Contents

Thủ Thuật Hướng dẫn Phiếu xuất kho không ghi đơn giá MISA Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Phiếu xuất kho không ghi đơn giá MISA được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-11 20:10:20 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

131

trang chủ > 5. Khác > 5.3. Khác > Hướng dẫn > Menu Nghiệp. vụ > Kho > Phiếu xuất kho

Cho phép lập những phiếu xuất kho bán hàng, xuất kho sản xuất, xuất kho cho những cty hạch toán phụ thuộc…  

Cách thao tác

Lập phiếu xuất kho bán hàng

 • Tại phân hệ Kho, chọn hiệu suất cao Xuất kho bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Nhập, xuất kho chọn hiệu suất cao ThêmXuất kho).
 • Lựa chọn xem chứng từ sẽ tiến hành lưu trên sổ quản trị hay sổ tài chính tại phần Hiển thị trên sổ (click more Quản lý tài liệu theo khối mạng lưới hệ thống Sổ quản trị hoặc Sổ tài chính).
 • Chọn loại chứng từ xuất kho là Bán hàng, tiếp theo đó chọn chứng từ bán hàng đã được lập trên phân hệ Bán hàngtab Bán hàng.
 • Sau khi chọn xong chứng từ bán hàng, nhấn Đồng ý, khối mạng lưới hệ thống sẽ tự động hóa lấy thông tin hàng hoá từ những chứng từ bán hàng đã chọn sang chứng từ xuất kho.
 • Nhập tương hỗ update thông tin không đủ trên giấy tờ xuất kho, tiếp theo đó nhấn Cất.
 • Chọn hiệu suất cao In
  trên thanh công cụ, tiếp theo đó chọn chứng từ xuất kho cần in. Có thể in
  chứng từ xuất kho theo mẫu do ứng dụng phục vụ hoặc theo mẫu đặc trưng
  của doanh nghiệp (click more hiệu suất cao Thiết kế mẫu chứng từ)

Lưu ý:
Có thể khai báo trực tiếp chứng từ xuất kho bán hàng mà không phải chọn
từ chứng từ bán hàng hoặc lập chứng từ xuất kho bán hàng từ đơn đặt
hàng.

Lập phiếu xuất kho sản xuất

 • Tại phân hệ Kho, chọn hiệu suất cao Xuất kho tại phần thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Nhập, xuất kho chọn hiệu suất cao ThêmXuất kho):
 • Lựa chọn xem chứng từ sẽ tiến hành lưu trên sổ quản trị hay sổ tài chính tại phần Hiển thị trên sổ (click more Quản lý tài liệu theo khối mạng lưới hệ thống Sổ quản trị hoặc Sổ tài chính)
 • Chọn loại chứng từ xuất kho là Sản xuất, tiếp theo đó chọn lệnh sản xuất đã được lập trên tab Lệnh sản xuất.
 • Sau khi chọn xong lệnh sản xuất, nhấn Đồng ý, khối mạng lưới hệ thống sẽ tự động hóa lấy những nguyên vật tư cần xuất kho để sản xuất từ lệnh sản xuất sang chứng từ xuất kho.
 • Nhập tương hỗ update thông tin không đủ trên giấy tờ xuất kho, tiếp theo đó nhấn Cất.
 • Chọn hiệu suất cao In
  trên thanh công cụ, tiếp theo đó chọn chứng từ xuất kho cần in. Có thể in
  chứng từ xuất kho theo mẫu do ứng dụng phục vụ hoặc theo mẫu đặc trưng
  của doanh nghiệp (click more hiệu suất cao Thiết kế mẫu chứng từ)

Lưu ý: Có thể khai báo trực tiếp chứng từ xuất kho sản xuất mà không phải chọn từ lệnh sản xuất.

Lập phiếu xuất kho cho chi nhánh khác

 • Tại phân hệ Kho, chọn hiệu suất cao Xuất kho tại phần thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Nhập, xuất kho chọn hiệu suất cao ThêmXuất kho).
 • Lựa chọn xem chứng từ sẽ tiến hành lưu trên sổ quản trị hay sổ tài chính tại phần Hiển thị trên sổ (click more Quản lý tài liệu theo khối mạng lưới hệ thống Sổ quản trị hoặc Sổ tài chính).
 • Chọn loại chứng từ nhập kho là Xuất hàng cho chi nhánh khác.
 • Khai báo những thông tin rõ ràng của phiếu xuất kho:
  • tin tức chung:
   khai báo những thông tin về lệnh điều động, ngày điều động, của người nào, lý
   do, người vận chuyển, xuất tại kho nào và nhập tại kho nào…
  • tin tức chứng từ: nhập thông tin về Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Mẫu số hoá đơn và Ký hiệu hoá đơn cho chứng từ xuất kho.
  • tin tức hàng tiền:
   chọn những hàng hoá được xuất kho gửi tới những chi nhánh khác, đồng thời
   khai báo những thông tin về kho, thông tin tài khoản hạch toán, số lượng, đơn giá
   bán… của những hàng hoá đó.
 • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất, tiếp theo đó thực thi hiệu suất cao Cấp số chứng từ trên thanh công cụ.
 • Chọn hiệu suất cao In
  trên thanh công cụ, tiếp theo đó chọn chứng từ xuất kho cần in. Có thể in
  chứng từ xuất kho theo mẫu do ứng dụng phục vụ hoặc theo mẫu đặc trưng
  của doanh nghiệp (click more hiệu suất cao Thiết kế mẫu chứng từ)

Lập phiếu xuất kho trong trường hợp xuất sử dụng góp vốn, mang đi biếu tặng, sử dụng nội bộ…

 • Tại phân hệ Kho, chọn hiệu suất cao Xuất kho tại phần thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Nhập, xuất kho chọn hiệu suất cao ThêmXuất kho).
 • Lựa chọn xem chứng từ sẽ tiến hành lưu trên sổ quản trị hay sổ tài chính tại phần Hiển thị trên sổ (click more Quản lý tài liệu theo khối mạng lưới hệ thống Sổ quản trị hoặc Sổ tài chính).
 • Chọn loại chứng từ nhập kho là Khác (Xuất sử dụng, góp vốn…).
 • Khai báo những thông tin rõ ràng của phiếu xuất kho:
  • tin tức chung gồm có những thông tin:
   • Đối tượng: chọn thông tin đối tượng người dùng nhận hàng (hoàn toàn có thể là người tiêu dùng, nhà phục vụ, nhân viên cấp dưới).
   • Người nhận:
    sẽ tiến hành tự động hóa lấy theo thông tin người liên hệ đã được khai báo trên
    khuôn khổ người tiêu dùng/nhà phục vụ. Trường hợp chưa khai báo, hoàn toàn có thể nhập
    trực tiếp trên giấy tờ.
   • Tham chiếu:
    được cho phép chọn những chứng từ có liên quan đến phiếu xuất kho đang khai
    báo, phục vụ cho việc so sánh, kiểm tra khi cần (click more Chọn chứng
    từ tham chiếu).
  • tin tức chứng từ:
   nhập thông tin về Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ => Ngày
   hạch toán phải lớn hoặc bằng Ngày chứng từ, riêng Số chứng từ sẽ tiến hành
   khối mạng lưới hệ thống tự động hóa đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập trên menu Hệ
   thốngTuỳ chọnQuy tắc đánh số chứng từ.
  • tin tức hàng tiền:
   chọn những vật tư, hàng hoá cần xuất kho, đồng thời khai báo những thông
   tin về kho, thông tin tài khoản hạch toán, cty tính, số lượng… của những vật
   tư, hàng hoá đó.
  • tin tức thống kê:
   được cho phép khai báo những thông tin như: khoản mục ngân sách, đối tượng người dùng tập
   hợp ngân sách… phục vụ cho việc thống kê lên những báo cáo kho.
 • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.
 • Chọn hiệu suất cao In
  trên thanh công cụ, tiếp theo đó chọn chứng từ xuất kho cần in. Có thể in
  chứng từ xuất kho theo mẫu do ứng dụng phục vụ hoặc theo mẫu đặc trưng
  của doanh nghiệp (click more hiệu suất cao Thiết kế mẫu chứng từ).

Lưu ý: Trên những phiếu xuất kho, đơn giá vốn của vật tư hàng hoá xuất kho sẽ tiến hành khối mạng lưới hệ thống tính vị trí căn cứ vào phương pháp tính giá xuất kho đã lựa chọn trên menu Hệ thốngTuỳ chọnVật tư hàng hoá:

 • Với phương pháp Bình quân thời gian cuối kỳ, khi phiếu xuất kho được ghi sổ sẽ chưa tồn tại thông tin về đơn giá vốn. Đơn giá vốn chỉ được update khi kế toán thực thi hiệu suất cao Tính giá xuất kho.
 • Với phương pháp Bình quân tức thời hoặc Nhập trước xuất trước, khi phiếu xuất kho được ghi sổ khối mạng lưới hệ thống sẽ tự động hóa update giá vốn vào đơn giá xuất của phiếu xuất theo phương pháp đã chọn.
 • Với phương pháp Đích danh, khi chọn vật tư hàng hoá để xuất kho, khối mạng lưới hệ thống sẽ hiển list những những chứng từ shopping hoặc nhập kho để lựa chọn. Khi đó đơn giá trên giấy tờ được chọn sẽ update vào đơn giá xuất của phiếu xuất kho.

Xem thêm

1. Các trách nhiệm xuất kho

 • Xuất kho nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất
 • Xuất hàng hóa mang đi biếu, tặng, sử dụng nội bộ
 • Xuất hàng gửi bán đại lý
 • Xuất hàng cho các đơn vị (chi nhánh) hạch toán phụ thuộc khác
 • Xuất kho vật tư để lắp. ráp. và nhập. thành phẩm lắp. ráp.

2. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp. vụ

3. Các tiện ích trên thanh công cụ

4. Các tiện ích khi khai báo chứng từ xuất kho

5. Các tiện ích chuột phải trên tab rõ ràng của chứng từ

 • Chọn mã quy cách
 • Xem số tồn vật tư
 • Xem số dư thông tin tài khoản


Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Phiếu xuất kho không ghi đơn giá MISA

Reply
7
0
Chia sẻ

Video Phiếu xuất kho không ghi đơn giá MISA ?

You vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Phiếu xuất kho không ghi đơn giá MISA tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Phiếu xuất kho không ghi đơn giá MISA miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Phiếu xuất kho không ghi đơn giá MISA miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Phiếu xuất kho không ghi đơn giá MISA

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Phiếu xuất kho không ghi đơn giá MISA vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phiếu #xuất #kho #không #ghi #đơn #giá #MISA