào con có bộ nhiễm sắc thể bằng một nửa tế bào mẹ vi Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Ở phân bào giảm phân tế bào con có bộ nhiễm sắc thể bằng một nửa tế bào mẹ vi được Update vào lúc : 2022-04-26 23:23:08 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

386

Khang Anh

Giảm phân tạo ra được những tế bào con với số lượng NST giảm sút một nửa vì:

– NST chỉ nhân đôi 1 lần ở kỳ trung gian trước lần phân bào thứ nhất.

– Giảm phân gồm 2 lần phân bào và bản chất giảm nhiễm (số lượng NST giảm sút một nửa) là giảm phân I.

+ Tại kì giữa của giảm phân I, những cặp NST kép tương đương sau khi bắt đôi và co xoắn cực lớn di tán về mặt phẳng xích đạo của tế bào và triệu tập thành với chủ 2 hàng. Dây tơ phân bào từ mỗi cực tế bào chỉ đính vào một trong những phía của mỗi NST kép trong cặp tương đương.

+ Tại kì sau của giảm phân I, mỗi NST kép trong cặp NST kép tương đương di tán theo dây tơ phân bào về mỗi cực của tế bào.

+ Tại kì cuối I, sau khi đi về cực của tế bào, những NST kép dãn xoắn và màng nhân, nhân con xuất hiện, thoi phân bào tiêu biến. Sau đó là quy trình phân loại tế bào chất tạo ra 2 tế bào con có số lượng NST kép giảm sút một nửa (nkép).

+ Ở giảm phân II, có bản chất là nguyên nhiễm, trình làng quy trình phân li những NST kép tại tâm động tại 2 NST đơn ở kì sau. Do đó kết thúc giảm phân II, từ là 1 tế bào (nkép) tạo thành 2 tế bào (nđơn).

→ Như vậy sau quy trình giảm phân, từ một tế bào (2n) tạo thành 4 tế bào con (n).

0 Trả lời · 09:37 06/08

 • Song Tử

  Quá trình giảm phân những NST được nhân đôi 1 lần ở kì trung gian trước lần phân bào 1 nhưng lại được phân loại 2 lần ở kì sau 1 và kì sau 2 nên tạo ra những tế bào con với số lượng NST giảm sút một nửa (n).

  0 Trả lời · 09:38 06/08

  • Ở hình 19.1 ta thấy NST được nhân đôi 1 lần, ở kỳ giữa I, những NST kép tương đương xếp thành 2 hàng trên NST,ở kỳ sau I, những NST kép đi về 2 phía rất khác nhau tạo ra những tế bào con có chứa n NST kép.

   Ở giảm phân 2, những NST đơn trong n NST kép phân ly đồng đều về 2 phía của tế bào mà không còn sự nhân đôi NST tạo ra những tế bào con có bộ NST n (giảm sút 1 nửa so với ban đầu)

   Nguyên nhân là vì:

   – Sự nhân đôi chỉ trình làng 1 lần

   – Sự phân ly của NST trình làng 2 lần.

   0 Trả lời · 09:37 06/08

   • Thùy Chi

    Ở hình 19.1, hoàn toàn có thể thấy ban đầu từ một tế bào 2n đến kì trung gian: những NST đơn nhân đôi thành NST kép tạo thành một tế bào có 2n NST kép; Ở kỳ giữa I, những NST kép triệu tập thành với chủ hai hàng; Ở kì sau I: 2 NST kép trong từng cặp tương đương phân li về 2 cực của tế bào; Ở kì cuối I: tạo thành 2 tế bào con, mỗi tế bào có n NST kép

    Ở giảm phân 2, cơ bản giống nguyên phân, những NST đơn trong n NST kép phân ly đồng đều về 2 phía của tế bào tạo ra những tế bào con có bộ NST n đơn

    Kết luận nguyên nhân giảm phân tạo ra những tế bào con với số lượng NST giảm sút một nửa là vì là vì: Sự nhân đôi NST chỉ trình làng 1 lần mà sự phân ly của NST trình làng 2 lần.

    0 Trả lời · 09:38 06/08

    • Giải Bài Tập Sinh Học 10 – Bài 19: Giảm phân giúp HS giải bài tập, phục vụ cho học viên những hiểu biết khoa học về điểm lưu ý cấu trúc, mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí sống của con người và nhiều chủng loại sinh vật trong tự nhiên:

     Lời giải:

     Giảm phân tạo ra được những tế bào con với số lượng NST giảm sút một nửa vì:

     – NST chỉ nhân đôi 1 lần ở kỳ trung gian trước lần phân bào thứ nhất.

     – Giảm phân gồm 2 lần phân bào và bản chất giảm nhiễm (số lượng NST giảm sút một nửa) là giảm phân I.

         + Tại kì giữa của giảm phân I, những cặp NST kép tương đương sau khi bắt đôi và co xoắn cực lớn di tán về mặt phẳng xích đạo của tế bào và triệu tập thành với chủ 2 hàng. Dây tơ phân bào từ mỗi cực tế bào chỉ đính vào một trong những phía của mỗi NST kép trong cặp tương đương.

         + Tại kì sau của giảm phân I, mỗi NST kép trong cặp NST kép tương đương di tán theo dây tơ phân bào về mỗi cực của tế bào.

         + Tại kì cuối I, sau khi đi về cực của tế bào, những NST kép dãn xoắn và màng nhân, nhân con xuất hiện, thoi phân bào tiêu biến. Sau đó là quy trình phân loại tế bào chất tạo ra 2 tế bào con có số lượng NST kép giảm sút một nửa (nkép).

         + Ở giảm phân II, có bản chất là nguyên nhiễm, trình làng quy trình phân li những NST kép tại tâm động tại 2 NST đơn ở kì sau. Do đó kết thúc giảm phân II, từ là 1 tế bào (nkép) tạo thành 2 tế bào (nđơn).

     → Như vậy sau quy trình giảm phân, từ một tế bào (2n) tạo thành 4 tế bào con (n).

     Lời giải:

       Tóm tắt diễn biến những kì của giảm phân I:

       + Kì đầu I:

         – Các NST kép tương đương bắt cặp với nhau.

         – Một số cặp NST kép tương đương xuất hiện sự tiếp hợp giữa 2 nhiễm sắc tử không chị em (trao đổi chéo Một trong những đoạn crômatit).

         – Các NST kép dần co xoắn lại, đạt co xoắn cực lớn.

         – Màng nhân, nhân con biến mất.

         – Trung tử di tán về 2 cực của tế bào, khởi đầu hình thành thoi tơ vô sắc.

       + Kì giữa I:

         – Hình thành thoi tơ vô sắc.

         – Các cặp NST kép tương đương di tán về mặt phẳng xích đạo của tế bào, gắn thành 2 hàng trên thoi tơ vô sắc tại tâm động.

       + Kì sau I:

         – Mỗi NST kép trong cặp NST kép tương đương di tán theo thoi tơ vô sắc về một cực của tế bào.

       + Kì cuối I:

         – Các NST kép từ từ dãn xoắn.

         – Màng nhân và nhân con từ từ xuất hiện.

         – Thoi vô sắc tiêu biến.

         – Phân chia chất tế bào.

         – Tạo thành hai tế bào con có số lượng NST kép giảm sút một nửa.

       Sau khi kết thúc giảm phân I, những tế bào bước vào giảm phân II mà không nhân đôi NST.

     Lời giải:

     Ý nghĩa hiện tượng kỳ lạ bắt đôi của những NST tương đương:

        + Khi những NST tương đương bắt cặp trong giảm phân sẽ hỗ trợ chúng tiếp phù thích hợp với nhau, trao đổi chéo những đoạn crômatit, làm tăng biến dị tổng hợp.

        + Khi NST bắt cặp tương đương trong giảm phân thì sau quy trình phân li, số lượng NST sẽ giảm sút một nửa, đảm bảo quy trình giảm phân trình làng thông thường.

     Lời giải:

     Nguyên phân
     Giảm phân
     Nơi trình làng
     Tất cả cá loại tế bào
     Tế bào sinh dục chín
     Số lần phân bào
     1 lần
     2 lần
     Tiếp hợp, hoán vị gen
     Không

     Số lần phân bào
     1 lần
     2 lần
     Sắp xếp NST trên mặt phẳng xích đạo của thoi tơ vô sắc
     1 hàng dọc

     GP I: 2 hàng dọc

     GP II: 1 hàng dọc

     Kết quả
     Tạo được 2 tế bào con giống hệt nhau, có số lượng NST bằng tế bào mẹ (2n).
     Qua hai lần phân bào liên tục tạo ra 4 tế bào con có số lượng NST giảm sút một nửa so với tế bào mẹ.

     Lời giải:

     Ý nghĩa của quy trình giảm phân:

       – Tạo được những giao tử

       – Tạo ra thật nhiều biến dị tổng hợp do sự phân li độc lập và tổng hợp tự do của những cặp nhiễm sắc thể trong quy trình giảm phân kết phù thích hợp với quy trình thụ tinh.

       – Tạo sự phong phú di truyền cho thế hệ sau ở những loài sinh sản hữu tính, tạo nguồn nguyên vật tư cho quy trình chọn giống và tiến hóa.

       – Nguyên phân, giảm phân, thụ tinh giúp duy trì sự ổn định bộ NST loài.

     Các quy trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh góp thêm phần duy trì bộ nhiễm sắc thể đặc trưng cho loài.

     Reply
     9
     0
     Chia sẻ

     Clip Ở phân bào giảm phân tế bào con có bộ nhiễm sắc thể bằng một nửa tế bào mẹ vi ?

     You vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Ở phân bào giảm phân tế bào con có bộ nhiễm sắc thể bằng một nửa tế bào mẹ vi tiên tiến và phát triển nhất

     Share Link Download Ở phân bào giảm phân tế bào con có bộ nhiễm sắc thể bằng một nửa tế bào mẹ vi miễn phí

     Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Ở phân bào giảm phân tế bào con có bộ nhiễm sắc thể bằng một nửa tế bào mẹ vi miễn phí.

     Giải đáp vướng mắc về Ở phân bào giảm phân tế bào con có bộ nhiễm sắc thể bằng một nửa tế bào mẹ vi

     Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Ở phân bào giảm phân tế bào con có bộ nhiễm sắc thể bằng một nửa tế bào mẹ vi vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
     #Ở #phân #bào #giảm #phân #tế #bào #con #có #bộ #nhiễm #sắc #thể #bằng #một #nửa #tế #bào #mẹ