Contents

Mẹo Hướng dẫn sojourn là gì – Nghĩa của từ sojourn 2022

You đang tìm kiếm từ khóa sojourn là gì – Nghĩa của từ sojourn được Update vào lúc : 2022-04-07 02:31:11 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

344

sojourn nghĩa là

Lấy từ những từ rộng tự do toàn thế giới

Hiệu trưởng của nó trong tiếng Anh là “(một người hoặc vật) mà ở lại ở một nơi nào đó chỉ trong thuở nào gian ngắn”; Mặc dù điều này nhất thiết ý niệm di tán từ nơi này sang nơi khác, đó là nơi lưu trú được nhấn mạnh yếu tố, không phải là du lịch.

Ví dụ

NASA tên là Rover tạo thành một phần của trách nhiệm MARS Pathfinder SOJOURNER sau một cuộc thi trên toàn toàn thế giới dài hạn; Người thắng lợi là Valerie Ambroise của Bridgeport, Connecticut, người đã đề xuất kiến nghị nó được đặt tên theo SOJOURNER CHIFE, một thế kỷ XIX nữ quyền nữ tính và vận động viên cho việc bãi bỏ nô lệ

sojourn nghĩa là

một trong thời điểm tạm thời ở lại

Ví dụ

NASA tên là Rover tạo thành một phần của trách nhiệm MARS Pathfinder SOJOURNER sau một cuộc thi trên toàn toàn thế giới dài hạn; Người thắng lợi là Valerie Ambroise của Bridgeport, Connecticut, người đã đề xuất kiến nghị nó được đặt tên theo SOJOURNER CHIFE, một thế kỷ XIX nữ quyền nữ tính và vận động viên cho việc bãi bỏ nô lệ

sojourn nghĩa là

một trong thời điểm tạm thời ở lại

Ví dụ

NASA tên là Rover tạo thành một phần của trách nhiệm MARS Pathfinder SOJOURNER sau một cuộc thi trên toàn toàn thế giới dài hạn; Người thắng lợi là Valerie Ambroise của Bridgeport, Connecticut, người đã đề xuất kiến nghị nó được đặt tên theo SOJOURNER CHIFE, một thế kỷ XIX nữ quyền nữ tính và vận động viên cho việc bãi bỏ nô lệ
một trong thời điểm tạm thời ở lại

sojourn nghĩa là

Anh ấy rất thích những người dân của tớ ở Paris, nhưng phải trở về với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường trong New Mexico

Ví dụ

NASA tên là Rover tạo thành một phần của trách nhiệm MARS Pathfinder SOJOURNER sau một cuộc thi trên toàn toàn thế giới dài hạn; Người thắng lợi là Valerie Ambroise của Bridgeport, Connecticut, người đã đề xuất kiến nghị nó được đặt tên theo SOJOURNER CHIFE, một thế kỷ XIX nữ quyền nữ tính và vận động viên cho việc bãi bỏ nô lệ
một trong thời điểm tạm thời ở lại
Anh ấy rất thích những người dân của tớ ở Paris, nhưng phải trở về với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường trong New Mexico

sojourn nghĩa là

Tên nghĩa là Hành trình, thường được trao cho một cô nàng. Cô ấy thường phức tạp, nhưng đáng để dành thời hạn để tìm ra.
Người 1: Ai là cô nàng mới?

Ví dụ

Người 2: Đó là SOJOURNER, cô ấy Kinda một bí hiểm
Reply
4
0
Chia sẻ

Clip sojourn là gì – Nghĩa của từ sojourn ?

You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip sojourn là gì – Nghĩa của từ sojourn tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down sojourn là gì – Nghĩa của từ sojourn miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật sojourn là gì – Nghĩa của từ sojourn Free.

Thảo Luận vướng mắc về sojourn là gì – Nghĩa của từ sojourn

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết sojourn là gì – Nghĩa của từ sojourn vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#sojourn #là #gì #Nghĩa #của #từ #sojourn