Mẹo Hướng dẫn Tại sao toàn thế giới hóa là Xu thế tất yếu Địa 11 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Tại sao toàn thế giới hóa là Xu thế tất yếu Địa 11 được Update vào lúc : 2022-05-15 18:44:09 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

119

BÀI 2. XU HƯỚNG TOÀN CẦU HÓA, KHU VỰC HÓA KINH TẾ

1. Nhận biết

Câu 1: Nguồn vốn góp vốn đầu tư trực tiếp quốc tế viết
tắt là

A. FDI.                                 B. ODA.                               C. HDI.                                 D. OECD.

Câu 2: Vốn viện trợ tăng trưởng chính thức viết tắt

A. ODA.                               B. FDI.                                  C. HDI.                                 D. OECD.

Câu 3: Việt Nam là thành viên của
những tổ chức triển khai link kinh tế tài chính khu vực nào?

A. EU và NAFTA.                B. EU và ASEAN.                C. NAFTA và APEC.           D. APEC và
ASEAN.

Câu 4: Tổ chức link kinh tế tài chính
khu vực có GDP lớn số 1 lúc bấy giờ là

A. EU.                                   B. NAFTA.                           C. APEC.                              D. ASEAN

Câu 5: Việt Nam gia nhập WTO vào năm nào sau này?

A. 2005.                                B. 2006.                                C.
2007                                 D. 2008.

Câu 6: Trong những tổ chức triển khai link kinh tế tài chính sau, tổ
chức kinh tế tài chính nào có GDP/người cao nhất?

A. ASEAN.                          B. APEC.                              C.
EU.                                   D. NAFTA.

Câu 7: Tính đến tháng 1/2007, số vương quốc thành
viên của tổ chức triển khai thương mại toàn thế giới là

A. 149                                   B. 150                                   C. 151                                   D. 152

Câu 8: Trong góp vốn đầu tư quốc tế, nghành chiếm tỉ
trọng ngày càng lớn là

A. công nghiệp.                     B. nông nghiệp.                     C.
dịch vụ.                            D. lâm nghiệp.

Câu 9: Những tổ chức triển khai tài chính
có vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế tài chính toàn thế giới là

A. WB và IMF.                     B. WB và ADB.                   C. IMF và ADB.                   D. ADB
và IBRD.

Câu 10: Vai trò to lớn của Tổ chức thương mại thế
giới là

A. củng cố thị nền kinh tế toàn cầu                                    B. tăng cường link những khối kinh
tế.

C. thúc đẩy tự do hóa thương mại.                                     D. xử lý và xử lý xung đột Một trong những nước.

Câu 11: Các tổ chức triển khai tài chính quốc tế nào sau này
ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế tài chính toàn thế giới?

A. Ngân hàng châu Âu, Quỹ tiền tệ quốc tế.                      B. Ngân hàng châu Á, Ngân hàng châu Âu.

C. Ngân hàng toàn thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế.                       D. Ngân hàng châu Á, Ngân hàng toàn thế giới.

Câu 12: Tổ chức thương mại toàn thế giới WTO Ra đời có
vai trò lớn trong việc

A. thúc đẩy tự do hóa thương mại.                                     B. thúc đẩy hoạt động và sinh hoạt giải trí link vùng.

C. link hoạt động và sinh hoạt giải trí tín dụng thanh toán quốc tế.                               D. tăng trưởng dịch vụ viễn thông.

Câu 13: Hậu quả của quy trình toàn thế giới hóa kinh tế tài chính

A. ngày càng tăng nhanh khoảng chừng cách giàu nghèo.                       B. thúc đẩy sản xuất toàn thế giới tăng trưởng.

C. thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tài chính toàn thế giới.                           D. tăng cường sự hợp tác quốc tế.

Câu 14: EU là tên thường gọi viết tắt của tổ chức triển khai link kinh
tế khu vực nào?

A. Thị trường chung Nam Mĩ.                                            B. Liên minh châu Âu.

C. Thương Hội những vương quốc Khu vực Đông Nam Á.                             D. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ.

Câu 15: Các công ty đa vương quốc có điểm lưu ý nào sau
đây?

A. Số lượng có Xu thế ngày càng giảm.                        B. Nắm trong tay nguồn của cải vật chất rất rộng.

C. Chi phối hoạt động và sinh hoạt giải trí chính trị của nhiều nước.               D. Phạm vi hoạt động và sinh hoạt giải trí chỉ trong một khu vực.

Câu 16: Quá trình toàn thế giới hóa gây ra thử thách nào
riêng với những nước đang tăng trưởng?

A. Hàng rào thuế quan bị bãi bỏ.                                        B. Gây áp lực đè nén nặng nề riêng với tự
nhiên.

C. Đón đầu được công nghệ tiên tiến và phát triển tân tiến.                                D. Tạo Đk chuyển giao khoa học
công nghệ tiên tiến và phát triển.

Câu 17: Hậu quả lớn số 1 của toàn thế giới hoá kinh tế tài chính là

A. ngày càng tăng thêm mức chừng cách giàu nghèo.                                  B. tác động xấu đến môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên xã hội.

C. làm ô nhiễm môi trường tự nhiên tự nhiên.                                 D. làm tăng cường những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt tội
phạm.

Câu 18: Muốn có sức đối đầu đối đầu kinh tế tài chính mạnh những nước
đang tăng trưởng nên phải

A. bãi bỏ hàng rào thuế quan hoặc hạ xuống.               

B. làm chủ được những ngành công nghệ tiên tiến và phát triển mũi nhọn.

C. nhanh gọn đón đầu được công nghệ tiên tiến và phát triển tân tiến.           

D. thực thi chủ trương đa phương hóa quan hệ
quốc.

2. Thông hiểu

Câu 1: Liên kết khu vực được đánh
giá là thành công xuất sắc nhất trong lịch sử là

A. AU.                                  B. EU.                                   C. ASEAN.                          D. NAFTA

Câu 2: Tổ chức link kinh tế tài chính
khu vực có số lượng thành viên tối thiểu lúc bấy giờ là

A. MERCOSUR.                  B. ASEAN.                           C. NAFTA.                           D. EU

Câu 3: Có nhiều nước ở nhiều châu
lục tham gia là điểm lưu ý của tổ chức triển khai link kinh tế tài chính nào dưới đây?

A. APEC.                              B. ASEAN.                           C. EU.                                   D. NAFTA

Câu 4: Toàn cầu hóa kinh tế tài chính không còn biểu lộ nào sau này?

A. Thương mại quốc tế tăng trưởng mạnh.                            B. Đầu tư quốc tế tăng trưởng nhanh.

C. Các tổ chức triển khai link khu vực Ra đời.                              D. Thị trường tài chính quốc tế mở
rộng.

Câu 5: Các tổ chức triển khai link kinh tế tài chính khu vực vừa hợp
tác, vừa đối đầu đối đầu không phải để

A. thúc đẩy tăng trưởng và tăng trưởng kinh tế tài chính.                    B. tăng cường góp vốn đầu tư dịch vụ Một trong những khu vực.

C. hạn chế kĩ năng tự do hóa thương mại.                       D. bảo vệ quyền lợi kinh tế tài chính những nước thành viên.

Câu 6: Đặc điểm nào sau này không đúng với những công ty xuyên vương quốc?

A. Khai thác nền kinh tế thị trường tài chính những nước thuộc địa.                     B. Có nguồn của cải vật chất lớn.

C. Chi phối nhiều ngành kinh tế tài chính quan trọng.                     D. Phạm vi hoạt động và sinh hoạt giải trí ở nhiều vương quốc.

Câu 7: Toàn cầu hóa và khu vực hóa
là Xu thế tất yếu, dẫn đến

A. sự phụ thuộc lẫn nhau giữa
những nền kinh tế thị trường tài chính.                  B. sự link Một trong những nước tăng trưởng với nhau

C. những nước đang tăng trưởng gặp nhiều trở ngại vất vả.              D. ít phụ thuộc lẫn nhau hơn Một trong những nền kinh tế thị trường tài chính.

Câu 8: Vai trò to lớn của Tổ chức thương mại thế
giới là

A. thúc đẩy tự do hóa thương mại.                                     B. củng cố thị trường chung Nam Mĩ.

C. xử lý và xử lý xung đột Một trong những nước.                                D. tăng cường link Một trong những khối
kinh tế tài chính.

Câu 9: Về cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai, APEC
khác với ASEAN, EU ở điểm cơ bản nào?

A. Là link mở.                                                               B. Là liên minh thống nhất về kinh tế tài chính.

C. Không mang nhiều tính pháp
lý ràng buộc.                   D. Có nhiều nước tham gia vì mục tiêu chung.

Câu 10: Điểm rất khác nhau cơ bản của
EU so với APEC là

A. có nhiều thành viên hơn.                                                B. chỉ gồm có
những nước ở châu Âu.

C. là liên minh thống nhất trên toàn bộ những nghành.            D. là liên minh không mang nhiều tính pháp lý.

Câu 11: Động lực cơ bản thúc đẩy sự tăng trưởng và
tăng trưởng kinh tế tài chính của Diễn đàn hợp tác kinh tế tài chính châu Á – Thái Bình Dương (APEC)

A. sự hình thành thị trường thống nhất trong khu
vực.      B. những nước thành viên đều tham gia vào WTO.

C. sự tự do hoá góp vốn đầu tư dịch vụ trong khu vực.                   D. sự hợp tác và đối đầu đối đầu Một trong những thành viên.

Câu 12: Toàn cầu hoá kinh tế tài chính dẫn đến.

A. thu hẹp khoảng chừng cách giàu nghèo.

B. thu hẹp thị trường tài chính quốc tế.

C. tăng sự phụ thuộc lẫn nhau Một trong những nền kinh tế thị trường tài chính.

D. thu hẹp phạm vi hoạt động và sinh hoạt giải trí những công ty xuyên
vương quốc.

Câu 13: Đặc điểm nào sau này không
phải là biểu lộ của toàn thế giới hóa kinh tế tài chính?

A. Đầu tư quốc tế tăng nhanh.

B. Thương mại toàn thế giới tăng trưởng mạnh.

C. Thị trường tài chính quốc tế mở rộng.

D. Vai trò của những công ty xuyên vương quốc đang
bị giảm sút.

Câu 14: Mặt trái nổi trội của toàn thế giới hóa kinh tế tài chính là

A. làm ngày càng tăng nhanh gọn khoảng chừng cách giàu
nghèo.

B. làm suy giảm quyền tự chủ về kinh tế tài chính của những
vương quốc.

C. làm ngày càng tăng tình trạng ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên
trên toàn thế giới.

D. tăng rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn đánh mất bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc bản địa
ở nhiều vương quốc.

Câu 15: Thương mại toàn thế giới lúc bấy giờ có điểm lưu ý nổi
bật là

A. vận tốc tăng trưởng cao hơn vận tốc tăng trưởng
kinh tế tài chính.

B. giá trị thương mại toàn thế giới chiếm 3/4 GDP
toàn toàn thế giới.

C. EU là tổ chức triển khai có vai trò lớn số 1 trong việc
thúc đẩy tự do thương mại.

D. những nước đang tăng trưởng chiếm tỉ trọng lớn
trong giá trị thương mại toàn thế giới.

Câu 16: Biểu hiện của thị trường
tài chính quốc tế được mở rộng là

A. triệt tiêu những ngân hàng nhà nước
nhỏ.

B. sự sát nhập cuả những ngân
hàng lại với nhau.

C. sự link Một trong những ngân
hàng lớn với nhau.

D. nhiều ngân hàng nhà nước được nối với nhau qua mạng viễn thông điện
tử.

Câu 17: Nhận thức không đúng về xu
hướng toàn thế giới hóa là

A. quy trình link Một trong những vương quốc trên toàn thế giới về nhiều mặt.

B. quy trình link Một trong những vương quốc trên toàn thế giới về một số trong những mặt.

C. có tác động mạnh mẽ và tự tin đến mọi mặt của nền kinh tế thị trường tài chính – xã hội toàn thế giới.

D. toàn thế giới hóa link Một trong những vương quốc từ kinh tế tài chính đến văn hóa truyền thống,
khoa học.

Câu 18: Một trong những cơ sở quan
trọng để hình thành những tổ chức triển khai link kinh tế tài chính khu vực là

A. có sức ép đối đầu đối đầu giữa
những nước.

B. có chung tiềm năng và quyền lợi tăng trưởng.

C. những nước trong khu vực có
những nét tương đương về kinh tế tài chính.

D. những nước trong khu vực có
những tương đương về vị trí địa lí.

Câu 19: Các nước tham gia vào quy trình toàn thế giới hóa
để

A. Bảo vệ độc lập độc lập lãnh thổ, bảo mật thông tin an ninh vương quốc.

B. Thu hút vốn góp vốn đầu tư trực tiếp và chuyển giao
công nghệ tiên tiến và phát triển.

C. Đạt được những tiềm năng tăng trưởng kinh tế tài chính xã
hội bền vững.

D. Đẩy nhanh vận tốc tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội
của giang sơn.

Câu 20: Nhận xét đúng nhất về vai
trò của những công ty xuyên vương quốc trong nền kinh tế thị trường tài chính toàn thế giới

A. nắm trong tay nguồn của cải
vật chất lớn và chi phối nhiều ngành kinh tế tài chính quan trọng.

B. nắm trong tay nguồn của cái vật chất rất rộng và chi phối
nhiều ngành kinh tế tài chính quan trọng.

C. nắm trong tay nguồn của cải
vật chất khá lớn và chi phối một số trong những ngành kinh tế tài chính quan trọng

D. nắm trong tay nguồn của cải
vật chất lớn và quyết định hành động sự tăng trưởng của một số trong những ngành kinh tế tài chính quan trọng.

3. Vận dụng

Câu 1: Công ty xuyên vương quốc nào sau này đang hoạt
động tại Việt Nam?

A. Metro.                              B. Amazon.                           C. Wal-
Mart.                       D. AT&T.

Câu 2: Xu hướng khu vực hóa nêu lên
một trong những yếu tố yên cầu những vương quốc phải quan tâm xử lý và xử lý là

A. Tự chủ về kinh tế tài chính.                                                          B. Nhu cầu đi lại Một trong những nước.

C. Thị trường tiêu thụ thành phầm.                                        D. Khai thác và sử dụng tài nguyên.

Câu 3: Các nước đang tăng trưởng
tùy từng những nước tăng trưởng ngày càng nhiều về

A. thị trường.                                                                      B. lao động.

C. nguyên vật tư.                                                                    D. vốn, khoa
học kĩ thuật – công nghệ tiên tiến và phát triển.

Câu 4: Động lực thúc đẩy sự tăng
trưởng và tăng trưởng kinh tế tài chính của những tổ chức triển khai link kinh tế tài chính khu vực là

A. tạo lập được một thị trường chung to lớn.                

B. sự tự do hoá thương mại Một trong những nước thành viên.

C. sự tự do hoá góp vốn đầu tư dịch vụ trong phạm vi khu vực.

D. sự hợp tác, đối đầu đối đầu giữa
những nước thành viên.         

Câu 5: Ý nào là thời cơ của
toàn thế giới hóa riêng với những nước đang tăng trưởng?

A. Tự do hóa thương mại ngày
càng mở rộng.

B. Môi trường hiện giờ đang bị suy thoái và khủng hoảng trên phạm vi toàn thế giới.

C. Các nước tăng trưởng có cơ
hội để chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển cũ cho những nước đang tăng trưởng.

D. Các siêu cường kinh tế tài chính tìm
cách áp đặt lối sống và nền văn hóa truyền thống cổ truyền của tớ riêng với những nước khác.

Câu 6: Các tổ chức triển khai link kinh tế tài chính khu vực trên
toàn thế giới được hình thành hầu hết do nguyên nhân nào dưới đây?

A. Các nước khởi sắc tương đương về lịch sử phát
triển.

B. Chịu sức ép đối đầu đối đầu và có sự tăng trưởng
không đều.

C. Các vương quốc có chung tiềm năng và quyền lợi
tăng trưởng.

D. Tổng thu nhập quốc dân tương tự nhau Một trong những
vương quốc.

4. Vận dụng cao

Câu
1: Hệ quả quan trọng nhất của toàn cầu hóa kinh tế là

A. đẩy nhanh đầu tư.            B. hợp. tác quốc tế.                C. tăng trưởng kinh tế.         D. thúc đẩy sản xuất.

Câu
2: Hệ quả quan trọng nhất của khu vực hóa kinh tế là

A. tăng trưởng và
phát triển kinh tế.                                  B. tăng cường tự do hóa thương mại.

C. đầu tư phát triển dịch vụ và du lịch.                              D. mở cửa thị trường các quốc gia.

Câu 3: Sự kiện quốc tế nào trình làng tại TP Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng
vào tháng 11/2022?

A. Tuần lễ cấp cao APEC.                                                 B. Hội nghị bộ trưởng liên nghành ASEAN.

C. Cuộc thi hoa khôi toàn thế giới.                                             D. Đại hội thể thao Khu vực Đông Nam Á.

Câu 4: Sản xuất máy bay Bô-ing là kết quả của 650
công ty thuộc 30 nước. Điều này nói lên điểm lưu ý hầu hết nào của toàn thế giới hiện
nay?

A. Có sự phụ thuộc lẫn nhau Một trong những vương quốc.

B. Sự phân công lao động quốc tế ngày càng sâu
và rộng.

C. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển tân tiến
có tác động thâm thúy.

D. Vai trò của những công ty xuyên vương quốc ngày
càng lớn.

Câu 5: Hậu quả của việc toàn thế giới hóa kinh tế tài chính là

A. Thúc đẩy sản xuất tăng trưởng và tăng trưởng
kinh tế tài chính toàn thế giới.

B. Đẩy nhanh góp vốn đầu tư và khai thác triệt để khoa
học công nghệ tiên tiến và phát triển.

C. Tăng cường sự hợp tác quốc tế Một trong những nước.

D. Làm ngày càng tăng nhanh gọn khoảng chừng cách giàu
nghèo.

Reply
1
0
Chia sẻ

Review Tại sao toàn thế giới hóa là Xu thế tất yếu Địa 11 ?

You vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tại sao toàn thế giới hóa là Xu thế tất yếu Địa 11 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Tại sao toàn thế giới hóa là Xu thế tất yếu Địa 11 miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Download Tại sao toàn thế giới hóa là Xu thế tất yếu Địa 11 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Tại sao toàn thế giới hóa là Xu thế tất yếu Địa 11

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tại sao toàn thế giới hóa là Xu thế tất yếu Địa 11 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tại #sao #toàn #cầu #hóa #là #hướng #tất #yếu #Địa