Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Tại sao quy trình cố định và thắt chặt CO2 được gọi là quy trình C3 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Tại sao quy trình cố định và thắt chặt CO2 được gọi là quy trình C3 được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-05 10:19:08 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

384

BÀI 9: QUANG HỢP Ở NHÓM THỰC VẬT C3, C4 VÀ CAM

Nội dung chính

 • PHẦN I. KIẾN THỨC
 • I. THỰC VẬT C3
 • II. THỰC VẬT C4
 • III. THỰC VẬT CAM
 • PHẦN II – HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA
 • PHẦN III – HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG (TỰ GIẢI)

PHẦN I. KIẾN THỨC

– Quá trình quang hợp được phân thành 2 pha: pha sáng và pha tối. Quang hợp ở những nhóm thực vật C3, C4 và CAM chỉ rất khác nhau ở pha tối.

I. THỰC VẬT C3

1. Khái quát về quang họp ở thực vật C3

Đặc điểm so sánh Pha sáng Pha tối Nơi thực thi – Trên màng tilacoit – Chất nền Stroma Nguyên liệu – Nước, ADP, NADP+ – CO2, ATP, NADPH Sản phẩm – ATP, NADPH, O2 – ADP, NADP+, C6H12O6 và những chất hữu cơ trung gian khác

2. Các pha của quang hợp ở thực vật C3

a. Pha sáng

– Khái niệm: Pha sáng là pha chuyển hóa nguồn tích điện ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành nguồn tích điện của những link hóa học trong ATP và NADPH.

– Pha sáng trình làng ở tilacoit khi có chiếu sáng.

– Trong pha sáng, nguồn tích điện ánh sáng được sử dụng để thực thi quy trình quang phân li nước:

 • PT: 
 • Sản phẩm:
  • Oxi: O2 được giải phóng là oxi của nước.
  • ATP: Năng lượng ATP được giải phóng đồng thời bù lại điện tử electron cho diệp lục a
  • NADPH: Các proton H+ đến khử NADP+ thành NADPH
 • ATP và NADPH của pha sáng được sử dụng trong pha tối để tổng hợp những hợp chất hữu cơ.

b. Pha tối

– Diễn ra trong chất nền (stroma) của lục lạp.

– Cần CO2 và thành phầm của pha sáng là ATP và NADPH.

– Pha tối ở thực vật C3 chỉ có quy trình Canvin:

– Thực vật C3 phân loại mọi nơi trên trái đất (gồm những loài rêu đến cây gỗ trong rừng).

– Chu trình Canvin gồm 3 quy trình:

* Giai đoạn cố định và thắt chặt CO2:

 • Chất nhận CO2 thứ nhất và duy nhất là hợp chất 5C (Ribulozo- 1,5- điphotphat (RiDP)
 • Sản phẩm thứ nhất ổn định của quy trình là hợp chất 3C (Axit photphoglyxeric APG)
 • Enzim xúc tác cho phản ứng là RiDP- cacboxylaza

* Giai đoạn khử APG(axit phosphoglixeric) thành AlPG (aldehit phosphoglixeric):

 • APG (axit phosphoglixeric) → AlPG (aldehit phosphoglixeric), ATP, NADPH
 • Một phần AlPG tách thoát khỏi quy trình và kết phù thích hợp với cùng 1 phân tử triozo khác để hình thành C6H12O6 từ đó hình thành tinh bột, axit amin…

* Giai đoạn tái sinh chất nhận ban đầu là Rib – 1,5 diP (ribulozo- 1,5 diphosphat):

 • Phần lớn AlPG qua nhiều phản ứng cần phục vụ ATP tái tạo ra RiDP để khép kín quy trình

– Sản phẩm: Cacbohidrat.

II. THỰC VẬT C4

1. Các đối tượng người dùng thực vật C4  

– Gồm 1 số loài sống ở vùng nhiệt đới gió mùa và cận nhiệt đới gió mùa như: mía, ngô, cao lương …

– Thực vật C4 sống trong Đk nóng ẩm kéo dãn, nhiệt độ, ánh sáng cao => tiến hành quang hợp theo quy trình C4.

2. Chu trình quang hợp ở thực vật C4

– Diễn ra tại 2 loại tế bào là tế bào mô giậu và tế bào bao bó mạch

– Tại tế bào mô giậu trình làng quy trình cố dịnh CO2 thứ nhất

 • Chất nhận CO2 thứ nhất là một trong hợp chất 3C (phosphoenl piruvic – PEP)
 • Sản phẩm ổn định thứ nhất là hợp chất 4C (axit oxaloaxetic – AOA), tiếp theo đó AOA chuyển hóa thành 1 hợp chất 4C khác là axit malic (AM) trước lúc chuyển vào tế bào bao bó mạch.

– Tại tế bào bao bó mạch trình làng quy trình cố định và thắt chặt CO2 lần 2

 • AM bị phân hủy để giải phóng CO2 phục vụ cho quy trình Canvin và hình thành nên hợp chất 3C là axit piruvic
 • Axit piruvic quay trở lại tế bào mô giậu để tái tạo lại chất nhận CO2 thứ nhất là PEP
 • Chu trình C3 trình làng như ở thực vật C3

– Thực vật C4 ưu việt hơn thực vật C3:

 • Cường độ quang hợp cao hơn, điểm bù CO2 thấp hơn, điểm bảo hòa ánh sáng cao hơn, nhu yếu nước thấp → thực vật C4 có năng suất cao hơn thực vật C3
 • Chu trình C4 gồm 2 quy trình: quy trình đầu theo quy trình C4 trình làng ở lục lạp của tế bào nhu mô lá, quy trình 2 theo quy trình Canvin trình làng trong lục lạp của tế bào bao bó mạch.

III. THỰC VẬT CAM

1. Các đối tượng người dùng thực vật CAM

– Gồm những loài mọng nước, sống ở vùng hoang mạc khô hạn như: xương rồng, dứa, thanh long …

2. Chu trình quang hợp ở thực vật CAM

– Để tránh mất nước, khí khổng những loài này đóng vào ban ngày và mở vào ban đêm => cố định và thắt chặt CO2 theo con phố CAM.

– Vào ban đêm, nhiệt độ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên xuống thấp, tế bào khí khổng mở ra, CO2 khuếch tán qua lá vào

 • Chất nhận CO2 thứ nhất là PEP và thành phầm ổn định thứ nhất là AOA.
 • AOA chuyển hóa thành AM vận chuyển vào những tế bào dự trữ.

– Ban ngày, khi tế bào khí khổng đóng lại:

 • AM bị phân hủy giải phóng CO2 phục vụ cho quy trình Canvin và axit piruvic tái sinh chất nhận ban đầu PEP.

– Chu trình CAM gần tương tự với quy trình C4, điểm khác lạ là về thời hạn: cả hai quy trình của quy trình C4 đều trình làng ban ngày; còn quy trình CAM thì quy trình đầu cố định và thắt chặt CO2 được thực thi vào ban đêm khi khí khổng mở và còn quy trình tái cố định và thắt chặt CO2 theo quy trình Canvin thực thi vào ban ngày khi khí khổng đóng. 

PHẦN II – HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Câu 1. Nêu khái niệm và Đk nên phải có của pha sáng trong quang hợp.

Hướng dẫn:

– Pha ánh sáng của quang hợp là pha chuyển hoá nguồn tích điện ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành nguồn tích điện của những link hóa học trong ATP và NADPH.

– Pha sáng chỉ xẩy ra ở tilacôit khi có ánh sáng chiếu vào diệp lục.

Câu 2. Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu?

Hướng dẫn:

– Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ nước.

Câu 3. Nêu vai trò và thành phầm của pha sáng trong quang hợp? Vì sao pha này xẩy ra cần ánh sáng?

Hướng dẫn:

– Sản phẩm của pha sáng là: ATP, NADPH, O2

Câu 4. Những hợp chất nào mang nguồn tích điện ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbohiđrat?

Hướng dẫn:

– Những hợp chất mang nguồn tích điện ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbohiđrat là: ATP và NADPH.

Câu 5. Nêu sự giống và rất khác nhau Một trong những con phố C3, C4 và CAM?

Hướng dẫn:

Câu 6. Pha sáng quang hợp phục vụ cho pha tối:

A. CO2 và ATP

B. Năng lượng ánh sáng

C. Nước và CK

D. ATP và NADPH

Câu 7: Giai đoạn quang hợp thật sự tạo ra C6H12O6 ở cây mía là:

A. Quang phân li nước

B. Chu trình Canvin

C. Pha sáng

D. Pha tối

PHẦN III – HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG (TỰ GIẢI)

Câu 1. Cho biết sự rất khác nhau giữa hai pha của quy trình quang hợp.

Câu 2. Nêu những điểm lưu ý về cấu trúc của hạt lục lạp phù phù thích hợp với hiệu suất cao thực thi pha sáng, pha tối quang hợp?

Câu 3. Giải thích sự xuất hiện những con phố cố định và thắt chặt CO2 ở thực vật C4 và CAM.

Câu 4. So sánh 3 con phố C3, C4 và CAM trong quy trình quang hợp của những nhóm thực vật rất khác nhau

Câu 5. Trình bày mối liên hệ giữa pha sáng và pha tối trong quy trình quang hợp. Pha tối ở những nhóm thực vật rất khác nhau trình làng vào thời gian nào?

Câu 6. Vì sao nói quang hợp là quá trinh oxi hóa khử?

Câu 7. Oxi được sinh ra từ pha nào của quy trình quang hợp? Hãy màn biểu diễn lối đi của oxi qua những lớp màng để thoát khỏi tế bào từ nơi được sinh ra.

Câu 8. So sánh điểm lưu ý quang hợp ở 3 nhóm thực vật?

Pha tối của quang hợp trình làng ở đâu? Sản phẩm ổn định thứ nhất của quy trình C3 là gì? Tại sao người ta lại gọi con phố C3 là quy trình?

Pha tối của quang hợp trình làng ở đâu? Sản phẩm ổn định thứ nhất của quy trình C3 là gì? Tại sao người ta lại gọi con phố C3 là quy trình?

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Pha tối của quang hợp trình làng trong chất nền của lục lạp.

Sản phẩm ổn định thứ nhất của quy trình C3 là một hợp chất có ba cabon (do đó quy trình này mang tên là quy trình C3).

Người ta gọi đấy là quy trình vì trong con phố này, chất kết phù thích hợp với CO2 thứ nhất là RuBP (một phân tử hữu cơ 5C) lại được tái tạo trong quy trình sau để con phố tiếp tục quay vòng.

Chương III Chuyển hóa vật chất và nguồn tích điện trong tế bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 16, 17, 18 trang 146, 147 Sách Bài Tập Sinh học 10. Câu 16: Mô tả pha tối của quang hợp ?

Bài 16: Mô tả pha tối của quang hợp. Tại sao gọi pha tối của quang hợp là quy trình cố định và thắt chặt CO2 ?

Trong pha tối, CO2  sẽ bị khử thành cacbohiđrat. Quá trình này còn được gọi là quy trình cố định và thắt chặt CO2  vì nhờ quy trình này. những phân tử CO2  tự do được “cố định và thắt chặt” lại trong những phân tử cacbohiđrat.

Hiện nay, người ta đã biết một vài con phố cố định và thắt chặt CO2  rất khác nhau. Tuy nhiên, trong những con phố đó, quy trình C­3 là con phố phổ cập nhất. Chu trình C3 còn tồn tại một tên thường gọi khác là quy trình Canvin. Chu trình này gồm nhiều phản ứng hóa học tiếp theo đó nhau được xúc tác bởi những enzim rất khác nhau

 

Chu trình C3 sử dụng ATP và NADPH tới từ pha sáng để biến hóa CO2 của khí quyển thành cacbohiđrat.

Chất kết phù thích hợp với CO2, thứ nhất là một phân tử hữu cơ có 5 cacbon là ribulôzôđiphôtphat (RiDP). Sản phẩm ổn định thứ nhất của quy trình là hợp chất có 3 cacbon. Đây đó đó là lí do dẫn đến tên thường gọi C3 của quy trình. Hợp chất này được biến hóa thành Anđêhit phôtphoglixêric (A/PG). Một phần A/PG sẽ tiến hành sử dụng để tái tạo RiDP. Phần còn sót lại biến hóa thành tinh bột và saccarôzơ. Thông qua những con phố chuyển hoá vật chất rất khác nhau, từ cacbohiđrat tạo ra trong quang hợp sẽ hình thành nhiều loại hợp chất hữu cơ khác

Bài 17: Lấy 4 ống nghiệm, cho vào mỗi ống 2ml dung dịch tinh bột 1%. Đặt ống 1 trong nồi cách thuỷ đang sôi, ống 2 vào tủ ấm ở 37OC  (nếu không còn tủ ấm thì để ống nghiệm trong cốc nước), ống 3 vào nước đá, nhỏ vào ống 4 1 ml dung dịch iôt 0,3% để xác lập mức độ thuỷ phân tinh bột ở bốn ống. Quan sát sắc tố của những ống nghiệm và lý giải.

Ống 1

ống 2

Ông 3

Ống 4

Điều kiện thí nghiệm

Kết quả (màu)

Giải thích

Ống 1

ống 2

Ông 3

Ống 4

Điều kiện thí nghiệm

Đun cách thủy

ủ ấm 37oC

Vào nước đá

Dung dịch I ốt 0,3%

Kết quả (màu)

xanh

Không màu

xanh

xanh

Giải thích

Enzyme bị mất hoạt tính bởi nhiệt độ nên  tinh bột không biến thành phân giải.

Enzyme phân giải hết tinh bột thành glucose nên không phản ứng tạo màu xanh

Enzyme bị mất hoạt tính bởi nhiệt độ nên  tinh bột không biến thành phân giải.

Hồ tinh bột chuyển xanh khi gặp I ốt

Ống 1

ống 2

Ông 3

Ống 4

Điều kiện thí nghiệm

Đun cách thủy

ủ ấm 37oC

Vào nước đá

Dung dịch I ốt 0,3%

Kết quả (màu)

xanh

Không màu

xanh

xanh

Giải thích

Enzyme bị mất hoạt tính bởi nhiệt độ nên  tinh bột không biến thành phân giải.

Enzyme phân giải hết tinh bột thành glucose nên không phản ứng tạo màu xanh

Enzyme bị mất hoạt tính bởi nhiệt độ nên  tinh bột không biến thành phân giải.

Hồ tinh bột chuyển xanh khi gặp I ốt

Bài 18: Thí nghiệm về tính chất đặc hiệu của enzim :

a)    Chuẩn bị dung dịch saccaraza : cân lg men bia nghiền với lOml nước cất, để 30 phút rồi li tâm hoặc lọc bằng giấy lọc.

b)   Tiến hành thí nghiệm : Lấy 4 ống nghiệm, cho vào ống 1 và 2 mỗi ống lml dung dịch tinh bột 1%, cho vào ống 3 và 4 mỗi ống lml saccarôzơ 4%. Thêm vào ống 1 và ống 3 mỗi ống lml nước bọt pha loãng, thêm vào ống 2 và ống 4 mỗi ống lml dịch chiết men bia. Đặt cả 4 ống nghiệm vào tủ ấm 40°c trong 15 phút. Sau đó lấy ra cho thêm vào ống 1 và 2 mỗi ống ba giọt thuốc thử lugol, cho thêm vào ống 3 và 4 mỗi ống lml thuốc thử Phêlinh, đun trên đèn cồn đến khi sôi, quan sát sắc tố những ống nghiệm và lý giải.

Ống 1

Ông 2

Ống 3

Ông 4

Cơ chất

Enzim

Thuốc thử

Kết quả (màu)

Ống 1: Không màu vì enzyme amylase phân giải hết tinh bột thành glucose.

Ống 2: Tinh bột không biến thành phân giải bởi saccharase nên lúc gặp thuốc thử lugol tạo thành màu xanh.

Ống 3. Saccharose không biến thành phân giải bởi amylase nên lúc gặp thuốc thử phêlinh tạo thành dung dịch có màu.

Ống 4. Saccharose bị phân giải bởi amylase nên lúc gặp thuốc thử phêlinh tạo thành dung dịch không màu.

Reply
0
0
Chia sẻ

Review Tại sao quy trình cố định và thắt chặt CO2 được gọi là quy trình C3 ?

You vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Tại sao quy trình cố định và thắt chặt CO2 được gọi là quy trình C3 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Tại sao quy trình cố định và thắt chặt CO2 được gọi là quy trình C3 miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Download Tại sao quy trình cố định và thắt chặt CO2 được gọi là quy trình C3 Free.

Giải đáp vướng mắc về Tại sao quy trình cố định và thắt chặt CO2 được gọi là quy trình C3

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tại sao quy trình cố định và thắt chặt CO2 được gọi là quy trình C3 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tại #sao #quá #trình #cố #định #CO2 #được #gọi #là #chu #trình