Mẹo Hướng dẫn Tháng 12 năm 1986 Việt Nam thực thi đường lối thay đổi trong toàn cảnh lịch sử ra làm sao 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Tháng 12 năm 1986 Việt Nam thực thi đường lối thay đổi trong toàn cảnh lịch sử ra làm sao được Update vào lúc : 2022-09-13 10:50:19 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

54

Người dân Litva tụ tập ở thủ đô Vilnius để đòi tách khỏi Liên Xô (Nguồn -baobinhdinh)

Tính cấp thiết phải tiến hành thay đổi kinh tế tài chính giang sơn nhìn từ bình diện quốc tế

Quy luật vận động của mọi vương quốc là phải luôn cải phương pháp để tăng trưởng. Các nước xã hội chủ nghĩa cũng nằm trong sự vận động tất yếu đó. Công cuộc cải cách, thay đổi chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là yên cầu tất yếu trong suốt quy trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là yếu tố tự nhận thức lại về chủ nghĩa xã hội nhằm mục đích khắc phục những sai lầm không mong muốn, hạn chế đã phạm phải, tìm con phố tăng trưởng thích phù thích hợp với toàn cảnh của thời đại.

Vào đầu trong năm 1980, cơ chế quản trị và vận hành triệu tập quan liêu, bao cấp của những nước xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới khởi đầu thể hiện sự lỗi thời. Trong xây dựng kinh tế tài chính, những vương quốc này chỉ duy trì quan hệ khép kín trong Hội đồng Tương trợ kinh tế tài chính (Khối SEV). Điều này đi ngược xu thế quốc tế hóa, toàn thế giới hóa về kinh tế tài chính đang tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin. Quan hệ Một trong những Đảng Cộng sản và những nhà nước xã hội chủ nghĩa cũng mắc nhiều sai lầm không mong muốn. Một khuôn mẫu Xô Viết đã áp đặt cho hầu hết những nước xã hội chủ nghĩa mà bỏ qua sự rất khác nhau về lịch sử, xã hội, địa lý, văn hóa truyền thống cũng như điểm xuất phát và những Đk riêng của từng nước.

Những nhận thức gần khá đầy đủ về chủ nghĩa xã hội, những sai lầm không mong muốn trong thực tiễn chậm được phát hiện, những hậu quả chưa khắc phục kịp thời, cùng với việc phá hoại của chủ nghĩa đế quốc bằng kế hoạch “diễn biến hòa bình” đã đẩy những nước xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới, nhất là Liên Xô và những nước Đông Âu rơi vào sự khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ toàn vẹn và tổng thể. Lòng tin của người dân vào Đảng Cộng sản ở những nước, vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội giảm sút nghiêm trọng. Thực tiễn đó, nêu lên yêu cầu những nước xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới, trong số đó, có Việt Nam phải tiến hành cải cách, thay đổi giang sơn toàn vẹn và tổng thể.

Sự sụp đổ CNXH của những nước Đông Âu (Nguồn-nghiencuulichsu)

Nhận thức rõ tính cấp bách phải khắc phục được những trở ngại vất vả, hạn chế và sai lầm không mong muốn phát sinh từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhiều Đảng Cộng sản cầm quyền đã dữ thế chủ động tiến hành công cuộc cải cách, thay đổi giang sơn như Đảng Cộng sản Trung Quốc từ thời điểm năm 1978, Đảng Cộng sản Cuba, Đảng Lao động Triều Tiên, Đảng Cộng sản Việt Nam từ nửa thời gian cuối thập kỷ 80 của thế kỷ 20. Thực tiễn đã cho toàn bộ chúng ta biết Trung Quốc, Việt Nam, Cuba từng bước vượt qua khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ, đạt được nhiều thành tựu đáng kể về chính trị, xã hội, kinh tế tài chính sau thời hạn cải cách, thay đổi giang sơn. Tuy vậy, do nhiều nguyên nhân nên kết quả ở mỗi nước xã hội chủ nghĩa không hoàn toàn giống nhau, thậm chí còn trái ngược nhau. Một số Đảng Cộng sản không tìm ra lối đi thích hợp, xấp xỉ hoặc xa rời những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về xây dựng chủ nghĩa xã hội, mất cảnh giác trước thủ đoạn chống phá của chủ nghĩa đế quốc nên công cuộc cải tổ, thay đổi giang sơn lâm vào cảnh bế tắc và thất bại. Sự sụp đổ của chính sách xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô vào thời điểm cuối trong năm 80, đầu trong năm 90 của thế kỷ 20 là minh chứng sinh động cho nhận định này.

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc thay đổi kinh tế tài chính giang sơn

Thực tiễn đã cho toàn bộ chúng ta biết để tiếp tục giữ vững chính sách, ổn định đời sống của người dân, Đảng và Nhà nước Việt Nam phải tiến hành công cuộc thay đổi toàn vẹn và tổng thể. Trong số đó, thay đổi cơ chế quản trị và vận hành kinh tế tài chính từ kế hoạch hóa triệu tập sang cơ chế thị trường khuynh hướng xã hội chủ nghĩa là yên cầu bức thiết của giang sơn và thời đại. Quá trình này đầy trở ngại vất vả, phức tạp, yên cầu toàn Đảng, toàn dân không ngừng nghỉ tìm tòi, sáng tạo có tính cách mạng.

Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam 1986 (Nguồn-daihoi13.dangcongsan)

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa IV (tháng 9/1979) được nhìn nhận là mốc khởi đầu của công cuộc thay đổi cơ chế quản trị và vận hành kinh tế tài chính ở việt nam. Tại Hội nghị này, lần thứ nhất Đảng đưa ra quan điểm tăng trưởng kinh tế tài chính thành phầm & hàng hóa nhiều thành phần. Từ những quan điểm, chủ trương cơ bản này, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã phát hành nhiều chủ trương, thể chế mới nhằm mục đích khuyến khích tăng trưởng sản xuất, lưu thông hàng hoá như Chỉ thị 357 của Chính phủ được cho phép nông dân được nuôi và mua và bán trâu bò; Chỉ thị số 100 của Ban Bí thư về “tăng cấp cải tiến công tác thao tác khoán, mở rộng khoán thành phầm lao động và người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp”…

Hội nghị Trung ương 6 khóa V (7/1984) đã nhận được định nền kinh tế thị trường tài chính việt nam lúc bấy giờ yên cầu phải có một cơ chế quản trị và vận hành năng động, hoàn toàn có thể bãi bỏ cơ chế triệu tập quan liêu, bảo thủ trì trệ và bao cấp tràn ngập, thực thi đúng đắn triệu tập dân chủ. Tiếp đến tại Hội nghị Trung ương 7 khóa V (12/1984), Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục xác lập, điều quan trọng nhất lúc bấy giờ là phải nhất quyết nhanh gọn bãi bỏ chính sách triệu tập quan liêu, bao cấp, chuyển toàn bộ nền kinh tế thị trường tài chính sang hạch toán marketing thương mại xã hội chủ nghĩa.

Hội nghị Trung ương 8 khóa V (6/1985) có vai trò đặc biệt quan trọng trong công cuộc cải cách kinh tế tài chính giang sơn. Hội nghị triệu tập bàn và quyết định hành động việc cải cách một bước giá
cả, tiền lương, tài chính và tiền tệ để bãi bỏ cơ chế triệu tập quan liêu, bao cấp, chuyển hẳn sang hạch toán marketing thương mại xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết Trung ương 8 đã phục vụ nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân ta trong sự nghiệp thay đổi kinh tế tài chính giang sơn. Những chuyển biến mới, tích cực của giang sơn trong quy trình thực thi Nghị quyết Trung ương 8 đã xác lập sự đúng đắn của chủ trương dứt khoát cải cách toàn vẹn và tổng thể, thâm thúy nền kinh tế thị trường tài chính giang sơn của Đảng.

Đến thời gian ở thời gian cuối năm 1985, thời điểm đầu xuân mới 1986, do ảnh hưởng từ những dịch chuyển chính trị của toàn thế giới, đặc biệt quan trọng sự khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ trong khối mạng lưới hệ thống những nước xã hội chủ nghĩa, tình hình Việt Nam rất là nguy cấp. Trước tình hình đó, trong Nghị quyết số 31/NQ/TW phát hành ngày 24/2/1986, Bộ Chính trị nhấn mạnh yếu tố nên phải có những giải pháp xử lý nhất quyết, đúng đắn, nhanh gọn xoay chuyển tình thế, đưa hoạt động và sinh hoạt giải trí kinh tế tài chính – xã hội giang sơn theo như đúng hướng mà những Nghị quyết 6, 7, 8 Ban Chấp hành Trung ương đã đưa ra. Tiếp đó, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986) của Đảng ghi lại bước ngoặt có tính lịch sử về thay đổi cơ chế quản trị và vận hành kinh tế tài chính ở Việt Nam. Đại hội xác lập quan điểm thay đổi quản trị và vận hành kinh tế tài chính như sau: (i) Đổi mới cơ chế quản trị và vận hành kinh tế tài chính trên cơ sở thay đổi cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính, đồng ý kinh tế tài chính nhiều thành phần và chuyển sang nền sản xuất thành phầm & hàng hóa. (ii) Kiên quyết xóa khỏi cơ chế triệu tập quan liêu, bao cấp, xây dựng cơ chế quản trị và vận hành có kế hoạch theo phương thức hạch toán marketing thương mại xã hội chủ nghĩa, đúng nguyên tắc triệu tập dân chủ. (iii) Cả nước là một thị trường thống nhất, có nhiều thành phần kinh tế tài chính tham gia; Nhà nước bỏ quyền định giá, giữ giá, thay vào đó điều tiết giá bằng những giải pháp, công cụ kinh tế tài chính.

Sau năm 1986, quy trình thay đổi cơ chế quản trị và vận hành kinh tế tài chính của Đảng ta tiếp tục trình làng từng bước theo phía vừa làm vừa thử nghiệm, sửa đổi, tương hỗ update, tăng cấp cải tiến trên cơ sở đúc rút những kinh nghiệm tay nghề của thực tiễn. Đảng ta từng bước xóa khỏi cơ chế quản trị và vận hành kinh tế tài chính cũ, dần hình thành cơ chế mới – cơ chế thị trường có sự quản trị và vận hành của Nhà nước theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa. Những thành công xuất sắc to lớn trong công cuộc thay đổi kinh tế tài chính giang sơn sau gần 40 năm đã chứng tỏ khuynh hướng, chủ trương và phương thức thay đổi của Đảng là đúng đắn. Mặt khác, những thành công xuất sắc này đã đã cho toàn bộ chúng ta biết kĩ năng lãnh đạo giang sơn xoay chuyển tình thế, kịp thời thích nghi với toàn cảnh chính trị – kinh tế tài chính mới của quốc tế nhưng vẫn giữ được những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên con phố xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Nguyễn Hồ Phong

Tin liên quan

(Bqp) – Công cuá»™c đổi má»›i do Đảng Cá»™ng sản Việt Nam khởi xÆ°á»›ng và lãnh đạo từ 1986 đến nay đã trải qua gần 30 năm. Đó là má»™t công trình vÄ© đại của Đảng và nhân dân ta trong sá»± nghiệp. xây dá»±ng chủ nghÄ©a xã há»™i và bảo vệ Tổ quốc xã há»™i chủ nghÄ©a.

Đại há»™i Đại biểu Toàn quốc lần thứ VI của Đảng diá»…n ra tại Hà Ná»™i từ 15 – 18/12/1986 đã đề ra đường lối đổi má»›i đất nÆ°á»›c theo định hÆ°á»›ng xã há»™i chủ nghÄ©a. (ảnh tÆ° liệu)

Quyết tâm đổi mới

Từ cuối những năm 70, đầu những năm 80 của thế ká»· XX, thế giá»›i đã diá»…n ra những biến đổi to lá»›n, sâu sắc. Nhiều nÆ°á»›c xã há»™i chủ nghÄ©a lâm vào khủng hoảng kinh tế – xã há»™i trầm trọng. Các nÆ°á»›c tÆ° bản chủ nghÄ©a, do Ä‘iều chỉnh, thích ứng và sá»­ dụng những thành quả của cuá»™c cách mạng khoa học – công nghệ hiện đại nên đã vượt qua được những khó khăn, kinh tế có bÆ°á»›c tăng trưởng đáng kể. Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, cải tổ, cải cách và đổi má»›i đã trở thành xu thế khách quan ở nhiều nÆ°á»›c xã há»™i chủ nghÄ©a.

Ở Việt Nam, sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nÆ°á»›c, bên cạnh thuận lợi và những thành tá»±u đã đạt được trong giai Ä‘oạn đầu xây dá»±ng đất nÆ°á»›c, chúng ta cÅ©ng đứng trÆ°á»›c nhiều khó khăn, thách thức má»›i. TÆ° tưởng chủ quan, say sÆ°a vá»›i thắng lợi, nóng vá»™i muốn tiến nhanh lên chủ nghÄ©a xã há»™i trong má»™t thời gian ngắn, việc bố trí sai cÆ¡ cấu kinh tế, cá»™ng vá»›i những khuyết Ä‘iểm của mô hình kế hoạch hóa tập. trung quan liêu, bao cấp. bá»™c lá»™ ngày càng rõ, làm cho tình hình kinh tế – xã há»™i rÆ¡i vào trì trệ, khủng hoảng. NÆ°á»›c ta lại bị các thế lá»±c thù địch bao vây, cấm vận; chiến tranh biên giá»›i Tây Nam và biên giá»›i phía Bắc gây ra… Để Ä‘Æ°a nÆ°á»›c ta thoát khỏi tình trạng đó, vấn đề có ý nghÄ©a quyết định là phải đổi má»›i mạnh mẽ, cÆ¡ bản cách nghÄ©, cách làm. Cuối những năm 70, ở má»™t số địa phÆ°Æ¡ng bÆ°á»›c đầu có những tìm tòi, thá»­ nghiệm cách làm ăn má»›i, Ä‘Æ°a ra những lời giải đáp. cho những vấn đề do thá»±c tiá»…n đặt ra. Qua những thành công bÆ°á»›c đầu đạt được trong quá trình tìm tòi, thá»­ nghiệm đó, Đảng và nhân dân ta càng nhận thấy sá»± cần thiết đổi má»›i, trÆ°á»›c hết là đổi má»›i tÆ° duy, đổi má»›i cách làm nhằm xây dá»±ng chủ nghÄ©a xã há»™i má»™t cách có hiệu quả hÆ¡n.

Đại há»™i VI (1986) của Đảng đánh dấu má»™t bÆ°á»›c ngoặt rất cÆ¡ bản và có ý nghÄ©a quyết định trong sá»± nghiệp. xây dá»±ng chủ nghÄ©a xã há»™i ở nÆ°á»›c ta, vá»›i việc đề ra đường lối đổi má»›i toàn diện đất nÆ°á»›c – từ đổi má»›i tÆ° duy đến đổi má»›i tổ chức, cán bá»™, phÆ°Æ¡ng thức lãnh đạo và phong cách của Đảng; từ đổi má»›i kinh tế đến đổi má»›i chính trị và các lÄ©nh vá»±c khác của đời sống xã há»™i. Đại há»™i VI khẳng định: Đối vá»›i nÆ°á»›c ta, đổi má»›i là yêu cầu bức thiết của sá»± nghiệp. cách mạng, là vấn đề có ý nghÄ©a sống còn. Đại há»™i VI đã Ä‘em lại luồng sinh khí má»›i trong xã há»™i, làm xoay chuyển tình hình, Ä‘Æ°a đất nÆ°á»›c tiến lên. Đại há»™i rút ra bốn bài học kinh nghiệm lá»›n trong toàn bá»™ hoạt Ä‘á»™ng của mình: (1) Đảng phải quán triệt tÆ° tưởng dân là gốc, xây dá»±ng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; (2) Đảng phải luôn xuất phát từ thá»±c tế, tôn trọng và hành Ä‘á»™ng theo quy luật khách quan; (3) Phải biết kết hợp. sức mạnh dân tá»™c vá»›i sức mạnh của thời đại trong Ä‘iều kiện má»›i; (4) Phải xây dá»±ng Đảng ngang tầm nhiệm vụ chính trị của má»™t đảng cầm quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành cách mạng xã há»™i chủ nghÄ©a.

Hình thành hệ thống quan điểm lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Qua 30 năm đổi má»›i, Đảng ta đã hình thành được má»™t hệ thống quan Ä‘iểm lý luận về chủ nghÄ©a xã há»™i và con đường Ä‘i lên chủ nghÄ©a xã há»™i ở nÆ°á»›c ta, làm cÆ¡ sở khoa học cho hoạch định đường lối của Đảng, chính sách và pháp. luật của Nhà nÆ°á»›c để đẩy mạnh toàn diện, đồng bá»™ công cuá»™c đổi má»›i, chủ Ä‘á»™ng há»™i nhập. quốc tế, phát triển nhanh, bền vững đất nÆ°á»›c, thá»±c hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nÆ°á»›c mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, góp phần bổ sung và phát triển sáng tạo chủ nghÄ©a Mác – Lê-nin và tÆ° tưởng Hồ Chí Minh.

Một là, về hệ mục tiêu của đổi mới, của chủ nghĩa xã hội Việt Nam

Hệ mục tiêu của đổi mới được hình thành và phát triển trong thực tiễn đổi mới, được Đảng ta nhận thức, bổ sung, phát triển qua các kỳ Đại hội Đảng, từ Đại hội VI (1986) đến Đại hội XI (2011).

Bước vào đổi mới, tại Đại hội VI, Đảng ta đã xác định đổi mới vì dân giàu, nước mạnh, xã hội văn minh.

CÆ°Æ¡ng lÄ©nh xây dá»±ng đất nÆ°á»›c trong thời kỳ quá Ä‘á»™ lên chủ nghÄ©a xã há»™i (CÆ°Æ¡ng lÄ©nh năm 1991) đã bổ sung má»™t mục tiêu rất quan trọng là “công bằng”. Đây vừa là má»™t giá trị xã há»™i thể hiện bản chất của chủ nghÄ©a xã há»™i, từng bÆ°á»›c xây dá»±ng, vừa là định hÆ°á»›ng chính trị – xã há»™i rất căn bản khi Ä‘i vào kinh tế thị trường. “Dân giàu, nÆ°á»›c mạnh, xã há»™i công bằng, văn minh”. Nhờ định hÆ°á»›ng chỉ đạo của hệ mục tiêu đó, Đảng và nhân dân ta đã ná»— lá»±c giải quyết thành công cuá»™c khủng hoảng kinh tế – xã há»™i trầm trọng vào những năm 80 của thế ká»· XX.

Trải qua thá»±c tiá»…n 15 năm đổi má»›i (1986 – 2001), trên cÆ¡ sở thá»±c tiá»…n dân chủ hóa toàn diện các lÄ©nh vá»±c của đời sống – má»™t tÆ° tưởng lá»›n được đề ra từ Đại há»™i VI, tạo Ä‘á»™ng lá»±c giải phóng lá»±c lượng sản xuất và mọi tiềm năng xã há»™i để phát triển, Đại há»™i IX của Đảng (2001) đã nhấn mạnh và bổ sung vào hệ mục tiêu má»™t mục tiêu quan trọng khác là dân chủ thành “dân giàu, nÆ°á»›c mạnh, xã há»™i công bằng, dân chủ, văn minh”.

Hệ mục tiêu đó không chỉ có tác dụng định hÆ°á»›ng chỉ đạo công cuá»™c đổi má»›i nói chung, đặc biệt là đổi má»›i kinh tế và đổi má»›i chính trị mà còn đóng vai trò Ä‘á»™ng lá»±c thúc đẩy đổi má»›i các lÄ©nh vá»±c khác, xây dá»±ng và phát triển văn hóa và con người, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, xây dá»±ng cÆ¡ cấu xã há»™i má»›i phù hợp. và tÆ°Æ¡ng thích vá»›i biến đổi cÆ¡ cấu kinh tế khi phát triển mạnh mẽ kinh tế thị trường định hÆ°á»›ng xã há»™i chủ nghÄ©a, mở cá»­a và há»™i nhập. quốc tế…

Đến Đại há»™i XI (2011), Đảng ta đã phát triển nhận thức về mối quan hệ giữa các mục tiêu, vị trí, vai trò của các mục tiêu vá»›i tÆ° cách là những thuá»™c tính giá trị của phát triển, của đổi má»›i và xây dá»±ng chủ nghÄ©a xã há»™i ở nÆ°á»›c ta. Đại há»™i xác định mục tiêu: “Dân giàu, nÆ°á»›c mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Nhận thức lý luận của Đảng ta tại Đại há»™i XI về hệ mục tiêu của đổi má»›i có hai Ä‘iểm nhấn quan trọng:

Thứ nhất, khẳng định vị trí, vai trò của dân chủ, tác dụng to lá»›n của dân chủ đối vá»›i các mục tiêu khác “dân giàu, nÆ°á»›c mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Xây dá»±ng xã há»™i ta thành má»™t xã há»™i dân chủ vá»›i kinh tế thị trường định hÆ°á»›ng xã há»™i chủ nghÄ©a và Nhà nÆ°á»›c pháp. quyền xã há»™i chủ nghÄ©a của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân là những Ä‘iểm cốt yếu, quan trọng của chủ nghÄ©a xã há»™i Việt Nam.

Thứ hai, xác định hệ giá trị mục tiêu của đổi má»›i là đặc trÆ°ng tổng quát của chủ nghÄ©a xã há»™i Việt Nam. Xã há»™i xã há»™i chủ nghÄ©a mà nhân dân ta xây dá»±ng dÆ°á»›i sá»± lãnh đạo của Đảng là má»™t xã há»™i “dân giàu, nÆ°á»›c mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

NhÆ° vậy, việc xác định và hoàn thiện hệ mục tiêu đổi má»›i đã rõ ràng, phù hợp. vá»›i thá»±c tiá»…n, vá»›i mong muốn của toàn dân và được cá»™ng đồng quốc tế đồng tình, ủng há»™. Quan niệm về xã há»™i xã há»™i chủ nghÄ©a nhÆ° vậy thể hiện rõ tính dân tá»™c và tính nhân dân, chú trọng lợi ích quốc gia – dân tá»™c là cốt lõi, là mục tiêu hàng đầu của phát triển đất nÆ°á»›c, phù hợp. vá»›i xu hÆ°á»›ng chung của sá»± phát triển thế giá»›i. Quan niệm về xã há»™i xã há»™i chủ nghÄ©a nhÆ° vậy vừa đúng quy luật, vừa thuận lòng dân, ý dân lại vừa hợp. vá»›i xu thế thời đại.

Hai là, về đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Trải qua thực tiễn đổi mới, nhận thức lý luận của Đảng ta về các đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa được phát triển qua các nhiệm kỳ đại hội, nhất là trong Cương lĩnh năm 1991 và Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thông qua tại Đại hội VII (1991) xác định: Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội do nhân dân lao động làm chủ; có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người được giải phóng khỏi áp. bức, bóc lột, bất công, làm theo năng lực hưởng theo lao động, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân; các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ trong sự nghiệp. xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; có mối quan hệ hữu nghị và hợp. tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới.

Từ sáu đặc trưng được nêu trong Cương lĩnh năm 1991, Đảng ta đã bổ sung, phát triển thành tám đặc trưng ở Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011: Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp.; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp. quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp. tác với các nước trên thế giới.

Xác định quyền làm chủ của nhân dân là đặc trưng nổi bật, thể hiện rõ mục tiêu, bản chất của chủ nghĩa xã hội. Bản chất của chủ nghĩa xã hội Việt Nam được thể hiện ở quyền làm chủ về kinh tế của nhân dân (bản chất kinh tế), ở xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (bản chất chính trị), ở xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc (bản chất văn hóa); bản chất, mục tiêu của chủ nghĩa xã hội Việt Nam còn hướng tới con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.

Xác định Nhà nước pháp. quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân là một đặc trưng quan trọng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng, đáp. ứng yêu cầu phát triển dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, thông qua sự ủy quyền và kiểm soát quyền lực của nhân dân.

Những bổ sung, phát triển nổi bật của Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 có ý nghĩa là những bước tiến của nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội của Đảng ta được thể hiện ở những điểm sau đây:

– Nhân dân làm chủ.

– Quan hệ sản xuất tiến bá»™ phù hợp. vá»›i trình Ä‘á»™ phát triển của lá»±c lượng sản xuất.

– Quan hệ dân tá»™c trong quốc gia Ä‘a dân tá»™c là quan hệ bình đẳng, Ä‘oàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển.

– Quan hệ quốc gia – dân tá»™c vá»›i cá»™ng đồng quốc tế trong há»™i nhập. là quan hệ hữu nghị, hợp. tác.

– Nhà nÆ°á»›c pháp. quyền xã há»™i chủ nghÄ©a của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cá»™ng sản lãnh đạo.

Tám đặc trưng được xác định trong Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 vừa phản ánh quan niệm tổng quát về chủ nghĩa xã hội vừa làm rõ nội dung các lĩnh vực của đời sống xã hội phải thực hiện. Tám đặc trưng đó trải qua xây dựng sẽ từng bước hình thành, từ định hướng tới định hình, bảo đảm yêu cầu phát triển hài hòa, bền vững chủ nghĩa xã hội Việt Nam.

Đặc biệt quan trọng là vai trò lãnh đạo của Đảng với tư cách là lực lượng tiên phong, lãnh đạo và cầm quyền được khẳng định chẳng những trong các văn kiện Đảng thời kỳ đổi mới mà còn được hiến định trong Hiến pháp. năm 1992 và Hiến pháp. năm 2013.

Ba là, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Tám phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội ghi trong Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 có những phát triển mới so với Cương lĩnh năm 1991.

Đặt lên hàng đầu là đẩy mạnh công nghiệp. hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Thực hiện phương hướng này vừa phản ánh đặc điểm nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, vừa tính đến xu thế phát triển của thế giới đương đại.

Các phÆ°Æ¡ng hÆ°á»›ng tiếp. theo bao quát các mặt, các lÄ©nh vá»±c của mô hình chủ nghÄ©a xã há»™i ở nÆ°á»›c ta: Phát triển nền kinh tế thị trường định hÆ°á»›ng xã há»™i chủ nghÄ©a; xây dá»±ng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tá»™c; xây dá»±ng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thá»±c hiện tiến bá»™ và công bằng xã há»™i; đảm bảo vững chắc quốc phòng và bảo mật thông tin an ninh quốc gia, trật tá»±, an toàn xã há»™i; thá»±c hiện đường lối đối ngoại Ä‘á»™c lập., tá»± chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp. tác và phát triển; chủ Ä‘á»™ng và tích cá»±c há»™i nhập. quốc tế; xây dá»±ng nền dân chủ xã há»™i chủ nghÄ©a, thá»±c hiện đại Ä‘oàn kết toàn dân tá»™c, tăng cường và mở rá»™ng mặt trận dân tá»™c thống nhất; xây dá»±ng Nhà nÆ°á»›c pháp. quyền xã há»™i chủ nghÄ©a của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; xây dá»±ng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện tám phương hướng cơ bản tạo cơ sở để đạt được tám đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đây là quan hệ giữa định hướng xã hội chủ nghĩa với định hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, được thực hiện trong một quá trình lâu dài, phản ánh đúng đặc điểm, yêu cầu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Đó là những tất yếu có tính quy luật đối với nước ta.

Bốn là, nhận thức đúng và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn trong phát triển

Phát hiện ra tám mối quan hệ lá»›n từ tổng kết 20 năm thá»±c hiện CÆ°Æ¡ng lÄ©nh xây dá»±ng đất nÆ°á»›c trong thời kỳ quá Ä‘á»™ lên chủ nghÄ©a xã há»™i (1991 – 2011) và nhìn lại những chặng đường của 25 năm đổi má»›i (1986 – 2011) là má»™t bÆ°á»›c tiến má»›i, quan trọng về lý luận của Đảng ta. CÆ°Æ¡ng lÄ©nh bổ sung, phát triển năm 2011 xác định: Trong quá trình thá»±c hiện các phÆ°Æ¡ng hÆ°á»›ng cÆ¡ bản đó, phải đặc biệt chú trọng nắm vững và giải quyết tốt các mối quan hệ lá»›n: Quan hệ giữa đổi má»›i, ổn định và phát triển; giữa đổi má»›i kinh tế và đổi má»›i chính trị; giữa kinh tế thị trường và định hÆ°á»›ng xã há»™i chủ nghÄ©a; giữa phát triển lá»±c lượng sản xuất và xây dá»±ng, hoàn thiện từng bÆ°á»›c quan hệ sản xuất xã há»™i chủ nghÄ©a; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thá»±c hiện tiến bá»™ và công bằng xã há»™i; giữa xây dá»±ng chủ nghÄ©a xã há»™i và bảo vệ Tổ quốc xã há»™i chủ nghÄ©a; giữa Ä‘á»™c lập., tá»± chủ và há»™i nhập. quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nÆ°á»›c quản lý, nhân dân làm chủ;… Không phiến diện, cá»±c Ä‘oan, duy ý chí.

Tám đặc trÆ°ng xã há»™i xã há»™i chủ nghÄ©a, tám phÆ°Æ¡ng hÆ°á»›ng xây dá»±ng chủ nghÄ©a xã há»™i, tám mối quan hệ lá»›n tạo thành hệ thống quan Ä‘iểm lý luận chủ nghÄ©a xã há»™i Việt Nam, phản ánh quy luật và những tính quy luật của đổi má»›i – phát triển – công nghiệp. hóa, hiện đại hóa đất nÆ°á»›c, của công cuá»™c xây dá»±ng chủ nghÄ©a xã há»™i ở Việt Nam trong Ä‘iều kiện bỏ qua chế Ä‘á»™ tÆ° bản chủ nghÄ©a, trong bối cảnh thời đại và thế giá»›i Ä‘Æ°Æ¡ng đại.

PGS, TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương (nguồn: TTXVN)

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Tháng 12 năm 1986 Việt Nam thực thi đường lối thay đổi trong toàn cảnh lịch sử ra làm sao

Reply
6
0
Chia sẻ

Clip Tháng 12 năm 1986 Việt Nam thực thi đường lối thay đổi trong toàn cảnh lịch sử ra làm sao ?

You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tháng 12 năm 1986 Việt Nam thực thi đường lối thay đổi trong toàn cảnh lịch sử ra làm sao tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Tháng 12 năm 1986 Việt Nam thực thi đường lối thay đổi trong toàn cảnh lịch sử ra làm sao miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Tháng 12 năm 1986 Việt Nam thực thi đường lối thay đổi trong toàn cảnh lịch sử ra làm sao miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Tháng 12 năm 1986 Việt Nam thực thi đường lối thay đổi trong toàn cảnh lịch sử ra làm sao

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tháng 12 năm 1986 Việt Nam thực thi đường lối thay đổi trong toàn cảnh lịch sử ra làm sao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tháng #năm #Việt #Nam #thực #hiện #đường #lối #đổi #mới #trong #bối #cảnh #lịch #sử #như #thế #nào