Contents

Thủ Thuật về Số lượng NST trong bộ lưỡng bội của người phản ánh 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Số lượng NST trong bộ lưỡng bội của người phản ánh được Update vào lúc : 2022-04-07 19:55:09 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

246

08/12/2022 61

A. mức độ tiến hoá của loài.

Nội dung chính

  • A. mức độ tiến hoá của loài.
  • B. quan hệ họ hàng Một trong những loài.
  • C. tính đặc trưng của cục NST ở mỗi loài.
  • D. số lượng gen của mỗi loài.
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

B. quan hệ họ hàng Một trong những loài.

C. tính đặc trưng của cục NST ở mỗi loài.

Đáp án đúng chuẩn

D. số lượng gen của mỗi loài.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Ở người, bộ NST 2n = 46. Một tinh bào bậc 1 bước vào quy trình giảm phân.

1. Khi tế bào bước vào lần phân bào I thông thường :

– Số NST kép ở kì đầu là bao nhiêu ?

– Số NST kép ở kì giữa là bao nhiêu ?

– Số NST kép đang phân li về 1 cực tế bào là bao nhiêu ?

– Khi kết thúc lần phân bào I thì mỗi tế bào con mang bao nhiêu NST kép ?

2. Khi những tế bào con chuyển sang lần phân bào II thông thường :

– Số NST kép và số tâm động ở kì giữa của mỗi tế bào con là bao nhiêu ?

– Số NST đơn và số tâm động ở kì sau của mỗi tế bào là bao nhiêu ?

– Số NST đơn ở mỗi tế bào con được tạo thành khi kết thúc lần phân bào II là bao nhiêu ?

Xem đáp án » 06/12/2022 3,806

Ở lợn, bộ NST lưỡng bội 2n = 38

Khi giảm phân hình thành giao tử, bộ NST này thay đổi vé số lượng, trạng thái đơn và kép.

Xác định số NST theo trạng thái của nó trong :

1. Kì giữa I.

2. Kì cuối I khi 2 tế bào con được tạo thành.

3. Kì giữa II.

4. Kì sau II.

5. Kì cuối II khi quy trình phân bào kết thúc

Xem đáp án » 06/12/2022 1,651

Một loài có 2n = 38. Xem tấm hình hiển vi chụp tế bào của loài đang phân loại thì thấy trong một tế bào có 19 NST, mỗi NST gồm 2 crômatit. Tế bào ấy đang ở kì nào trong số những trường hợp dưới đây

Xem đáp án » 08/12/2022 1,265

Ở ruồi giấm có bộ NST 2n = 8.

1. Một nhóm tế bào sinh dục ruồi giấm mang 128 NST kép. Nhóm tế bào này đang ở kì nào ? Với số lượng bao nhiêu ? Cho biết mọi diễn biến trong nhóm tế bào như nhau.

2. Nhóm tế bào sinh dục thứ hai mang 512 NST đơn đang phân li về 2 cực của tế bào. Xác định số lượng tế bào của nhóm. Khi nhóm tế bào kết thúc lần phân bào II thì tạo ra được bao nhiêu tế bào con ?

3. Cho rằng những tế bào con được tạo ra ở trên hình thành những tinh trùng và đều tham gia vào quy trình thụ tinh, trong số đó số tinh trùng trực tiếp thụ tinh chiếm 3,125% số tinh trùng được tạo thành nói trên. Xác định số hợp tử được tạo thành.

Cho biết mọi diễn biến trong quy trình giảm phân của những nhóm tế bào trên đều trình làng thông thường.

Xem đáp án » 06/12/2022 1,070

Ở người dân có bộ NST 2n = 46.

Tổng số tế bào được sinh ra trong những thế hệ tế bào do quy trình nguyên phân từ là 1 tế bào lưỡng bội của người là 62.

Xác định số NST có trong thế hệ tế bào ở đầu cuối ở trạng thái chưa nhân đôi.

Xem đáp án » 06/12/2022 941

Cà độc dược có bộ NST 2n = 24.

Quá trình nguyên phân từ một tế bào lá lưỡng bội của cà độc được trình làng liên tục 3 đợt. Nếu những tế bào được tạo ra đang ở.

1. Kì giữa thì có bao nhiêu crômatit và tâm động ?

2. Kì sau thì có bao nhiêu NST ?

Xem đáp án » 06/12/2022 873

1. Tế bào lưỡng bội của một loài mang một cặp NST tương đương trên đó có 2 cặp gen dị hợp sắp xếp như sau : AB/ab. Qua giảm phân, tế bào của loài đó cho ra mấy loại giao tử và tỉ lệ mỗi loại giao tử là bao nhiêu ?

2. Tế bào lưỡng bội của một loài mang 2 cặp NST tương đương. Cặp I mang một cặp gen Aa. Cặp II mang 2 cặp gen dị hợp kí hiệu BD/bd. Qua giảm phân tế bào này cho mấy loại giao tử và tỉ lệ của mỗi loài là bao nhiêu?

Biết rằng, quy trình giảm phân trình làng thông thường.

Xem đáp án » 06/12/2022 832

Một loài có bộ NST 2n = 20.

1. Một nhóm tế bào của loài mang 200 NST ở dạng sợi mảnh. Xác định số tế bào của nhóm.

2. Nhóm tế bào khác của loài mang 400 NST kép. Nhóm tế bào đang ở kì nào của quy trình phân bào ? Với số lượng bao nhiêu ? Cho biết diễn biến của những tế bào trong nhóm đều như nhau.

3. Nhóm tế bào thứ ba cũng của loài trên mang 640 NST đơn đang phân li về 2 cực tế bào.

* Nhóm tế bào đang ở kì nào của quy trình phân bào ? Với số lượng bằng bao nhiêu ?

Xem đáp án » 06/12/2022 623

Ở trâu có bộ NST lưỡng bội 2n = 50. Một nhóm tế bào đang giảm phân có 1600 NST đơn đang phân li về 2 cực tế bào. Số lượng tế bào của nhóm là bao nhiêu ?

Xem đáp án » 08/12/2022 546

Điều nào không phải là hiệu suất cao của NST ?

Xem đáp án » 08/12/2022 455

Một hợp tử ở người với 2n = 46.

1. Khi ở kì trung gian, hợp tử trên có :

a) Bao nhiêu sợi nhiễm sắc ?

b) Bao nhiêu tâm động ?

c) Bao nhiêu crômatit ?

2. Khi chuyển sang kì đầu (kì trước), hợp tử trên có bao nhiêu NST kép ?

3. Khi chuyển sang kì giữa, hợp tử trên có :

a) Bao nhiêu NST kép ?

b) Bao nhiêu crômatit ?

c) Bao nhiêu tâm động ?

4. Khi chuyển sang kì sau, hợp tử trên có :

a) Bao nhiêu NST đơn ?

b) Bao nhiêu tâm động ?

Xem đáp án » 06/12/2022 429

Ở lợn, bộ NST lưỡng bội 2n = 38. Một tế bào sinh dục của lợn khi ở kì giữa I có bao nhiêu NST ?

Xem đáp án » 08/12/2022 389

Tại kì giữa, mỗi NST có

Xem đáp án » 08/12/2022 323

Quá trình nguyên phân liên tục từ một tế bào lưỡng bội của loài A tạo nên 4 tế bào mới với 64 NST ở trạng thái chưa nhân đôi. Xác định số lượng NST trong bộ lưỡng bội của loài.

Xem đáp án » 06/12/2022 270

Bộ NST đơn bội của ruồi giấm cái có

Xem đáp án » 08/12/2022 269

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

– Nghiên cứu bảng 8 và cho biết thêm thêm số lượng NST trong bộ lưỡng bội có phản ánh trình độ tiến hóa của loài hay là không?

– Quan sát hình 8.2 và mô tả bộ NST của ruồi giấm về số lượng và hình dạng.

+Số lượng NST trong bộ lưỡng bội không phản ánh trình độ tiến hóa của loài. Ta hoàn toàn có thể thấy bằng phương pháp so sánh số lượng NSTcủa người so với những loài còn sót lại.

Ví dụ: người 2n= 46 NST trong lúc đó tinh tinh 2n=48, gà 2n=78…

+ Bộ NST của ruồi giấm được xếp thành 4 cặp có 8 NST: trong số đó có 2 cặp hình chữ V, 1 cặp hình hạt, 1 cặp NST giới tính hình que (XX) ở con cháu hay một chiếc hình que, một chiếc hình móc (XY) ở con đực.

Reply
7
0
Chia sẻ

Review Số lượng NST trong bộ lưỡng bội của người phản ánh ?

You vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Số lượng NST trong bộ lưỡng bội của người phản ánh tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Số lượng NST trong bộ lưỡng bội của người phản ánh miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Số lượng NST trong bộ lưỡng bội của người phản ánh miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Số lượng NST trong bộ lưỡng bội của người phản ánh

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Số lượng NST trong bộ lưỡng bội của người phản ánh vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Số #lượng #NST #trong #bộ #lưỡng #bội #của #người #phản #ánh