Contents

Thủ Thuật về Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 22 4 lít khí ethylene là 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 22 4 lít khí ethylene là được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-10 09:16:14 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

64

Cho phương trình hóa học sau: CaCO3 $xrightarrowt^o$ CaO + CO2

Nội dung chính

  • B. 16,8 lít.
  • Đáp án: B
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

17/12/2022 6,102

B. 16,8 lít.

Đáp án đúng chuẩn

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trong phân tử etilen giữa hai nguyên tử cacbon có

Xem đáp án » 17/12/2022 11,554

Khí metan có lẫn một lượng nhỏ khí etilen. Để thu được metan tinh khiết, ta dẫn hỗn hợp khí qua

Xem đáp án » 17/12/2022 5,259

Khi đốt cháy khí etilen thì số mol CO2 và H2O được tạo thành theo tỉ lệ

Xem đáp án » 17/12/2022 2,993

Trong quy trình chín trái cây đã thoát ra một lượng nhỏ khí nào sau này?

Xem đáp án » 17/12/2022 2,207

Để đốt cháy 4,48 lít khí etilen nên phải dùng:

a) Bao nhiêu lít oxi?

b) Bao nhiêu lít không khí chứa 20% thể tích oxi? Biết thể tích những khí đo ở Đk tiêu chuẩn.

Xem đáp án » 17/12/2022 1,555

Trùng hợp 1 mol etilen (với hiệu suất 100 %) ở Đk thích hợp thì thu được khối lượng polietilen là

Xem đáp án » 17/12/2022 1,390

Khí CH4 và C2H4 có tính chất hóa học giống nhau là

Xem đáp án » 17/12/2022 1,288

Trong phòng thí nghiệm, người ta đun rượu etylic với chất xúc tác là H2SO4 đặc, ở nhiệt độ 170°C để điều chế khí X. Khí X là

Xem đáp án » 17/12/2022 1,168

Hãy nêu phương pháp hóa học vô hiệu khí etilen có sẵn trong khí metan để thu được metan tinh khiết.

Xem đáp án » 17/12/2022 741

Etilen có tính chất vật lý nào sau này?

Xem đáp án » 17/12/2022 539

Hãy tính số link đơn, link đôi Một trong những nguyên tử cacbon trong phân tử những chất sau:

a) CH3 – CH3.

b) CH2 = CH2.

c) CH2 = CH – CH = CH2.

Xem đáp án » 17/12/2022 427

Phản ứng đặc trưng của khí etilen là

Xem đáp án » 17/12/2022 113

Điền những từ thích hợp “có” hoặc “không” vào những cột sau

Xem đáp án » 17/12/2022 72

Hay nhất

NO2 = 3n C2H4 = 0,2 . 3 = 0,6 mol

Thể tích O2 = 0,6. 22,4 = 13,44 lít

Đốt cháy hoàn toàn 1,12 lít khí etylen (C2H4) ở đktc theo sơ đồ sau

C2H4+O2→CO2+H2O

Etilen – Bài 4 trang 119 sgk hoá học 9. Bài 4. Để đốt cháy 4,48 lít khí etilen nên phải dùng :

Bài 4.  Để đốt cháy 4,48 lít khí etilen nên phải dùng :

a)  Bao nhiêu lít oxi ?

b) Bao nhiêu lít không khí chứa 20% thể tích oxi ?

Biết thể tích những khí đo ở Đk tiêu chuẩn.

Lời giải.

 Số mol C2H4 = 4,48 : 22,4 = 0,2 mol

Quảng cáo

a) Phương trình phản ứng đốt cháy etilen:

               C2H4 + 3O2  ( xrightarrow[]t^0) 2CO2 + 2H2O

p..ư:         0,2      0,6        0,4          (mol)

( V_O_2) =0,6 x 22,4 = 13,44 Jit

b) ( fracV_O_2V_kk=frac20100=frac15) => Vkk = 5( V_O_2) = 5 x 13,44 = 67,2 lít

Đề bài

Để đốt cháy 4,48 lít khí etilen nên phải dùng :

a) Bao nhiêu lít oxi ?

b) Bao nhiêu lít không khí chứa 20% thể tích oxi ?

Biết thể tích những khí đo ở Đk tiêu chuẩn.

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=ZJGN9l33LOw

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

– Tính số mol khí etilen.

– Viết PTHH khi đốt cháy etilen.

– Đặt số mol vào phương trình hóa học suy ra số mol của oxi.

– Dựa vào thành phần Phần Trăm về thể tích của oxi trong không khí ta tính được thể tích của không khí cần dùng.

Lời giải rõ ràng

Số mol C2H4 = 4,48 : 22,4 = 0,2 mol

Phương trình phản ứng đốt cháy etilen:

               C2H4 + 3O2  ( xrightarrow[]t^0) 2CO2 + 2H2O

Pư:          0,2      0,6        0,4          (mol)

a) ( V_O_2) =0,6 x 22,4 = 13,44 lít

b) ( dfracV_O_2V_kk=dfrac20100=dfrac15) => Vkk = 5( V_O_2) = 5 x 13,44 = 67,2 lít

Loigiaihay

Reply
3
0
Chia sẻ

Clip Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 22 4 lít khí ethylene là ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 22 4 lít khí ethylene là tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 22 4 lít khí ethylene là miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 22 4 lít khí ethylene là miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 22 4 lít khí ethylene là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 22 4 lít khí ethylene là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Thể #tích #khí #oxi #cần #dùng #để #đốt #cháy #hoàn #toàn #lít #khí #ethylene #là