Contents

Thủ Thuật Hướng dẫn Phản ứng nào dưới đây được sử dụng để điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Phản ứng nào dưới đây được sử dụng để điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm được Update vào lúc : 2022-05-16 02:50:08 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

73

1. Điều chế hidro

Nội dung chính

  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • 1. Hóa chất, dụng cụ thí nghiệm
  • 2. Thí nghiệm
  • 3. Điều chế Hidro trong công nghiệp
  • 4. Tìm hiểu về phản ứng thế
  • II. Phản ứng thế là gì?
  • III. Bài tập vận dụng điều chế hidro, phản ứng thế

a. Trong phòng thí nghiệm

– Trong phòng thí nghiệm, khí hiđro được điều chế bằng phương pháp cho axit (HCl hoặc H2SO4 loãng) tác dụng với sắt kẽm kim loại kẽm (hoặc sắt, nhôm,…)

– Nguyên liệu:

   + Kim loại: Zn, Fe, Al,…

   + Dung dịch axit: HCl loãng, H2SO4 loãng.

PTHH:  Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

b. Trong công nghiệp

* Phương pháp điện phân nước.

      2H2O $xrightarrowđiện,phân$  2H2↑ + O2↑

* Dùng than khử oxi của H2O ở nhiệt độ cao: C + H2O $xrightarrowt^o$ CO + H2

* Điều chế từ khí tự nhiên, khí mỏ dầu.

2. Phản ứng thế

– Phản ứng thế là phản ứng hóa học của đơn chất và hợp chất trong số đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất

Ví dụ: PTHH:   Zn     +    2HCl   →   ZnCl2    +    H2

              (đơn chất)   (hợp chất)    (hợp chất)   (đơn chất)

Nhận xét: Nguyên tử Zn đã thay thế nguyên tử H trong hợp chất HCl.

Sơ đồ tư duy: Điều chế khí hiđro – phản ứng thế

Phản ứng hóa học điều chế H2 trong phòng thí nghiệm là: a) và c)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho 22,4g sắt tác dụng với dung dịch loãng có chứa 24,5g axit sunfuric.

a) Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam?

b) Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc.

Xem đáp án » 08/03/2022 20,378

Trong phòng thí nghiệm hóa học có những sắt kẽm kim loại kẽm và sắt, dung dịch HCl và axit H2SO4.

a) Viết những phương trình hóa học hoàn toàn có thể điều chế hiđro;

b) Phải dùng bao nhiêu gam kẽm, bao nhiêu gam sắt để điều chế được 2,24 lít khí hiđro (đktc)?

Xem đáp án » 08/03/2022 1,568

Khi thu khí oxi vào ống nghiệm bằng phương pháp đẩy không khí phải để vị trí ống nghiệm ra làm sao? Vì sao? Đối với khí hiđro, có làm thế được không? Vì sao?

Xem đáp án » 08/03/2022 1,310

Lập phương trình hóa học của những phản ứng sau này và cho biết thêm thêm chúng thuộc loại phản ứng hóa học nào?

a) Mg + O2 → MgO.

b) 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2.

c) Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu.

Xem đáp án » 08/03/2022 1,136

Câu hỏi: Nguyên liệu dùng để điều chế khí hidro trong phòng thí nghiệm là:

A.Zn, K2CO3.

B.Zn, HCl.

C.KMnO4, KClO3.

D.Nước, không khí

Lời giải:

Đáp án đúng là: B.Zn, HCl.

Giải thích:

Hóa chất để điều chế khí hiđro gồm có: dung dịch axitHClhoặcH2SO4loãng;sắt kẽm kim loại hoạt động và sinh hoạt giải trí trung bình nhưZn, Fe, Al,…

PTHH

Zn + 2HCl→ ZnCl2+ H2↑

Cùng Top lời giải đi tìm hiểu cách điều chế Hidro trong phòng thí nghiệm nhé.

1. Hóa chất, dụng cụ thí nghiệm

a. Hóa chất

Hóa chất để điều chế khí hiđro gồm có: dung dịch axitHClhoặcH2SO4loãng;sắt kẽm kim loại hoạt động và sinh hoạt giải trí trung bình nhưZn, Fe, Al,…

b. Dụng cụ

Phễu có khóa, lọ thủy tinh miệng hẹp, ống nghiệm, ống dẫn khí, chậu thủy tinh, nút cao su.

2. Thí nghiệm

Thí nghiệm:Cho một mảnh kẽm vào ống nghiệm rồi thêm 2-3ml dung dịch axit clohidric HCl vào đó. Quan sát hiện tượng kỳ lạ.

Hiện tượng:

Các bọt khí xuất hiện trên mặt phẳng mảnh kẽm rồi bay lên, mảnh kẽm tan dần.

Thu lấy khí thoátvào ống nghiệm rồi đưa vào ngọn lửa đèn cồn thấy có tiếng nổ nhỏ.

Để nhận ra khí hidro, ta đốt khí thu được, hidro cháy với ngọn lửa màu xanh nhạt.

Phương trình hóa học: Zn + 2HCl → ZnCl2+ H2↑

Có thể thay Zn bằng Fe hoặc Al, dung dịch axit HCl bằng dung dịch H2SO4loãng.

Để điều chế một lượng hidro to nhiều hơn ta tiến hành thí nghiệm với cách lắp ráp dụng cụ nhưhình 1.

Hình 1:Sơ đồ thí nghiệm thu sát hoạch khí hidro bằng phương pháp đẩy nước (a) và đẩy không khí (b)

Đổ dung dịch axit clohidric loãng vào phễu. Mở khóa cho axit chảy từ từ xuống lọ và phản ứng với kẽm.

*Lưu ý khi điều chế khí Hiđro:

– Lắp nút cao su phải lắp kín, tránh trường hợp lượng khí hidro thoát ra ngoài làm cho lượng khí Hidro thu được ở ống nghiệm ít.

-Không để lẫn không khí ở cuối ống nghiệm đựng nước khi úp ống thu khí, tránh trường hợp không thu được hiđro tinh khiết.

3. Điều chế Hidro trong công nghiệp

-Từ trước năm 1940 hầu hết sản lượng hidro trên toàn thế giới được sản xuất từ than hoặc than cốc,người ta cho hơi nước qua than nung đỏ ở 1000oC.Tuy nhiên, đến năm 1970 người ta không hề sử dụng phương pháp này để điều chế hidro màthay vào đó một lượng lớn khí hidro được tạo ra từ khí vạn vật thiên nhiên, khí dầu mỏ hay từ quy trình điện phân nước.

-Hiện nay trong công nghiệp người ta điều chế khí hidro bằng phương pháp điện phân nước.

-Điên phân nước là quy trình tách nước thành những khícơ bản của nguyên tốtạo lênnó là H2bằng dòng điện.

A) Từ vạn vật thiên nhiên – khí dầu mỏ B) Điện phân nước C) Từ nước và than

4. Tìm hiểu về phản ứng thế

4.1. Ví dụ

-Phương trình phản ứng:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

(đơn chất) (hợp chất) (hợp chất) (đơn chất)

-Nhận xét:Nguyên tử Zn đã thay thế nguyên tử H trong hợp chất HCl

-Phương trình phản ứng:

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

(đơn chất) (hợp chất) (hợp chất) (đơn chất)

-Nhận xét:Nguyên tử Fe đã thay thế nguyên tử H trong hợp chất H2SO4

4.2. Kết luận

-Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, trong số đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố trong hợp chất.

Trong nội dung bài viết ngày hôm nay toàn bộ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vậy phản ứng thế là gì? Phương pháp, phương pháp để điều chế Hiđro trong công nghiệp và trong phòng thí nghiệm được thực thi ra làm sao?

Phản ứng thế là gì? Cách điều chế Hiđro trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp thuộc phần: Chương 5: Hiđro – Nước

1. Điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm

– Trong phòng thí nghiệm để điều chế H2 thường sử dụng axit HCl (hoặc H2SO4 loãng) và sắt kẽm kim loại Zn (hoặc Fe, hoặc Al).

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2↑

– Khí H2 ít tan trong nước và nhẹ hơn không khí nên ta hoàn toàn có thể thu H2 theo 2 cách: Đẩy nước và đẩy không khí.

hình a) thu khí hidro bằng phương pháp đẩy nước;

hình b) thu khí hidro bằng phương pháp đẩy không khí

2. Điều chế hiđro trong công nghiệp

–  Trong công nghiệp người ta điều chế hiđro bằng phương pháp điện phân nước hoặc dùng than khử oxi của nước trong lò khí than hoặc điều chế H2 từ khí vạn vật thiên nhiên, khí dầu mỏ.

2H2O -điện phân→ 2H2 + O2

II. Phản ứng thế là gì?

Phản ứng thế là phản ứng hóa học trong số đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất. Ví dụ:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2↑

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑

* Bài 1 trang 117 SGK Hóa 8: Những phản ứng hóa học nào dưới đây hoàn toàn có thể được sử dụng để điều chế hiđro trong phòng thi nghiệm?

(Nguyên tử Zn và Fe đã thay thế nguyên tử H trong hợp chất HCl và H2SO4)

III. Bài tập vận dụng điều chế hidro, phản ứng thế

a) Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2↑

b) 2H2O → 2H2↑ + O2↑

c) 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2↑

° Lời giải bài 1 trang 117 SGK Hóa 8:

– Phản ứng hóa học điều chế H2 trong phòng thí nghiệm là: a) và c)

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2↑

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2↑

* Bài 2 trang 117 SGK Hóa 8: Lập phương trình hóa học của những phản ứng sau này và cho biết thêm thêm chúng thuộc loại phản ứng hóa học nào?

a) Mg + O2 → MgO.

b) 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2.

c) Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu.

° Lời giải bài 2 trang 117 SGK Hóa 8:

a) 2Mg + O2 → 2MgO

– Là phản ứng oxi hóa khử (phản ứng hóa hợp).

b) 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2.

– Là phản ứng oxi hóa khử (phản ứng phân hủy).

c) Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu.

– Là phản ứng thế.

* Bài 3 trang 117 SGK Hóa 8: Khi thu khí oxi vào ống nghiệm bằng phương pháp đẩy không khí phải để vị trí ống nghiệm ra làm sao? Vì sao? Đối với khí hiđro, có làm thế được không? Vì sao?

° Lời giải bài 3 trang 117 SGK Hóa 8:

• Cách để ống nghiệm khi thu khí oxi:

– Để ống nghiệm thẳng đứng, miệng ống nghiệm hướng lên trên vì trọng lượng khí oxi (M=32g) to nhiều hơn trọng lượng không khí (M=29g)

•  Cách để ống nghiệm khi thu khí hidro:

– Để ống nghiệm thẳng đứng và miệng ống nghiệm hướng xuống dưới do trọng lượng của khí hidro (M=2g) nhẹ hơn trọng lượng của không khí (M=29g).

* Bài 4 trang 117 SGK Hóa 8: Trong phòng thí nghiệm hóa học có những sắt kẽm kim loại kẽm và sắt, dung dịch HCl và axit H2SO4.

a) Viết những phương trình hóa học hoàn toàn có thể điều chế hiđro;

b) Phải dùng bao nhiêu gam kẽm, bao nhiêu gam sắt để điều chế được 2,24 lít khí hiđro (đktc)?

° Lời giải bài 4 trang 117 SGK Hóa 8:

a) Phương trình hóa học của phản ứng:

(1) Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2↑

(2) Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2↑

(3) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

(4) Fe + H2SO4 (l) → FeSO4 + H2↑

b) Theo bài ra thu được 2,24 lít H2 nên:

– Theo phương trình hóa học (1) và (2): ∑nZn = ∑nH2 = 0,1 (mol)

⇒ Khối lượng kẽm cần dùng là: m = 0,1.65 = 6,5 (g)

– Theo phương trình hóa học (3) và (4): ∑nFe = ∑nH2 = 0,1 (mol)

⇒ Khối lượng sắt cần dùng là: m = 0,1.56 = 5,6 (g).

* Bài 5 trang 117 SGK Hóa 8: Cho 22,4g sắt tác dụng với dung dịch loãng có chứa 24,5g axit sunfuric.

a) Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam?

b) Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc.

° Lời giải bài 5 trang 117 SGK Hóa 8:

– Theo bài ra, có 22,4(g) sắt và 24,5(g) axit sunfuric nên số mol của Fe và H2SO4 là:

– Phương trình hóa học của phản ứng:

Fe   +   H2SO4 → FeSO4 + H2↑

1 mol   1 mol

0,4      0,25 mol

– Lập tỉ lệ so sánh, ta thấy:

⇒ Fe dư, H2SO4 phản ứng hết nên những tính toán tính theo số mol của H2SO4

– Theo PTPƯ nFe (pư) = nH2SO4 = 0,25(mol) ⇒ nFe (dư) = 0,4 – 0,25 = 0,15(mol).

⇒ mFe (dư) = n.M = 0,15.56 = 8,4(g).

– Theo PTPƯ thì: nH2 = nH2SO4 = 0,25 (mol).

⇒ VH2 = n.22,4 = 0,25.22,4 = 5,6(lít).

Phản ứng thế là gì? Cách điều chế Hiđro trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp – Hóa 8 bài 33 được biên soạn theo SGK mới và được đăng trong mục Soạn Hóa 8 và giải bài tập Hóa 8 gồm những bàiSoạn Hóa 8được hướng dẫn biên soạn bởi đội ngũ giáo viên dạy giỏi hóa tư vấn và những bài Hóa 8 được soanbaitap trình diễn dễ hiểu, dễ sử dụng và dễ tìm kiếm, giúp bạn học giỏi hóa 8. Nếu thấy hay hãy chia sẻ và comment để nhiều bạn khác học tập cùng.

Reply
0
0
Chia sẻ

Review Phản ứng nào dưới đây được sử dụng để điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm ?

You vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Phản ứng nào dưới đây được sử dụng để điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Phản ứng nào dưới đây được sử dụng để điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Tải Phản ứng nào dưới đây được sử dụng để điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Phản ứng nào dưới đây được sử dụng để điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Phản ứng nào dưới đây được sử dụng để điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phản #ứng #nào #dưới #đây #được #dùng #để #điều #chế #khí #hiđro #trong #phòng #thí #nghiệm